Page 1

‫‪U‬‬ ‫‪rd‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪www.misbahmagazine.com‬‬

‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﺭﺩﻳﺔ‬

‫العدد ‪ 48‬يناير ‪ -‬فبراير ‪ 2013‬م ‪-‬‬

‫‪2/19/13 10:36 AM‬‬

‫‪Edisi 48 Jan-Feb, 2013‬‬

‫‪48-Urdu FEB13.indd 1‬‬


48-Urdu FEB13.indd 2

2/19/13 10:36 AM


‫‪u‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪rd‬‬ ‫‪www.misbahmagazine.com‬‬

‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﺭﺩﻳﺔ‬

‫العدد ‪ 10‬فبراير ‪ 2013‬م ‪-‬‬

‫‪Edisi 10, Februari 2013‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫املحتويـــات‬ ‫ حقوق غري امل�سلمني يف التعاليم الإ�سالمية  قب�س من القر�آن احلكيم  قب�س من احلديث ال�شريف‬ ‫ الإ�سالم هو احلل الوحيد ملحاربة االغت�صاب )كلمة التحرير(  العامل قبل بعثة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم )�سل�سلة ال�سرية النبوية(‬ ‫ اجلمعة ‪� :‬آداب و�أحكام )�سل�سلة ‪  (2-‬التوحيد وال�شرك  ماذا يق�صدون من النقد؟‬ ‫ زمن طلب العلم �ساعات غالية  حوار مع القارئ �صهيب �أحمد الباك�ستاين  معامل الطريق )تقرير عن وفاة القا�ضي ح�سني �أحمد(‬ ‫ �أخبار العامل الإ�سالمي  �أن�شطة )للجاليات واللجنة(‬

‫‪2/19/13 10:36 AM‬‬

‫‪48-Urdu FEB13.indd 1‬‬


‫جتليات‬

Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 2

2

2/19/13 10:36 AM


3

48-Urdu FEB13.indd 3

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 4

4

2/19/13 10:36 AM


5

48-Urdu FEB13.indd 5

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 6

6

2/19/13 10:36 AM


7

48-Urdu FEB13.indd 7

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Oase

Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 8

8

2/19/13 10:36 AM


9

48-Urdu FEB13.indd 9

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 10

10

2/19/13 10:36 AM


11

48-Urdu FEB13.indd 11

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 12

12

2/19/13 10:36 AM


13

48-Urdu FEB13.indd 13

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 14

14

2/19/13 10:36 AM


15

48-Urdu FEB13.indd 15

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 16

16

2/19/13 10:36 AM


17

48-Urdu FEB13.indd 17

Buletin Bulanan

2/19/13 10:36 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 18

18

2/19/13 10:36 AM


19

48-Urdu FEB13.indd 19

Buletin Bulanan

2/19/13 10:37 AM


Buletin Bulanan

48-Urdu FEB13.indd 20

20

2/19/13 10:37 AM


21

48-Urdu FEB13.indd 21

Buletin Bulanan

2/19/13 10:37 AM


48-Urdu FEB13.indd 22

2/19/13 10:37 AM

misbah magazine Jan, Feb 2013  

Misbah jen, feb From kuwait

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you