Page 1

Kantpersen met de

e van elektronisch 35-100T


S

SAFAN E-Brake B, binnen ieders bereik De

tweede

E-Brake

generatie

voegt

voordelen

toe

SAFAN

belangrijke aan

de

nieuwe

inmiddels

wereldwijd bewezen E-Brake technologie. De machines tot 100T worden gebouwd volgens een modulair concept, dat een nieuwe stap voor-

De

e -volutie

uit betekent in de efficiency van de

in plaatbewerking

machinebouw. SAFAN heeft dit nieuwe modulaire concept aangegrepen om een basis-

Al vanaf de eerste CNCK servo-hydraulische kantpers in 1980

de intelligente kantpers met twee geïntegreerde robots. Zowel de

versie met een zeer scherpe prijs-

gaat Safan wereldwijd voorop in de ontwikkeling van innovaties voor

SAFAN E-Brake 200T als de SAFAN I-Brake wonnen (onder ande-

stelling op de markt te brengen,

plaatbewerking. In 1995 introduceerde Safan de gepatenteerde

re) de Techni-Show Innovatie Award. Met de SAFAN E-Brake ‘Dual

de

servo-elektronische kantpers (SMK), in 1999 de hybride guillotine

Drive’ 300T brengt Safan de unieke voordelen van de E-Brake

komt de unieke E-Brake technolo-

schaar en in 2004 de eerste volwaardige elektronische kantpers,

technologie nu binnen het bereik van het zware segment met

gie binnen ieders handbereik. De

de SAFAN E-Brake. Met dit baanbrekende machineconcept ontke-

perskrachten tot 300 ton. Deze doorbraak was alleen moge-

SAFAN E-Brake B is leverbaar in

tende Safan de ‘e-volutie in plaatbewerking’, een ontwikkeling waarin

lijk dankzij een nieuwe Safan uitvinding: de ‘Dual Drive’ aandrij-

4 modellen: 35T-1250, 50T-2050,

de toepassing van innovatieve elektronische technologie centraal

ving met een dubbel katrollensysteem. Samen met de nieuw

80T-2550

staat. Als uitvinder van de elektronische kantpers met rollenaan-

ontwikkelde onderbalk en de nieuwe E-Control touch screen

standaar­duitvoering

drijving is Safan toonaangevend in die ontwikkeling. Na de eerste

bediening resulteert dit in een ongekende prestatieverhoging

maar beperkt in vergelijking tot de

generatie ‘Original E-Brake’ met perskrachten tot 100T volgden in

in het zware segment. De SAFAN E-Brake Dual Drive 300T:

reguliere

2006 de middelzware E-Brake 150T en E-Brake 200T. Vlak daarna

een nieuwe mijlpaal voor SAFAN, een potentiële voorsprong

even­als het aantal mogelijke opties.

verraste Safan de plaatbewerkingswereld met de SAFAN I-Brake,

voor ú.

U heeft de keuze uit twee gereed-

SAFAN

E-Brake

en

B.

Daarmee

100T-3100.

SAFAN

is

De

compleet,

E-Brake

range,

schapsystemen. Door ook het design meer 'basic' te houden, is SAFAN erin geslaagd een technisch superieure kantpers aan te bieden voor een aantrekkelijke prijs. 2

3


E

I

Elektronisch buigen met de E van evenwichtig

Innovatie met de E van efficiënt

Zonder bomberen produceert u de meest nauwkeurige en constante buighoek over

De grootste innovatie van de SAFAN E-Brake B is de manier waarop de

het gehele bereik van de machine. De unieke gepatenteerde rollenaandrijving in de

machines gebouwd worden. Dankzij het nieuwe modulaire concept kunnen

bovenbalk zorgt voor een gelijkmatige, directe verdeling van krachten. Een uitgeba-

de vier machines uit de Basic-range zeer efficiënt geproduceerd en snel

lanceerd samenspel van krachtige elektromotoren, vaste en flexibele katrollen en

geleverd worden. Afhankelijk van het gekozen gereedschapsysteem is de

speciaal ontwikkelde riemen maakt tonnages tot 300T mogelijk.

Q-maat (inbouwmaat) 590 mm of 650 mm.

SAFAN

blijkt de SAFAN E-Brake tot 30% sneller dan een

Ecologisch verantwoord produceren

Uiterst stabiele achteraanslag met CNC-

(NS-uit­voering). De NS uitvoering van de SAFAN

E-Brake speelt mee in de evenwichtige opvang van

conventionele hydraulische kantpers. De cyclustijden

Door het ontbreken van hydrauliek is het probleem

gestuurde X- en R-as

E-Brake B kan optioneel geleverd woren met het New Standard Pro HC hydraulisch gereed­ schapklemsysteem.

De

speciale

constructie

van

de

grote krachten. Het O-frame werkt als één geheel en

voor dit product met 6 zettingen (zie afbeelding

van milieubelastende en risicovolle olie verleden tijd.

Door een nieuw ontworpen constructie is het innovatieve

veert nauwelijks uit. Het is stabieler, sterker en geeft

rechtsonder):

Er hoeven geen overdukventielen ingesteld te worden

achteraanslagsysteem van de SAFAN E-Brake B uiterst

– met kans op fouten en verloop – en geen filters

nauwkeurig. De achteraanslag kan over de gehele breedte

gecontroleerd en vervangen te worden. Het servo-

van de machine worden gebruikt. De achter­aanslag heeft

Geïntegreerde veiligheid

elektronische systeem is dus ook veel betrouwbaarder

een verplaatsingssnelheid van maar liefst 350 mm/sec.

De SAFAN E-Brake B heeft een geïntegreerd veilig-

Standaard zijn een CNC-gestuurde X- en R-as.

heidssysteem met een veiligheidslichtscherm dat

minder vervorming dan het gebruikelijke C-frame.

SAFAN E-Brake 50T 2050

Cyclustijd 20 sec.

Conv. hydraulische kantpers Cyclustijd 35 sec. Tot 30% kortere cyclustijden Meer presteren in minder tijd. Het gaat als vanzelf met

Energiebesparing tot 50%

dan de hydrauliek, door het ontbreken van olie, tank,

de SAFAN E-Brake B. Dankzij de zeer korte reactie-

De SAFAN E-Brake verbruikt alleen energie wanneer

pomp, afdichtingen, ventielen en filters. En van een

en stoptijden worden buigsnelheden tot 20 mm/sec

de

koude start zult u nooit last hebben.

bovenbalk

daadwerkelijk

beweegt.

Dat

kan

automatisch aangestuurd wordt vanuit de SAFAN Gereedschapsysteem

TS besturing. Daarnaast heeft de machine nog een ingebouwde veiligheidsvoorziening. Door toepas-

bereikt. Ook de cyclustijden zijn veel korter dan bij

een energiebesparing van 50% opleveren t.o.v.

Standaard is de machine uitgerust met het European

conventionele kantpersen. In vergelijkende testen

conventionele hydraulische kantpersen.

style gereedschapklemsysteem (ES-uitvoering) of het

sing van een veerretoursysteem zal de bovenbalk

New Standard Pro MC gereedschapklem­systeem

bij een calamiteit altijd naar boven bewegen.

20 seconden! 25 60

0

20

0

30

Testvorm: 20 secondencyclus met SAFAN E-Brake!

E-Brake

4

Conventioneel

Achteraanslag met X-, R- en Z1+Z2--assen

Geïntegreerd veiligheidslichtscherm

Krachtverdeling met rollenaandrijving

5


B

110

20

110

11

3250

2230 1250

50-2050 ES

500

300

650

110

20

110

11

4750

3030 2050

50-2050 NS

500

300

590

110

20

110

11

4750

3030 2050

80-2550 ES

800

300

650

90

20

90

11

5500

3530 2550

80-2550 NS

800

300

590

90

20

90

11

5500

3530 2550

optioneel uitgebreid worden met de nieuwe software-

100-3100 ES

1000

300

650

75

20

75

11

6350

4080 3100

module SAFAN Easy 2D. Dit programma maakt het

100-3100 NS

1000

300

590

75

20

75

11

6350

4080 3100

verstelbaar. De besturing is standaard voorzien

gegevens van materialen, gereedschappen en eerdere,

fisch weer te geven.

van een 100 MB Ethernet UTP netwerkaansluiting.

reeds gecorrigeerde buigingen.

Vanuit de SAFAN TS besturing worden de instructies door­gestuurd naar een centrale processor, die

De standaard TS1 besturing werkt met numerieke

op zijn beurt de verschillende assen aanstuurt via

ingave en weergave van de buigparameters én kan

genereren en te simuleren.

SAFAN Easy 2D

Belangrijkste opties

Besturing type

Mogelijkheden

Uitbreidbaar met:

A in mm.

B in mm.

346-1-M2-folder

Gereedschap adapter

(Wijzigingen voorbehouden)

SAFAN E-Brake B ES

2510

Overzicht SAFAN kantpersbesturing TS1 - TS2

Gewicht in kg.

Perskracht in kN.

eenvoudig om in 2D te tekenen en buigprogramma's te

SAFAN E-Brake B NS

80.0

Off-line aan te sturen door 80.0

- SAFAN TS of Easy 2D software - Delem Profile on Windows - Delem V-Bend - Autopol - Somabend (Radan)

B

SAFAN E-Bend S plaatdikte meetsysteem

Oplegarmen verrijdbaar

Oplegarmen verrijdbaar en in hoogte verstelbaar

A

Q=650

375

BEDIENINGSZIJDE

- SAFAN TS of Easy 2D software - Delem Profile on Windows - Delem V-Bend - Autopol - SomaBEND (Radan)

100.0

BEDIENINGSZIJDE

TS1 Numerieke programmering van SAFAN Easy 2D: producten d.m.v. Touch Screen 2D programmeren van producten - numerieke weergave en buigsimulatie buigparameters - gebruik van actuele database TS2 Als TS1 echter met 2D en SAFAN Easy 2D: 3D grafische weergave van 2D programmeren van producten off-line geprogrammeerde en buigsimulatie producten

Q

590

externe geprogrammeerde producten 2D of 3D gra-

930

300

De optionele besturing TS2 maakt het mogelijk om

meren dankzij o.a. een “zelflerende” database met de

2975

350

Het systeem is zeer snel en accuraat te program-

ringsunit met een 17" Touch Screen, en is in hoogte

Q

35-1250 NS

De SAFAN E-Brake heeft een nieuw ontworpen bestu-

930

2230 1250

Q

3250

1775 1775

930

11

1700 - 1850

110

Opties voor grafisch 2D/3D weergeven

1700 - 18502975

20

een zogenoemde CAN-BUS (Control Area Network).

B A

2975

110

Nieuw design 17" Touch Screen besturing

B A

1700 - 1850

650

verschillende assen aanstuurt.

2510

Retoursnelheid in mm/sec

300

TS besturing worden de instructies doorgestuurd naar een centrale processor, die op zijn beurt de

Nominaal Motor Vermogen in kW.

Max. buigsnelheid in mm/sec.

350

van dit moment. Alleen díé knoppen zijn zichtbaar op het scherm, die op het moment van bedienen nodig zijn. De besturing werkt gewoon op PC-basis onder Microsoft Windows®. Vanuit de SAFAN

Q-maat in mm.

35-1250 ES

De SAFAN Touch Screen besturing is de meest doelmatige en intuitieve Mens-Machine Interface

Maximum slag Y-as in mm.

Aanloopsnelheid in mm/sec.

Bedieningsgemak met de E van ergonomisch

2510

Technische gegevens SAFAN E-Brake B 35 - 100T

Q=590 415

1775

115 75

60

60

SAFAN TS1 in werkbedrijf 95

6

95

7


E-Brake 300T Dual Drive

H-Brake

I-Brake

R-Brake

Safan B.V., Kwinkweerd 11, NL-7241 CW Lochem, P.O. Box 96, NL-7240 AB Lochem Tel.: +31 (0)573 222 222, Fax: +31 (0)573 252 057, E-mail: info@safan.nl, Website: www.safan.nl

B-Shear & M-Shear

EB032010.NL

E-Brake 35 - 200T E-Brake B 35 - 100T

ebrake B20-100t NL  

ebrake B20-100t NL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you