Page 1

Kantpersen met de

e van elektronisch 150-200T


S

SAFAN E-Brake 150 en 200 Ton De

servo-elektronische

techniek

van SAFAN heeft zich sinds 1995 over de hele wereld bewezen. In het

De

e -volutie

E-Brake concept is deze technologie geperfectioneerd, met baanbreken-

in plaatbewerking

de prestaties als resultaat. Klanten zijn dan ook vol lof, vooral over de veel kortere cyclustijden, het gun-

Al vele tientallen jaren is SAFAN toonaangevend in de ontwikke-

geautomatiseerde buigcellen. Reeds in 1988

stiger energieverbruik en de veel

ling van innovaties in machinale plaatbewerking. Zo introduceerde

installeerde SAFAN de eerste kantpers met

lagere kosten voor het onderhoud

SAFAN in 1980 de eerste CNCK servo-hydraulische kantpers,

robot in Europa. In 2006 introduceerde Safan

ten

vervolgens in1995 de gepatenteerde servo-mechatronische kant-

een baanbrekend nieuw concept: de intelligente kantpers met

draulische

pers (SMK), in 1999 de eerste hybride guillotineschaar en in 2004 de eerste volwaardige elektronische kantpers, de SAFAN® E-Brake.

geïntegreerde robots, de SAFAN I-Brake.

van die brede praktijkervaring heeft

Met capaciteiten tot 200T en 4100 mm werklengte vormt de

SAFAN werkt gedreven door aan nieuwe, efficiëntere oplos-

SAFAN

e-volutie

de

van

traditionele

kantpersen. techniek

en

Op de

hy-

basis con-

structie optimaal aangepast voor

SAFAN E-Brake het geavanceerde alternatief voor de conventio-

singen onder het motto 'de

nele hydraulische kantpers. Met SAFAN's Touch Screen besturing

Officiële erkenning kon niet uitblijven: in 2006 won SAFAN de

200 ton en een werklengte tot en

heeft Safan als eerste fabrikant wereldwijd de standaard gezet

Techni-Show Gouden Innovatie Award en de Made In Holland

met 4 meter. Een sterk punt van

voor de meest doelmatige en eenvoudige Mens-Machine Interface.

Award met de SAFAN E-Brake 200T.

de constructie is bovendien de vlakke

Daarnaast

2

opzichte

is

SAFAN

één

van

de

pioniers

op

het

gebied

van

in plaatbewerking.'

het zwaardere segment tot en met

fundatie.

3


S

T

Servo-elektronisch buigen met de E van evenwichtig

Tot 30% kortere cyclustijden

Zonder bomberen produceert u de meest nauwkeurige en constante buighoek over

De nieuwe SAFAN E-Brake is verder geoptimaliseerd om maximaal te

het gehele bereik van de machine. De unieke gepatenteerde rollenaandrijving in de

profiteren van de acceleratiemogelijkheden en andere gunstige servo-

bovenbalk zorgt voor een gelijkmatige, directe verdeling van krachten. Een uitgeba-

eigenschappen. Om deze reden is onze E-Brake zeer snel in de volledige

lanceerd samenspel van krachtige parallel geschakelde elektromotoren, vaste en

cyclus.

flexibele katrollen en speciaal ontwikkelde riemen maakt tonnages tot 200T mogelijk.

De buigzame riemen van slechts 3 mm dik en 100 mm

De door SAFAN zelf ontwikkelde besturing maakt

SAFAN E-Brake 150T 3100 Cyclustijd 22 sec.

breed zijn versterkt met staaldraden en gecoat met

gebruik van een nieuwe generatie elektronica en soft-

Conv. hydraulische machine

hard polyurethaan. Deze hoogwaardige technologie

ware. Dit resulteert in zeer korte reactie- en stoptij-

is beproefd in de veeleisende liftenindustrie. Op

den, waardoor buigsnelheden tot 20 mm/sec worden

Energiebesparing tot 50%

dit

SAFAN

bereikt. Ook de cyclustijden zijn veel korter dan bij con-

De SAFAN E-Brake verbruikt alle en energie

u 5 jaar garantie in combinatie met een jaarlijks

ventionele kantpersen, mede door de snelle achteraan-

wanneer de bovenbalk daadwerkelijk beweegt.

servicecontract.

slag. In vergelijkende testen blijkt de SAFAN E-Brake tot

Dat kan een energiebesparing van 50% opleveren

30% sneller dan een conventionele hydraulische kant-

t.o.v. conventionele hydraulische kantpersen.

Ook

mechanische

de

speciale

aandrijfsysteem

constructie

geeft

van

de

SAFAN Rollenaandrijving d.m.v. 4 servomotoren

E-Brake speelt mee in de evenwichtige opvang van

Cyclustijd 35 sec.

pers. De cyclustijden voor dit product met 6 zettingen

grote krachten. Het O-frame werkt als ĂŠĂŠn geheel en

(zie afbeelding rechtsonder):

veert nauwelijks uit. Het is stabieler, sterker en geeft minder vervorming dan het gebruikelijke C-frame. 22 seconden! 25 60

0

20

0

Buigen testvorm

E-Brake

4

Conventioneel

Krachtverdeling met rollenaandrijving

30

Testvorm: 22 secondencyclus met SAFAN E-Brake!

SAFAN E-Brake 200T

5


Z

V

Zware achteraanslag met groot bereik

Verrijdbare en verstelbare oplegarmen

De SAFAN E-Brake 150-3100 en de E-Brake 200-4100 zijn beide

Zowel voor het lichtere als het zwaardere plaatwerk heeft SAFAN een

voorzien van een zwaar bemeten CNC gestuurd achteraanslagsysteem

modulair opgebouwd programma oplegarmen ontwikkeld. Daarmee is

dat is uitgevoerd met kogelomloopspindels en spelingsvrije lineaire

voor elke toepassing de juiste oplossing te kiezen. Zo gaat ergonomie

kogel-omlooprechtgeleidingen. De basisuitvoering is uitgevoerd met

optimaal samen met efficiency.

een CNC gestuurde X-as. De standaard uitvoering van de achteraanslag heeft

Optioneel is het achteraanslagsysteem uit te rus-

Alle oplegarmen zijn geschikt voor het gebruik in com-

• Oplegarmen verrijdbaar langs de machine en pneu-

2 opklapbare achteraanslagvingers die handmatig

ten met CNC gestuurde R-as, Z1-Z2-assen en

binatie met het veiligheidslichtscherm. De oplegarmen

matisch in hoogte verstelbaar (programeerbaar via

zijn standaard voorzien van borstels. U kunt kiezen uit

de besturing).

parallel aan de buiglijn (Z-assen) en in hoogte (R-as)

X-as.

verplaatsbaar zijn.

Optioneel is het ook mogelijk om een uitgebreide 3D

Het bereik van de achteraanslag is door toepassing van

achteraanslag met X1-X2-Z1-Z2-R1-R2-assen toe te

de volgende mogelijkheden:

speciale aanslagnokken maar liefst 1100 mm.

passen.

• Oplegarmen vast;

De aanslagvingers zijn uitgerust met uitwisselbare

• Oplegarmen verrijdbaar langs de machine;

aanslagnokken.

• Oplegarmen verrijdbaar langs de machine en met

Optioneel zijn de oplegarmen te voorzien van fijn instelbare aanslagnokken.

handwiel in hoogte verstelbaar;

Zware achteraanslag

6

3D achteraanslag

Standaard aanslagnokken

3D aanslagnokken

Oplegarmen verrijdbaar

Oplegarmen verrijdbaar en in hoogte verstelbaar

7


B

Bedieningsgemak met de E van ergonomisch De SAFAN Touch Screen besturing is het meest doelmatige en eenvoudige Mens-Machine Interface van dit moment. Alleen díé knoppen zijn zichtbaar op het scherm, die op het moment van bedienen nodig zijn. Een kind kan bij wijze van spreken de buiging doen, zo eenvoudig werkt het systeem. De besturing werkt gewoon op PC-basis onder Microsoft Windows®. Overzicht SAFAN kantpersbesturing TS1 - TS2 - TS3

Nieuw design 17" Touch Screen besturing

zogenoemde CAN-BUS (Control Area Network). Het

Opties voor grafisch 2D/3D weergeven en

De SAFAN E-Brake heeft een nieuw ontworpen bestu-

systeem is zeer snel en accuraat te programmeren

programmeren

ringsunit met een 17" Touch Screen. De unit is in hoogte

dankzij o.a. een “zelflerende” database met de gege-

De optionele besturingen TS2 en TS3 maken gebruik

verstelbaar. De bediening is standaard voorzien van een

vens van materialen, gereedschappen en eerdere,

van Delem software, maar zijn tevens te koppelen aan

toetsenbord en voorzien van een 100 MB Ethernet UTP

reeds gecorrigeerde buigingen.

externe programmeersystemen.

netwerkaansluiting.

De standaard TS1 besturing werkt met numerieke inga-

Vanuit de SAFAN TS besturing worden de instructies

ve en weergave van de buigparameters én kan optio-

doorgestuurd naar een centrale processor, die op

neel uitgebreid worden met de nieuwe softwaremodule

zijn beurt de verschillende assen aanstuurt via een

SAFAN Easy 2D. Dit programma maakt het eenvoudig

Besturing type

om in 2D te tekenen en buigprogramma's te genereren en te simuleren.

SAFAN TS2 besturing

Uitbreidbaar met:

Off-line aan te sturen door

TS1 Numerieke programmering van SAFAN Easy 2D: producten d.m.v. Touch Screen 2D programmeren van producten - numerieke weergave en buigsimulatie (standaard voor buigparameters E-Brake 150-200T) - gebruik van actuele database TS2 Als TS1 echter met 2D en SAFAN Easy 2D: 3D grafische weergave van 2D programmeren van producten off-line geprogrammeerde en buigsimulatie (standaard voor producten E-Brake 150-200T)

- SAFAN TS of Easy 2D software - Delem Profile on Windows - Delem V-Bend - Autopol - SomaBend (Radan)

TS3

- SAFAN TS software - Delem Profile on Windows - Delem V-Bend - Autopol - SomaBend (Radan)

SAFAN Easy 2D

SAFAN TS3 besturing

Mogelijkheden

Als TS2 echter met 2D en Geen mogelijkheden 3D grafische programmering van producten - automatische buigvolgorde berekening - buigsimulatie

SAFAN Easy 2D

- SAFAN TS of Easy 2D software - Delem Profile on Windows - Delem V-Bend - Autopol - SomaBend (Radan)

Off-line programeren met Delem V-Bend

SAFAN TS besturing met toetsenbord

SAFAN TS1 in werkbedrijf

8

9


B

Buigen met de E van efficiënte opties Snelle, eenvoudige en betrouwbare plaatdikte- of hoekmeting kan essentieel zijn in uw buigproces. Ook op dit onderdeel zet de

S

SAFAN buighulpen

e-volutie van SAFAN u op voorsprong. Twee SAFAN E-Bend systemen,

elektronisch gekoppeld aan de SAFAN Touch Screen besturing, verhogen uw efficiency door exacte plaatdikte- of hoekmeting.

SAFAN geeft de operator de beschikking over een onvermoeibare, oersterke en uiterst precieze assistent bij zware, langdurige en routinematige klussen. Deze buighulp ondersteunt en volgt de plaat altijd zeer nauwkeurig gedurende het gehele buigproces.

SAFAN E-Bend S

SAFAN E-Bend M

Met

aangedreven

SAFAN te installeren. Daarmee kan één man in de

Het SAFAN E-Bend S plaatdiktemeetsysteem is gemon-

Dit systeem bestaat uit twee pneumatische Sensoren

buighulpen van SAFAN voorkomt u hoekafwijking bij het

meeste gevallen ook de grotere producten zetten.

teerd naast de linkeraanslagvinger. Het systeem meet

op een rail, die op elke willekeurige positie kunnen wor-

buigen van dunne plaat in grote formaten. De

Kortom: behalve de nauwkeurigheid gaat ook de

de plaatdikte op een honderdste nauwkeurig. Er kan

den geprogrammeerd. Beide Sensoren hebben contact

buighulpen stellen de operator eenvoudig en op

productiviteit omhoog met een Safan buighulp, de

precies geprogrammeerd worden wanneer er moet

met de plaat tijdens de buigcyclus. Voordat de uitein-

ergonomische wijze in staat om binnen de gestelde

beste partner voor uw operator.

worden gemeten. Het meten vraagt slechts enkele

delijke hoek wordt gebogen, wordt de terugvering van

hoektoleranties te blijven.

tiende van een seconde en de data in de besturing

de plaat gemeten. Aan de hand hiervan wordt een cor-

wordt direct aanepast.

rectie doorgevoerd, waarna de definitieve hoek wordt

Grote platen zetten is voor een operator vaak niet

• E-Mate plus buighulp

150 kg.

In de database van de besturing worden alle metingen

gebogen. De gemeten waarden kunnen worden over-

eenvoudig. Zeker tijdens de retourbeweging van de

• Hydraulische buighulp

500 kg.

bijgehouden en grafisch uitgezet.

genomen in buigstappen waarbij hoekmeting, door de

bovenbalk is het zwaar werk om alles in de hand te

geometrie van het product, niet mogelijk is.

houden. In plaats van een tweede operator te laten

de

elektrisch

of

hydraulisch

Uitvoering

Programmeren buighulpen

Max. plaatgewicht

helpen, is het vaak efficiënter om een buighulp van

1 SAFAN E-Bend S

10

2

1 SAFAN E-Bend M

2

1 SAFAN E-Mate plus buighulp

2 SAFAN hydraulische buighulp

11


E

A

Elektronische evolutie met de E van ecologisch én economisch

Automatisering met de E van expertise Arbeidskracht is duur, zeker in West-Europa. In de

De SAFAN E-Brake draagt optimaal bij aan uw streven om duur-

e-volutie

naar een sterkere concurrentiepositie is

automatisering het antwoord. Safan is hierin één van de pioniers, in samenwerking met partners op

zaam te ondernemen. Terwijl uw bedrijfsvoering er tegelijkertijd veel

het gebied van robots en software. Reeds in 1988 installeerde Safan de eerste robot-kantpers in

economischer door wordt. Door het ontbreken van hydrauliek is het

Europa.

probleem van milieubelastende en risicovolle olie verleden tijd. Er hoeven geen overdrukventielen ingesteld te worden

dat automatisch aangestuurd wordt vanuit de SAFAN

Automated Production Solutions (APS)

– met kans op fouten en verloop – en geen filters

TS besturing. Daarnaast heeft de SAFAN E-Brake nog

gecontroleerd en vervangen te worden. Het servo-

een ingebouwde veiligheidsvoorziening.

elektronische systeem is dus ook veel betrouwbaarder dan de hydrauliek, door het ontbreken van olie, tank, pomp, afdichtingen, ventielen en filters. En van een

U bent eveneens flexibel in de koppeling met externe

Daarbij kunt u kiezen tussen teach-in, off-line of para-

voor kanten én knippen met gegarandeerde cyclustij-

Inmiddels is SAFAN een ervaren specialist op het

systemen en in de keuze van uw robot. De SAFAN

metrische programmering. Uiteraard kunt u de pro-

den. Daardoor komen uw kosten per product vast te

gebied

Met

E-Brake en Safan H-Brake zijn bij uitstek geschikt om

grammering geheel aan SAFAN uitbesteden.

liggen. Op basis van die vaste kosten kan de terug-

Door toepassing van een veerretour­

Automated Production Solutions (APS) geeft SAFAN

als middelpunt te fungeren van elke geautomatiseerde

systeem zal de bovenbalk bij een calamiteit

nieuwe impulsen aan deze e-volutie. SAFAN biedt inte-

buigcel. SAFAN's besturing draait op het Windows®

Van advies & consultancy tot turn-key

Met behulp van een simulatiemodel krijgt u vooraf een

altijd naar boven bewegen.

grale oplossingen voor uw productieproces, die ver-

platform en schept hiermee legio mogelijkheden voor

SAFAN maakt het automatiseren van plaatbewerking

betrouwbare indicatie van de te verwachten Return On

der gaan dan stand alone oplossingen. Niet alleen de

koppelingen, netwerken, softwarepakketten en het via

eenvoudiger dan u denkt. Dat begint al met het gemak

Investment.

koude start zult u nooit last hebben.

van

geautomatiseerde

buigcellen.

verdientijd van de investering goed bepaald worden.

gerobotiseerde belading, bediening en ontlading van de

internet verhelpen van een stagnatie in het onbemande

van één aanspreekpunt voor het hele traject. Onze

Geïntegreerde veiligheid

buigcel, maar de hele routing van plaatmateriaal door

productieproces.

APS-consultants brengen het hele scala aan moge-

Razendsnel werken zonder risico: SAFAN maakt het

uw machinepark kan geautomatiseerd worden.

mogelijk met een in de besturing geïntegreerd veilig­

Met APS van SAFAN blijft u flexibel met het oog op

Zowel voor nieuwe als bestaande robotcellen levert

keuze kunt maken voor uw productieproces.

heidssysteem. Dit werkt met een veiligheidslichtscherm

nieuwe producten of wijzigingen in uw productieproces.

SAFAN complete, uitvoerig geteste programma's.

SAFAN ontwikkelt en realiseert turn-key oplossingen

lijkheden helder voor u in beeld, zodat u een optimale

Geïntegreerd veiligheidslichtscherm Zijaanzicht

12

13


E

Technische gegevens SAFAN E-Brake 150 - 200T

80.0

Adapter NSCL-I +

voor de hydraulische pomp. De grafiek hieronder gaat alleen over het gedeelte

BEDIENINGSZIJDE

dat de kantpers daadwerkelijk in bedrijf is. 80.0

Adapter NSCL-II

C in mm (Q = 650 of 690 mm.)

20

100

22

12.800 4350

3100 2885 2885

Opspantafel OB/S-3

200-4100

2000

300 590

20

75

22

16.800 5350

4100 2885 2885

75

A in mm

Q maat* in mm

C in mm (Q = 590 mm.)

300 590 100

B in mm

Nominaal Motor Vermogen in kW

1500

Maximum slag in mm

3000 KWH op jaarbasis.

60

Perskracht in kN

een besparing opleveren van maar liefst

150-200T

wordt gevraagd. Bij een conventionele hydrau足 lische kantpers loopt te allen tijde de motor

Q = 690 mm Slag = 300 mm

pauzes, kan u dit bij de safan E-Brake nog

Q = 650 mm Slag = 300 mm

tot 90% i.v.m. plaathandling, ombouw en Q = 590 mm Slag = 300 mm

de hoofdaandrijving pas ingeschakeld indien

er werkelijk beweging van de safan E-Brake

Adapter NSCL-basic

Gewicht in kg

Retoursnelheid in mm/sec

150-3100

80.0

In de standby tijd, wat wel op kan lopen

Max. buigsnelheid in mm/sec

95.0

Energieconsumptie SAFAN E-Brake Bij de safan E-Brake wordt de motor voor

Aanloopsnelheid in mm/sec

Gereedschap adapters SAFAN E-Brake

60

* Q - Maat: optioneel 650 of 690 mm

600

600

(Wijzigingen voorbehouden)

95.0

Opspantafel European

80.0 690

Kilo Watt

Adapter SAFAN

650 590

90

95.0 80.0 350

Adapter American

390

Opspantafel OB/S-3-C

290

70

3520

Opspantafel DD005 incl. ty

B

B A

14

400

400

Q

OPTIONEEL

930

OPTIONEEL

Q

STANDAARD Gedeelde European Adapter

930

100.0

kN

1700-1850

1700-1850

170.0

C

75.0

80.0

C

E-Brake Conventioneel

3520

600

2120

2120

A

15


E-Brake 300T Dual Drive

H-Brake

I-Brake

R-Brake

Safan B.V., Kwinkweerd 11, NL-7241 CW Lochem, P.O. Box 96, NL-7240 AB Lochem Tel.: +31 (0)573 222 222, Fax: +31 (0)573 252 057, E-mail: info@safan.nl, Website: www.safan.nl

B-Shear & M-Shear

EZ102008.NL

E-Brake 35 - 200T E-Brake B 35 - 100T

E-Brake 150-200T  

E-Brake 150-200T

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you