Page 1

De e-volu plaatbewe Al vele tientallen jaren

toonaangevend in de on plaatbewerking. 1980

de

Zo

eerste

int

CN

kantpers, vervolgens in servo-mechatronische eerste

hybride

guillotin

de eerste volwaardige

de SAFAN® E-Brake. Me

en 4100 mm werklen

De flexibele buigcel

E-Brake het geavancee

conventionele hydraulisc

100T

Touch Screen besturin gezet

als

meest

doel

Mens-Machine Interface

Daarnaast is SAFAN é

het gebied van geauto

Reeds in 1988 installe

kantpers met robot in E

Safan werkt gedreven d

tere oplossingen onder h

plaatbewerking.’ Het nie unieke combinatie van SAFAN R-Brake.


S

SAFAN R-Brake: de flexibele buigcel De SAFAN R-Brake 100T 3100/50 kenmerkt zich als een flexibele buigcel met een zeer compacte bouw waardoor een zeer beperkt vloeroppervlak benodigd is.

Compacte bouw

Vision

De SAFAN R-Brake beschikt over een buigcapaciteit van 100T en

De SAFAN R-Brake is uitgerust met een nultafel voor het nullen

rollenaandrijving in de bovenbalk. Deze zorgt voor een

een werklengte van 3100 mm. De robotarm van de SAFAN

van de plaat na het oppakken. Optioneel kan de SAFAN R-Brake

gelijkmatige, directe verdeling van krachten. Daardoor

R-Brake is horizontaal verrijdbaar aan een traverse van 6 meter.

worden uitgerust met een vision systeem (patent aanvraag in

produceert u zonder bomberen de meest nauwkeurige en

De vloer voor de kantpers blijft hierdoor vrij voor aan- en afvoer-

behandeling) waarbij het nullen van de plaat middels een optisch

constante buighoek over het gehele bereik van de machine.

stations.

syteem verloopt. Dubbele plaatdetektie wordt uitgevoerd middels Eenvoudige Touch Screen besturing

een gewichtssensor. Off-line programmeren

De SAFAN R-Brake is voor iedere operator eenvoudig te

Programma’s voor de SAFAN R-Brake kunnen off-line gemaakt worden

Buigen zonder bomberen

bedienen via de Safan Touch Screen besturing. Het systeem is

m.b.v. RoboWave off-line simulatie software. Hiermee kunnen

Als gerobotiseerde doorontwikkeling van de SAFAN E-Brake

zeer snel en accuraat te programmeren dankzij o.a. een

vooraf alle bewegingen nauwkeurig worden geprogrammeerd en

biedt de SAFAN R-Brake alle voordelen van de innovatieve SAFAN

“zelflerende” database met de gegevens van materialen,

gesimuleerd.

E-Brake technologie. Om te beginnen de unieke gepatenteerde

gereedschappen en eerdere, reeds gecorrigeerde buigingen.

Overpakken van de plaat

Vision systeem

Off-line programmering


3720

3720

3100 1700-1850

Q

3100

7525

3100

2100

2100

4820

Werklengte in mm.

Slag persbalk in mm.

Aanloopsnelheid in mm/sec.

Buigsnelheid in mm/sec.

Retoursnelheid in mm/sec.

Nominaal vermogen in kW.

Gewicht in kg.

Inbouwmaat Q in mm.

Capaciteit robot in kg.

100-3100/50

Perskracht in kN

Technische gegevens SAFAN R-Brake 100T-3100/50

1000

3100

300

75

20

75

15

14.500

690

50

(Wijzigingen voorbehouden)

Milieuvriendelijk en zuinig met energie

Betrouwbaar en onderhoudsarm

Door het ontbreken van hydrauliek is het probleem van

De servo-elektronische technologie van SAFAN heeft zich

milieubelastende en risicovolle olie verleden tijd. Bovendien

inmiddels ruimschoots in de praktijk bewezen. Behalve de

verbruikt de servo-elektronische aandrijving alleen energie

veel kortere cyclustijden en het gunstiger energieverbruik

wanneer de balk daadwerkelijk beweegt. Dit kan een

roemen de gebruikers ook de betrouwbaarheid en de lage

energiebesparing tot wel 50% opleveren t.o.v. conventionele

onderhoudskosten. Met de nieuwe SAFAN R-Brake profiteert u

hydraulische kantpersen.

eveneens van al deze voordelen.


E-Brake 35 - 200T E-Brake B 20 - 100T

E-Brake 300T Dual Drive

H-Brake

R-Brake

Safan B.V., Kwinkweerd 11, NL-7241 CW Lochem, P.O. Box 96, NL-7240 AB Lochem Tel.: +31 (0)573 222 222, Fax: +31 (0)573 252 057, E-mail: info@safan.nl, Website: www.safan.nl

B-Shear & M-Shear

R102008.NL

E-Brake Ergonomic

SAFAN-R-Brake-NL 4p  
SAFAN-R-Brake-NL 4p  

100T De flexibele buigcel Compacte bouw De SAFAN R-Brake beschikt over een buigcapaciteit van 100T en een werklengte van 3100 mm. De robotar...

Advertisement