Page 1


เมื่อรวมปกแล้ว หลามมีความหนา 44 หน้าครับ นับว่าไม่หนาไม่บางส�ำหรับนิตยสารแจกสักเล่ม แต่เมือ่ เราท�ำจนเสร็จ ยุติ การแก้ไข ส่งให้โรงพิมพ์แปลงลงกระดาษ เราพบเนื้อหาที่ใส่ไม่พออีกปริมาณ ท้วม ๆ ชวนให้นึกเสียดาย แม้พยายามบอกกับตัวเองว่า หนังสือทุกเล่มต้อง มีหน้าสุดท้าย และไม่ใช่ทุกครั้งที่จะใส่ทุกสิ่งลงไปได้หมด เราก็อดเสียดายไม่ ได้อยู่อย่างนั้น ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวในเล่มบางส่วน ที่บังเอิญล้าสมัยไปใน วันที่เราส่งพิมพ์นั่นเอง จึงเป็นที่มาของล้นหลาม ที่คุณก�ำลังอ่านอยู่ เรื่องราวตอนต่อมาของเนื้อหาในเล่ม บทสัมภาษณ์ที่จำ� ใจหล่นหายไป ด้วยปริมาณหน้ากระดาษที่จ�ำกัด เบื้องหลังการท�ำงานที่สุดจะหลาม รวมถึง เสียงสะท้อนจากผู้อ่านคนแรก ๆ ของหลามแต่ละฉบับ เหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะ ได้พบในล้นหลาม ส่วนขยายของหลามทุก ๆ ฉบับต่อจากนี้ พูดให้ง่ายเข้า อะไรที่ล้นออกมาจากเล่มหลาม จะอยู่ในล้นหลามครับ ไม่ หายไปไหน ขอเชิญติดตามส่วนที่เหลือของหลามฉบับปฐมฤกษ์ได้ ณ บัดนี้ จนกว่าจะพบกันในฉบับที่ 2 ครับ ธนะ วงษ์มณี บรรณาธิการพ่ออลีฟ


Saranya’s some more steps. ความหลามที่กระดาษ A4 สองหน้าเต็ม บรรจุได้ไม่หมด ของตาล - ศรัญญา ชาญเชีย่ ว ผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น สอนเต้ น และศิ ล ปะ idass อยู่ที่นี่แล้ว!


เวลาเด็กมาเรียน ตาลจะถามเด็กก่อนเลย ว่าเรียนไปท�ำไม ดูมาจากไหน อยากเรียนเพราะอะไร จะได้รู้ว่า เขาอยากลงทุนทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่ออะไรในชีวิตเขา แล้วเราให้ได้รึเปล่า ถ้าให้ได้ เราให้ ถ้าให้ไม่ได้ เราจะแนะน�ำให้ ว่าความต้องการแบบน้อง เหมาะกับที่ไหน มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงกลวง ๆ มันให้คุณกลับไปคิดต่อได้ว่า มันใช่ไหม บางคนคิดว่า ฉันเป็น นักแสดงได้ เป็นดาราได้ แต่ศักยภาพของคุณ ความถนัดของคุณ อาจจะอีกอย่าง มันอยู่ที่ว่า ข้างใน คุณคืออะไร คุณรู้จักมันแค่ไหนที่จะเอามันไปสร้างงาน เรามีการประเมินวัดผลนะคะ โดยเน้นไปที่การพัฒนา จากวันแรกถึงวันนี้ พัฒนาในที่นี้ไม่ได้ หมายความว่า กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงขึ้น หรือฉีกขาได้มากขึ้น แต่เป็นการพัฒนาในเรื่อง skill เรื่อง ความมั่นใจข้างใน สิ่งที่เราจะสอนให้คือความมั่นใจในการแสดง นั่นหมายความว่า คุณจะมั่นใจเมื่อคุณแสดง ไม่ใช่ มัน่ ใจในการใช้ชวี ติ ไม่ใช่เรียนเต้นแล้ว จากใส่กระโปรงยาว แล้วกล้าใส่กระโปรงสัน้ ส้นสูง ไม่ใช่ คนละ เรื่องกัน บางครั้งเด็กเข้าใจสารของเราผิด เป็นจุดที่ครูทุกคนต้องรู้ ต้องย�้ำเด็กมาก ๆ เพราะพอเด็กมีความ สามารถประมาณนึงแล้ว เด็กจะมีอีโก้ จะเซลฟ์ เด็กวัยนี้เป็นวัยสร้างตัวตน เป็นวัย “หันมามองฉันสิ” หันมามองได้ แต่คุณท�ำอะไรดีพอให้เขามองรึเปล่า สิ่งนี้คุณเลือกได้


ตาลอยู่กับเด็กมาตลอด สอนร�ำตั้งแต่อยู่ ป.4 มาจนจบปี4 สอนตั้งแต่เด็ก 4 ขวบ ไปจนคนแก่ ส�ำหรับเด็ก พ่อแม่เป็นอะไรที่โคตรส�ำคัญเลยนะ เขาจะโตมายังไง อยู่ที่ สิ่งที่คุณพูดกับลูก บางอย่างตาลขอคุยกับพ่อแม่เลย ขอร้องนะคะ อย่าพูดกับลูกแบบนี้ เพราะเด็ก ไม่ใช่ไม่คดิ เขารูส้ กึ แล้วจะแสดงออกทางร่างกายก่อน โดยทีไ่ ม่รตู้ วั พูดเหมือนเรียน จิตวิทยามา แต่มันเกิดจากการพบมาจริง ๆ มันเลยรู้ เพราะตาลไม่ได้มีลูกมั้ง ลูกไม่ใช่ลูกของตาลจริง ๆ แต่ตาลไม่ได้โกรธพ่อแม่เขา ที่คิดแบบนั้นนะ มันมีหลายปัจจัย ถ้าเป็นอาหาร ศิลปะอาจจะไม่ใช่สเต้ก อาจจะเป็นแค่น�้ำแอปเปิลส�ำหรับใคร บางคน แต่มันให้ความสมดุลกับร่างกาย เด็กวัยนี้ต้องเข้าใจเขานะ เพราะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชอบอย่างนี้หรือเปล่า เขาแค่ อยากลองเฉย ๆ ดังนั้น ครั้งแรกมาลองดูก่อนเลยนะ มาดู มาเสพบรรยากาศการ เรียนการสอน มาเห็นคนอื่น มาเห็นโลกใบนี้ ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเสียตังค์


ตาลเน้นเรื่องการเลือกมากนะ สิ่งแรกที่ idass เน้นคือการเลือก ตาล อยากมีทางเลือกให้เด็กเพื่อให้เขารู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะกับเขา เลือกทางที่ เขาจะโตไปได้อย่างมีความสุข เรามีทางเลือกให้คุณมาท�ำความรู้จัก มีสถาบันกวดวิชาไหนติวนิเทศศาสตร์ไหม เคยรู้ไหมว่าท�ำหนังต้องสอบ อะไร ท�ำเพลงต้องอ่านอะไร อาชีพนี้มีจริง สร้างรายได้ ไม่ใช่เรื่องเป็นไป ไม่ได้ แต่ไม่มีใครท�ำให้เขารู้ เด็กบางคนอยากเรียน จน เอาเงินค่าขนมมาฝากเรา ถ้าตาลรวยนะ จะเปิดให้เรียนฟรี ตาลเชื่อว่า ตาลมีวัตถุดิบที่ดีพอให้เขาบริโภค แต่ก็ อีกล่ะ พอฟรีเด็กก็ไม่เอา ไม่เห็นค่า ต้องเก็บบ้าง อยากให้เด็ก ๆ เดินผ่านเข้ามา แม้ต้องผ่านออกไปก็เข้าใจว่ามันเป็น วัฐจักร แต่ขอให้เดินผ่านเข้ามาหน่อย เพราะเราว่า สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ จะเป็นประโยชน์ในชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งของเขา


“จ�ำได้ว่าวันแรกที่รู้ข่าวรับสมัครที่บูรพา วันนั้นไม่เป็นอันท�ำงานเลย ด้วยความ ที่เบื่อมาก ก็ลางานเลยครึ่งวัน หาเอกสาร บึ่งไปบางแสน สรุปไปเกือบไม่ทัน” “ความอยากเป็นอาจารย์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเป็นเด็กตัวน้อยๆ เลย” “เรารักนิสิตทุกคนเหมือนลูก และเราก็ยินดีรับฟังเขาทุกปัญหา นั่นล่ะครูที่ดี” “ถ้าไม่ได้มีจิตวิญญาณแห่งความเอ็นดู ค�ำว่าครูมันก็เป็นไม่ได้นะ เพราะว่ามัน ต้องใช้สิ่งนั้นเยอะมาก” “เราพร้อมจะยิ้มให้กับลูกศิษย์ทุกคนเสมอ ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเรา ก็ตาม”

“ทุกวันนี้การเมืองมันมีอยู่ทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงการ ศึกษา ค�ำถามเดียวในชีวติ ก็คอื ว่าเราจะท�ำยังไงให้ความตัง้ ใจแรก ตอนก่อนเข้าท�ำงานมัน ยังอยู่เสมอ”

Abosolute teacher, definitely. อ. อ้ม รัชนี วงศ์สุมิตร คุณครูเต็มขั้น


Big trees. Big gone. Gone big. หลังจากหลามฉบับแรกส่งเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ไม่กี่วัน มวลต้นไม้ใหญ่ในซอยสุขุมวิท 35 ก็ถูกโค่นจนเกลี้ยง ภารกิจ แรกของกลุ่ม Big trees project ล้มเหลวตั้งแต่หลามยังพิมพ์ไม่เสร็จ แต่ใช่ว่าค�ำชวนให้ like ในหลามจะสูญเปล่า เพราะแม้จะปราชัยในภารกิจระยะสั้น ชาว Big Trees ก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจ ง่าย ๆ เมื่อภารกิจที่ใหญ่กว่า ยาวนานกว่า ยังรออยู่ ปัจจุบนั http://www.facebook.com/BIGTreesProject กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของคนรักต้นไม้จากทัว่ ประเทศ(และ ต่างประเทศ) และอยากให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ได้รับการคุ้มครองให้เป็นสมบัติของท้องถิ่น หรืออย่างน้อยที่สุด ให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่า และหาทางออกอื่น ๆ ในการอยู่ร่วมกับต้นไม้ใหญ่ โดยไม่ต้องโค่น รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายเพื่อการนี้ พวกเขาแบ่งปัน ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอยู่ร่วมกับไม้ใหญ่ การต่อสู้เพื่อต้านการโค่นต้นไม้โดยไม่จ�ำเป็น ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะรักต้นไม้หรือไม่ ถ้าปอดคุณยังพอใจอากาศสะอาด หลามยืนยันว่าควรจะ like ซะ


Champion! เนย์ ฟาเบียโน่ บอกเราว่า ทีมอย่างชลบุรี เอฟซี ควรมีถ้วยแชมป์ติดมือเสียที หลังปล่อยให้ตู้โชว์ร้างมาสองสามปี ชลบุรีก็ฝ่าฟันมาจนได้เป็นผู้ชนะในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่สุดของประเทศ คว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลสโมสรเอเชียใบสุดท้ายได้อย่าง สวยงาม หลามขอแสดงความยินดีกับชลบุรี เอฟซี แฟน ๆ ฉลามชล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ได้ไปดูในสนาม ไปเป็นส่วนหนึ่งของนัดชิงชนะเลิศที่น่าจดจ�ำที่สุดนัดหนึ่งของฟุตบอลไทย คริสต์มาสนี้ ฉลามชลจะฉลองแชมป์กันสุดเหวี่ยงที่เซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.facebook.com/ChonburiFC


ถ่ายปกเล่มหนึ่ง ถ้าบอกว่าไม่ตื่นเต้น เห็นจะโกหกพกลม เรานัดพบตาลก่อน เธอออกจะประหม่า อยู่บ้างกับชุดที่เราเตรียมไว้ ด้วยความที่หุ่น เธอไม่อยูใ่ นช่วงท็อปฟอร์ม แต่เมือ่ ถึงโลเกชัน่ ครูตาลของน้อง ๆ ก็ไม่ท�ำให้ผิดหวัง ได้ทุก ที่ ถึงทุกท่า ลีลาสุดบรรยาย ช่างภาพของเราก็ประหม่ากับการถ่าย ปกนิตยสารครั้งแรกในชีวิตเอาการ ดีที่ได้ อั ธ ยาศั ย ของตาลโอบอุ ้ ม บรรยากาศการ ท�ำงานไว้ ยังคิดกันอยู่ว่าแดดร้อน(มาก) ขนาดนัน้ เป็นคนอืน่ จะงอนกลับบ้านไปเสีย ก่อนไหม ส่วนเนย์ ฟาเบียโน่ แม้จะติดขัดเรือ่ งการ ประสานงาน แต่สุดท้าย มาสเตอร์ จเด็จ มีลาภ ก็ยอมให้เราเบียดคิวซ้อมมาถ่ายปก ได้ (“เอาให้หล่อ ๆ นะ” มาสเตอร์ตะโกนไล่ หลังอย่างอารมณ์ด)ี ใช้เวลาไม่นาน ช่างภาพ ก็ส่งสัญญาณว่าพอใจกับรูปที่ได้ หลามอยากขอบคุณแบบปกปฐมฤกษ์ ของเราตรงนี้อีกครั้ง ขอบคุณตาลที่สละวัน หยุดเพียงวันเดียวในสัปดาห์ให้เราเสียครึ่ง วัน ขอบคุณเนย์ที่พยายามท�ำตามค�ำบอก เราทุกท่า แม้จะไม่ค่อยถนัด เป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่เราได้ทั้งคู่มาขึ้นปกแรก แล้วเจอกันในอีก 1 เดือนจ้ะ


พัชรินทร์ พิพัฒน์ขจรชัย (25)

เดี๋ยวหาก่อนนะ ว่าไม่ชอบอะไร...(หานาน) ไม่รู้สิ ไม่มีหรอก แต่เสนอได้มั้ย ได้สิ เล่มนี้มันเหมือนมีแต่สังคมบางแสนอ่ะ มันน่าจะมีดาวเด่นจากที่อื่นมั่ง อย่างน้องปูนก็ จากม.บูรพา เล่มหน้าก็น่าจะมีของเกษตรมั่ง ไรงี้ คนที่นั่นเค้าจะได้มีแรงจูงใจหามาอ่านอ่ะ เนอะ เล่มต่อไป สัมภาษณ์วิกรม กรมดิษฐ์ ได้มั้ย อยากฟังลุงวิกรมเหรอ

ได้หลามมาจากไหนครับ

เออ อ้อชอบนะ แล้วก็ขอเขาเข้าไปในปราสาทด้วยนะ รึจะเป็นถ�้ำแกก็ได้

แฟนค่ะ พอดีเขาลงโฆษณาไว้

ต้องมีเข้าสักเล่มล่ะ ลุงวิกรม

คนกันเอง

อ๊ะ จะรอนะ แล้วถ้าจะให้ดี ก็บอดี้แสลม จะได้รู้ว่าหลามก็สามารถนะ 555+

ช่าย

ค�ำถามสุดท้าย หลาม แปลว่าอะไร

เห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง

โห ตอบยากว่ะ

พอดีออ้ ไม่ได้อยูบ่ างแสนตลอดไง ก็ดใี จ เพราะรูว้ า่ เพือ่ น(ธีรภัทร)ทุม่ เท ถึงขนาดออกจาก งานกันเลยทีเดียว 555+ เล่มนี้ชอบอะไรที่สุด ห้ามตอบว่าโฆษณาแฟน ชอบที่สัมภาษณ์ตาล อาจารย์รัชนีด้วย เป็นคนไม่มีชื่อเสียง แต่มีมุมมองน่าสนใจ ที่ไม่ชอบที่สุดในเล่มล่ะ ห้ามตอบว่าโฆษณาของแฟน

รู้ เราโดนถามมาเยอะแล้ว ล้น มั้ง ล้นหลามอ่ะ สุขล้นๆ อยากบอกให้คนอื่นรู้ เหมือนเจ้าของหนังสืออ่ะ มีใจล้นๆ เลย ถึงกล้าทิ้งงานออกมาท�ำ เออ แม่งหลามว่ะ 555+ แล้วก็อย่าลืม grand opening นะ จะรอ


next issue

หลามแต่เด็ก JAN 2011

ล้นหลาม NO.1  

ภาคเสริมของหลาม แมกกาซีน เพื่อความเต็มอิ่มของผู้อ่าน ออกตามกันมาทุกเดือน