Page 1

VRIJE BASISSCHOOL de vuurvogel.be De Vuurvogel Bree Grauwe Torenwal 16,3960 Bree 089 46 50 81

Musical

ben

De Vuurvogel Vostert Gruitrodekiezel 204, 3960 Bree 089 46 58 06

vrijdag 20 mei, zaterdag, 21 mei en zondag 22 mei

Beste ouders, In de vorige nieuwsbrief hebben we al meegedeeld dat we vier voorstellingen van onze musical opvoeren en dat we hierdoor in de mogelijkheid zijn om maximaal vier toegangskaarten per gezin te verkopen. Alle kinderen van de school krijgen de mogelijkheid om de musical vooraf te zien. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een briefje wanneer uw kinderen optreden en een brief om toegangskaarten te bestellen. Om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen, vult u de bijgevoegde brief in en geeft deze samen met het juiste bedrag aan uw kind ( de gezinsoudste) mee ten laatste . (We houden er geen rekening mee of u de brief en het geld al eerder meegeeft.) De klasleerkracht verzamelt de brieven en het geld. Dan wordt alles op schoolniveau verzameld en maandag 9 mei krijgen alle gezinsoudsten die kaarten besteld hebben, deze mee naar huis. De prijs bedraagt 5 euro per toegangskaart. Door een toegangskaart te kopen kan u al een klein stukje van het werk van onze kinderen zien want alle kaarten zijn gepersonaliseerd. Alle verdere informatie i.v.m. de musical krijgt u via uw kind. Met dank, De leerkrachten en de directeur

In de week van 9 mei doen we met onze school mee aan de autoluwe schoolweek. We doen een warme oproep om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Woensdag 11 mei ( de autoluwe schooldag) wordt de dag waarop we extra ons best willen doen. Als het totnogtoe niet kan dat uw kind te voet of met de fiets naar school komt, vragen we voor ĂŠĂŠn keer een extra inspanning te doen om dit wel mogelijk te maken. De ouderraad trakteert alle begeleiders op een kopje koffie en de kinderen op een koek. U komt toch ook? Langs deze weg willen we u vragen om uw kind steeds het verkeershesje te laten aandoen. VRIJE BASISSCHOOL devuurvogel

.be

In Vogelvlucht


Vrijdag 24 juni is er van 10 tot 12 uur receptie voor de ouders van de vijfjarige kleuters van Vostert. Maandag 27 juni is er van 13.15 uur tot 15.15 uur receptie voor de ouders van de vijfjarige kleuters van Bree. Maandag 27 juni is er van 19 tot 21 uur receptie voor de leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders. De uitnodiging volgt. Ter herinnering onderstaande brief. Indien u onze school wil sponsoren, krijgt u ook een onkostennota hiervan. Geachte mevrouw/heer Dit schooljaar organiseren we met de school een musical ’Ik ben Ik’. Deze musical wordt uitgevoerd op 20, 21 en 22 mei in de Breughelzaal in Bree. We hebben een dubbele bedoeling met onze musical: enerzijds willen we als school naar buiten treden – we willen tonen wie we zijn en wat we doen, anderzijds rekenen we ook op een financiële input. De Vlaamse overheid verhoogde de voorbije jaren weliswaar de toelagen voor de scholen, toch volstaat dit nog niet. De opbrengst van de musical is bestemd voor de aankoop van digitale borden voor het zesde leerjaar in Bree en Vostert. Ter gelegenheid van dit evenement willen we graag een beroep op u en uw bedrijf doen om de school te steunen via een sponsoring, waarmee we een win-winsituatie beogen. We stellen u hierna de verschillende pakketten graag voor:

Plaatsen van uw publiciteitsbord in de inkomhal van de Breughelzaal. Advertentie op de website van onze school. Vermelding van uw naam op de uitnodigingen. Vermelding van uw naam op de programmablaadjes. Advertentie op de website van onze school. Vermelding van uw naam op de programmablaadjes. Indien u ons wenst te steunen, kan u uw sponsorbijdrage storten op het rekeningnummer 779-5913863-01 onder vermelding van ‘sponsoring schoolfeest’. De programmaboekjes en uitnodigingen worden gedrukt op 6 mei. Het zou fijn zijn als we uw gegevens en uw betaling mogen ontvangen voor 4 mei. U mag uw logo mailen naar vbbree.directie@scarlet.be of afgeven op het secretariaat. Van zodra we het logo hebben, wordt het op de website geplaatst. Alvast bedankt! Namens alle leerlingen en leerkrachten Manuela Coenen Directeur

VRIJE BASISSCHOOL devuurvogel

.be

In Vogelvlucht

Nieuwsbrief 'in Vogelvlucht'  

maandelijkse nieuwsbrief met de komende activiteiten en informatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you