Page 1

Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Praktische informatie voor komend schooljaar 05 Vanuit de OC 05 De zomerdip 06 Vanuit de MR 07 Vanuit de Stichting Vrienden van de Dirk

Vanuit het MT Verbouwing Het is bijna zomervakantie, een mooi moment om even terug te kijken naar het afgelopen schooljaar. Een jaar waarin gestart werd op twee locaties, vanwege de verbouwing van de school naar het Kindcentrum Dirk en Ko. Wat fijn dat zowel ouders, team als kinderen hier prima mee omgingen en zich zeer flexibel opstelden. Wat zijn we trots op ons vernieuwde gebouw en wat is het heerlijk om te werken met de nieuwe mogelijkheden die ons geboden zijn.

08 Vanuit de GGD

Andere lestijden Volgend schooljaar gaan we werken met andere lestijden. Een initiatief van de MR wat overgenomen is door u als ouder en het team. Het document “Lunchen op Dirk en Ko” is u

onlangs per mail toegezonden. De Kobergroep verzoekt u vriendelijk om de overblijfformulieren af te geven op school of te mailen naar overblijven@kober.nl. Dit geldt ook voor kinderen die dit jaar gebruik maakten van het overblijven. We hebben er alle vertrouwen in dat leerkrachten en de Kobergroep het overblijven op een prettige manier vorm kunnen geven.

De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Vormgeving: www.sadedesign.nl, Breda

Woensdag

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

08.45-12.00

08.45-12.00

13.00-14.50

12.45-14.50

8.45-12.30

08.45-12.30 vervolg op pagina 2

1


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

Vanuit de groepen

De groepen 1 t/m 4 eten van 12.00 uur t/m 12.30 uur De groepen 5 t/m 8 eten van 12.30 uur t/m 12.45 uur

Vaderdag in groep 1-2 De vaders van leerlingen van groep 1-2 mochten voor vaderdag een ochtendje met hun kind werken in de groep. Sommige vaders hadden zelfs een extra kind onder hun hoede, omdat de eigen vader niet aanwezig kon zijn. Natuurlijk ontbrak het versje of liedje voor vader niet. Op de website staat een impressie van deze ochtend. http://www.nbsdirkvanveen.nl/ nieuws/fotos/2011-2012/vaderdag/.

De groepen 1 t/m 4 spelen van 12.30 uur t/m 13.00 uur De groepen 5 t/m 8 spelen van 12.00 uur t/m 12.30 uur De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 eten van 12.30 uur t/m 13.00 uur De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 eten van 12.00 uur t/m 12.30 uur Meer informatie over het lunchen op Dirk en Ko kunt u lezen op: http://www.kober.nl/kinderlunch/overkober-kinderlunch/locaties/dirk-vanveen-nutsschool/3340. Deze website zal in de vakantie aangepast worden aan de nieuwe situatie.

Ouderhulp Een school doet vaak een beroep op ouders. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om alle ouders die zich dit schooljaar hebben ingezet om kinderen en team te ondersteunen bij de organisatie, activiteiten, verhuizing en/of schoonmaak heel hartelijk te bedanken! We zijn blij met zoveel betrokken ouders.

Afscheid groep 8 De kinderen van groep 8 wensen wij alvast veel plezier toe op hun nieuwe school. We hopen dat jullie een ďŹ jne

tijd hebben gehad op de Dirk van Veen! Dat betekent ook dat we helaas afscheid gaan nemen van een aantal ouders. Bedankt voor uw vertrouwen in onze school.

Afscheid juf Jolanda Juf Saskia Brouwers zal na de zomervakantie terugkeren van haar zwangerschapsverlof na de geboorte van haar tweede dochter Pleun. Juf Jolanda heeft haar fantastisch vervangen tijdens haar afwezigheid, waarvoor wij haar heel hartelijk dankzeggen.

Gevonden voorwerpen Op donderdag 28 juni zullen wij de gevonden voorwerpen uitstallen. Vriendelijk verzoeken wij u om even te kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit. De gevonden voorwerpen die over zijn schenken wij aan een goed doel. vervolg

2

vervolg op pagina 2


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

Praktische informatie voor schooljaar 2012-2012

Groepsbezetting Voor het schooljaar 2012-2013 ziet de groepsbezetting er als volgt uit: Groep 1/2A: Juf MariÍtte van der Zande op maandag, dinsdag en woensdag en juf Patricia van Beurden op donderdag en vrijdag Groep 1/2B: Juf Marleen Kuijpers op maandag, dinsdag en woensdagen en juf Saskia Brouwers op donderdag en vrijdag Groep 1/2C: Juf Caroll Ann den Hartog met op woensdagochtend juf Patricia van Beurden Groep 1/2D: juf Xanne Demes Groep 3A: Meneer Ronald van Loon Groep 3B: Juf Annemiek van Duivendijk Groep 4A: Juf Anita Nuijten met op donderdag juf Lisette Dirne Groep 4B: Juf Lisette Dirne op maandag en dinsdag en juf Jenny Nurmohamed op woensdag, donderdag en vrijdag Groep 5: Juf Yvonne Floren op maandag, dinsdag en woensdag om de week en juf Chantal van Seeters op de andere woensdagen, donderdag en vrijdag Groep 6: Juf Arline Hoand met op dinsdag juf Yvonne den Reijer Groep 6/7: Juf Manon van den Brand Groep 7: Meneer Dennis de Jager met op maandag juf Yvonne den Reijer Groep 8A: (Was dit schooljaar de groep van meneer Dennis) Juf Hilde de Koeijer Groep 8B: (Was dit schooljaar de groep van juf Hilde) Meneer Pieter Stoop op maandag, dinsdag en woensdag en juf Marieke Luijerink op donderdag en vrijdag Compensatievervanging: Juf Marleen Kuijpers R.T. en rugzak Begeleiding: Juf Anita Nuijten Directeur: Locatieleider: Intern Begeleider:

Annemarie van Aken Leonore van Kuipers op maandag, dinsdagochtend, woensdag om de week en donderdagmiddag Simone Hendrikx op dinsdag, woensdag om de week en vrijdag Babette Rademakers op dinsdag en woensdags vervolg op pagina 4

3


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

Praktische informatie voor schooljaar 2012-2012 Schoolbenodigdheden Hieronder kunt u lezen wat uw kind nodig heeft op school.

Groep 1 t/m 8 Voor alle kinderen op school is het noodzakelijk dat kinderen over een goede luizenzak beschikken. Een nieuwe luizenzak is voor â‚Ź5,- bij meneer Ronald te koop.

Groep 6 t/m 8

Groep 1/2 Gymschoentjes met klittenband Een rugzakje voor een hapje, lunch en drankje

Groep 3 Kartonnen dossiermap met elastieken A4-formaat 23-rings map (incl. 10 kartonnen tabbladen) Platte etui voor in het vakje/kastje

Groep 4 en 5 Kleurpotloden (max. 12 stuks) Stiften (max. 12 stuks) Vulpen of (aanrader) Stabilo met vullingen (evt ook het potlood). In groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een Stabilo-pen van school. Voor navullingen zorgen kinderen zelf. 23-rings map (incl. 10 tabbladen en lijntjesblaadjes) Platte etui voor in het vakje/kastje (niet meer) Kartonnen dossiermap met elastieken A4-formaat Schaar Liniaal 30 cm Pritt-stift

4

Blauwschrijvende pen (vulpen of Stabilo met vullingen) Kartonnen dossiermap met elastieken A4-formaat Rode en groene pen/ďŹ neliner Potlood | Gum Kleurpotloden (max. 12 stuks) Liniaal 30 cm Schaar |Pritt-stift |Puntenslijper Etui | Eenvoudige rekenmachine 23-ringsmap (incl. 10 tabbladen en lijntjesblaadjes) Kladblok | Stiften (max. 12 stuks) Agenda | Rugzak

Gymtijden Maandag: groep 8A en 8B Dinsdag: groep 4B, 5, 6, 6/7 en 7 Donderdag: groep 3A, 3B en 4A Vrijdag: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

OC-samenstelling 2012-2013 1/2A: Danielle Korving en Leandra Stroosnijder-van der Veen 1/2B: Noor van der Poel en Marieke Thoen-van der Velden 1/2C: Isabel van Dilst en Lilian de Roy van Zuidewijn 1/2D: Jacqueline van Hellenberg Hubar en Sacha Moll 3A: Suzanne Segeren-Euwe en Daphne Koene 3B : Marlou Claes en Mariel Snoep 4A: Janka den Heijer en Sabrina Wakker 4B: Caroline Beenders en Liesbeth Gaillard 5: Guylaine van Dongen en Susan Terrevazzi-Uiterwijk

6: 6/7: 7: 8A: 8B:

Ingrid Quarles en Marlien Kaptein Astrid Rijken en Eva Boon Monique Martens en Alexandra Dienaar Betsy Vos Josefien de Kok

Extra lid: Anouk Vriens: communicatie Vanuit het team: Ronald van Loon en Marieke Luijerink

Heeft u weleens gehoord van… de zomerdip? Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. Met name in groep 3, 4 en 5 wordt er veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt, doordat er niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep niet meer hetzelfde niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden.

We noemen dit: De zomerdip! Dit treft vooral de wat zwakkere lezers. Het is daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden.

Enkele suggesties: - Op verschillende websites zijn gratis programma’s beschikbaar om het lezen te oefenen: www.leestrainer.nl. - Herhaald lezen is zinvol. Kinderen kunnen de werkboekjes van Veilig leren lezen in groep 3 nogmaals oefenen;

5

- Luisterboeken, waarmee kinderen tegelijk luisteren naar en meelezen met een verhaal zijn goed te gebruiken tijdens de vakantie; - Op www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/ouders/morgenaandeslag/mijnvakantieverhaal vindt u een werkboekje voor vakantieverhalen.


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Nieuwe rooster In de afgelopen weken heeft de MR zich gebogen over het voorstel voor “Andere lestijden”. Vanuit de MR waren een aantal voorwaarden gesteld, voordat vanuit de MR instemming kon worden verleend. De voorwaarden hadden betrekking op een snelle en duidelijke communicatie richting ouders, leerkrachten en kinderen. Daarnaast zijn vanuit de MR gerichte vragen gesteld met betrekking tot de invullingen van een aantal praktische vragen. Vanuit de schoolleiding is er invulling en opvolging gegeven aan de vragen, zoals gesteld door de MR. De MR heeft zich inmiddels positief uitgesproken over het nieuwe rooster en haar instemmingadvies gegeven. Wij hopen dat het nieuwe rooster snel ingeburgerd zal zijn bij kinderen, ouders en leerkrachten en kijken uit naar

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

een vruchtbare samenwerking met de Kober.

Speelwerkvloeren Zoals u elders in dit Turfje heeft kunnen vernemen, of misschien al met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen, zijn de speelwerkvloeren (bekostigd door de MR) in de groepen 1a en 1b gerealiseerd. Wat zijn ze prachtig geworden! Speciaal willen wij Natasja Zaat bedanken voor haar enorme inzet en creatieve bijdrage! De intentie is om voor de andere kleutergroepen ook speelwerkvloeren te genereren. We hopen dit binnen niet al te lange termijn te realiseren door bijvoorbeeld een eventuele sponsoring. Tot slot willen wij Chantal hartelijk 6

bedanken voor haar inzet in de MR en GMR de afgelopen jaren en in het bijzonder voor haar deelname in de werkgroep “Andere lestijden”. Zij zal per ingang van het nieuwe schooljaar 2012/2013 vervangen worden door Hilde de Koeijer, die namens de leerkrachten geleding plaats neemt in de MR. In de GMR zal zij vervangen worden door Yvonne den Reijer, samen met Fleur vormen zij de afvaardiging van de Dirk van Veen. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

vervolg op pagina 5


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

Stichting vrienden van de Dirk PRIMEUR: HET GROOTSTE SCHERM VAN BREDA HING OP DE DIRK! 9 Juni. Nederland – Denemarken. De school is omgetoverd tot een heuse voetbalarena. De hal ziet oranje. Nederlandstalig lied galmt door de luidsprekers. En overal tv-schermen. 3 tribunes in de hal en tja, dan de gymzaal. Pathé is er niets bij. Over de hele breedte van de zaal maakt Van Marwijk zijn opstelling bekend. Langzaamaan vult de school zich met enthousiaste oranje supporters. We wisten niet dat de Dirk zo kleurrijk kon zijn. Maar ook zo eensgezind: ‘wij’ moeten winnen!

dankzij de hulp van een aantal ouders. Dimitri Haddeman, dank voor de fantastische beamer. Technica Nova, dank voor het het grote beeldscherm. En uiteraard ook Ticketsplus bedankt voor de website en Thomassengifts voor de mooie oranje gadgets.

een paar stevige goals. Verder denken we na over nieuwe initiatieven voor volgend schooljaar. En tenslotte blijven we dromen over een springende en zingende Dirk nadat Oranje heeft gescoord.

Zoals beloofd gaan wij ons best doen om het kunstgrasveld te voorzien van

Vandaar dat we nu al beloven: tot over 2 jaar!

Nadat het Wilhelmus is gezongen wordt het rustig. Geen rennende kindjes meer, de buffetten blijven leeg. Jong en oud zit gespannen te kijken. De ‘oehs’ en ‘aahs’ vullen de ruimte. Papa’s analyseren en sommige kinderen wordt de spanning te veel. Zij gaan zelf een potje voetballen op de pleinen. Helaas, een overwinning zat er niet in. Jammer, uiteraard. Maar desondanks hebben we super feest gevierd! Dankzij jullie enthousiasme. En zeker ook vervolg op pagina 7

7


Dirk van Veen N u t s b a s i s s c h o o l

Digitale Nieuwsbrief juni 2012

Vanuit de GGD

Gaat u deze zomer met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Even lekker naar de zon? Gezonde kinderen die naar landen als Bulgarije, Kroatië, Turkije, Egypte, Tunesië en Marokko gaan, kunnen hepatitis A oplopen. Ook als u uw vakantie doorbrengt in een all-inclusive resort! Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) komt in deze landen nog voor. Gelukkig is besmetting te voorkomen door een vaccinatie. Kinderen zijn extra kwetsbaar op reis. Ze zijn gevoelig voor warmte, ziektes en de vaak minder goede hygiëne ter plaatse. Reizigersdiarree kan uw welverdiende vakantie aardig in de war sturen. Met een goede voorbereiding zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Laat u informeren door de reizigersadviseurs van de GGD, want misschien is het zinvol om vaccinaties

die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma te vervroegen.

sten en tarieven kunt u terecht op www.ggdwestbrabant.nl.

Laat uw kinderen en uzelf vaccineren tegen hepatitis. Kinderen krijgen in de maand juni een leuke attentie als zij hun vakantieprik komen halen.

Het team wenst iedereen een heerlijke vakantie toe!

Maak snel een afspraak: www.ggdreizigerszorg.nl of 0900-8222467 (€0,10/min) Voor meer informatie over reisvaccinaties, andere dienvervolg op pagina 7

8

06 Het Turfje  

Digitale nieuwsmagezine Het turfje, juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you