Page 1

De Kerkslagen: een klassiek dorpsbeeld


School gebouw passend in de schaal en sfeer van het dorp


6

4

1561

1404

2a

1396

1562

1

speelplein onderbouw

speelplein bovenbouw

Kerk

Ke rk sl ag en

de plek van de school

1579

1086

BOS

47

1242

1241

41

Li e d e r h o lt h u i sw e g

45 43

981

VO


Spel inspiratie


Brainstorm 12 maart 2013


Begane grond


Verdieping verdieping Schaal 1:100

0.24 patchruimte

0.29 Teamkamer

0.25 Spreekkamer

0.26 Leermiddelen

0.30 Zelfstandig werken


centrale ruimte / leerplein


centrale ruimte / leerplein


Verdieping met leerplein en teamkamer


lokaal onderbouw


lokaal middenbouw


lokaal bovenbouw


Liederholthuis presentatieouders en omwonenden  
Advertisement