Page 1

Sandra Classon - Högskolan Väst

Nr: 2

Bloggen För Intern marknadsföring och kommunikation

WORDPRESS VS. POSTEROUS VA D V I L L D I T T F Ö R E TAG H A ?


1

INTRODUKTION Från förra upplagan handlade det om vad en blog var och vem som använder den. Både vi som privatpersoner uppskattar bloggen som en ”onlinedagbok” och det gör företagen också men 
 kanske på ett annat sätt. 
 Faktum är de gillar den så mycket att de tycker att den är bland top 5 av marknadsföringtaktiker. Men detta gäller då den externa delen och fast den börjar växa hos företagen i den interna delen också. Frågan är då hur Företagen gör för att få den mer privat när allt annat på 
 webben är så öppet?

1


WordPress är en stor favorit bland företag utanför Sverige, de mer kända förtag som 
 använder sig av WordPress är Ebay, Samsung och Flikr. Men även här hemma har 
 några större svenska företag tagit del av Wordpress som Spotify, Tv3 och Filppa K
 (Bloggmakarna 2012). Men går WordPress att använda till en intern kommunikation hos ett företag. 
 Enligt Mah (It business edge 2009) är Wordpress mycket lämpad för ett litet eller 
 mellanstort företag. Han menar att det finns några viktiga anledningar att tänka på.

“Myten om WordPress - WordPress är en bloggplattform, ingen publiceringsplattform. - Den var sådan då men idag är den så mycket mer.”

Anledningar att välja WordPress: Den är gratis, ingen budget att tänka på.

Det finns praktiskt taget plug-ins för varje uppgift; fakturering, kontaktlistor, projektlening, Office Communication, nyhetsbrev & meddelanden.

Den ligger på MySQL, vilket är en ”Open Source Database”.

Det är en relativt lätt processor, för RAM-minne och hårddisks användning.

För bättre kontinuitet i verksamheten skydd eller för ökad säkerhet, kan du installera Wordpress i en virtuell maskin som körs på Linux – fortfarande gratis. 2


I förra numret skrevs det att Siemens använder posterous.com som blogg för sin intern-kommunikation. Posterous är ännu inte så känt bland oss svenskar men enligt Lukach, chef på Siemens Online Communications (Simply-communicate 2012), litar han på bloggvärdar som Posterous En fördel är att den är integrerad med Twitter så nyheter kan skickas till de anställda via denna. Posterous är lätthanterlig när det gäller både designval och öppenhet. Med öppenhet menas att det går lätt att kontrollera om den är öppen för allmänheten eller privat. Samtidigt bestämma över vilka som ska bara följa ”followers” och läsa. Vilka som ska medverka och skriva ”Members”. Dessa kan skriva inne på bloggen, då som medlemmar eller via sin mail utan medlemskap. Men även vilka som ska vara administratörer ”Administrators” över bloggen. De har den övergripande kontrollen på bloggen och över inläggen som de kan ändra på. Dock måste de vara medlemmar på Posterous (2012). Med designval fungerar det på liknande sätt som Wordpress med teman, sedan kan du ändra på din blogg med olika färger och lägga till en header-bild. Du kan även få fram kodning om du skulle vilja lägga till eller ta bort något från det befintliga temat. Posterous anses som ett grupp-bloggnings verktyg, det just deras starka sida och varför vissa

företag väljer den så som Siemens gjorde. 3


5 Enkla programmerade publiceringar 


(Schemalagda inlägg, webbadresser, schemalagda tweets)

Flera författare/recension system

Statistik

Enkel delning mellan olika plattformar (Twitter, LinkedIn, Facebook)

Sociala kommentarssystems

Mario Sundar är LinkedIns (2012) andra PR & marknadsförare och han har även ansvarat och modererat deras blogg. Enligt Sundar (Mario Sundar 2012) finns det minst 5 kriterier som en bloggvärd ska uppfylla så att den kan användas av ett företag.

4


Källförteckning Bloggmakarna (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://www.bloggmakarna.se/ wordpress-och-svenska-foretag/>

It Business edge (2009). [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://www.itbusinessedge.com/ cm/blogs/mah/tapping-wordpress-for-internal-communication/?cs=3364> Posterous (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://posterous.uservoice.com/ knowledgebase/articles/36280-managing-followers-members-and-administratorsfo> Simply-communicate (2012). Effective internal communications at Siemens. [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://www.simply-communicate.com/case-studies/ company-profile/effective-internal-communications-siemens > [2012-12-16]. Mario Sundar (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://mariosundar.com/ 2009/12/11/is-posterous-ready-for-corporate-blogging/>

5

Bloggen - Nr:2  

Detta är min andra upplaga om Bloggen - för intern marknadsföring och kommunikation.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you