Page 1

Sandra Classon - Högskolan Väst

Nr: 1

Bloggen För Intern marknadsföring och kommunikation

200,0000

150,0000

Bloggen Regerar! Bloggen har själv stått högt uppe bland de

100,0000

2006

50,0000 2007

andra distributionsformer. Men hur är det att använda den för en intern marknadsföring?

2008

2009

0

2010 2011


Introduktion

Vad är en Blogg?

Det råder en hel del missuppfattningar kring vad en blo! är. Enligt Jansson (2012) kommer ordet $ån engelskans ”blog”, vilket i sin tur är en förkortning av ”weblog”, en personlig och öppen journal, lo! e%er dagbok på webben. I mitten av 90-talet kom de första nätdagböckerna och det som även var speciellt på den tiden var att de hade ett område där andra användare kunde kommentera dagboksinlägget (Jansson 2012). En sak som gör bloggar till typiska dagböcker är de läggs datumvis och andra användare kan då se när en bloggare har publicerat ett nytt inlägg på dess kalender.


Kapitel 1

Vad är en blogg och vem använder den? Att blo!a handlar inte så mycket vad man skriver om, utan mer om sättet hur man kan göra det på. Dessa digitala webbdagböcker och bloggar har mycket drastiskt att ökat under 90-talet och början av 2000-talet. Idag hostar 
 Wordpress ensamt över 58 miljoner bloggar (Wordpress 2012 a) medan i oktober 2006 fanns det ca 36 miljoner bloggar sammanlagt. Den här siffran ökat till över 173 miljoner på 5 år (Mnincite 2012).

Vem använder bloggen? Enligt en under-
 sökning som Technorati (2011) gjorde 2011, är de som bloggar mest män, 3/5 delar och 
 majoriteten av båda könen är i åldern 25-44 år. Sedan ligger USA högst på listan av bloggare och Europa ligger på andra plats. 
 
 Men åt andra sidan var frågeformuläret på 
 Engelska i undersökning vilket gör att många nationaliter som har för vana att ”blogga” på sitt hemspråk inte har kunnat delta i under-
 sökningen p. g. a liten eller ingen förståelse av det engelska språket.

2


Men bloggen som verktyg kan även användas av företagen med deras marknadsföring. Enligt Content Marketing Institute (2012) ligger bloggen som marknadsföringstaktik på 5:e plats,
 vilket betyder att 69% använder den till sin B2C (”Bussines to 
 Consumer”) försäljning. Företag har även ökat sin användning av bloggar då de år 2010 bara använde 51% (Content marketing institute 2011). Men 
 medan användning av bloggar ökar i den externa marknads-
 föring utåt till kunderna börjar även efterfrågan på att använda den för internt bruk öka. Enligt Jackson, Yates och Orlikowski (s. 1, 2007) finns det två sorters bloggar i ett företag. Den första är en öppen blogg för den externa kundmarknaden och den andra är en stängd blogg för den interna kommunikationen.

Däremot hävdar Lewis (s. 6, 2010) att om en intern marknadsföring tillämpas rätt, kan det skapa en väg för de anställda att bli så involverade att de själva börjar skriva om sitt företag eller 
 varumärke på sin privat tid på exempelvis en egen blogg. På detta sätt så skulle det bli en tredje sort blogg inom ett 
 företag, där den kan ses som en interaktiv marknadsföring. 
 Varför det ses som en interaktiv marknadsföring är för den är både öppen för allmänheten men också för att den är skriven av en anställd som då möter konsumenten, inte företaget isig som i den externa bloggen. Om nu en medarbetare skulle börja blogga om sitt företag bör nog företaget isig vara nog att tala om vad som inte är passande att skriva där. För de flesta som är anställda har en lojalitet mot sitt företag och ibland sekretess eller företagshemligheter som ej får lämnas ut.

3


Företag som använder Bloggen i olika


Till den interna kommunikation använder blanda
 annat Vodafone (Cynapse 2012) sig av en stängd blogg för att kommunicera med sin anställda.

Vad finns det för bloggvärdar där ut i Cyberspace?

Jag själv använder wordpress, som är en mycket enkel och 
 populär bloggvärd. Tv4 (2012) gör likadant de använder också wordpress. Men det finns två sorters wordpressbloggar som ”wordpress.org” och ”wordpress.com”. Jag har använt båda och använder just nu ”wordpress.com”.

IBM (Youtube 2012) låter sina anställda blogga fritt och öppet om sitt arbete på sina egna bloggar. Vilket till en början var ett starkt nej, men som senare personalavdelning släppte på.

Mr Green är ett online casino som har en företagsblogg på blogger.com (Mr Green 2012). Denna blogg är för att nå ut till sina konsumenter med
 en extern marknadsföring.

Siemens är ett annat företag som använder sig av bloggar för sin interna kommunikation. De använder sig av posterous.com, de har fått reda på att lägga video på
 denna blir ett kraftfullt verktyg för intern kommunikation säger deras Chef på Online Communications (simply-communicate 2012).

Skillanden är att ”wordpress.com” är mer den personen som inte har för vana att göra hemsidor eller bloggar. Wordpress är tydliga med att tala om för oss användare att denna blogg är riktat till dig som vill bara tänka på innehållet och inte ägna dig till kodning eller installation. Vissa saker kan vi göra som att ändra i temat med CSS-filen, fast då om vi betalar en slant men annars är den helt gratis. I wordpress.com finns det över 200 teman att väja på som ständigt ökas, så designen blir lätt att justera till egen smak (Wordpress 2012 b). 4


Wordpress.org är att föredra om du redan har en egen hemsida, det är då bara att lada ner mjukvaran och lägga upp den på sin ftp-server. Denna ger dig en mer möjligheter att skapa just en unik blogg för dig samtidigt som du får full kontroll över hur den ska fungera. Den här kostar heller inget och självklart om du vill välja ett färdigt tema går det också bra (Wordpress 2012 b). Jag ska i nästa upplaga gå igen mer om funktioner i wordpress, så jag lämnar denna här. Självklart finns det fler bloggvärdar där ute, en annan lite äldre bloggvärd är blogger.com (Wikipedia 2012) som lanserades år 1999. Att skriva ett inlägg i denna är lite som att skriva på ett ”word-dokument”. Denna ägs nu av Google som tagit på vara denna idé med att skiva inlägg på liknade sätt vi gör när skriver ett Google-dokument online. Det finns även nu del mikrobloggar som är mer anpassade för korta men innehållsrika inlägg. Bland de mest uppmärksammade finns Twitter och Tumblr.

Top

5

Bloggvärdar

Wordpress kommer på första plats med sin 
 enkla hantering och mycket hjälp att få med 
 tekniska problem, designval och sökoptimering.

TypePad kom på andra plats då den är billig och mycket lätt att lansera och tjäna pengar på.

Squarespace är en ganska okänd värd, men 
 förtjänar mer uppmärksamhet då dess tjänster möter upp bloggarens förväntningar.

Blogger en bekant gammal vän, även denna är lätthanterlig, speciellt om ingen vana om bloggar finns.

MySpace är mycket populär och har mycket 
 trafik men är kanske inte för den seriösa bloggaren. Men är mycket bra för musik och video.

Källa: (Toptenreviews 2012)

5


Källförteckning

Technorati (2011). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://technorati.com/social-media/ article/state-of-the-blogosphere-2011-part1/> [2012-12-15]. Toptenreviews (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://blog-servicesreview.toptenreviews.com> [2012-12-17]. Tv4 (2012). blogg. [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://http.tv4.se> [2012-12-16].

Content marketing institute (2011). [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://contentmarketinginstitute.com/2010/09/b2b-content-marketing/>[2012-12-16].

Wikipedia (2012). Blogger. [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://en.wikipedia.org/wiki/ Blogger_(service)> [2012-12-16].

Content marketing institute (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig: <http://contentmarketinginstitute.com/2012/11/2013-b2c-consumer-content-marketing/> [2012-12-16].

Wordpress (2012 a). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://en.wordpress.com/stats/> [201212-15].

Cynapse (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://www.cynapse.com> [2012-12-16]. Jackson, Anne, Yates, JoAnne & Orlikowski Wanda (2007). Corporate Blo!ing: Building community through persistent digital talk. [Elektronisk]. System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on, vol. 40: p. 1. tillgänglig: IEEE Xplore. [2012-12-16].

Wordpress (2012 b). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://wpsv.se/dokumentation/ WordPress:Vad_är_WordPress%3F> [2012-12-15]. Youtube (2012). Så jobbar IBM med sociala medier, internt och externt. [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://youtu.be/jWHcXWCtjQw> [2012-12-16].

Jansson, André (2012).Blogg. [Elektronisk] I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Tillgänglig:<http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/lang/blogg?i_whole_article=true> [2012-12-15]. Lewis, Bobbi Kay (2010). Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among Co%ege Students . [Elektronisk] Social Media and Strategic Communication Public Relations Journal, vol. 4:3, p. 6. tillgänglig: PRSA. [2012-12-16]. Mnincite (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://nmincite.com/buzz-in-theblogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers/> [2012-12-16]. Mr Green (2012). [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://blog.mrgreen.com> [2012-12-16]. Simply-communicate (2012). Effective internal communications at Siemens. [Elektronisk]. Tillgänglig:<http://www.simply-communicate.com/case-studies/company-profile/

6

Bloggen  

Denna tidning är tillängad till min Kurs DDB302. Den handlar om bloggar och hur de kan tillämpas för den interna marknadsföringen hos företa...

Bloggen  

Denna tidning är tillängad till min Kurs DDB302. Den handlar om bloggar och hur de kan tillämpas för den interna marknadsföringen hos företa...

Advertisement