Page 1


lử

CHƯƠNG 1

ĩk ỉ

Q jẩ p tuc d u ĩtiọ dưònạ c h in k Ị1ỈULC Ở giữa bức tường xương cốt cao lởn này hóa ra lại cỏ một lối đi. Lối đi xem ra chỉ đù rộng cho một chiếc xe đi qua vờ vểt bánh xe phía trước kéo dài vào bên trong loi đi được m ở ra giữa đổng xương ngồn ngộn đỏ.

1 ĩ ễ ^ á n g sớm tinh mơ, chiếc xe Jeep già cỗi chở năm người nhóm Đ ường Phong nhảy tưng tưng trên sa m ạc Gobi. Họ lại tiép tục lên đường đê tìm kiếm thành phô đà bị chôn vùi trong sa m ạc sàu thăm. G iống hệt nhir cành tư ợ ne M akarov dă từng trông thấy cách đây hơn ba m ươi năm , khi chiêc xe Jeep từ hướng tây lái vào trong sa m ạc chưa được bao lâu thì xe của họ bẳt đẩu xóc nảy, nghiêng ngả trên những côn cát trài dài m iên m an, hun hút. M ăi cho tới khi vượt qua m ột ngọn núi cát cao I

^

-----lao từ trên

oớch Có Ngựa

Tây yìạ

>__Lir


núi cát xuốne, dừng lại trên m ột băi cát bàng phẳne, rộng rãi. Mọi thứ đều bình thường trờ lại, không có tiếng động cơ xe. không cỏ người, không có động vật. cùng không có giỏ. Trên sa mạc Gobi hoang vu, vạn vặt đều im ẳng, không thây bât cứ một dâu vết nào của sự sống, tất cả mọi người dêu có một cảm giác kỳ lạ - cứ như thề họ đă tới một hành tinh khác. “Chúng ta vẫn ở trái đắt đấy chứ?”, Đường Phong thôt lên giông hệt như M akarov năm nào. Makarov cũng thần thờ quan sát xung quanh, miệng lam bấm: “Đúng! Đúne! Chính nơi này ... Tôi đă từng đén nơi này!” Hàn Giang lại năm vô lăng, cảnh giác quan sát mọi thử xung quanh, anh im lặng không nói năng gi. Mãi lâu sau. anh mới nhìn M akarov, hỏi: “Ticp tục đi về hướng tây ạ?” Makarov gặt gật đầu: “Đúng, tiếp tục đi về hướng tây, chăng mấy chốc ta sẽ trôna thấy một rặng núi màu đỏ, đó chính là Khe Sói Hoang“ . “Mọi người ngồi chắc nhé!”, Hàn Giang nói xong liền nhàn mạnh chân ga, lao như bay về phía tây. Hàn Gỉanu vừa nhìn phía trước vừa quan sát sa mạc xung quanh, anh QXấ I đang kiẻin tra xem nhừng vêt bánh xe thoăt ân thoăt hiộn |JỊ ịì có ở đây không? JNgir

Đường Phong và Yelena cùng hướng mát xuống thảm cát. “Nhừng vét bánh xe đó có xuất hiện ờ đây không nhi?”,

6 I Đường Phong lo lắng nhìn Hàn Giang.

Sach Cớ Ngựa


“Không thể, ít nhât là trong lúc này, bởi lúc ờ lô cốt chúng ta đà gây thiệt hại nặng nề cho chúng”, Hàn Giang tự tin đáp.

Tử Thư

“Anh tự tin vậy sao? Nên nhớ ràng cái gà Stcchkin đà hoàn toàn biển mất rồi, chúng ta không phát hiện thấy xác

Tằy

của lão ta!” “Điều này quan trọng đến vậy sao? Kể cả một mình lão ta chạy m ắt thì đã sao chứ?” “Hiện giờ không giống trước đây, chúng ta càng lúc càng gần với Hạn Hải M ật Thành rồi, có lẽ Stechkin đang ở quanh đây, thậm c h í... thậm chí Tướng quân cùng ở đây!” . Lúc Đường Phong nhắc tới từ “Tướng quân”, tất cả mọi người không ai bảo ai đều cùng nhìn xung quanh. Quanh họ vẫn là sa mạc Gobi m ênh m ỏng, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống. Hàn Giang khẽ ho vài tiếng: “Bất luận Tướng quân có ở đây hay không thì ít nhất đây tạm thời chỗ này vẫn là nơi an toàn nhất, mọi người có phát hiện thấy vết bánh xe nào khác không?” “Không”, Đường Phong khẽ lác đầu. “Bởi vậy chúng ta phải iranh thù thời gian, nhân lúc bọn áo đen bị tồn thất nặng nè và màt sức đề tiến vào Khe Sói Hoang, tim ra Hạn Hải Mật Thành trước", Hàn Giang kiên định nói. Nhưng Yelena lại vô cùng ưu tư: “Em lo ràng có khi nào bọn chúng đêu đã bố trí người ở cả hai đầu không? Việc la không phát hiện thấy bọn chúng ờ dây không có

Sóch Cớ Ngựa

yiạ


nghĩa là bọn chúne không thề tiến vào từ phía nam K he Sói H oang” . Yelena vừa dứt lời, L ương Viện liền kêu lên: “Không! Chấc chắn không thê! Yelena, cô chưa ùrna đến đó! Ở đ ó ... đáng sợ lam! Băo cát đen đáng sợ. M a Q uỹ T hành đáng sợ, sa m ạc khiến neười ta không thể nhận ra phương hướng, c ò n ... còn cả cái chết c ủ a ...” . Lương Viện định nói tiếp thì bồng im bặt, nuốt lại nhừng lời đang định nói ra, nhưng tắt cà mọi người trên xe đều hiểu ý cô. Sau m ột lúc im lặng, Đ ường Phone m ở m iệng: “Yelena lo láng như vậy cùng cỏ lý, đừng quèn cái chết của Triệu Vĩnh, chác chán vẫn còn một vết bánh x e bí ấn khác” . Lúc Đ ường Phong nhác tới cái chết của Triệu V ĩnh, anh cảm nhận rỗ cơ thể tráng kiện cùa Hàn G iang khẽ rung lên, ngay sau đó xe của họ cùng khẽ lác lư trên sa m ạc Gobi hoang vu. “N cu bọn chúng đà chia thành hai đưỏmg thì em nghĩ chúng ta cùng rất khó tiến vào Khe sỏ i I lo an s từ phía nam ”, Lương Viện không dám tin ràng đâ có người vào tronc Khe Sói Hoang. “Tóm lại chúng ta vừa phải tăng tốc, tìm thấy Hạn Hài M ật Thành trước bọn chúne, vừa phải chuẩn bị tinh (Cố

thần đánh một trận lớn với nhừng gà đó. C hắc chắn bọn chủng không cam tâm nghi ngơi đâu, có lẽ bọn chúng đang ở rất gàn, rất gân chúng ta roi!” . M akarov vừa dứt lời, m ột rặng núi m àu đó đă xuất

8 I hiện tnrớc mãt ho

Sách C á Ngựa


2 Chiếc xe Jeep chạy tới gần rặng núi m àu đỏ, tlirới

[Tử X jr

Tin

chân núi xuất hiện rất nhiều những hòn đá to nhò. Hàn Giane không ngừng đánh tay lái dè tránh nhừng hòn đá,

Tây

nhưns băi đá này quá dày đặc khiến Hàn G iang tập trung

ZZ

hết sức cùng chi có thể tránh dược nhừng hòn đá to. Chiếc

yìạ

xe Jeep xóc long sòng sọc, liên tiếp bị nhừng hòn đá nhỏ càn đường. Phía trước lại là m ột loạt nhửng tàng đá to, giống như từ trcn những ngọn núi quanh đây lăn xuống. Hàn Giang đánh mạnh vô lăng, vòng qua m ột tảng đá, nhưng anh không n sờ phía sau lại xuất hiện thêm hai tảng đá nửa. Hàn Giang tức tốc ước lượng cự li giữa hai tảng đá, anil muốn di qua khe hờ giừa hai tàng đá này, nhưng khi lải xe lại gần, anh mới phát hiện khoảng cách dỏ không đủ để chiếc xe Jeep đi qua. Trông thấy chiếc xe Jeep già cỗi sắp dâm vào tảng dá. Hàn G iane liền phanh gap xc lại, m ay m ắn là anh cũng dừng được xe ngay sát hai tảng đá. Thanh chắn trước mũi xe dã đâm vào m ột trong hai tảng đá. Đ ư ờ ns Phong hôn xiêu phách lạc kcu lên: “A nh lái xc kiểu gì thế?” Hàn Giang không buồn dẻ ý tlén lời Đ ường Phong, anh quay lại hỏi M akarov: “Lão Mà, nâm dó khi bác tới đây, cành vặt cùng như the này ạ?” M akarov gật gù: “Đúng vậy, quanh cảnh lúc đó cùng như bây giờ AyrAA rmỉ fr»òn là nliừna hÀn í*á lớn nhỏ, I 9

Sách C á Ngựa


tôi nhớ rang lúc đó Branch đà né nhừng hòn đá này rắt thuần thục" “Ồ ? Lúc đó đá cũng dày đặc như thế này ạ?”, Hàn Giang có vẻ không tin lăm về lời ca ngợi của M akrov dành cho Branch, anh tự cho răn£ kỹ thuật lái xe của m ình không có đối thủ”. M akarov quan sát qua rồi nói: “Đá vụn giờ đây hình như nhiều hơn năm dó m ột chút” . “Cháu biết ngay m à!”, Hàn G iane hình như đã tìm lại chút tự tin, ‘‘Bác nghĩ kĩ lại xem, năm đó xe của các bác đã tiến thẳng vào Khe Sói I ỉoang sao?” “ Không, nhưng tôi nhớ lúc đó Branch đà lái thẳng xe tới trước m ột tảng đá không lồ, đi tiếp thì phía trước đều là đá vụn và hài cốt. xe rắt khỏ tiến lên phía trước”, M akarov hồi tưởng lại. “Vậy chúng ta vẫn còn cách cửa hang bao xa?” “V ần còn m ột đoạn nừa, trông thấy tảng đá khổng lồ dó thì coi như đà tới nơi! Trong trí nhớ cùa tôi thì tảng đá đó rât lớn, phải to gấp hơn chục lần hai tảng đá trước mặt cậu, chắn ngang cửa hang, rất nổi bặt!” . Hàn Giang chán nản. đành cân thận lùi xe lại, sau đó vòng qua hai tàne dá rồi tiếp tục tiến lân phía trước. N hưng chiếc xe Jeep lấc lư suốt hai cây sổ mà mọi người vẫn chưa trông thấy táng đá khổng lồ chặn trước cửa hang đâu. Dường Phong không khỏi than thở: “L ão M à, có khi nào chúng ta đi sai đường rồi không?” Hàn G iang lái xe chậm lại, lão M ã chăm chú nhìn cảnh vât y,,r,r* nnonK n i» Uni u 'iẩn lên, rặng Ư Q


núi màu đỏ tỏa ra vè thần bí dưới ánh nắng như thiêu như đốt.

lử

J tiến vào Khe Sói Ilo ang!”, M akarov vừa hồi tưởng lại vừa \ — i “Không sai, chính là chỗ này, dây đúng là dường dỏ

lam bẩm.

lk j

“Nhưng tản£ đá khổng lồ m à bác nói dâu ạ?". Hàn Giang sốt ruột hòi. ‘T ả n g đá khổng lồ? Tảng đá khổng

f trona lòng

Makarov cũng bẩt đầu nghi ngờ, đột nhiên ông kêu lên: “Hàn. dừng xe lại! Dừng xe lại!” . M akarov hét lên như vậy khiến mọi người giật bắn mình, Hàn G iang không hiểu, vội vàng dừng xe lại. Makarov nhảy xuống xe, bước thật nhanh, lới cạnh một tàng dá khá to. Đ ường Phong cùng tới theo, anh tròng thấy đó là một hòn dá m àu đỏ hình thù m éo mó. M akarov quan sát một hồi nhưng không nói nâng gì roi lại bước tới cạnh một hòn đá khác. Dirờng Phong phát hiện hòn đá này rất giồng hòn đá ban nãy. Lúc này, M akarov đưa tay ra, nhón chút bụi trên hòn đá, nhìn m ột lúc rồi lại dưa lên ngửi, sau đỏ chậm rãi dứng dậy nhìn xung quanh. Cuối cùng, Makarov thất vọng nói: “X em ra vần có người nhanh chân hơn chúng ta rồi!". “Ồ! Nhanh chân hơn? Ai vậy?”, Đ ường Phong không hiểu, hỏi. Mọi người không nghĩ ra dược gì, liên quay sang nhìn Makarov. Yeiena m ở lời trước: “Hình như con dà ngửi thấy chút mùi vị không nên ngửi ở đây!”

Sớch Có Ngựa

I 11


Nhóm Hàn Giang và Đường Phong đã thực sự xám nhập Khe Sói Hoang hung hiểm . Họ m ang theo quyết tâm tìm bằng được Hạn Hải Mật Thành kỳ bí. Nhưng càng đi, những nguy hiểm và sự việc kì quái lại liên tiếp xuất hiện cản trở bước chân họ: m àn sương mù dày đặc bủa vây, hồ nước trôi dạt bất định với m ãng xà khổng lồ ấn m inh rình rập, thành đàn xương người m uôn ngàn ngóc ngách như m ê cung không lối thoát, ốc đảo chết chóc với những sinh vậi tồn tại từ thời tiên sử... y R ' y ầ / g B P rE w i Cùng với hành trình tìm kiếm tòa th àn h cổ. những bí m ật bất ngờ đã dần được sáng tó. Rốt cuộc Tướng quân là ai? Ké nào là người hai m ặt irong hàng ngũ Lão K? Sự th ật kinh hoàng về hoàng hậu Một Tạng lam thay đổi hoàn toàn những giả thuyết của lịch sừ! Người đàn bà bí ẩn có thực sự tồn tại? Kẻ bấy lâu ẩn m ình irong bóng tối điều khiển cục diện đã lộ m ặt, một người chết sống lại hay kè đội lốt người khác? Điều gì sẽ xảy đến với nhóm Đường Phong? số phận của Một Thành sẽ ra sao? Đáp án cho mọi sự việc, sự th ật cuối cùng về dân tộc bí ẩn n hất trong lịch sử T rung Hoa... tất cả đểu nằm trong cát vàng m ênh mông, vô tận kia...

NHÀ SÁCH TÀN VIỆT . Náng tẩm tri thức ANVI

• s 6 7 Đinh L i - Hà NỘỊ; Tạl: 043.574 6020 - 043.821 3509 • 478 Minh Khai - Hal Ba Trung - Hề NỘI; Tel: 043.972 8108 Website: tanvietbooks.com.vn

Sách Cá Ngựa

TV011: Tử Thư Tây Hạ - Tập 5: Kết Cục Chết Chóc - Cố Phi Ngư  

Họ mang theo quyết tâm tìm bằng được Hạn Hải Mật Thành kỳ bí. Nhưng càng đi, những nguy hiểm và sự việc kì quái lại liên tiếp xuất hiện cản...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you