Page 1


TR576: Insurgent - Những Kẻ Nổi Lọan - Veronica Roth  

Hai môn phái đã sụp đổ, thành viên tứ tán khắp nơi. Nhóm năm người đến với phái Amity mong có được nơi nương nhờ, nhưng rồi...