Page 1

ị NHÀ X

^

Sóch Cá Ngựa


Mục lục Cơ thể

mT Pelikan

Sách Cá Ng


Cơ t h ể

Sóch Cá Ngựa


1

T

iệm cà phô góc phổ, cách chung cư mươi phút đi bộ. M ùa hè, nó được mở cứa sớm

mươi, m uời lãm phúc. C ó thế vì trời đá sáng từ sớm. C ó thể vi khách du lịch đ ô n " hơn. Chưa vội dụng đến chiếc bánh mi nóng và quả táo, tỏi uống hết cốc cả phê, dọc vài trang tin [ức tren điện thoại. Rối tôi dừng mắt ữ khung ảnh treo giữa hai ỏ cưa sổ. Mơn một lấn tôi hỏi chú tiệm cà phê ai là nhân vật trong bức ảnh đcn trắng. Ngirới chủ lắc đầu, nói bức ánh có mặt dẻ chừng hem bổn chục năm, khi anh ta còn lả đúa trẻ. ‘C ủ a bố tỏi, hắn rồi. Õ n g cụ treo nó ớ đây và khi chúng tỏi thừa hướng tiệm thì giữ nguyẻn như vậy. C h í là mộr bức ành ai dó. Đ òi khi một kẻ xa lạ ả cạnh bên vẫn dẻ ch ịu hơn một ngưòi mà ta biết rõ”, người chú tiệm giài thích nhẹ nhànẹ. T ỏ i không thể không đổng ý với nhặn xét của người nảy.

Sách Cớ Ngựa


N h in gương mặt trong ánh với

CÕI

trơ thành thỏi

quen. M ột chàng trẻ tuổi mà vi mái róc quá rậm nỏn cái dầu rrớ nên to tướng so với đôi vai hẹp. Đ ô i mắt chàng nhìn vào một điểm hên [rên ống kinh máy ảnh, mắt bẽn phái hơi nheo lại. Dám ra chàng ta có vẻ kiêu ngạo và vô tu lự vĩnh viễn. N h ìn bức ảnh, tôi luôn lien tưởng đến lưng chùng triền núi. rỏi nằm giữa những người phơi nắng nhàn tàn hơn ba mưưi lảm năm trước. M ỏ đất gần bén, anh bạn học cùng lóp qua ống nhòm nhìn xuống mật sòng mênh mang. T ô i cứ nhắm mắt còn anh bạn sé nói ro lẽn nhứnạ gì hiện ra trên mật sông: N hóm người chèo kayak dang băng ngang dòng. M ột con bồ nông bay vụt qua mặt nước tóm được con mồi rất to. C h iếc phà sắp trôi đến khi cừ xa cuộn lên cột khói xám... G iọn g nói anh bạn vọng sang đều đều, nhưng khi tòi m ả mắt thì mỏ đất trống rrơn. Không ai cả. H ai năm sau anh bạn mất croní» mộr tai nạn tren đưững cao tốc khi quá giang theo xe ỏ cô của đội tuyến chèo thuyền trưởng đại học, chí đế sang phònơ thi nghiệm dặt ớ thành phố khác, sớm hơn lịch một ngày. C á c vặn động viên trẽn xe xây sác nhẹ, còn anh ây, với vếi chương nặng vùng đầu, đá chết trưỡc khi xe cứu ihuomg dưa đến bệnh viện. Cúng có khi nhìn bírc ánh trên tường, ký ức lại dẫn tỏi đến buổi chiều cùng vợ cũ là A lin a và con trai riêng của cô ấy đi chơi còng viên. Thằng bé lúc đó mười tuổi.

Nỹ.ưa t>iép . 7

Sớch Có Ngựa


mới cil Việt Nam sang, miễn cướng thực hiện các ycu cầu cúa mẹ nó và tỏi, theo cách một dứa trc ngoan nhưng nếu được hành động chực sự, nó sẽ cúi xuống vóc vài nắm dar ẩm ưór, quay lại ném thắng vào hai ké phía sau. Thời kỷ đó, như mọi gã dàn ông hài lòng cuộc sống sung mán đoạn cuối tuổi ba mirai, tòi mua máy ánh N ikon ống kính tối tân, chụp những thư côi tin là đẹp, hy vọng tóm bát bên irong chúng đỏi ba hàm nghía sâu xa. M ột con côn trùng vừa bò lên khỏi lóp đất náu. M ột chổi lá dẫm mưa hồng úng. M ột chiếc xc đạp dựa vào gốc cây in bônç xuống mặt hổ... Ỏ khúc quanh rải sỏi rẽ sang khu vườn Nhật, tôi mất hơn năm phút chụp chiếc đèn đá đọng nước. Anna dirng lại chờ, chàm điêu [huốc, rú từng hơi dài. N h ìn nghiêng, trổng cỏ thật nghiêm nghị. C ỏ cau mày, chảng thừng từ chối khi tỏi muốn ghi lại khưỏn đầu sắc nét của cô dưới những cụm hoa rập rờn chi I1Ở vào mùa X uân. M ột cay cấc trong túi do khoác da mềm, dôi kính râm choán kin nứa trỏn khuôn mặt, bước chậm chí vi đợi tôi, nên mối bước chân có ấy lại nhấn mạnh đè giày, làm đám sỏi rợn lên âm thanh lạo rạo. Cách cô ấy dụi tắt ký lưởntỊ dầu mẩu chuốc bằng mũi giày từng khiến tôi thán phục, rhi lúc ấy lại gợn lên trong côi cám giác e dè. Đ ót rhuốc tắt hán, cỏ mói cúi xuống nhặt, cât nó vào túi áo. Từng dộng tác thong thá, như được cân nhắc kv trước máy quay vô hình, nhưng thực ra ch í lả hành động vỏ thức được điều khiến bới

8 . PHÍIN H Ổ N NM IFN

Sách Cá Ngựa


thói quen đòi hỏi bán [hân gắt gao. C ò n tôi thì quan sát theo cácỉì mộc khán giã chầu rìa, phấp phóng c ngại. Thình linh nữ diễn viên chính ngoảnh sang rói, cau mặt, tuy nhiên khóc miộng nhếch lẻn thành nụ cưỡi hạ cổ dẻ dàng. Lúc nhận ra Son khỏng còn trong tầm mắc, chúng tỏi đã ớ giứa khu vườn. V ợ tỏi vẫn bình thán. I òi đc nghị nhờ phát loa thông báo dứa [ré biến mất. C ô ấy lắc dầu, nhận định thằng bé chỉ lẩn trốn quanh đày, hòng dọa dấm hay gáy chút ấn tượng. V à nó mới phái lo sợ nếu chúng tỏi m ấi dấu. Không cách nào khác, tòi ngồi xuổng băng ghế. Anna châm điếu thuốc mứi, rút quyến sách bó túi, lật một trang và tức khắc đọc chăm chú. T ò i đá nghĩ đến trò choi trốn tìm và nối cuyệt vọng của kẻ (ti trốn khỏnỉ» dược ai cìm kiếm. T ô i quyết định một mình di ùm thằng bc con riêng cúa vợ. Ra khỏi khu vườn A Dông mà lúc này vé đẹp hoàn hdo đá biến thành sự bày biện gò cứng như trong nghĩa trang, ròi chợt nhận ra mùi hương dập nát của những bụi phong lử tháo. Bất kể ánh nhìn chê trách cúa mấy nẹười di dạo ven hồ, tòi bước hán vào đám hoa đó chói chang. T h ằ n g bé nằm lọt thỏm trong đây, tay clang rộng, mái róc dài rậm tóa quanh gương mặt. T ỏ i gọi vài lần. N ó vẫn lì lợm nằm im. Đành đợi thèm mộc lúc rồi tói cúi xuống. Thằng bé nắm lấy tay tỏi, ítứní» dậy, lấm bấm cám ơn. M ố i quan hệ giữa tôi với con riêng cúa vợ thiết lập từ lúc đó, yen on đến tận bảy giờ, bất kể hàng loạt biến cố giữa tỏi và

Ngựa

Sách Cớ Ngựa

th é p

.

9


Từ những truyện n gắn tinh tê và kén nguời đọc cho đèn những truyện dài thu hút một lương lớn doc già thanh thiêu niên, v à bây giờ là một tiểu thuyêt đúng nghia của n6. Phan Hồn Nhiên iuón bộc lộ khao khát đi tìm iòi vlêt rieng, dợc biệt là tìm kiêm mot cáu ừúc hiên đai. mới mẻ, đòng thời g á n kêt vào đó mõt nội dung tuong xứng N gụa Thép dat duoc su hài hòa dieu luyện giừa tính chàt trình diên của một nghệ sĩ vở sụ khéo léo ti mi cùa một nghệ nhan Đay là một tiểu thuyẻt dày dợn. vũng chùi v à sáu sác của một ừong nhũng nhà vãn ưẻ cố dam mẽ v à Ý thức rỗ ràng vê việc phài làm gì đề hòa n hãp với dòng chày v án chuong duong dai toong nước v à thê giới

TR533: Ngựa Thép - Phan Hồn Nhiên  

Từ những truyện ngắn tinh tế và kén người đọc cho đến những truyện dài thu hút một lượng lớn độc giả thanh thiếu niên, và bây giờ là tiểu th...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you