Page 1

:

V »-

> a 0)

or*.

^

;

lề © Il Q

TÙ cách N9«ỉài ne t ó t

vh

ó » ;'

■<8F&


G rum pa là m ộ t chú v o i rất to. Chú s ố n g m ộ t m ìn h nôn rất bẩn, cả người b ố c m ù i h ô i thối. Đ ôi khi Grumpể? than thở: "B uồn quá! B uồn quá!", rồ i tự c ọ tai m ình v ả o bai cồ. M ỗi lần như thế. nước m át G ru m p a lại lăn dài xu ố n g mũi.


Sách Cá Ngựa

QV091: Trường Mẫu Giáo Của Chú Voi Grumpa - Horiuchi Seiichi, Nishiuchi Minami  

“Trường mẫu giáo của chú voi Grumpa” sẽ mang đến cho các bé và cả cha mẹ các bé một câu chuyện không dài nhưng tràn ngập niềm vui và trăn tr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you