Page 1

Cùng tác giả với cuốn sách bán chạy nhất The Definitive Book of Body Language

The Body Language o f Love ALLAN & BARBARA PEASE Bàn dịch tiếng Việt

Lê Huy Lâm

NT

VI

Cong ty TNHH

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP

Nhân T rí Việt

THÀNH PHÔ’ HÒ CHÍ MINH


Mục iụe Lời mở đầu

13

Hiểu được cuộc chơi tỏ tình: Tại sao phái nử nắm giử luật chợị... còn phái nam thậm chí khỏng hề biết đèn ABC cùa luật

17

Chơi cuộc chơi tỏ tình như thế nào: Nghệ thuật tỏ tình và các tín hiệu tán tinh

31

Cách làm cho bản thân hấp dẩn hơn trong mắt người khác phái: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để gia tăng khả nâng tìm được bạn đời

61

Hẹn hò tốc độ, cuộc hẹn đầu tiên, những buổi tiệc tùng, hẹn hò qua mạng và các sứ mạng cảm tử khác

85

Bên nhau dài láu: Tim kiếm bạn đời, cầu hòn và đối phó với các vấn đề nảy sinh trong môi quan hệ tinh cảm Bí quyết để có những mốỉ quan hệ tình cảm thành cô'

137

Kết luận

9


Hiểu đươc cuôc chơi tỏ tình: • • Tại sao phái nữ nắm giừ luật chơi... còn phái nam thậm chí không hề biết đến ABC của luật 1

*ẩ • »

8 ĩ'/

Sóch Có Ngựa


19


Khi bạn chưa cất lời thì cơ thể bạn đà tham gia vào cuộc chơi tỏ tình rồi Khi gặp một người lạ lần đầu tiên, chúng ta thường nhanh chóng đánh giá sự thàn thiện, tính chủ động và khả năng tình dục tiềm tàng của họ. Trẻn thực tế, trong vòng chưa đến bốn phút đầu gặp gở, chúng ta đã đánh giá xem họ có sẩn sàng kết bạn và có phù hợp với minh khỏngđiều này chiêm 90% trong số các đánh giá của chúng ta. Và chúng ta không hề nhìn vào mắt họ. Tiến sĩ Albert Scheflen, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, đả phát hiện rằng khi ai đó trờ thành bạn của một người khác phái, cơ thể họ sẻ có những thay đổi về sinh lý mà bản thân họ không nhận biết được. Các cơ căng lẻn, rỏ ràng là nhằm chuẩn bị cho một quan hệ tình dục có thể xảy ra; bụng hóp vào; họ đứng thẳng người và trông trẻ trung hom. Người đàn óng sẽ đưa hàm ra phía trước và ườn ngực để chứng tỏ tính áp đảo của mình. Nếu thích người đàn ỏng này, người phụ nữ sẽ có ý làm cho ngực mình nổi bật hơn, nghiêng đầu, vuốt nhẹ tóc, để lộ cổ tay - những dấu hiệu cho thấy cỏ ta có ý phục tùng. Nơi lý tường để quan sát điều vừa nêu là ở bải biển - khi một người đàn ôpg và một phạ-nử đan« tiến lại gần nhau. Sự thay đi diẻn cho

Sách Cá Ngựa #

20 - NGỒN NGỮ Cơ THE trong tinh yêu

nhau và tiếp

0„ . 0 n_ _ _____ Dù bạn có ý

www.nhantriviet.com


thúc được điều này hay không thì cơ thể bạn vản chuyển tải thông điệp về khả nàng tình dục của bạn. Cơ thể bạn biết rất rỏ cách chơi cuộc chơi tỏ tình. Vì thế, nếu muốn thu hút người khác phái, bạn hãy đc cho cơ thể mình thực hiện “cuộc nói chuyện” này.

Cơ thể bạn phản ứng trước một người khác phái để bạn trờ nén hấp dẩn hơn mà bạn không biết.

Sớch Cớ Ngựa www.nhantriviet.com

21


Chim làm điều đó, ong làm điều đó..., ngay cả bạn cùng thế Thú đực và thú cái đều dùng một loạt động tác ve vãn phức tạp, và phần lớn các động tác này được thực hiện một cách vô thức. Chẳng hạn, ờ một sỏ loài chim, chim trống vừa bước đi khệnh khạng quanh chim mái vừa cất tiêng hót, xù lỏng lẻn và lắc lư thàn mình để thu hút sự chú ý cua nàng. Trong khi đó, chim mái có thể tỏ ra không thích thú lắm hoặc thậm chí dửng dưng. Con người chúng ta thích nghĩ rằng mình là giống loài phức tạp nhất, nhưng cách chúng ta tán tỉnh nhau thật ra vần tương tự cách các loài thú ỉàm trong tự nhiên, nghĩa lã củng bao gồm nhừng chuỗi động tác và cách biểu lộ không khác các vũ điệu ve vãn của các loài thú. Điểm mấu chốt là khi ai đó muốn thu hút một người khác phái, họ sẽ làm nổi bật những điểm khác biệt về giới tính. Còn nếu không muốn, họ sẽ làm giảm bớt hoặc che giấu nhửng điểm khác biệt này.

Làm nổi bật nhứng điểm khác biệt về giới tính chinh là cách đc một. người tròng "gơi cảm*.

22

ÌỬCƠTHỂt

www.nhantriviet.com


Cuốn sách này, cùng tác giá với cuốn sách đã bán đưòc hàng triệu bàn The Definitive Book of Body Language,

sẽ cung cấp cho bạn tát c á những điéu cân biết vé ngôn ngữ cò thể trong tình yêu để từ đò, bạn có thể hiểu rõ:

• Cuộc chơi hẹn hò • Nghệ thuật tỏ tình và cá c tín hiệu tán tỉnh • Hẹn hò tốc độ, cuộc hẹn đáu tiên, nhửng buổi tiệc tùng, hẹn hò qua mạng và các "sứ mạng cám tử" khác • Bí quyết để có nhửng mối quan hệ tinh càm thành công Thông qua việc hưổng dổn bạn từ cách sử dụng ngôn ngử cơ thề để gia tớng khà nãng tìm được bạn đời đến cách đối phó vói các vđn đề náy sinh trong mối quan hệ tình cám , cuốn Ngôn ng ữ cơ thể trong tình yêu sẽ giúp bạn nhạn biết và chỉnh sửa kiểu ngôn ngứ cơ thể g ây bất lợi cho bạn.

N hà sách ặo» ArCưr* • tr 3 M 6 Ì 6 0 6 Email m m f ita n w ifta n tn r o t- c o a W ebsitr: Ww* n h a ia c h m m h ta m cocn

NTV044: Ngôn Ngữ Cơ Thể Trong Tình Yêu - Allan, Barbara Pease  

Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn tất cả những điều cần biết về ngôn ngữ cơ thể trong tình yêu để từ đó bạn có thể hiểu rõ: Cuộc chơi hẹn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you