Page 1


MỤC LỤC

[ li lộ........................................................................................ 5

C biôH ỷ í :

Sự chấn đ ộng của sát th ủ ............................................. 7

ũ tư ơ tịỹ 2 :

Dù ngàn vạn người ta cũng quyét không lùi b ư ớ c...............................................................24

Ỡ iươttẹ

3 : Cái đạo của kẻ làm sát thủ...................................... 41

C ilU h ÿ 4 :

Mười m ột chỉéc ghé, hai vỉên súc sác, m ột tiếng cư ờ i.............................................................. 64

Qmauị 5 Nứa khúc nhạc, một bức họa. ước hẹn hai ngày . . . 84 Ỡ iư a iỹ ó :

Khóng phải không m uốn giết, mà là không giét n ổ i.................................................. 104

C /utânẹ 7:

Sát cơ trong d áy đ à n .................................................... 121

Q u tơ tu ị 8 :

N àng không ra tay, ta ra t a y ....................................138

*

\Á tỉu in h

....................... ............ ................ ........................

Sớch Có Ngựa

t r)8


PHI LỌ

\ I____rên đỉnh Trường Bạch, băng tuyết phú dày, đao Ị quang trắng lóa nh ư tuyết đột nhiên biến mất, V ^ í/lư ỡ i đao dừ ng lại giữa không trung, che khuất khuôn m ặt của người thiếu niên đang múa đao. Ông lão đứng bên cạnh vỗ tay tán thán: "Phong Nhi, dựa vào m ôn đao pháp đà gần đạt tới đại thành này, con đã đ ủ sức xuất sư đi xông pha giang hồ rồi." "Giang hổ..." Thiếu niên m úa đao dường nh ư có chút ngẩn ngơ. "Giang hổ là nơi nào?" Khẽ mim cười, ông lão nói với giọng chắc nịch: "Giang hổ chính là pháp trường cho các vỏ lâm nhi nữ thay trời hành đạo." "T hế nào là thay trời hành đạo?" "Thay trời hành đạo chính ỉà sự chính nghĩa trên giang hổ!"

Sách Có Ngựa


T hời V ị H àn

Thiếu niên cười nhạt, nói: 'T rên chốn giang hồ tràn ngập nhũng điều dối trá, lừa lọc ấy mà còn có chính nghĩa sao?" "Tất nhiên là có. Vùng đất chính nghĩa nổi tiêng nhất trên giang hổ chính là Ngũ Vị n h a i/' "N gũ Vị nhai? Đó là nơi nào vậy?" "Đó là nai treo bảng giết người của Trùng đại sư, một nhân vật ghét ác như thù, chuyên giết quan tham, được coi là bạch đạo đệ nhâ't sát thủ. Trên cái bảng đỏ chi khắc tên những gã quan tham không việc ác gì không làm. Kẻ nào có tôn trên bảng, trong vòng một tháng ắt sẽ vong mạng!" "Hay! Hay cho Trùng đại sư! Hay cho N gủ Vị nhai!" Thiếu niên khen liền ba tiếng "hay", đoạn chậm rãi đút bảo đao vào vỏ, trên khuôn m ặt anh tuân tràn ngập vẻ sục sôi, phân khích. "Không biết hiện giờ, cái tên nào đang được treo trên Ngũ Vị nhai?" "L ỗ T h u Đ ạo !"

Sớch Cớ Ngựa


Chương I

SƯ CHẤN ĐONG CỦA SẤT THỦ

\

h ư Tầm Ngọc không thích thòi tiết hôm nay, bởi vì vầng trăng quá đẹp, ánh trăng quá sáng. Y thích lặng lẽ ra tay trong m ột buối đêm tối đen n h ư mực, sau khi tung chiêu liền lập tức rút lui. Đêm đen gió lớn, đó mới là thời điếm thích hợp đê’ giết người. Y đương nhiên sẽ không nản lòng, củng sẽ không thay đổi kếhoạch. Trước mỗi lần đi thực thi nhiệm vụ, y thường nghiên cứu kĩ càng các khả năng có thể xảy ra, và lần nào cũng không làm người ta thâ't vọng. Đây đã là lần thứ năm Thư Tam Ngọc đi thực thi nhiệm vụ ám sát, và có lẽ cùng là lẩn cuối cùng. Y cho rằng m ình đang vệ đạo theo m ột phương thức đặc biệt. Cho dù ngày sau có tử bỏ cuộc sống sát thủ và trở thành vị đại hiệp thanh danh lùng lẫy m ột phương,

Sách Cớ Ngựa


THỜI V ị H à n

vào m ột buổi đêm cô đơn nào đó, y củng sè m ang theo một chút tự hào, m ột chút nhớ nhung, m ột chút cảm giác hài lòng và thỏa màn đc hổi tường về quãng thời gian làm sát thủ này, dù rằng y sẽ không kể vê' nó với bất kỳ ai... Y lặng lẽ ẩn m ình trên m ột chạc cây lớn trong hậu hoa viên cua phu tri huyện, những tán lá rậm rạp chc kín thân hình y, không đ ế lộ chút dấu tích. Y không hề nôn nóng. Y biết mục tiêu sè xuất hiện. Lòng bàn tay y thậm chí không ri ra một giọt mổ hôi, thân thế cũng chăng hề run rẩy. Hai ngày trước, y đã ẩn mình ớ nơi đây, không ăn không uống, không ngu khỏng nghi, chi vì m ột đòn tất sát vào đêm nay.

"Đêm nay sao trời lâp lánh, trăng sáng lung linh, Lô Thị lang quang lâm tệ xá, thực khiến nơi đây thêm muôn phần rạng rờ!" Trong tiếng nói cười, mấy người cùng bước đến, đi đầu chính là Tri huyện Lưu Khôi. N hung han chợt dừ ng chân ngay ngoài cửa hậu hoa viên, chắp tay cười nói: "Xin mời Thị lang đại nhân!" "L ưu huynh khách sáo rồi. Tại hạ hiện đã tù quan, sau này chỉ còn Thu Đạo tiên sinh chứ không có Lỗ Thị lang nừ a." Một giọng nói hờ h ữ n g vang lên, thoạt nghe thì khách sáo như ng thực ra lại tràn đầy vẻ cao ngạo.

Sách Cá Ngựa


Thiết Hồn ả n h

Lưu Khôi biết điều, vội vã sưa lời: "Ai mà không biết Lô huynh là đại danh sĩ, đại tài tủ được Minh Tướng quân tin tưởng, cái sự không nh ư ý nhâ't thời thì có tính là gì? Với tài nàng và phong thái cua Lỗ huynh, việc Đông Sơn tái k hởi’ chi là sớm m uộn, ngày sau tiếu đệ còn phái nhờ Lô h uynh nâng đỡ nhiều." "H a ha, Lưu huynh quá khen. Thu Đạo hiện chi là một tay văn sĩ áo vải, Lưu huynh không chê, cho cùng đàm luận là đà lây làm vinh hạnh lắm rồi. Dêm nay chúng ta chi bàn chuyện phong nguyệt, không nói tới quốc sự." "H ay lắm, tiếu đệ đã truyền lệnh cho người đi lấy bút mực giây nghiên đến đây rồi. Từ lâu tiếu đệ đà ngưỡng mộ tài hoa cua Lỗ huynh, m uốn xin Thu Dạo tiên sinh d anh vang chốn hàn lâm lun lại đôi câu tuyệt cú. Mời!" T hư Tầm Ngọc vốn đang ẩn minh giữa tàng cây lập tức phân chấn tinh thần, bởi vì y dà nhìn thấy mục tiêu của mình đêm nay - Lỗ Thu Đạo.

Lô Thu Đạo chính là nhân vật hô m ưa gọi gió trong triều đình hiện nay, đổng thời là đệ nhất m ưu thần dưới trướng M inh Tướng quân. Kẻ này từ nhỏ đã 1. Đ ông Sơn tái khới: T hành n g ữ chi n h ữ n g ngư ời thất th ế khôi phục lại đ ư ợ c than h th ế - Ban biên tậ p (BBT).

Sách Cá Ngựa


f l a n tin choc m ug T rù n g đụi sư đò

trúng phái J_ong T ín h }(uyên cúa ÎDÔC lu ù V ô

sau đó lại trúng một

chưởng á m mình, ít n h ất tro n g vòng b« th án g khồng th ể động th ú . j\ỉh ư n g mài đến

khoảnh khííc vừa rồi, khi tính mạng cúa ệ . ^

^ T rù n g đại sư đã như chí mành treo

" J e - J chuông, ỏng vẩn khômj chịu sứ dụng th ứ vũ khí đání| sợ nhất cúa mình, thứ vù khí mà ngay cả A tin h T ư ớng quân cùng phái kiêng kỵ - T h iế t H ồ n ảnh!

Q u ý T h ấ t K inh chìm sâu vào cơn «ã|

trầm tư: cũi bóng của T rù n g đụi sư, rốt cuộc là gì?

A < ~ '

/ / 9352 12»321006

DT110: Thiết Hồn Ảnh - Thời Vị Hàn  

Mỗi tập truyện trong hệ liệt Minh tướng quân đều có một tinh thần riêng, như Thâu Thiên Cung là khúc tráng ca cho lý tưởng, Phá Lãng Trùy là...