Page 1

T H Ờ I

V Ị

H À N


MỤC LỤC Nhẳt nhãn từ bỉ........................................ 5

Ỡ iuơ rtỹ i : Ỡ UM

Nhị tự thiên th ư ..................................... 4 «

>,9 2 :

Ỡ u u tn ẹ

3:

Tam thiên bạch phát........................... 70

Ỡ u tơ n ẹ

4:

Tứ tiéu vu chư ở ng................................ 112

Ỡ u iơ n ẹ

5:

Ngũ hành chú b in h .............................145

C ỉu M n y

6:

Lục sắc xuân th u .................................170

ỡ kU ơ nẹ

7:

Thất cấp phù đ ồ ................................205

Ỡ u ia n ẹ

8:

Bát phương danh đ ộ n g ................... 246

c.hươnỹ

9:

Cửu chuyển hồi trư ờ n g ....................283

Ỡ u iơ ttỹ

10 :

Thập diện Sở c a ................................324

1:

Bách chiết bất khuát........................362

Ỡ u tô n ỹ 1

Sách Cớ Ngựa


Chương I

NHẮTNHANTií BI

ầng tà dương nhuốm lên bẩu trời phía tây một mảng m àu đò thẫm. N hừng tia sáng vàng kim phu xuống rặng n ú i biếc xanh trùng điệp đang dần trở nôn ảm đạm, tựa như khoác lên đó một tấm áo bào. Một dòng thác đô thăng xuống từ đình núi cao, giữa vách n ú i cheo leo đột nh iên có một khôi đá sắc nhọn tựa kiếm nhô ra chia thác nước thành hai nửa. Nơi đòng nước và khối đá chạm vào nhau phát ra những tiếng rền vang đầy khí thế. N h ìn từ xa, dòng thác thực giống một dải lụa trắng vắt xuống từ trên đ in h n ú i hùng vĩ. Lại gần, hơi nước bốc lên m ù mịt, dòng thác hệt như một bức rèm được đan tù 1vô SỐ n h ữ n g v iên ngọc quý. Trên sườn n ú i có một bãi đất bằng phẳng rộng chừng m ấy trượng. Thác nước chảy đến đây thì tụ lại thành đầm, dưới đáy đầm có một dòng chảy ngầm nên nước trong đầm quanh năm không đầy không cạn, phản chiếu một màng xanh biếc bạt ngàn xung quanh. M ặt đầm tĩnh lặng

Sớch Cớ Ngựa


T

hời

V

i hàn

như gương, có thê nhìn thây tùng gợn sóng nhỏ, tạo thành sự đối lập tới cực tận giữa tĩnh và động với thác nước vẫn đang gào thét không ngừng phía trôn. Bên đầm nước có một tảng đá lớn, trên tàng đá có một chiếc lò đất. Làn khó i bay ra từ trong lò bị gió thổi thành m ột đường cong uốn lượn, như đang bắt tay vớ i nhữ ng cành câv ru xuốn g mặt đầm . M ù i hương trà nhu có nhu không bay tới, vương vất giữ a một m áng hơi nước m ịt mờ. Một lão đạo ngổi xếp bằng bên cạnh tàng đá, cây phất trần đặt ngang trên đầu gối, râu tóc lão đều bạc trắng, e là đã phải bảy, tám chục tuổi. C h iếc áo m àu xanh trôn người khẽ tung bay, chòm râu trắng nhu cước phâ't phơ trong gió nhưng lão vân cúi đấu tĩnh tọa, không nói một lời, dường như không thế bị lay động bởi bất cú việ c gì trên thế gian này. Một làn gió nhẹ thổi tới như m uốn cuốn hết nhũng ánh chiều tà đò rực đang đậu trên tùng phiến lá xuống mặt hổ rung rin h sóng gợn. N ơi đáy nước, n ú i cao kỳ vĩ, xanh biếc một màu, lại thêm thác nước trắng xóa, thực chăng khác gì tiên cảnh. Ngọn n ú i n ày tên gọi Phục Tàng, nằm cách thành Dông Q uy ở vùng Tái N goại1 han hai m ươi dặm vổ phía tây. Thành Đông Q uy vốn là một thị trấn nhỏ, nhân khấu chi khoáng vài trăm, thế nhưng nơi này được ông tròi ưu ái, lưng tựa vào n ú i, bén cạnh có sông, thêm vào đó lạ i nằm 1. Tái Ngoại: nghĩa đen ià bên ngoài biên ái, ờ đ â y là chi vùng đ ấ t p h ía bắc Vạn Lý T nròng T hành - Dịch giả (DG).

Sớch Có Ngựa


Thâu Thiên cung 6 vùng giáp ranh giữa Trung N guyên và Tái N goại nên môi khi m ùa đông giá rét v ề ỉà các dân tộc du m ục bên ngoài biên ải lại đến đây đ ế nghi ngơi và thực hiện các cuộc giao dịch, cái tên Đông Q uy cũng từ đó mà ra. Lâu ngày, nơi này dần trở nôn q u v mô, sau lại có người mang chí lớn dần nước về làm kênh, đắp đâ't làm tường, xây dựng nên một tòa thành lớn. Từ đó, thành Đông Q uy trò thành nơi ắt phai tranh đoạt cua những kẻ cầm quân. Đ ông Q uv thành chủ hiện giờ là Trác Phù, một bậc anh tài hào sàng lòng đầv hoài bão, đề bạt sứ d ụn g các nhân tài ưu tú lu ô n không tuân theo lộ thường. Thêm vào đó, thành Đ ông Q uy vốn là nơi các tộc người thưèmg xuyên qua lạ i, có rất n h iều cuộc giao d ịch lớn liên tục diễn ra nên thực lực ngày càng m ạnh, hiện đã là tòa thành lớn nhất ở kh u vự c gẩn ranh giớ i vù n g Tái N goại. N hững đ iểu này đã trở thành nồi lo lắng cua triều đinh người H án ở T run g N g u y ê n 1. H ai năm trước, triều đ ìn h đã mượn cớ thành Đông Q uy không nộp cống phẩm đúng thòi hạn mà phái Đại Tướng quân M inh Tông V iệt dẫn quân tới chinh phạt. Sau một thời gian dài chinh chiến, nguvên khi của thành Đỏng Q uy bị tốn thương nặng nề, nhưng v ì Đ ông Q uy thành chu Trác Phù thường ngày yêu dân như con nên các binh sĩ đểu dốc hết sức m ình, trăm họ đổng lòng liể u chết kháng địch, hơn nửa, Đ ông Q uy đệ nhất kiếm khách Hứa M ạc Dương 1. N guvên văn là triều đ ình nhà Hán, đ ây có lẽ ỉà s ự nhầm lần cùa tác giá, bởi các tinh tiết về sau đểu chứ ng tó tru y ện lây bôi cảnh thời nhà Minh. N hưng cũng phái nói rõ n h ũ n g sự m iêu tã ỡ p h ần đ ẩu này giống như đang nói về nhà Tây H án. o đ ây tốn tại m ột s ố m âu th u ả n n h ất đ ịn h - DG.

Sách Cá Ngựa


T

hời

V

H àn

người phụ trách trấn thu thành Đông Q uv - là một nhân tài cầm quân, lại có tường thành Đông Q uy kiên cô'để dựa vào nên m ói m iền cường cầm cự được đến bây giờ. N hưng vì lâu ngày không đánh hạ được thành Đ ông Quv, triều đinh của người H án càm thấy rất mất mặt, không ngừng phái binh tăng viện, thành bị phá chi còn là vấn đề thời gian. N ú i Phục Tàng là một vùng đất bình lặng bên ngoài thành Dông Quy. M ày trăm năm nav thường xuyên có những bậc tu đạo luyện khí đến đây bê' quan tĩnh tu, lâu dần càng tăng thêm lin h khí. Lúc nàv dang độ tháng Ba, vầng tà dương nhu sắp lặn, nh ìn về phía xa thây có đứa m ục đổng đang dắt trâu quay về. Dưới ánh chiều tà, bẩu trời nơi ngọn n ú i phía xa thuần khiết không một hạt bụi, hương hoa phảng phất khắp noi, tiếng chim hót véo von vang lên không dứt, nhùng giống cỏ cây kỳ lạ đứng vươn m ình ngạo nghề hai bên bờ suối uốn lượn quanh co. Tuy Tái N goại dang m ùa rét lạnh, lại gặp đúng buổi chiến tranh nhưng chẳng ngờ nơi đây vẫn có vẻ đẹp như vùng G iang Nam sông nước. N h ìn khung cành non xanh nước biếc, cảm giác thực giống nhu chốn bổng la i tiên cành, hoàn toàn xa rời thế sự. A i có thể ngờ, chi cách nơi này hem hai m ươi dặm đang diên ra một cuộc chiến tranh tàn khốc? Trong sơn cốc tịch m ịch đột nhiôn xày ra biến cô', một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, phá tan sự bình lặng của n ú i Phục Tàng.

Sách Cá Ngựa


Thâu Thiên cung M ột con ngựa lao vun vú t từ thành Đ ông Q uy về hướng n ú i Phục Tàng khiến lũ chim chóc vốn đã đi ngu bị kinh động, nháo nhác bay lên. Con ngựa đó toàn thân dính máu, m iệng thờ phì phò từng cơn. N gười trên lun g ngựa gẩn như bò rạp xuôhg yên, không thể nh ìn rõ mặt m ùi, chi có thế nh ìn thấy thanh kiếm lấp loáng y cầm trong tay, thân kiếm cùng đã bị m áu nhuộm đò. Vừa chạy đến chần núi, vó trưức của con ngụa đột nhiên khuỵu xuống, hâ't bay người kỵ sĩ cầm kiếm đang ngồi trên lưng ngụa xuống đ ấ t Người kỵ sĩ khéo léo xoay người đ ế hóa giải bớt lực quán tính nhưng khi đứng thẳng người dậy thì chợt đụng vào vết thương ở bụng, liền loạng choạng lù i về phía sau, phài chống thanh trường kiếm trong tay xuống đất mới m iễn cưỡng đứng vững. N hìn con ngựa yêu ngã trên mặt đất, bọt mép sù i ra, tính m ạng đã đến hổi nguy cấp, y thầm đau đớn, khẽ thở ra một hơi thật dài, cứ thế nằm ngửa trên mặt đất. Thực ra y không còn sức mà đứng dậy. Y như vừa bò ra tù’ vùng m áu, khó có thể phân biệt những vết m áu loang lổ trên người chỗ nào là cùa y, chỗ nào là của kẻ địch. Trận chiến ác liệt kéo dài tới ba canh giò không nhùng khiến y mâ't người thân, bè bạn, còn hủy diệt đất nước cua y. M ay mà y vẫn g iử được ý chí chiến đấu kiên cường, lại dựa vào thê lực hơn người cùng vớ i võ công bộc phát trong cơn kịch chiến m ới có thê liều chết đánh ra ngoài trùng vây, tạm thời thoát khói lũ truy binh, trốn tới n ú i Phục Tàng. L úc này, thề lực đã hoàn toàn cạn kiệt, V thầm nghĩ m ình liề u chết chạy đến nơi này là để gặp

Sách Cớ Ngựa


T rê n núi P h ụ c T àng , y ngẩng đầu nhìn vầng t»*ã»ig sáng ở đằng chân t»‘crì, ỉại cúi đầu phú phục người xuống sát bàn, vung bút như gió. C â y bút múa may ngang dọc, vè 1*0 một cây cung v<Vi kiểu dáng đạc

biệt, 9Ìống hệt vầng tráng khuyết t»*eo cao noi chồn ti*ừi phía đông. T ạ i nơi chính giừtt bên trên bức vẽ có đề Hai chữ Iớn: T h â u T h i e n ...

’ún9,e<

....

<1 lợi cùa lố c g ií vâ ben đoc

^ |V

A> K H r t N R

w iM < a r h ia .i

||

|M

8*93521 ? ' 3?0 78ft

II K ^ l I

Sóch Cớ Ngựa

DT109: Thâu Thiên Cung - Thời Vị Hàn  

Mỗi tập truyện trong hệ liệt Minh tướng quân đều có một tinh thần riêng, như Thâu Thiên Cung là khúc tráng ca cho lý tưởng, Phá Lãng Trùy là...