Page 1

THE INTERNATIONAL BESTSELLER

ĐA BAN ĐƯỢC HƠN 30 TRIỆU BÁN

TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

T ifl C h ớ p THE_ L IG H T H iN G

t h ie f

ĐÍKH O

N M AXUATBANTH010AI

ly m p u s


Mục lục

1. Tôi tró t làm cô giáo dạy đại số bốc hơi / 7 2. Ba bà g ià đ an tấ t âm phủ/ 29 3. G rover k h ô n g m ặc q u ầ n / 4 7 4. Mẹ dạy tôi đ ấu bò / 69 5. Tỏi chơi bài Pinoch với n g ự a / 87 6. Tôi - C h ú a tể tối th ư ợ n g tro n g n h à vệ sinh! /1 1 3 7. B ửa tối bốc khói /1 3 7 8. G iành cờ d a n h dự / 155 9. Tôi dược giao nhiệm vụ tru y tìm vật báu /1 8 1 10. Tôi p h á h ỏ n g chiếc xe buýt cực tố t /2 1 1 11. Cửa h à n g b án tư ợ n g / 237 12. Lời khuyên c ủ a chó xù / 265 13. Tôi lao đầu vào chỗ ch ết /2 7 7 14. Kẻ bị tru y n á / 297 15. T hần tố t b ụ n g đãi bán h / 307 16. Đưa n g ự a vằn đến Vegas / 337 17. C họn đệm nước th ậ t khó lắm th ay / 369 18. A nnabeth h u ấ n luyện chú khuyển ba đầu / 393 19. Tiến g ầ n ch ân lý / 415 20. Ẩu đả với ng-ười bà con x ấu tín h / 443

21Tôi' Sách Cá Ngựa 22. Lời

5

CHIBOO K#


Tôi trót làm cô giáo dạy đại sô" bốc hơi

N ói th ậ t nhé, tôi đâu m uốn làm á thần! Nếu khi đọc sách này, b ạn cho rằ n g m ột nử a dòng m áu chảy tro n g h uyết q uản m ình th u ộ c vê th â n thánh, tôi khuyên bạn hãy đ óng sách lại ngay đi. Hãy tin mọi lời dối tr á về th â n th ế củ a m ình từ cha mẹ và số n g cuộc đời b ình dị n h ư bao ngi/ời khác. M ạng á th ằ n n h ư trứ n g treo đầu dẳng. Đ áng sợ lắm. Cái c h ết đau đớn, k in h kh iếp luôn theo sá t gót họ gần n h ư mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn là m ột đứa trẻ bình thường, bạn đọc

sach Có Ngựa “ ° t “ 7

CHIBOCK#


R ick G io r d a n

bạn có th ể g iả vờ nhữ n g chuyện tro n g cuốn sách này chưa bao giờ xảy ra. Nếu thấy n h ử n g gì tả tro n g sách này í^iống với m ình quá, nếu thấy trự c giác, linh tín h k h ô n g chịu ngủ yên, hãy n g ừ n g đọc ngay vì cỏ thể bạn g iố n g c h ú n g tói. Nếu bạn biết, chẳn g chóng th ì chày chúng củng đánh hơi th ấy và tìm đến lấy m ạn g bạn. Đ ừng trách tôi không báo trước nhé. -

0

-

Tên cha sin h mẹ đẻ của tôi là Percy Jackson. Tôi m ười hai tu ổ i. Vài tháng trư ớ c đáy, tôi còn là học sin h nội trú tạ i Học viện Yancy, m ột trư ờ n g tư d à n h cho học sin h cá b iệt th u ộ c k h u vực th ư ợ n g New York. Tôi có phải là m ột cậu nhóc “cá b iệt” không? Có, ai c ũ n g biết thế. Mọi thời điém tro n g q u ã n g đời n g ắ n ngủi và đau khố của tòi đều chứ ng m inh điều dó. N hư ng m ải đến th án g Năm vừa rồi, mọi chuyện mới b ắt đ ầu tệ hại không chịu nổi. Đó là lúc khối lớp sáu c h ú n g tôi đi tham quan ở M anhattan. Hai mươi tám nhóc tỳ tâm thần có vấn đề c ù n g hai g^áo viên lên chiếc xe buýt vàng chóe nhắm Bảo tà n g N ghệ th u ậ t M etropolitan t h ẳ n g t i ế n . CÁr. m ẫ n v â t tTM*r»n* Kòxr oA f»v

và La Mã hôm nay.

Sách Cá Ngựa 8

p jy L a p

của ngày


tc ẻ cắf> tía chởỊ)

Phải phải, n g h e n h ư sắp bị tr a tấn vậy. Hầu hết n h ử n g chuyến th am q uan củ a Học viện Yancy đều th ế cả. N h ư n g hôm nay, th ầy B ru n n e r dạy tiế n g L atinh sè hư ớ ng dẫn học trò th ế nên lòng tôi trà n ng ập hy vọng. T hầy giáo tôi trạ c tuổi tru n g niên ngồi xe lãn có gắn đ ộ n g cơ. Tóc th ầy th ư a m ỏng, bộ râu quai nón kh ô n g chăm ch ú t thưò*ng- xuyên và th ầy th ư ờ n g mặc áo khoác cũ sờn ám m ùi cà phê. N hìn q u a c h ẳn g ai bảo thầy có gfì th ú vị n h ư n g ngược lại, tro n g giờ học thầy hay kể chuyện, nói đ ù a và cho học trò chơi nhiều trò bổ ích. Thầy còn có m ột bộ SƯU tập tu y ệt vời toàn vú khí và áo g iáp c ủ a người La Mả cổ. Vậy n ên chi mỗi tiế t của thầy là tôi k h ô n g th ấy buồn ngủ. Tôi hy vọng buổi tham q u a n này su ô n sẻ, hay ít n h ấ t c ũ n g k h ô n g có sự cố gì xảy đến với tôi. N h ư n g hởi ôi, đó chi là hy vọng hão huyền. H ình n h ư buổi tham q uan hay d ã ngoại nào, tôi củng: ể ặ p chuyện khóc dở m ếu dở. C hẳng hạn tro n g chuyến th ăm chiến trư ờ n g Saratoga(1) hồi lớp năm, tôi gặp tai nạn với khẩu đại bác có từ thời Chiến tra n h Cách m ạng. Thực lòng, tôi không cố tìn h nhắm bắn xe buýt của trường. N hư ng dù th an h m inh thế nào, tôi củng

sửQ uòcg

Sách Cớ Naưa »w • 9

CH IBO CK #


ftic k G io r d a n

bị đuổi học. Còn nửa, hồi lớp bốn, khi chúng tôi được đến phía sau hậu trư ờ ng của hồ cá mập ở Thế giới Đại Dương, tòi chang m ay chạm vào cần đòn bẩy trê n lối đi hẹp khiến cả lớp phải tập bơi bất đắc dĩ. Chưa hết, trước đó tôi còn... Mà thôi, chắc các bạn đoán ra cả rồi. N hưng lần tham quan này, tỏi tự hứ a với lòng n h ất định sẽ ngoan. Suốt q u ãn g đường xuống tru n g tâm , tôi ng h iến ră n g chịu cảnh nhỏ N ancy Bobofit m ặt đầy tà n nh an g , tính hay tắ t m ắt cầm bán h kẹp bơ đậu phộng rưới xốt cà chốc chốc lại đập vào đầu Grover, bạn th à n n h ất của tôi. Grover là con mồi ngon xơi cùa n h ử n g đứ a ngỗ ngược nh ư Nancy. T hằng bạn chí cốt củ a tôi gầy nhảng, lức buồn bực chi biết khóc. Chắc ch ắn nó đúp vài năm rồi vì tro n g khối lớp sáu , chỉ m ình nó có m ụn trứ n g cá và vài cọng râu thưa. Grover là trẻ tậ t nguyên. Nó có giấy được m iền học th é dục cả đời vì bị bệnh gì đó ảnh hưởng đến cơ chân. D áng đi của nó vẹo vọ trô n g rất tội nghiệp, n h ư th ể mỗi bước chân đều làm nó đau đớn. Tuy nhiên, chớ thấy vậy m à tư ở n g lầm. Mối khi cãng tin có món bánh bột ngô n h â n th ịt, nhìn Grover chạy đua đên đó cứ gọi là lác m ắt. Quay lại chuyến tham quan đế đời hôm ấy, Nancy Bobofit điềm nhiên đều đ ặn ném m ẩu bánh véo từ bánh kẹp vào mái tóc nâu xoãn tít Grover. Chi lát sau, đầu

n í díIỊh Sóch Có Ngựa tôi khôn * 10

Nancybiết

thời gian bị


K Ẩ cäff tía chớp

theo dõi c h ặt chẽ bởi từ n g m ắc lối trư ớc đó. Trước lúc đi, th ày h iệu trư ở n g đe rằ n g tôi sẽ bị đuổi học th ẳn g th ừ n g n ếu gây b ất cứ chuyện gì k h ô n g tốt, làm mọi người xấu hổ hoặc đơn g iản chi là chọc cười ai đó tro n g chuyến đi này. Tôi lẩm bẩm: - Tớ sẽ lấy m ạn g con nhỏ cho coi. G rover cố tr ấ n tĩnh: - K hông sao đ âu m à. Tớ th ích bơ đậu phông. Nó lan h lẹ né m ẩu bánh từ tay Nancy vừa bay tới. - Thế này thì q u á lắm. Tôi đ ã chực đ ứ n g dậy n h ư n g bị G rover kéo xuống ghế, đoạn nhắc: - Đ an g tro n g thời gian qu ản chế, chắc cậu biết nếu có xô xát, ai là kẻ phải giơ đầu chịu b á n g rồi đấy! Giờ ngầm lại, tôi ước lần ấy m ình h ạ đo ván Nancy luôn cho xong. BỊ cấm tú c tro n g trư ờ n g sau giờ học k h ô n g n h ằm n h ò gì so với mối họa tôi sắp tự rước vào th ân . -o -

Thầy B ru n n e r dẫn đ ầu đo àn th am quan. Điều kh iển xe lăn đi trước, th ầy đưa ch ú n g tôi qua mấy p h ò n g trưng- bày rộng: th ên h thangr, đi qua m ấy bức tư ợ n g

5ách Có Ngưa

đồ cổ b ằ n g

* 11

h bày đảy IU đ e n . C H IB O O K #


ftic k G io r d a n

Tôi cực kỳ ngạc nhiên: su ố t hai ba n g à n năm qua, sao đồ gốm vẫn chưa bị bể nhi?! Thày B ru nner gọi ch ú n g tôi đến vây q u an h cây cột đá cao gần bốn m ét. Đ ầu cột có con nh ân sư lớn và kể rằ n g nó vốn là bia của ngôi mộ cổ, nơi an nghi của một bé gái trạc tuổi ch ú n g tôi. Thầy còn kể tỉ mi về n h ữ n g h ình chạm khắc hai bên cột. Chuyện của thay khá hay. Tôi m uốn nghe lắm n h ư n g m ấy bạn đứ ng gần cứ nói chuyện riêng hoài. Mỗi lần tôi bực m ình q u át bảo họ im m iệng, cô Dodds đ ứ n g canh ch ừ n g g ần đó lại lừ m ắt cảnh cáo tôi. Có Dodds người nhỏ thó quê ở Georgia, dạy môn toán. Dù đả nảm mươi tuổi n h ư n g cô luôn m ặc áo da m àu đen. Cô n an h nọc và đanh đá, trô n g n h ư lúc nào củ n g sản sà n g cưởi xe H arley ph ản khối lớn đàm th ẳ n g vào tủ đ ự ng đồ của kẻ cò không ưa. Cô mới dạy ch ú n g tôi được vài th á n g do thầy toán cú của ch ú n g tôi bị suy nhược th ần kinh. Ngay hôm đầu nh ận lớp, cô D odds đả quý Nancy và coi tôi là tên vô lại. Mối khi cô xia ngón trỏ cong n hư móc cảu ve phía tôi với giọ n g ngọt n h ư m ía lùi: “N ghe này cư n g ...”, y n h ư rằ n g tôi bị p h ạt ở lại sau giờ học cả tháng. Có lần, sau khi bị cò bắt ngồi đến tận nửa đêm gôm hết UẰÍ -JA W -.—. Y * ------b ài tập toán

oach

củ, tôi bả C ^Q N q ư q Nó n g h it.......— ö .....------------12

ải là người”.


ICé cáp ií/ỊchỚỊĩ

- C ậu h o à n to à n đ ú n g . T hầy B ru n n e r vấn đ a r.g nói về n g h ệ th u ậ t thể hiện tro n g cách tổ chức m a chay c ủ a ngư ờ i H y Lạp cổ. G iọt nước tr à n ly đ ú n g lúc N ancy cười k h ú c khích, nói câu gì đó về h ìn h chạm ng ư ờ i th a n h n iên trầ n tru ồ n g trê n cộ t đá. K hông chịu nổi, tôi q u a y xuống: - Có cảm mồm k h ô n g th ì bảo? Tôi k h ô n g c h ủ tâm q u á t to n h ư th ế. Cả lớp cười ồ. T bay B ru n n e r ng^jfng kể, nói với tồi: - T rò Ja c k so n v ừ a n h ậ n x é t gì th ế? M ặt tô i đỏ rần : - T h ư a thầy, k h ô n g ạ. T hầy B ru n n e r chi bức tra n h k h ắ c trê n cột: - E m th ử tr ìn h bày nội d u n g bức tr a n h này xem. N h ìn bức đ iêu k hắc, tô i m ừ n g rơ n vì b iết k h á rỏ: - Có p h ả i K ronos đ a n g n u ố t các con vào b ụ n g kh ô n g ạ? Ró r à n g th ầ y B ru n n e r c h ư a th ỏ a m ãn với câu tr ả lời ấy: - P h ải. Và ô n g ta đã làm th ế vì... Tôi cố m oi óc n h ớ bài: - Vì... th ầ n K ronos là c h ú a tể củ a các vị th ầ n và.... - C ácv 5 q C ^ Tôi nói

C ó Ngựa 13

C H IB O C K #


■Riek J o r d a n

- À không, người khổng lồ T itan. K ronos không tin các con, vốn là các vị thần. Thế nên, ông ta nuốt sống các con m ình. Đ úng không ạ? N hưng vợ Kronos đã tráo th ần Zeus(1), lúc ấy là hài nhi, b ằ n g m ột hòn đá rồi giấu con đi. Sau này, th ần Zeus khòn lớn đã lừa cha để ông ói ra an h chị em m ình... Đám con gái đ ứ n g sau tôi kêu lên: - Eo ôi! - ... Và thế là xảy ra cuộc chiến lớn, m ột bên là các vị th ần , bên kia là người khổng lồ T itan. Cuối cùng, các vị th ần đã chiến thắng. Có tiến g cười khúc khích tro n g đám học trò. Đ ứng sau lưng tôi, Nancy ri tai bạn nó: - Học cho lắm củng có m ài kiến thức ra ăn được đâu. Sau này đi xin việc làm, chẳng ai yêu cầu: “Xin háy giải thích tại sao Kronos lại nuốt các con vào b ụ n g .” cả. Thầy B runner hỏi: - Trò Nancy Bobofit vừa có ý hay. Tôi xin diền g-iải th àn h càu hỏi để trò Jackson giải thích nhé: Chuyện em vừa kể áp d ụ n g vào thực tiền n h ư th ế nào? Grover thì thầm : - D ính chưởng. Nancy rít lên, m ặt nó còn đỏ hơn cả m ái tóc đỏ rực trên đầu:

Zeus: trong

Sach C a Nq ư q 14

rời cũng n h ư sấm


fCẩ cắy> tía chớp

- Cảm ngay. ít n h ấ t N ancy cũng' bị b ắ t lỗi. T ro n g trư ờ n g chi m ình th ầy B ru n n e r lu ô n p h á t hiện được n h ử n g toàn điều bậy b ạ m à nó p h á t ra. Tai th ầ y c h ẳn g khác dàn ra-đa h iện đại. N gẩm n g h ĩ càu hỏi m ột lát, tôi n h ú n vai: - T hư a thầy, em k h ô n g b iết ạ. T hày B ru n n e r có vè th ắ t vọng: - Được rồ i. C huyện n ày k h u y ên con người ta không nên cả tin . T h ần Zeus cho c h a u ố n g rượu p h a m ù tạt khiến ô n g nôn ra nám ng^íời con của m inh vốn là các vị thằn b ất tử. Họ vần số n g và trư ở n g th à n h ng ay tro n g b ụn g người k h ổ n g lồ K ronos. Các vị th a n đ á n h bại cha, d ù n g n g a y liềm cắt cỏ củ a K ronos bảm ô n g th à n h trăm ngàn m ản h n h ỏ và rả i x u ố n g T artaru s, ph ần tậ n cù n g của địa n g ụ c. Tôi biết các em m ừ n g vì đ ã đến giờ ăn trưa. P hiền cô Dodds đ ư a các em ra ngoài nhé? Cả lớp tả n ra. Đ ám con gái ôm b ụ n g , còn bọn con trai xô đẩy n h a u cười đ ù a ầm ĩ. G rover và tôi dợm quay ra cửa th ì n g h e th ầ y B ru n n e r gọi g iật lại: - T rò Ja ck so n . Biết n g a y mà. Tôi bảo G rover đi tiếp, đ oạn quay lại hỏi: - Dạ. th ầ y bảo gì em ạ? Á nh m ắt củ a th ầ v th â t k h ó quên. Cặp m ắt nâu

luôn tập tru r tuổi và n hìn

Sách C á Ngưa 15

cảngàn

C H I0O O K #


Chuyện gì sẻ xãy ra nẽu các vị tílãn trẽn đinh O lym pus vãn còn sõng ờ the kỹ 21 ? Chuyện gì sẻ xãy ra nều họ yêu và có con với người trần? Vã những đứa con đó có thể trò thành nhửn g anh hùng vĩ đại - như Theseus, ịason và Hercules? Chuyện gì sẻ xáy ra nềÎU bạn là m ộ t tro ng số nhửng đứa tré đó? • 1 L _ a,| _ II L _ à. 1 1 -1 ■í_ 1 1 1 J f -J ! La • I • , , JL ! 1 1 A 1 Với việc khám phá ra thân phận Í (1 than cuđ minn, C(IU D6 mươi lidi tuoi 1crcy ■M C V thi * M l •nhiém » » • * w I I I vu » V %* C » kv • » y •ncuv hiểm ^ • • • tronc %• » » • » ■“ ~ lackson1 đã V H * bất đầu w Ilèn V 1 1 đườnc VI V I 1 ^ »th I ÍƯ CƯ CUỎC đời mình. Với sự giúp đở cúa thần rừng và con gái của nữ thần Athena Annabeth. Percy đã đi khắp nưcic M ỹ để tim bảt kẻ trộ m vũ khi hủy d iệt - tia

,1 1

i n

, K t d p tu CMP

Th e L ig h tn in g T h ie f

4

^

C o p y r i g h t f t 2 0 0 5 b y i b e k K i o r d j # v A ll K e c a p t u c h o p <-> 2 0 1 0 C t o b o o k v B a n ckch b e n g V * 1 d o C h ib o o k » U v C h»£ n

>u;il b*n w t lac ‘)i> Rtcfc R «x<U n th*n o jj

CB083: Percy Jackson - Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp (TB 2013) - Rick Riordan  

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các vị thần Olympia vẫn còn sống ở thế kỷ 21? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ yêu và có con với người trần? Và những đứa...