Page 1

Referat - Bestyrelsesmøde – SABR 25 juni 2014, kl. 19.00 i Tutten

Indkaldte:

Kamilla, Eva A, Diana, Jan, Astrid, Karina, Marie, Else, Katrine, Anders, Christian

Afbud fra:

Christian, Karina,

Kage:

Jan

Ordstyrer:

Kamilla

Referent:

Kamilla

Pkt.

Beskrivelse

Info/Behandling

Handling/Beslutning

Ansvar

Godkendelse af sidste referat samt referat fra ekstra generalforsamling

Gennemgang af referat/opgaver fra sidst, herunder status på opgaver.

Referatet fra 3 juni godkendt med rettelser fra 25/5.

Alle

Siden sidst, punkter til orientering 1.

Kamilla, formand, forretningsudvalg

Velkommen til Elisabeth, formand for handy-udvalget. HUSK at diskussioner på bestyrelsesmøder er fortrolige, og I har tavshedspligt. Tænk over hvad I diskuterer med hvem, og resten af jeres udvalg. Der er fuld gang i renovering af Isas lejlighed, satser på at være færdige til 1/8-2014. Flere hænder er velkomne. Værelset 1 sal TV er sagt op, udflytning 1/8-2014. Værelset skal udlejes igen snarest. Vi har holdt møde med Sabro Byfest. Program for SABR aktiviteter kommer rundt snarest. Malou er ansat som hjælper til Gittas hold.

2.

Jan, Kasserer, forretningsudvalg

SABR

-

Der er afholdt møde med Hanne Brasch, vedr. låneomlægning og finansiering af kloak, fjernvarme og nyt tag til den hvide bygning. Banken vil gerne være med til, at finde en

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

1 www.sabrorideklub.dk


Referat - Bestyrelsesmøde – SABR 25 juni 2014, kl. 19.00 i Tutten

løsning. Da det først bliver til foråret vi skal bruge pengene, gør vi ikke noget nu og vi har ikke lagt os fast på hvilken type lån det skal være. Samtidig med det nye lån, vil vi indfri DLR-lånet, så klubben ikke får flere faste udgifter, men tværtimod reducerer dem. Et eksempel på lån er: Låner 400.000 til byggeriet og indfrier det gamle DLR-lån på 350.000. Det vil med en afdrags tid på 15 år koste klubben 80.000 kr om året. Det nuværende DLR-lån koster 110.000 kr om året, så klubben vil have fast omkostninger, som er 30.000 laver om året. Dette er et eksempel og ikke baseret på konkret tilbud. Hanne Brasch laver en skrivelse om, at vi vurderet egnet til låne et beløb i den nævnte størrelse.

3.

Christian, Sekretær, forretningsudvalg

Der er oprettet en venteliste til klubbens værelser/beboelse. Det vil være en fordel at både boksliste og venteliste administreres i forretningsudvalget.

4.

Handy udvalg

5.

PR udvalg

6.

7.

Et udvalg under Kamilla er i gang med planlægning af vores deltagelse i Sabro Byfest. Der er plads til flere hjælpere i udvalget, kontakt Kamilla

Hestevelfærdsudvalg

Breddeudvalg

SABR

-

Når staldmedarbejderen har ferie, eller weekend, er der turnus over behandling af elevhestene i frivillig tilstand, Formanden for udvalget, står for dette pt. gør hun det selv. Vi skal have gjort noget for at undgå at vi har så mange halte elevheste.

Hestevelfærdsudvalg administrerer venteliste til boks, der opdateres løbende til FU og bestyrelsen.

Vi skriver rundt når vi kommer tættere på og beder om flere hænder til at hjælpe på dagen.

Diskuteres på punkt senere.

Vi har afholdt pinseridt og ridelejr. Begge arrangementer var en succes. Der var rigtig mange til pinseridt.

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

2 www.sabrorideklub.dk


Referat - Bestyrelsesmøde – SABR 25 juni 2014, kl. 19.00 i Tutten

Ridelejren slog rekord med 35 børn, så ændringerne på prisen skræmte ikke nogen væk. Vi havde et godt samarbejde i udvalget. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende, og også konstruktiv kritik vi kan arbejde videre med. Vi havde til begge arrangementer uheld. Begge piger er okay og har fået hjernerystelse. Vi synes selv at vi behandlede det ansvarligt og ringede efter læge/ambulance begge gange. Det er jo desværre hvad der sker, og vi har snakket om det og synes selv at vi har haft sikkerheden i orden. Det var bare uheld. Vi arbejder videre med sponsordag. Elisabeth der står for selve sponsordagen synes det er lidt svært og søger hjælp, måske fra stævneudvalget der har arrangeret sponsorringridning før og måske har nogle skabeloner. Hvis der ikke er nok til at hjælpe bliver det aflyst. Der arbejdes videre med voksenridelejr der er opslag oppe.

8.

Ungdomsudvalg

9.

Undervisningskoordinator

Vi må hjælpes ad med at få en sponsordag på benene. Input og ideer fra stævneudvalget indhentes. Det vil være et godt arrangement for klubben. Afslutning med en rytterfest er en god og festlig lejlighed som samler klubben. Vi arbejder på at samle folk til at hjælpe, så vi ikke bliver nødt til at aflyse.

Pil er ansat som fredagsunderviser pr. 1/8-14 Vi har haft undervisermøde d. 19/6, hvor Annie, Gitta, Astrid, Katrine og jeg var der. Vi gennemgik holdmappen og alle elevheste og snakkede lidt om, hvordan hver enkelt bedst rides. Der er ikke pt. nogle heste som ikke fungere i undervisningen. Men det er selvfølgelig træls, at vi har mange halte heste. Der er førstehjælpskursus d. 3/9 ved idrætssamvirke - nogle af underviserne tager nok afsted.

Alle vores undervisere skal have tilbuddet. Marie kontakter Pil og Line.

Annie laver en pinde statistik og hænger i elevstalden, så partsrytterne fra august skal føre på, hvornår de rider for at gøre pinde statistik opgørelserne over brugen af

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

3 www.sabrorideklub.dk


Referat - Bestyrelsesmøde – SABR 25 juni 2014, kl. 19.00 i Tutten

elevhestene så realistisk og troværdig som muligt. Annie informerer partsrytterne.

10.

Støtteudvalg

11.

Stævneudvalg

Se referat fra møde 24 juni

12.

Punkter til drøftelse

Beskrivelse

Beslutning

Ansvar

13.

Input til Handy listen

Ukrudt på folde skal slås.

Det skal gøres med traktor. Det er en fordel hvis flere lærer at køre med traktoren.

Jan/Kamilla

Musikanlægget i hallen virker stadig ikke.

14.

Punkter fra forretningsudvalget

Margit? vil gerne holde kursus, kan elevryttere deltage, eller holder vi kun kurser med ridning for privatryttere?

Forslag om at bokslisten administreres i forretningsudvalget sammen med venteliste til beboelse. 15.

Hestevelfærd

Er træstamme springene for farlige, skal de stilles op igen? (Nogen mener de er for farlige, mens andre synes de er seje … kræver dette retningslinjer?)

Hvordan koordineres soignering af elevhestene.

Formand i hestevelfærd planlægger rejse til udlandet. Hvordan vil det komme til at fungere med bestyrelses arbejdet

SABR

-

Kontakter Mogens Vind så han kan lave det når han alligevel skal lave el i lejligheden.

Jan

Undervisergruppen koordinerer brug af elevheste, og der skal deltage mindst en underviser hvis vi afholder kurser hvor der bruges elevheste. Venteliste til boks koordineres af hestevelfærd, og der skal løbende informeres til bestyrelse og FU. Diskuterede for og imod træstamme spring. Ingen beslutning taget, indtil videre står de på springbanen. Beslutning tages på næste bestyrelsesmøde Bestyrelsen er enige om at vores elevheste bør soigneres på anden måde en der bliver gjort nu. Manen skal ordnes, ører klippes, grimested klippes, halelængde studses. Diana informerer hestevelfærd.

Christian sæt punkt på til næste møde

Diana

Diana rejser nok til Canada. Diskuterede hvilke muligheder der er for konstituering af

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

4 www.sabrorideklub.dk


Referat - Bestyrelsesmøde – SABR 25 juni 2014, kl. 19.00 i Tutten

hestevelfærd. Vi afventer og ser om Diana skal af sted. Mange halte elevheste, hvad stiller vi op.

Det er uvist hvad der præcist er årsagen. Halthed skyldes hul ved den hvide linje, og der sætter sig sten mm fast. Højen med høhæk er lavet på blanding med flintesten. Der ligger mange små flintesten ved høhækken. Ved privathestene ligger der et stort lag halm, så der oplever vi ikke problemer. Dog har der været problemer med hovbylder, måske det også skyldes sten på højene?

Jan/ Diana

Høhækken ved elevhestene flyttes i en periode for at se om det afhjælper problemet. Området med flintesten indhegnes. Fremad bruges IKKE blandinger med flintesten til noget på rideklubbens areal. 16.

17.

18.

Undervisning

Handyudvalg

Stævneudvalg

SABR

-

Ansættelse

Vi ønsker at ansætte en afløser til undervisning, da det nogle gange er svært at dække ind. Vi har haft 2 kandidater til samtale. De er begge interesserede i at afløse, fleksible og også interesserede i ryttermærkeundervisning. Der arbejdes med de mange forskellige handy lister, koordinering og hvervning af flere handy hænder

Marie/Kamilla

Elisabeth

Stævne udvalget har planlagt de næste 3 stævner, springaften i august, og klubstævne og klubmesterskab i efteråret.

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

5 www.sabrorideklub.dk


Referat - Bestyrelsesmøde – SABR 25 juni 2014, kl. 19.00 i Tutten

19.

PR Udvalg

Skal vi have oprettet SABRs Venner?

Nej, det kræver for meget arbejde fordi der skal laves en forening indeni foreningen. Vi skal opfordre passive medlemmer til at købe støttelotto i stedet for.

20.

Breddeudvalg

-

21.

Ungdomsudvalget

-

22.

Privatstalden

-

23.

Webmaster

24.

Eventuelt (Intet kan besluttes under eventuelt, nye punkter kommer på til næste møde)

Ledig boks kommer på hjemmesiden. Kamilla har ansøgt om at være med i fokus gruppe til diskussion af hvad DRF kan gøre for ride klubberne. Fokusgruppe møde er 17 juli. Jeg sender en mail og beder om input, hvis jeg skal af sted.

Kamilla skriver til Karen.

Vi kom ikke med i fokus gruppen.

Taget på stuehuset skal skiftes snart. Jan informerede kort om planerne for skift af tag og renovering af Tutten. Vi leder stadig efter ny elevhest, det er en svær opgave. Vi laver et opslag og laver annoncer om at vi søger elevhest. Elisabeth kontakter Falck så vi kan få vores førstehjælpskasse fyldt. 25.

Næste møde torsdag d. 21. august, 2014

Katrine har kage med.

kl. 19.00 i Tutten.

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

6 www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Sabr best møde ref 250614 godkendt til web  

Sabr best møde ref 250614 godkendt til web  

Advertisement