Page 1

Agenda - Bestyrelsesmøde – SABR 16 december 2014, kl. 19.00 i Tutten

Indkaldte: Afbud fra:

Kamilla, Karen, Marianne, Jan, Astrid, Karina, Marie, Else, Katrine, Elisabeth, Christian

Kage:

Else

Ordstyrer:

Kamilla

Referent:

Christian

Pkt.

Marianne kom senere.

Beskrivelse

Info/Behandling

Handling/Beslutning

Ansvar

Godkendelse af sidste referat

Gennemgang af referat/opgaver fra sidst, herunder status på opgaver.

Godkendt til WEB.

Alle

Vedtægter er nu godkendt af DRF og Århus kommune.

Forretningsorden skal tilrettes

Kamilla

Siden sidst, punkter til orientering 1.

Kamilla, formand, forretningsudvalg

Vi har 2 ledige bokse (1/1-15), der bliver annonceret på Hestegalleri, DBA, Hestenettet, facebook, Århus onsdag og Århus stiftidende. Orientering fra part-udvalg. Alle heste på nær Funny har været udbudt til part. De nye parter starter 1/1-15, følgende heste har eller får part: Misty, Anton, Elvira, Charlie, Hidalgo, Bredero, Jackpot, Lucky, Kalle. Bund i ridehallen: Christian har harvet den grundigt. Vi planlægger at lægge nyt bund ind i løbet af januar.

2.

Jan, Kasserer, forretningsudvalg

Christian bestiller flis og organiserer harvning og spredning.

Orientering vedr. støtte; vi har fået tilskud til alle de tre ting vi har søgt til. Dog 37% i stedet for 50% men stadig et godt bidrag :-) Til fjernvarmen og hulmursisolering er det ca. 23.000kr i tilskud

Egenbetaling er ca. 70.000kr

Taget vil være over 100.000kr i tilskud.

Taget afventer låneomlægning

Ewa Sørensen har påtaget sig biopgaver til kasser arbejdet.

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

1 www.sabrorideklub.dk


Agenda - Bestyrelsesmøde – SABR 16 december 2014, kl. 19.00 i Tutten

3.

Christian, Sekretær, forretningsudvalg

4.

Handy udvalg

Udvalget er reduceret med 2 personer og det er svært at få udført opgaver. En håndværker vil montere dør til høloftet for 2000kr.

5.

PR udvalg

Der er solgt 21 støttelodder Julebanko gav 4100 i indtjening, ikke bortloddede gaver overgår til stævner.

Elisabeth sætter dette i gang. Støttelotto ordningen søges overlagt til PR udvalget, permanent, Karen undersøger dette.

PR undersøger om der kan ansøges ved flere fonde.

6.

Hestevelfærdsudvalg

7.

Breddeudvalg

8.

Ungdomsudvalg

9.

Undervisningskoordinator

Julestævne gennemført og der blev tjent 2200 til udvalget og 1430kr til Tutten.

Der var undervisermøde d. 20 november, hvor alle undervisere og Margit deltog. Margit fortalte lidt om ryttermærker, og det blev drøftet hvordan ryttermærkerne bedst inkluderes som en del af undervisningen. Alle elevheste er gennemgået, og det er drøftet, hvordan hver enkelt fungerer i undervisningen, se evt. referatet. Springholdet er startet pr. 10/12 med 5 elever og Katrine som underviser. Elevundervisning holder juleferie fra og med d. 23. december til og med d. 1. januar. Falck kasserne er opdateret, og indholdet er gennemgået. Hvis i tager

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

2 www.sabrorideklub.dk


Agenda - Bestyrelsesmøde – SABR 16 december 2014, kl. 19.00 i Tutten

det sidste af noget eller i mener der mangler noget i kasserne, så kontakt mig.

10.

Støtteudvalg

11.

Stævneudvalg

12.

Punkter til drøftelse

Beskrivelse

Beslutning

13.

Punkter fra FU

Arbejdsdage for 2015 fastlægges.

15 marts, kl. 10 – 15

Stævne godkendt til 22 marts.

Ansvar

25 april, kl. 11 – 16 14 juni, kl. 10 – 15

Dato for GF skal fastlægges

Dato, 26/2, kl. 19-22 på Sabro lokalcenter, dørene åbnes kl. 18.30

Kamilla sørger for offentliggørelse

Hvem er på valg til GF og hvem ønsker genvalg? 1.

Ikke genvalg

2.

Ikke genvalg

3.

-

4.

Genvalg

5.

-

6.

Genvalg

7.

Genvalg

8.

-

9.

Genvalg

1. Kasserer 2. Sekretær 3. Stævneudvalgsformand (konstituering) 4. Materialeudvalgsformand 5. Hestevelfærd (konstituering) 6. Støtteudvalgsformand 7. Breddeudvalgsformand 8. Ungdomsudvalgsformand (konstituering) 9. PR udvalgsformand (konstituering)

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

3 www.sabrorideklub.dk


Agenda - Bestyrelsesmøde – SABR 16 december 2014, kl. 19.00 i Tutten

Punkter fra tidligere GF, 1. 2.

1.

Certificering Daglig leder?

14.

Punkter til/fra Handyudvalg

Liste sendt rundt men der mangler folk til at udføre opgaverne.

Tømning af fyrrum, så der kan arbejdes med fjernvarme.

Karina

certificeringer. 2.

Den nye springtid tirsdag gør at det er svært for de "små" ryttere at nå at ride. Kan der findes en løsning?

Der skal laves en status på

Der skal laves en redegørelse

Kamilla

Vi retter springtiden til 14.30 – Karen opdaterer web og halplan.

16.00.

Handy listen sendes ud med nyhedsbrev med opfordring til medlemmerne om at byde ind på opgaverne.

Fyrrummet tømmes d. 29 dec. kl. 10.

Jan Karen Katrine Elisabeth Else Astrid

15.

Punkter fra Hestevelfærdsudvalg

16.

Punkter fra Undervisning

17.

Punkter fra Stævneudvalg

18.

Punkter fra Breddeudvalg

19.

Punkter fra Ungdomsudvalget

SABR

-

Soft bomme til undervisning?

FU ser på dette i forbindelse med budget 2015.

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

Marie

4 www.sabrorideklub.dk


Agenda - Bestyrelsesmøde – SABR 16 december 2014, kl. 19.00 i Tutten

20.

Punkter fra PR udvalget

21.

Punkter fra/til Privatstalden

22.

Punkter fra/til Webmaster

23.

Eventuelt (Intet kan besluttes under eventuelt, nye punkter kommer på til næste møde)

24.

Næste møde

SABR

-

20 januar kl. 19.15 i Tutten

Jan har kage med.

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

5 www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Sabr best møde ref 161214 ce  

Referat fra bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub, december 2014

Sabr best møde ref 161214 ce  

Referat fra bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub, december 2014

Advertisement