Page 3

Referat Generalforsamling – SABR 20-2-2014, kl. 19.00 i Lokalcentret, Sabro

11. Valg af revisorer a. Ingen Jeppesen blev valgt b. Ewa Sørensen blev valgt c. Linda Jensen blev valgt til suppleant. 12. Eventuelt; a. Mette Nielsen opfordrede til at regler for ridning i lokalområdet og på klubbens faciliteter bliver respekteret. b. Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Notat/bilag til Referat. 1. pr. 21 februar er forretningsudvalget blevet gjort opmærksom på at afstemning og vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer (bilag A) ikke er lovlig idet der kræves 2/3 flertal for at kunne vedtages. Dermed kører SABR videre på gældende vedtægter. 2. pr. 22 februar har formand Eva Ross trukket sig fra sin post og opfordret bestyrelsen til at planlægge en ekstraordinær generalforsamling.

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

3 www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Ref ordinær gf 2014  

Ordinær Generalforsamling Sabro Rideklub, den 20. februar 2014

Ref ordinær gf 2014  

Ordinær Generalforsamling Sabro Rideklub, den 20. februar 2014

Advertisement