Page 2

Referat Generalforsamling – SABR 20-2-2014, kl. 19.00 i Lokalcentret, Sabro

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SABR

c. Bemærkning om at indtægterne fra stævner andrager ca. 75.000kr og har været en afgørende faktor for at 2013 regnskabet er i balance og at dette aktivitetsniveau skal fastholdes og gerne udvides i 2014. d. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen Bestyrelsens fremlæggelse af budget. a. Kasserer Jan Lyngholm præsenterede budgettet og påpegede de væsentligste ændringer i forhold til 2013, herunder at stævneaktiviteterne skal fastholdes, samt at vedligehold på stuehus bliver nødvendigt i et grundlæggende omfang, endvidere er det vigtigt at stalddriften styres mere præcist. Fastsættelse af kontingenter, bestyrelsen foreslår uændret niveau. a. Bem. vedr. medlemmer over 24år. b. Bestyrelsen er opmærksom på det og har det som et arbejdspunkt. c. Bestyrelsens forslag blev godkendt. Indkomne forslag; a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og diskuteret. b. Jannie Rasmussen forslag blev trukket tilbage af Jannie selv. c. Lisa Nielsens forslag blev præsenteret, gennemgået og diskuteret. i. Herefter gik forslag A og C til afstemning; 1. Afstemning af forslag A resulterede i at; 30 stemmer for og 17 Nej, forslaget vedtaget. 2. Afstemning af forslag C, resulterede i at; 17 stemmer for og 30 Nej, forslaget blev ikke vedtaget. Valg af formand med flg. Kandidater, som gik til afstemning; a. Eva Ross fik 23 stemmer og er valgt. b. Kamilla Sofie Pedersen fik 20 stemmer. Valg til øvrige udvalg; a. Stævneudvalg i. Lisa Nielsen trak sig som formand for udvalget og ryttermærkeaktiviteterne. ii. Katrine Elkrog stillede op og blev valgt af generalforsamling. b. Undervisningskoordinator, Marie Nielsen blev genvalgt. c. Hestevelfærd, i. Kamilla Sofie Pedersen fik 22 stemmer. ii. Diana Cramer fik 23 stemmer og blev valgt. d. Ungdomsudvalget, i. Katrine Elkrog træder ud af udvalget og bliver formand for stævneudvalget. ii. Nanna Kønde stillede op og blev valgt af ungdomsudvalget og generalforsamlingen. Hvervning af udvalgsmedlemmer. a. Karina Erikstrup ønsker at trække sig fra sine poster; webmaster, stævneudvalg. b. Joan Madsen ønsker at trække sig fra stævneudvalget.

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

2 www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Ref ordinær gf 2014  

Ordinær Generalforsamling Sabro Rideklub, den 20. februar 2014

Ref ordinær gf 2014  

Ordinær Generalforsamling Sabro Rideklub, den 20. februar 2014

Advertisement