Page 1

Referat Generalforsamling – SABR 20-2-2014, kl. 19.00 i Lokalcentret, Sabro

Velkommen v. Eva Ross Overrækkelse af præmier og pokaler a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r.

Lille dressur, Rebekka Bøgh Erstatningspokal, 2012 til Mille Østerbye Lille springmesterskab, til Julia Dalum Erstatningspokal, lille spring til Astrid Lyngholm Stort Dressur til Rikke Halse Kristensen Erstatningspokal, stor dressur, til Katrine Elkrog. Stort springpokal, Line Ginnerup Erstatningspokal til Katrine Elkrog. Ringridningspokal til Sophie Amalie Erstatningspokal til Sophie Amalie Pokal for elevmesterskab til Jane Sørensen Kombi pokal, elevryttere, Isabella Jeppesen Erstatningspokal 2012, Morten Jensen Kombi pokal, privatryttere, Freja Erikstrup Erstatningspokal, Freja Erikstrup Mest vindende ude, Astrid Lyngholm Erstatningspokal for til Freja Erikstrup Vandrepokal, mest hjælpsomme, Caroline Schriver.

Procedure, generalforsamlingen; 1. Lis Mølholm Juhl blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. 2. Formanden aflagde beretning, og der var ingen bemærkninger 3. Udvalgene præsenterede arbejdspunkter. a. Værdier og visioner v. Eva Amdisen b. Certifisering efter DRFs retningslinier, v. Christian Erikstrup c. Partsordning for elevheste, v. Annie W. Pedersen d. Udvalg vedr. daglig leder, v. Eva Ross. i. Skuffelse over at der ikke er fremkommet et resultat fra gruppen, opgaven kunne evt. uddelegeres til andre end bestyrelsen. ii. Bestyrelsen og udvalget arbejder videre med opgaven. 4. Fremlæggelse af regnskab v, Jan Lyngholm. a. Bemærkning om at regnskab iflg. DRFs regler skal være fremlagt inden generalforsamlingen, hvilket blev beklaget af de involverede i regnskabet. b. Revisor Inger Jeppesen indskærpede hendes forbehold på regnskabet vedr. afskrivninger på nye og gamle bygninger og at bestyrelsen skal finde en afklaring på dette. Bestyrelsen har dette som arbejdspunkt.

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

1 www.sabrorideklub.dk


Referat Generalforsamling – SABR 20-2-2014, kl. 19.00 i Lokalcentret, Sabro

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SABR

c. Bemærkning om at indtægterne fra stævner andrager ca. 75.000kr og har været en afgørende faktor for at 2013 regnskabet er i balance og at dette aktivitetsniveau skal fastholdes og gerne udvides i 2014. d. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen Bestyrelsens fremlæggelse af budget. a. Kasserer Jan Lyngholm præsenterede budgettet og påpegede de væsentligste ændringer i forhold til 2013, herunder at stævneaktiviteterne skal fastholdes, samt at vedligehold på stuehus bliver nødvendigt i et grundlæggende omfang, endvidere er det vigtigt at stalddriften styres mere præcist. Fastsættelse af kontingenter, bestyrelsen foreslår uændret niveau. a. Bem. vedr. medlemmer over 24år. b. Bestyrelsen er opmærksom på det og har det som et arbejdspunkt. c. Bestyrelsens forslag blev godkendt. Indkomne forslag; a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og diskuteret. b. Jannie Rasmussen forslag blev trukket tilbage af Jannie selv. c. Lisa Nielsens forslag blev præsenteret, gennemgået og diskuteret. i. Herefter gik forslag A og C til afstemning; 1. Afstemning af forslag A resulterede i at; 30 stemmer for og 17 Nej, forslaget vedtaget. 2. Afstemning af forslag C, resulterede i at; 17 stemmer for og 30 Nej, forslaget blev ikke vedtaget. Valg af formand med flg. Kandidater, som gik til afstemning; a. Eva Ross fik 23 stemmer og er valgt. b. Kamilla Sofie Pedersen fik 20 stemmer. Valg til øvrige udvalg; a. Stævneudvalg i. Lisa Nielsen trak sig som formand for udvalget og ryttermærkeaktiviteterne. ii. Katrine Elkrog stillede op og blev valgt af generalforsamling. b. Undervisningskoordinator, Marie Nielsen blev genvalgt. c. Hestevelfærd, i. Kamilla Sofie Pedersen fik 22 stemmer. ii. Diana Cramer fik 23 stemmer og blev valgt. d. Ungdomsudvalget, i. Katrine Elkrog træder ud af udvalget og bliver formand for stævneudvalget. ii. Nanna Kønde stillede op og blev valgt af ungdomsudvalget og generalforsamlingen. Hvervning af udvalgsmedlemmer. a. Karina Erikstrup ønsker at trække sig fra sine poster; webmaster, stævneudvalg. b. Joan Madsen ønsker at trække sig fra stævneudvalget.

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

2 www.sabrorideklub.dk


Referat Generalforsamling – SABR 20-2-2014, kl. 19.00 i Lokalcentret, Sabro

11. Valg af revisorer a. Ingen Jeppesen blev valgt b. Ewa Sørensen blev valgt c. Linda Jensen blev valgt til suppleant. 12. Eventuelt; a. Mette Nielsen opfordrede til at regler for ridning i lokalområdet og på klubbens faciliteter bliver respekteret. b. Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Notat/bilag til Referat. 1. pr. 21 februar er forretningsudvalget blevet gjort opmærksom på at afstemning og vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer (bilag A) ikke er lovlig idet der kræves 2/3 flertal for at kunne vedtages. Dermed kører SABR videre på gældende vedtægter. 2. pr. 22 februar har formand Eva Ross trukket sig fra sin post og opfordret bestyrelsen til at planlægge en ekstraordinær generalforsamling.

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

3 www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Ref ordinær gf 2014  

Ordinær Generalforsamling Sabro Rideklub, den 20. februar 2014

Ref ordinær gf 2014  

Ordinær Generalforsamling Sabro Rideklub, den 20. februar 2014

Advertisement