Page 1

SABRO RIDEKLUB

Referat ordinær  generalforsamling     26.  februar  2015  kl.  19.00  på  Sabro  Lokalcenter    

  Pkt.     Beskrivelse   1.    

Overrækkelse af   pokaler  

Diskussion,  Handling  og  Beslutning     KLUBMESTERSKABSPOKALER  2014:   • Lille  Mesterskab  Dressur:              Malou  Jul    på  Just  Capella   • Stor  DRESSURMESTERSKAB:              Karen  Sylvest  på  Storgårdens  Rialto   • Lille  Mesterskab  Spring:              Sophie-­‐Amalie  D.F.S.  på  Freja   • Stor  SPRINGMESTERSKAB:                Marie  Nielsen  på  Sønderlunds  Cashew   • Klubmester  Ringridning:              Rebecca  H.  Taulborg  på  Nymarkens  Danar  (Kennie)     • Elevmester:            Mathilde  Fiirgaard  på  Misty     KOMBINATIONSPOKALER  2014:     • Elevryttere:  Caroline  Schriver                                                                                                                            Pokalen  udgår,  og  er  erstatt  af  en  elevmesterpokal  i  stedet  for.   • Privatryttere:                  Freja  Erikstrup  på  Bjerregårds  Zenta     • Mest  vindende  udenbys:                  Freja  Erikstrup  på  Bjerregårds  Zenta                                                                                        Pokalerne  lægges  fremover  sammen  til  1  pokal,  sådan  at                          resultater  fra  både  interne  og  eksterne  stævner  tælles  sammen                      til  én  pokal.   • Mest  hjælpsomme:  UDGÅR     ERSTATNINGS”POKALER”  FOR  2013:   • Klubmester  Lille  Dressur:                    Rebecca  Lynge  Bøgh  Nielsen  på  Mr.Lucky  Boy   • Klubmester  Stor  Dressur:                    Rikke  Halse  Kristensen  på  Apatchi   • Klubmester  Lille  Mesterskab  Spring:                            Julia  Dalum  på  Nymarkens  Danar  (Kennie)   • Klubmester  Stor  Spring:                            Line  Ginnerup  på  Julius  


SABRO RIDEKLUB

  Pkt.     Beskrivelse  

2. Valg  af  dirigent   3.   Års-­‐beretning,  v.  

Kamilla Pedersen     4.   Fremlæggelse  af   regnskab/budget     v.  Jan  Lyngholm   5.   Fastsættelse  af     kontingent  

6. Behandling  af  

indkomne forslag  

7. Valg  til  

forretningsudvalg   8.   Valg  af   udvalgsformænd  

Diskussion,  Handling  og  Beslutning   • Klubmester  Elevmester:   Jane  Sørensen  på  Anton   • Klubmester  Ringridning:   Sophie  Amalie  D.  F.  Sørensen  på  Tilia  Guldbæk   • Kombination  Elevryttere:                              Isabella  Jeppesen   • Kombination  Privatryttere:   Freja  Erikstrup  på  Bjerregårds  Zenta   • Mest  vindende  udenbys:                              Astrid  K.  Lyngholm  Johansen  på  Jasmin  Overskovlund   • Mest  hjælpsomme:                              Caroline  Schriver     Ane  Lundemose  fra  Distrikt12,  DRF  blev  valgt  uden  modkandidat.   Årseretning  for  2014  blev  fremlagt  og  godkendt  med  ros  fra  salen.     Se  bilag  1.   Regnskab  for  2014  blev  godkendt  uden  bemærkninger.   Budget  for  2015  blev  godkendt  uden  bemærkninger.   Se  bilag  2  og  bilag  3   Priserne  for  medlemskontingent  for  2015  fortsætter  uændret  som  for   2014:   Under  18  år:                                          160  kr.  halvårligt   Over  18  år:                                                260  kr.  halvårligt   Medlemskontingentet  betales  to  gange  årligt  i  januar  og  august.   PBS-­‐gebyr  på  8  kr.  opkræves  sammen  med  hver  opkrævning.     De  indkomne  forslag  er  ikke  formuleret  så  det  er  muligt  at  stemme   om  dem,  hvorfor  de  præsenteres  under  eventuelt.     Kasserer:  Ewa  Sørensen  blev  valgt  uden  modkandidater.   Sekretær:  Karina  Erikstrup  blev  valgt  uden  modkandidater.   • • • • •

Stævneudvalg: Katrine  Elkrog  blev  valgt  uden  modkandidater.   Materiale/Handy  udvalg:  Christian  Erikstrup  blev  valgt  uden   modkandidater.   Hestevelfærdsudvalg:  Kandidaterne  var,  Tine  Futtrup  og  Diana   Cramer.  Tine  Futtrup    blev  valgt  med  22  stemmer  mod  18.   Støtteudvalg:  Else  Cramer  blev  genvalgt  uden  modkandidater.   Breddeudvalg:  Astrid  Ross  blev  genvalgt  uden  modkandidater.  


SABRO RIDEKLUB

  Pkt.     Beskrivelse  

Diskussion,  Handling  og  Beslutning  

Ungdomsudvalg: Line  Cramer  blev  valgt  uden  modkandidater.   PR  udvalg:  Karen  Tambo  blev  genvalgt  uden  modkandidater.     9.   Hvervning  af   Alle  der  har  lyst  til  at  indgå  i  et  udvalg  er  MEGET  velkomne  til  at   udvalgs-­‐ kontakte  formanden,  der  er  ALTID  plads  til  en  mere  J   medlemmer   • Stævneudvalget  består  nu  af:  Katrine  Printzlau  Elkrog,  (formand,     Karina  Erikstrup,)Marie  Nielsen,  Astrid  Ross  Poulsen,  Joan   Vendelbo  Madsen,  Annie  W.  Pedersen,  Karen  Sylvest,  Line  Cramer   og  Rikke  Andersson   • Materiale/Handy  udvalget  består  nu  af:  Christian  Erikstrup   (formand),  Elisabeth  Andreasen  og  Karen  Tambo.   • Hestevelfærdsudvalget  består  nu  af:  Tine  B.  Futtrup(formand),   Mette  Nielsen,  Katrine  Elkrog,  Marie  Nielsen,  Elisabeth  Andreasen,   Line  Cramer,  Pil  Leighton  Andersen,  Diana  Cramer,  Astrid  Ross  og   Nanna  Agerskov.   • Støtteudvalget  består  nu  af:  Else  Cramer  (formand),  Jannie  K.   Rasmussen,  Inger  Jeppesen,  Inger  Jacobsen  og  Rikke  Andersson.   • Breddeudvalget  består  nu  af:  Astrid  Ross  (formand),  Marie  Nielsen,   Mette  Nielsen,  Line  Cramer,  Line  Christensen,  Katrine  Elkrog,   Elisabeth  Andreasen,  Nanna  Agerskov,  Tine  Futtrup,  Eva  Amdisen   og  Rikke  Andersson.   • Ungdomsudvalget  består  nu  af:  ekstisterende  medlemmer  +  Emilie   Elleskov  Thygesen   • PR  udvalget  består  nu  af:  Karen  Tambo  (formand),  Eva  Mosegaard   Amdisen,  Kamilla  Pedersen,  Bente  Elleskov,  Emma  Holleufer,   Karina  Erikstrup,  Eva  Ross,  Inger  Jeppesen,  Carina  Hansen,  Karina   Søndergaard  Nielsen  og  Jannie  K.  Rasmussen     10.   Valg  af  2  revisorer   Inger  Jeppesen  blev  valgt  som  revisor.   og  1  revisor   Jan  Lyngholm  blev  valgt  som  revisor.   suppleant   Linda  Jensen  blev  valgt  som  revisor-­‐suppleant     11.   Eventuelt           Louise  Svarrer  Torp   Forslag  1:  Tiltag  i  forhold  til  køb  af  ETB  =  køb  af  én-­‐gang  eller  10-­‐ fremlagde  sine  4   turskort.   fremsendte  forslag   Repons  fra  medlemmerne  og  bestyrelsen:     • Forslag  om  betaling  via  MobilePay  pr.  besøg.     • Forslag  om  klippekort  (10-­‐turs  kort).     • Brugerbetalingsmodul  på  hjemmesiden.     • Enighed  om  at  det  kun  er  en  mulighed  for  SABR-­‐medlemmer   • •


SABRO RIDEKLUB

  Pkt.     Beskrivelse                                                                                   Andet  under   eventuelt:  

Diskussion,  Handling  og  Beslutning   • Begrænset  brug  i  forhold  til  tidspunkter  og  evt.  også  faciliteter.   • Bekymringer  omkring  kapaciteten,  specielt  i  hallen  i  vinterhalvåret.     Konklusion:  bestyrelsen  vil  arbejde  videre  med  en  evt.  ordning.     Forslag  3:  Forslag  til  ændring  af  ETB  gebyret,  så  det  er  ens  for  både   opstaldere  og  udefrakommende  medlemmer.     Repons  fra  medlemmerne  og  bestyrelsen:   • Det  er  for  at  gøre  opstaldning  i  boks  i  klubbens  privatstald  mere   attraktiv.   • Det  er  kun  rimeligt  at  der  er  forskel,  de  der  er  fast  tilknyttet   medvirker  til  den  daglige  drift  i  højere  grad  end  eksterne   medlemmer  som  bruger  ETB.   • Andre  klubber  differentierer  også  hvilket  blev  bekræftet  af  flere  i   generalforsamlingen.   • Klubbens  ETB/facilitetskort  er  lav  i  forhold  til  langt  de  fleste  andre   klubber  i  distriktet.     Forslag  2:  Ændring  af  vedtægter  –  paragraf  9   Louise  Svarrer  Torp  fremlagde  sin  vurdering  af  bestyrelsens   sammensætning  og  det  blev  efterfølgende  diskuteret  med   argumenter  for  og  imod:   • Bred  enighed  om  at  bestyrelsen  fungerer  godt  som  den  er   sammensat  nu.   • Nogle  er  enige  i  at  det  principielt  er  uhensigtsmæssigt  med  så  stor   en  bestyrelse,  men  at  virkeligheden  er  at  det  p.t.  fungerer  rigtig   godt,  og  at  der  p.t.  i  den  grad  er  brug  for  alle  de  flittige  hænder  der   er  i  bestyrelsen.   • Evt.  forslag  til  ændringer  af  vedtægter  skal  formuleres  helt  konkret   som  paragrafændringer  for  at  ville  kunne  vedtages  på  en   generalforsamling.     Forslag  4:  PR  udvalget  arbejder  hen  imod  flere  relevante  kurser  som   fanger  en  bred  vifte  af  klubbens  medlemmer.   Ønske  om  flere  foredrag  i  klubben.       • Bestyrelsen  arbejder  allerede  på  det,  og  vil  meget  gerne  have   konkrete  forslag  fra  medlemmerne.  Klubbens  medlemmer  er  også   selv  velkomne  til  at  arrangere  noget.       Forslag  om  mulighed  for  betaling  med  MobilePay  bl.a.  til  klubbens   bredde-­‐arrangementer.     Det  arbejder  bestyrelsen  allerede  på.  


SABRO RIDEKLUB

  Pkt.     Beskrivelse                 Afslutning:  

Referent: Christian  Erikstrup  

Diskussion,  Handling  og  Beslutning     Påmindelse  til  generalforsamlingen  om  det  kommende  møde  d.  5/3   for  opstaldere  og  ETB-­‐ryttere.     Indkaldelse  er  sendt  ud  med  mail  og  der  er  opslag  på  klubbens   officielle  Facebook  gruppe.     Mødets  dirigent,  Ane  Lundemose  afsluttede  ca.  kl.  21.30  årets   ordinære  generalforsamling  og  takkede  for  god  ro  og  orden.     Klubbens  formand,  Kamilla  Pedersen  takkede  de  afgående   bestyrelsesmedlemmer,  overrakte  dem  en  lille  erkendtlighed  og   takkede  for  et  godt  møde.     PÅ  GENSYN  I  KLUBBEN  J  

Profile for Sabro Rideklub

Ref ordinær generalforsamling 2015  

Ordinær generalforsamling Sabro Rideklub den 26. februar 2015

Ref ordinær generalforsamling 2015  

Ordinær generalforsamling Sabro Rideklub den 26. februar 2015

Advertisement