Page 1

   

Marts

                                           

       2016                      

                                       Nr.  1  

   

Årets kattedronning  til  fastelavnsstævne  blev  Nahla  Kaasing  J  


2


INDHOLD  

Side 3   Side  4-­‐6   Side  7   Side  8-­‐10   Side  11   Side  12   Side  13-­‐15   Side  16   Side  17   Side  18   Side  19   Side  20   Side  21   Side  22-­‐26   Side  27        

Indhold +  Bestyrelsen     Referat  fra  generalforsamlingen   Velkommen  til  Timberlake  og  Night  Light   Sponsornyt   Part  er  det  helt  rigtige  match  for  mig   Vi  renoverer  ridehallen   Nyt  fra  stævneudvalget     Hilsen  fra  Anton  og  Isaura     Ferielukning  i  2016   Ny  staldkoordinator   Vi  mangler  spring!   Undervisning  i  ryttermærker  1  og  3   Brandslukkere   Faste  rubrikker   Aktivitetskalender  

BESTYRELSEN

Forretningsudvalg:  

Mobil

Kasserer

Kamilla S.   Pedersen   Ewa  Sørensen  

Sekretær     Øvrige  Bestyrelse:     Undervisningsudvalg   Materialeudvalg  

Karina Erikstrup           Marie  Nielsen   ChristianErikstrup  

sekretaer@sabrorideklub.dk         undervisning@sabrorideklub.dk   materiale@sabrorideklub.dk  

Ungdomsudvalg

Line N.  Cramer  

ungdom@sabrorideklub.dk

Stævneudvalg

Katrine P.Elkrog  

staevneudvalg@sabrorideklub.dk

20866676         51548673         22292320   22832107  

Støtteudvalg

Else Cramer  

tutten@sabrorideklub.dk

40289640

PR udvalg  

Karen Tambo  

pr@sabrorideklub.dk

21725235

Joan Vendelbo  

hesteposten@sabrorideklub.dk

Breddeudvalg

Astrid Ross  

bredde@sabrorideklub.dk

28698084

Hestevelfærdsudvalg

Mette Nielsen  

hestevelfaerd@sabrorideklub.dk

22378774

Formand

sabr@sabrorideklub.dk

72201262

kasserer@sabrorideklub.dk

28732785

3


GENERALFORSAMLING 2016     Det  samlede  referat  og  beretningen  fra  den  ekstraordinære  generalforsamling  den  25.  februar  2016  kan   du  finde  på  hjemmesiden.  Regnskabet  kan  du  rekvirere  hos  kasseren,  hvis  du  er  interesseret.  Nedenfor   er  et  uddrag  af  referatet.       KLUBMESTERSKABSPOKALER  2015:   Dressur  Lille:    Sophie-­‐Amalie  Dahl  Flink  Sørensen  på  Top  Gun  (ikke  til  stede)   Dressur  Stor:  Rebecca  Lynge  Bøgh  Nielsen  på  Mr.  Lucky  Boy   Spring  Lille:  Isabella  Jeppesen  på  Torps  Isabeau   Spring    Stor  :    Katrine  Printzlau  Elkrog  på  Stagsteds  Desire  De  Revel   Ringridning:  Camilla  Jeppesen  på  Torps  Isabeau   Elevmester:  Emilie  Elleskov  Thygesen  på  Mary     2015  Mest  vindende  –  kombinationspokal:   Rebecca  Lynge  Bøgh  Nielsen  på  Mr.  Lucky  Boy    

Glade modtagere  af  pokaler:  Emilie,  Isabella,  Katrine,  Rebecca  og  Camilla.      

Status på  klubcertificering   På  generalforsamlingen  i  2013  blev  det  besluttet  at  SABR  skulle  certificeres  i  organisation  og  sikkerhed.     Materialet  til  certificeringerne  er  et  godt  værktøj,  der  kommer  omkring  mange  aspekter  ved  klubdrift,   og  det  har  været  en  god  proces.  Sabro  Rideklub  er  og  har  i  nogen  tid  været  klar  til  at  blive  certificeret   indenfor  organisation  og  næsten  klar  indenfor  sikkerhed  (mangler  hegn  omkring  banerne).     På  DRF’s  årlige  repræsentantskabsmøde  i  2015,  erkendte  DRF  at  certificeringerne  ikke  har  den  forven-­‐ tede  positive  markedsføringseffekt  for  klubberne,  hvilket  DRF  fremadrettet  vil  arbejde  på  at  de  får.         4  


GENERALFORSAMLING   Bestyrelsen  indstiller  til  at  udgifterne  til  selve  certificeringerne  spares  indtil  certificeringerne  også   udadtil  forventes  at  få  en  positiv  markedsføringseffekt  for  klubben.     Generalforsamlingen  besluttede  at  sætte  certificeringen  på  standby,  indtil  DRF  kommer  med  et  koncept   som  sandsynliggør  en  positiv  effekt  for  klubben.      

Kamilla aflagde  som  formand  for  Sabro  Rideklub  beretning  på  generalforsamlingen.  

  Information  ud  over  beretningen   Bestyrelsen  har  det  seneste  år  arbejdet  med  nogle  af  de  forslag  der  blev  fremlagt    under  eventuelt  ved   generalforsamling  2015.  Følgende  er  med  stor  succes  gennemført:     • Betaling  via  MobilePay  for  alle  tilkøbs-­‐ydelser  i  klubben.   • ETB-­‐klippekort  (der  kan  købes  enkeltklip,  5-­‐  og  10-­‐turs  kort).   Fremlæggelse/godkendelse  af  regnskab  for  2015  og  budget  for  2016   Regnskab  for  2015  er  gennemgået  og  godkendt.  Ændring  af  poster  gør  at  de  enkelte  posteringer  i   regnskabet  for  2015  ikke  er  direkte  sammenlignelige  med  2014.       Budget  for  2016  er  gennemgået  og  godkendt.  Ændring  af  poster  gør  at  de  enkelte  posteringer  i   budgettet  for  2016  ikke  er  direkte  sammenlignelige  med  2015.       Ewa  instruerede  generalforsamlingen  i  tilmelding  til  betaling  via  PBS.  Pr.  1.  april  2016  bliver  medlemmer   med  faste  ydelser  opkrævet  ekstra  gebyr  på  75,-­‐kr  pr.  opkrævning,  hvis  betalingen  foregår  udenom  PBS.   5  


GENERALFORSAMLING   Fastsættelse  af  medlems-­‐kontingent   Bestyrelsen  foreslår  uændret  medlemskontingent  og  kontingenter  i  øvrigt.  Dette  er  godkendt.     Valg  til  forretningsudvalg   I  2016  er  følgende  fra  forretningsudvalget  på  valg:   Formandsposten:  Kamilla  Pedersen  genopstiller  og  er  genvalgt  uden  modkandidater.     Valg  af  udvalgsformænd   I  2016  er  følgende  udvalgsformænd  på  valg:   • Stævneudvalg:  Katrine  P.  Elkrog,  genopstiller  og  er  valgt  uden  modkandidater.   • Undervisningskoordinator:  Marie  Nielsen,  genopstiller  og  er  valgt  uden  modkandidater.   • Hestevelfærd:  Mette  Nielsen,  opstiller  og  er  valgt  uden  modkandidater.   • Ungdomsudvalg:  Line  Cramer,  genopstiller  og  er  valgt  uden  modkandidater.   Eventuelt   40-­‐års  jubilæum:   Fra  bestyrelsens  side  er  der  nedsat  en  arbejdsgruppe  til  at  arrangere  jubilæet  som  fejres  den  20.  august   2016.       Første  planlægningsmøde  afholdes  torsdag  den  3.  marts  kl.  19.00  i  Tutten.  Alle,  der  har  lyst  til  at  være   med  til  planlægningen,  er  meget  velkomne  til  mødet  J    Kontakt  evt.  Karina  Erikstrup,   sekretaer@sabrorideklub.dk     Afslutning:   Inger  Jeppesen  roser  bestyrelsen  for  deres  arbejde  og  arbejdsindsats.  Dirigenten  takker  for  god  ro  og   orden  og  erklærer  generalforsamlingen  2016  for  overstået.       Formanden  takker  bestyrelsen  for  godt  samarbejde  i  årets  løb  og  glæder  sig  til  det  fortsatte  samarbejde.   Generalforsamlingens  dirigent  takkes  for  veludført  opgave  og  overrækkes  vin  for  ulejligheden.    

6  


NYE ELEVHESTE     I  december  fik  Sabro  Rideklub  en  dejlig  julegave  i  form  af  to  nye  elevheste  –  Timberlake  og  Night  Light.   Night  Light  er  en  sød  og  rolig  oldenborg  vallak  på  155  cm.  Han  har  ikke  prøvet  så  meget,  men  er  let  at   håndtere  på  staldgangen,  og  Night  Light  lytter  fint  til  signaler  fra  både  schenkler  og  tøjler  under  ridning.  I   marts  gik  Night  Light  for  første  gang  med  på  springholdet,  hvilket  han  syntes  var  vældig  sjovt  –  også  sel   om  han  ikke  rigtig  har  lært  at  springe  endnu.  Han  er  i  øvrigt  vores  første  sorte  elevhest  J   Night  Light  søger  en  sød  partrytter,  der  vil  ride  ham  en  gang  om  ugen  og  nusse  helt  specielt  om  ham.   Timberlake  er  vores  anden  nye  elevpony.  Han  er  en  blanding  af  islænder  og  pinto  –  han  er  broget,   135cm  og  9  år.  Timberlake  er  super  sød  på  staldgangen  og  kan  gå  til  biddet  i  skridt  og  trav.  Han  mangler   lidt  rutine  i  galop,  men  er  dygtig  til  at  springe.     Timberlake  har  allerede  fået  en  part-­‐rytter  –  Ida  Jakobsen  er  den  heldige  hestepige  J    

Timberlake  

Night  Light  

 

7


NY SPONSOR     Sabro  Rideklub  byder  velkommen  til  vores  nye  sponsor      

’Brudesalonen Kennedys’  

  ’Brudesalonen  Kennedys’  holder  til  i  det  gamle  forsamlingshus  på  Astervej  i  Sabro,  og  sælger  brudekjoler   og  gallakjoler.  Forretningen  har  over  300  brudekjoler  fra  mange  anerkendte  mærker  fx  Sweetheart,   Disney  Lillian  West  m.fl.  Der  er  kjoler  i  mange  forskellige  størrelser,  faconer,  farver  og  prisklasser.   Forretningen  har  også  et  stort  udvalg  indenfor  accessories  til  bryllupper.       Foruden  muligheden  for  at  købe  brudekjolen,  så  tilbyder  ’Brudesalonen  Kennedys’  også  andre  ydelser.   Hvis  man  køber  sin  brudekjole  hos  Kennedys  har  bruden  mulighed  for  at  invitere  venner  og  familie  til  en   seance,  hvor  man  har  hele  1.  salen  og  en  skrædder  til  rådighed,  og  hvor  man  så  har  mulighed  for  at   prøve  igennem  de  ca.  200  selskabs-­‐  og  gallakjoler  som  Kennedys  har.  Desuden  er  der  også  mulighed  for   at  få  inspiration  og  sparring  til  bryllupsplanlægningen,  så  intet  bliver  glemt  i  planlægningen.     Hvis  du  er  blevet  inspireret  til  at  læse  mere  om  ’Brudesalonen  Kennedys’,  så  kan  du  ser  mere  på  deres   hjemmeside:  www.kennedys.dk    

Mette træner  tillidsøvelser  med  Asterix  

8


RABATFORDELE I  LH-­‐FODER     Alle  medlemmer  af  Sabro  Rideklub  har  mulighed  for  at  få  rabat  hos  LH-­‐Foder  og  samtidig  støtte   klubben!!       For  at  få  rabat  skal  du  oprettes  som  kunde  hos  LH  Foder,  og  sige  at  du,  eller  dit  barn,  er  medlem  af   Sabro  Rideklub.  Ved  efterfølgende  køb,  siger  du  dit  navn  og  købet  bliver  registreret  som  rabatgivende.       Sabro  Rideklubs  medlemmer  får  7%  på  alt  rideudstyr,  2%  på  plejemidler  og  1%  på  foder,  2/3  af  rabatten   opspares  til  en  personlig  bonus  der  udbetales  en  gang  årligt,  1/3  går  til  Sabro  Rideklub.     Tak  til  LH  Foder  –  og  til  alle  jer  der  støtter  klubben  når  I  handler  hos  LH  !!       LH  Foders  åbningstider:  Mandag  -­‐  Fredag  kl.  8.00  -­‐  18.00  +  Lørdag  kl.  8.00  -­‐  14.00  

                                 

 

9


KLUBHÆFTE –  PAPIR  ELLER  APP    

Støt Sabro  Rideklub  og  oplev  Aarhus  til  halv  pris  gennem  Klubhæftet   Klubhæftet  giver  adgang  til  eksklusive  rabatter  til   bl.a.  caféer,  restauranter,  butikker,  oplevelser  og   meget  mere.  Klubhæftet  koster  200  kr.,  hvor  de   100  går  til  den  idrætsklub,  du  vælger  at  donere  til.   Typisk  skal  der  bruges  1  -­‐  2  tilbud  for  at  det   betaler  sig  at  købe  Klubhæftet.   Der  er  3  gode  grunde  til  at  du  skal  købe   Klubhæftet:   • • •

Du får  adgang  til  mere  end  250  eksklusive   tilbud  i  Aarhus.   Du  støtter  en  lokal  idrætsklub  med  100  kr.   Du  støtter  lokale  butikker,  restauranter,   forlystelser  m.m.  

Du kan  både  købe  Klubhæftet  som  en  App  i  App-­‐store  eller  i  det  gammelkendte  papirformat.      

DM Vine                                          Bourgogne   v/John  Futtrup                                          Rhône                                                                                                                Alsace   Multebærvej  26   8471  Sabro                                                                 M.  4020  9207           10  


PART ER  DET  RIGTIGE  MATCH     Mit  navn  er  Charlotte,  og  jeg  har  haft  part  på  Hildalgo  siden  januar  2015.  Hidalgo  er  naturligvis  den   sødeste  af  alle  elev-­‐hestene  J.     At  have  part  på  en  elevhest  er  det  helt  rigtige  match  for  mig.  Ud  over  at  jeg  rider  på  ham  til   undervisning,  når  det  er  muligt,  kan  jeg  ride  på  ham  en  gang  om  ugen.  At  have  part  er  en  fantastisk   mulighed  for  at  få  et  specielt  forhold  til  en  hest,  uden  samtidigt  at  stå  med  ansvar  for  foder,  dyrlæge,   smed  osv.     Jeg  kan  tydeligt  mærke,  at  Hidalgo  nu  kender  mig  så  godt,  at  han  er  tryg  ved  mig.  Og  vi  ’nusser’  mere   sammen  nu  end  i  starten  –  specielt  efter,  jeg  har  fundet  de  steder,  han  gerne  vil  kløes.  Han  står   bomstille  på  staldgangen  og  ser  ud  til  at  nyde  pusleriet.  Hidalgo  har  tendens  til  tynd  mave,  så  jeg  vasker   tit  hale  på  ham.  Jeg  kan  mærke,  at  de  mange  ting  jeg  laver  med  ham,  har  gjort  ham  tryg  ved  mig.    

Charlotte vasker  hale  og  Hidalgo  overvejer,  om  han  næste  gang  skulle  få  vasket  hele  kroppen.  

Som  partsrytter,  må  vi  desuden  om  søndagen  lave  jordarbejde,  og  der  kan  jeg  tydeligt  mærke  en  forskel   på  Hidalgo.  Han  er  blevet  mere  tryg  ved  mærkelige  ting  (at  træde  på  plastik,  have  en  soft-­‐bum  over   ryggen,  stå  stille  mens  jeg  løber  rundt  om  ham  og  bliver  forpustet  mv.)  –  Dog  kan  en  skammel,  eller   Stella  og  Tobias  være  et  ’forkert’  sted  og  stadig  gøre  ham  forvirret  –  vi  arbejder  på  det  J   Jeg  blev  nærmest  stolt  af  ’min  dreng’,  da  Hidalgo  (som  ikke  enes  med  alle  heste  ude  på  folden)  tog   Timberlake  under  sin  vinge.  Timberlake  var  kommet  på  fold  for  første  gang,  og  stod  helt  oppe  ved   hegnet  og  så  trist  ud  og  ville  bare  gerne  ind  igen.  Efter  en  veloverstået  ridetur,  kom  jeg  ned  til  folden   med  Hidalgo.  Jeg  var  lidt  nervøs  for  om  Hidalgo  ville  begynde  at  jage  rundt  med  stakkels  Timberlake,   men  alle  mine  bekymringer  forsvandt  som  dug  for  solen,  da  de  efter  30  sekunders  snusen,  blev  bedste   venner  (se  lige  billedet  side  27).   Jeg  kan  på  det  varmeste  anbefale  andre  at  søge  part  på  de  ledige  elevheste  –  det  er  en  fantastisk   mulighed  for  at  komme  tættere  på  en  hest  og  få  nogle  gode  oplevelser.     Charlotte  Skovbæch   11  


VI RENOVERER  RIDEHALLEN     PR-­‐udvalget  har  søgt  Aarhus  Kommunes  Genopretningspulje  om  støtte  til  at  renovere  ridehallen.  Puljen   kan  søges  af  selvejende  idrætshaller  –  og  derunder  falder  også  Sabro  Rideklubs  baner.       Vi  søgte  til  tre  konkret  projekter:   • • •

Reparation af  tagrenderne  på  bagsiden  af  hallen   Renovering  af  den  nederste  del  af  barrieren  inde  i  hallen   Udskiftning  af  toplaget  i  ridehallens  bund.  

Det samlede  budget  for  projekterne  er  138.950  kr.  +  moms.  Aarhus  Kommune  har  imødekommet  vores   ansøgning  og  støtter  med  op  til  50%  af  udgifterne.  Klubben  betaler  så  selv  den  anden  halvdel  af   udgifterne.     Tagrenderne  bliver  udskiftet  hurtigst  muligt,  mens  de  to  projekter  inde  i  hallen  bliver  gennemført  til   sommer,  når  vi  kan  bruge  de  udendørs  baner  til  undervisning  og  anden  ridning.    

Stor tak  til  Aarhus   Kommune  for   støtten!  

De nederste  brædder  på  barrieren  er  flere  steder  rådne  og  trænger  til  udskiftning.

   

12


NYT OM  KLUBMESTERSKABER   Reglerne  for  klubmesterskaberne  er  ændret  i  2016.  Tidligere  har  der  været  et  klubmesterskabs-­‐stævne   i  oktober  måned,  hvor  alle  klubmesterskaber  blev  afviklet  over  en  weekend.     I  2016  år  prøver  vi  noget  nyt.  Der  kan  forinden  finalestævnet  samles  point  ved  3  udvidede   klubstævner  i  SABR:       28.-­‐29.  maj,  udvidet  klubstævne  med    (1.  afdeling  af  klubmesterskaberne)   27.-­‐28.  august,  udvidet  klubstævne  med  (2.  afdeling  af  klubmesterskaberne)   24.-­‐25.  september,  udvidet  klubstævne  med  (3.  afdeling  af  klubmesterskaberne)   8.-­‐9.  oktober,  internt  stævne    med  (4.  afdeling/finalestævne)     Nedenstående  pointsystem  benyttes:     Pr.  klasse  der  startes  ved  stævnerne   2  point   1.  plads  giver  ekstra   20  point   2.  plads  giver  ekstra   15  point   3  plads  giver  ekstra   10  point   4.  plads  +  øvrige  placeringer  giver  ekstra   5  point   Klasser  med  4  starter  eller  derunder  giver  ekst.   10  point   Fejlfri  runde  i  metode  B0  (spring)  giver  ekstra   5  point   Finale  stævnet  den  8.-­‐9.  oktober  tæller     dobbelt  point  i  forhold  til  ovenstående     Klubmestrene/pokalvinderne  bliver  dem,  der  samlet  set  har  flest  point  efter  finalestævnet.      

Christian Erikstrup  ønsker  tillykke  til  Tolandja  og  Cecilie  ved  klubmesterskaberne  i  2015.  

  13  


ÅRETS FØRSTE  STÆVNE     Søndag  den  11.  marts  blev  årets  første  stævnedag.  Alle  starter  var  solgt,  så  det  blev  en  dejlig  lang  dag   med  dressur.  Rytterne  red  deres  program  i  hallen  og  varmede  op  på  de  udendørs  baner.  Heldigvis  har   vejret  med  os  –  både  på  stævnedagen  og  i  dagene  op  til.  Så  banerne  var  perfekte  J      

 

14  


ÅRETS FØRSTE  STÆVNE    

Funny og  Lucky  varmes  op  til  dressurprogrammet  i  hallen    

             

15  


HILSEN FRA  ANTON  OG  ISAURA    

Anton har  fundet  et  nyt  hjem   Anton  har  tjent  Sabro  Rideklub  trofast  i  10  år,  men  desværre  blev  han  ikke  længere  brugt  i   undervisningen.  Derfor  besluttede  vi,  at  Anton  skulle  finde  et  nyt  hjem,  hvor  han  kunne  nyde  sit  otium.     Anton  er  flyttet  til  Bording  og  skal  bruges  til  skovture,  let  ridning  og  nok  allermest  til  hygge.  Han  bor  på   en  nedlagt  ejendom,  rider  masser  af  tur  i  Glusted  plantage  og  har  fået  en  islænder  som  bedste  ven.  Et   stort  varmt  mulekys  fra  Anton  til  alle  på  Sabro  Rideklub!    

En hilsen  fra  Isaura    Isaura  flyttede  for   noget  tid  siden  til  Vejle.   Hun  stortrives  med  sin   nye  foldkammerat,  og   med  hendes  nye   udfordringer.  Isaura   viser  stort  potentiale  for   pony  games,  og  hun   skal  -­‐  hvis  alt  går  vel  -­‐   deltage  i  VM  til  august,   som  foregår  her  i   Danmark.  Vi  satser  på  at   sende  en  støtte-­‐ delegation  af  sted  og  heppe  på  Simone  og  Isaura.  En  stor   hilsen  i  fuld  sprint  fra  Isaura!  

16  


17


FERIELUKNING I  2016     Følgende  dage  er  der  ingen  elevundervisning  grundet  helligdage,  ferier  og  andre  arrangementer:   Juleferie  fra  og  med  d.  23.  december     2015  til  og  med  d.  1.  januar  2016   Skærtorsdag:  Torsdag  d.  24.  marts   Langfredag:  Fredag  d.  25.  marts   2.  påskedag:  Mandag  d.  28.  marts   Bededag:  Fredag  d.  22.  april   Lørdag  efter  bededag:  Lørdag  d.  23.  april   Kristi  Himmelfarsdag:  Torsdag  d.  5.  maj     2.  pinsedag:  Mandag  d.  16.  maj     Sommerferie  hele  juli            

18  


NY STALDKOORDINATOR       Som  staldkoordinator  er  jeg  med  til,  at  håndhæve  staldens  regler  i   privat-­‐stalden  og  hjælper  til,  hvis  der  opstår  uenigheder  i  stalden.   Jeg  er  ikke  med  i  bestyrelsen  og  er  derfor  uvildig.   Jeg  tager  imod  gode  ideer  og  uhensigtsmæssigheder,  som  jeg  har   mulighed  for,  at  gå  videre  til  bestyrelsen  med  ved  behov.   Jeg  organiserer  aftenfodring  i  weekender  og  hø-­‐makkere,  holder   staldmøder  og  opdaterer  staldens  telefon/mail-­‐oversigt.   Til  jer  som  ikke  kender  mig,  er  jeg  mor  til  Sofia,  der  har  Zantia   opstaldet  i  rideklubben.  Jeg  har  hele  min  barndom  og  ungdom  haft   hest,  så  det  er  ikke  fremmed  for  mig.  

I er  altid  velkomne  til  at  fange  mig  i  stalden,  ringe  til  mig  eller   sende  en  e-­‐mail.   MVH  Maria      

 

  19  


VI MANGLER  SPRING     Den  udendørs  springsæson  står  lige  for  døren,  og  inden  længe  flytter  vi  alle  springene  ud  på  græsbanen.   Inden  vi  kommer  så  langt,  skal  der  slibes  og  males  springmateriale,  hvilket  plejer  at  være  en  hyggelig  dag   i  klubben.    

Desværre  er  en  del  af  springmaterialet  efterhånden  i  så  dårlig  stand,  at  maling  ikke  længere  kan  holde   sammen  på  tingene.  Og  for  at  klubben  kan  afvikle  springstævner,  er  det  nødvendigt  med  bomme,   støtter  og  fyld  nok  til  at  bygge  en  hel  bane.     Stævneudvalget  søger  derfor  hjælp!     • Er  du  handymand  med  hang  til  træ,  og  kunne  du  tænke  dig  at  hjælpe  med  at  lave  nye  spring  -­‐   eller  kender  du  nogen,  som  måske  kunne?   • Eller  kender  du  nogen,  som  kunne  tænke  sig  at  donere  et  sponsorspring?   -­‐  så  henvend  dig  meget  gerne  til:  stavneudvalg@sabrorideklub.dk    

20  

 


RYTTERMÆRKE 1  &  3     Netop  nu  er  et  hold  i  gang  med  at  tage  ryttermærke  2.  Senere  på  foråret  starter  undervisning  i     ryttermærke  1  og  3.  Så  nye  ryttere  kan  starte  på  Dansk  Rideforbunds  ”rytteruddannelse”.  Hold  øje  med   hjemmeside  og  opslagstavlen  for  startdatoer.     Hvorfor  tage  ryttermærker?   Ridning  er  den  eneste  sportsgren,  hvor  redskabet  er  et  levende  dyr.  Derfor  skal  man  som  rytter  lære  en   masse  om  heste.  Heste  er  ikke  farlige  dyr,  men  de  skal  omgås  med  viden  om  -­‐  og  med  respekt  for  deres   natur.     Ryttermærkerne  viser  vejen  til  sikkerhed  og  harmonisk  samvær     Ryttermærkerne  er  et  bevis  for,  at  du  kan  ride  og  ved,  hvordan  du  skal  håndtere  en  hest.  Dansk  Ride   Forbund  har  lavet  ryttermærkeuddannelsen  for  at  give  rytteren  den  bedst  tænkelige  start,  og  det   anbefales,  at  alle  børn  og  unge  som  minimum  tager  de  tre  basismærker.     Klubbens  egen  underviser   Sidste  år  tog  Emma  Holleufer  DRFs  kursus  i  undervisning  i  ryttermærker  –  klubben  har  derfor  igen  sin   egen  underviser.    Emma  er  23  år,  har  redet  i  12  år  og  været  tilknyttet  klubben  i  mange  år.  Emma  bor   desuden  i  stuehuset.      

                     Døgnvagt:  8696  2300  

   Vi  kan  tilbyde  et  moderne  hestehospital  og  udkørende  praksis  med  4  h estedyrlæger.                                                                  På  hestehospitalet  er  der  mulighed  for  indlæggelse  i  kortere  og  længere  tid.  Her  ud-­‐       føres  bl.a.  avanceret  tandarbejde,  halthedsundersøgelser,  sårbehandling  og  kirurgi-­‐     ske  indgreb.  Vi  udfører  desuden  scanning,  røntgenfotografering  og  kikkertundersø-­‐     gelse  af  heste.  Under  bedøvelse  af  heste  anvendes  nyt  og  sikkert  udstyr.    

   Administration:        Finlandsvej  1  -­‐  8450  Hammel      tlf.  8696  2300  -­‐  fax  8696  2014      www.frijsenborgvet.dk      

21


BRANDSLUKKERE   En  arbejdsgruppe  under  bestyrelsen  arbejder  på  at  formulere  en  beredskabsplan  for  klubben.  Det   handler  blandt  andet  om  at  være  forberedt  på  brand  og  kunne  slukke  mindre  brande  inden  de  udvikler   sig.   Ved  evt.  brand  kan  vi  ikke  anvende  pulverslukkere  i  staldene  og  hallen,  da  pulveret  ødelægger  jern  –  vi   skal  i  stedet  bruge  vandslukkere   Via  Maria  Beermann  fik  klubben  et  godt  tilbud  fra  Falck  på  fire  vandslukkere  til  langt  under   normalprisen.     De  første  vandslukkere  er  nu  sat  op  i  hallen  og  i  elevstalden  ud  mod  løbegangen.  De  to  sidste  skal   monteres  i  boksstalden.       Og  mens  vi  nu  er  ved  det  med  sikkerhed,  så  er  der  også  købt  røgalarmer  til  stuehuset  J    

De nye  brandslukkere  i  staldene  og  hallen  bliver  efterset  af  Falck  én  gang  om  året.        

22  


UNDERVISERE/STALDPERS.  

Undervisere     Gitta  Knudsen  ......................................  …………..  ..................  86  24  34  23     Astrid  Ross  ........................................................    ..................  28  69  80  84     Annie  W.  Pedersen  ...........................................    ..................  30  48  30  51     Pil  Andersen…………………………  ..........................    .........  ……….60  20  04  67     Katrine  Elkrog  ...................................................    ..................  22  83  21  07      

Staldmedarbejdere i  hverdage/weekender  i  SABR   Hverdage  om  morgenen   Annie  W.  Pedersen                                  

3048 3051  

Indlukning af  heste   Mandag:    Maja  Mathiasen    

6088 0644  

Tirsdag:    Emma  Tambo  

4183 0414  

Onsdag:    Camilla  Jeppesen                                

Torsdag:  Annie  W.  Pedersen                        

3048 3051  

Fredag:      Pil  Andersen                                          Afløser:  Sofia  

6020 0467  

Weekend Ulige  uger:  Pil  Andersen                                    

6020 0467    

Lige uger:    Mette  Nielsen            

2237 8774    

                               

23  


NYT FRA  REDAKTØREN    

Skriv gerne  om  det  du  har  på  hjertet   eller  tag  et  billede  af  din  yndlingshest  

-

og få  det  i  Hesteposten  

Du kan  også  lave  en  tegneserie,  en  tegning  eller  fortælle  om  en  oplevelse  i  en  ridetime  eller  til  et   stævne.   På  den  måde  bliver  HESTEPOSTEN  endnu  mere  DIT  bladJ     Artiklerne  til  Hesteposten  må  højst  være  1-­‐2  sider  A4  med  skrifttype  Times  New  Roman  størrelse  12  og   gerne  i  Word.     Du  kan  sende  din  tekst,  tegning  eller  fotos  til  Joan  Vendelbo  Madsen  på  mail   hesteposten@sabrorideklub.dk  eller  send  det  på  papir  til  adressen:  Sabro  kirkevej  149  ,  8471  Sabro.     Hvis  du  har  noget,  du  gerne  vil  have  fortalt  i  bladet,  men  ikke  selv  har  lyst  til  at  skrive  teksten,  så  ring   gerne  til  mig  på  3114  5028  ,  så  finder  vi  ud  af  det  sammen.    

Deadline på  næste  udgave  af  Hesteposten:  lørdag  den  28/5-­‐2016                 Udkommer  ca.  uge  25     Bag  udgivelsen  af  Hesteposten  står:  PR-­‐udvalget  samt  

Bladtrykker:   Linda  Jensen,  Multebærvej  13,  8471  Sabro,  8694  9434  /  2889  1148  

                 

   

Sabro Rideklub,  Grønvej  110,  8471  Sabro     24  


KASSERERENS RUBRIK     Køb  med  MobilePay  i  klubben   Sabro  Rideklub  har  oprettet  mulighed  for  at  betale  en  række  ydelser  over  MobilePay.  Det  gælder  fx  køb  i   Tutten,  betaling  til  stævne-­‐  og  breddeaktiviteter  og  meget  mere.  Hver  type  indbetaling  har  sin  egen   kode,  for  at  vi  kan  holde  styr  på  regnskabet.  På  hjemmesiden  og  i  stalde  og  hal  er  der  opslag  med  koder   og  mobilnummer.      

Vedrørende udmeldelse  og  opsigelse  af  boks   Evt.  udmeldelse  fra  hold  m.m.  skal  ske  skriftlig  med  en  måneds  varsel  til  udgangen  af  et  kvartal  til   kasserer  Ewa  Sørensen.   Opsigelse  af  boks  skal  ske  skriftligt  med  en  løbende  måneds  varsel  til  kasserer  Ewa  Sørensen.   Email:  kasserer@sabrorideklub.dk     Har  du  lyst  til  at  hjælpe  med  opgaver  i  Sabro  Rideklub?   Sabro  Rideklub  fungerer  kun,  fordi  vi  er  mange,  der  løfter  i  flok!  Hvis  du  har  lyst  og  lidt  tid,  mangler  vi   hjælp  til  mange  forskellige  opgaver.  Fx  kommunikation,  hjælp  med  elevheste,  handyarbejde  og  meget   mere.  Det  er  både  praktiske  opgaver  ude  i  klubben  og  opgaver,  du  kan  lave,  når  du  har  tid  og  hjemme   hos  dig  selv.     Vil  du  vide  mere,  så  kontakt  formand  Kamilla  Sofie  Pedersen  på  info@sabrorideklub.dk.                          

25


FRA MEDLEM  TIL  MEDLEM      

Opgaver du  altid  er  velkommen  til  at  lave  på  rideskolen  –   som  forælder  eller  rytter     Sabro  Rideklub  og  Rideskole  er  en  forening,  som  for  en  stor  del  fungerer  på  frivillig  basis.  Derfor  er  der   mange  opgaver,  som  I  som  ryttere  og  forældre  til  elevryttere  og  privatryttere  kan  lave  både  i  det  daglige   og  på  de  særlige  arbejdsdage.       Daglige  opgaver  kunne  være  følgende:             Ø Feje  staldgang   Ø Feje  fliserne  foran  stalden   Ø Fjerne  hestepærer     Ø Tømme  skraldespande   Ø Fjerne  affald  på  området   Ø Og  ikke  mindst:  gøre  toiletter  rene   Gå  bare  i  gang  eller  spørg  i  stalden.   Yderligere  spørgsmål  kan  rettes  til  bestyrelsesmedlemmer  (se  www.sabrorideklub.dk)     På  forhånd  tak  fra  alle  både  to-­‐  og  fire  benede  i  Sabro  Rideklub        

 

26


FORÅR PÅ  VEJ     Nu  er  det  endelig  muligt  at  ride  på  de  udendørs  baner  igen.  Efter  nogle  dage  med  tørvejr  er  banerne   rigtig  fine.  Både  heste  og  ryttere  nyder  at  komme  ud  i  lyset  efter  en  lang  vinter  i  hallen  –  og  så  giver  det   også  mere  plads  i  ridehallen  J      

Nanna og  Aston  nyder  solen  på  de  udendørs  baner  

27


AKTIVITETSKALENDER 2016     Arbejdsdag  2/6  

10. april  

Kursus: Smallere  talje  og  faste  baller        

16. april  

Bededagsstævne

22.-­‐24. april    

Pinseridt

15. maj  

Udvidet klubstævne  

28.-­‐29. maj  

Ridelejr for  børn  

3.-­‐5. juni  

Arbejdsdag 3/6  

12. juni  

Sommerferie  

1.-­‐31. juli  

Jubilæumsstævne

27.-­‐28 august    

Udvidet klubstævne  

24.-­‐25. september  

Klubmesterskaberne 2016    

8.-­‐9. oktober  

Følg  med  på  opslagstavlen  i  elevstalden  og  på  Sabro  Rideklubs  hjemmeside,  da  opslag  med  mere  præcis   info  om  arrangementerne  kommer  op  der  nogen  tid  før  arrangementet.     Aktivitetskalenderen  bliver  løbende  opdateret  på  hjemmesiden:      

 

Hidalgo tog  godt  imod  Timberlake,  da  han  kom  til  klubben  i  december  J  

28  


Så er  det  endelig  ved  at  være  forår  over  vores  dejlige  klub.  Elvira  og  BB  nyder  solen  efter  et   forfriskende  mudderbad  J  

29

Profile for Sabro Rideklub

Hesteposten nr. 1 2016  

Sabro Rideklubs klubblad, som udkommer fire gange om året. Bladet trykkes i 100 eks. og lægges i ridehallen.

Hesteposten nr. 1 2016  

Sabro Rideklubs klubblad, som udkommer fire gange om året. Bladet trykkes i 100 eks. og lægges i ridehallen.

Advertisement