Hesteposten 15 2

Page 1

Juni

2015

Nr. 2

Pinseridt 2015

1.hold afsted på årets pinseridt: Mathilde på Jackpot, Klara på Mary og Frida på Anton To vågne heste og én søvning – Anton vågnede dog i løbet af turen


INDHOLD: Side 2 Side 4-8 Side 9-12 Side 13 Side 14 Side 17 Side 18 Side 19-22 Side 25

Indhold - Bestyrelsen Bestyrelsen PR-udvalget Undervisning/staldpersonale Hestevelfærdsudvalget Redaktionen Kassereren Stævneudvalget Aktivitetskalender

Forsidebillede Vi vil meget gerne modtage billeder til forsiden af Hesteposten og også til resten af Hesteposten. Send et godt billede til hesteposten@sabrorideklub.dk så er der en god chance for, at det kommer i.

BESTYRELSEN Forretningsudvalg:

Mobil

Formand

Kamilla S. Pedersen

sabr@sabrorideklub.dk

72201262

Kasserer

Ewa Sørensen

kasserer@sabrorideklub.dk

28732785

Sekretær

Karina Erikstrup

sekretaer@sabrorideklub.dk

20866676

Undervisningsudvalg

Marie Nielsen

undervisning@sabrorideklub.dk

51548673

Materialeudvalg

ChristianErikstrup materiale@sabrorideklub.dk

Ungdomsudvalg

Line N. Cramer

ungdom@sabrorideklub.dk

Stævneudvalg

Katrine P.Elkrog

staevneudvalg@sabrorideklub.dk 22832107

Støtteudvalg

Else Cramer

tutten@sabrorideklub.dk

40289640

PR udvalg

Karen Tambo

pr@sabrorideklub.dk

21725235

Karen Tambo

hesteposten@sabrorideklub.dk

Breddeudvalg

Astrid Ross

bredde@sabrorideklub.dk

28698084

Hestevelfærdsudvalg

Tine BechFuttrup

hestevelfaerd@sabrorideklub.dk

30587092

Øvrige Bestyrelse:

www.sabrorideklub.dk 2

22292320


3


NYT FRA BESTYRELSEN UNDGÅ GEBYR!! :-) Alle betalinger i Sabro Rideklub SKAL betales via Betalingsservice (PBS). Sker dette ikke, pålægger klubben fremover et administrationsgebyr på 75 kr. per betaling. Når du modtager det første girokort fra Betalingsservice, SKAL DU SELV SØRGE FOR, at betalingen oprettes i Betalingsservice. Vores kasserer bruger uforholdsmæssigt meget tid på betalinger, der ikke er i PBS, så vær søde at hjælpe og sørg for at få jeres betalinger i PBS :-) Husk at kassereren arbejder ulønnet. Tak :-)

4


NYT FRA BESTYRELSEN Partryttere i Sabro Rideklub Velkommen til vores to nye part-ryttere. Jette Glerup har fået part på Elvira og Nora Andreassen har fået part på Garcon. Vi håber at hest og rytter får stor glæde af hinanden  Partryttere: Nora Andreassen Garcon Frida Agger Misty Sarah Hansen Anton Jette Glerup Elvira Charlotte Skovbæch Hidalgo Karen Tambo Bredero B Mathilde Fiirgaard Jackpot Clara Frandsen Djurslandsbank Lucky Ducky Vi har stadig heste der savner en part at hygge med  Hvis du har lyst til at få part er følgende heste ledige: Lukas, Karmen, Mary og Charlie At have parthest i Sabro Rideklub betyder, at du kan:  ride på parthesten én dag om ugen  arbejde med hesten fra jorden om søndagen - fx strigle, tillidsøvelser, trække en tur, horsemanship  få ekstra ridedage i ferier, hvor der ikke er undervisning  få et specielt nært forhold og ansvar for din parthest Hvad koster det at få part? Prisen for part er 300 kr. pr. mdr. Kontakt og spørgsmål Har du spørgsmål til partordningen, kan du spørge din underviser eller kontakte Kamilla Pedersen 7220 1262 eller emailsabr@sabrorideklub.dk.

Hidalgo og Charlotte på springbanen 5


NYT FRA BESTYRELSEN Hyggelige arbejdsdage i Sabro Rideklub Næste – og sidste forårs-arbejdsdag - er søndag d. 14/6. Efterårets arbejdsdage er nu også lagt i kalenderen, se nedenfor. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Alle der har lyst til at være med til at vedligeholde vores faciliteter og tilbringe en hyggelig dag sammen med andre heste-tosser er meget velkomne! Man behøver ikke være specielt ”handy” for at deltage, der er altid en opgave til alle. Vi rydder op, ordner bede og planter blomster, slår græs på springbanen, slår ukrudt rundt om banerne, tjekker hegn rundt om foldene, gør elevhestenes strigler rene, vasker barriere i ridehallen, kører på lossepladsen med skrald, samler sten på dressurbanerne, vasker siddepladser i ridehallen, flytter spring ud/ind fra springbanen og meget andet. HUSK: Alle opstaldere skal deltage med 1 voksen i minimum en arbejdsdag om foråret og en arbejdsdag om efteråret. Alle part-ryttere skal deltage i minimum en arbejdsdag om året. Opgaverne er både store og små, og der er opgaver som kan udføres af både store og små  Mest af alt hygger vi os – og Tutten byder altid på frokost, kaffe og kage. SÆT KRYDS I KALENDEREN: Søndag d. 14. juni kl. 10.00 – 15.00 Lørdag d. 29. august kl. 11.00 – 16.00 Søndag d. 11. oktober kl. 10.00 – 15.00 Lørdag d. 7. november kl. 11.00 – 16.00

Ny Handy-udvalgs formand Ved generalforsamlingen valgtes Christian Erikstrup til ny formand for materialeudvalget i daglig tale kaldet handy-udvalget, nok mest fordi det er her ansvaret ligger for alle de praktiske opgaver i rideklubben, som kræver handymænd- og kvinder (se supermand herover). Øvrige i udvalget er Karen Tambo og Elisabeth Andreassen. Da der er mange opgaver – større og mindre – i rideklubben, mangler handyudvalget medlemmer, så hvis du er en lille smule handy og fx er mor eller far til en rytter i rideskolen, eller du selv er rytter og gerne vil give en praktisk hånd til rideklubben, er du meget velkommen til at kontakte Christian på emailadressen: materiale@sabrorideklub.dk

6


NYT FRA BESTYRELSEN Farvel til Frønne Vores skønne dejlige kat Frønne er blevet meget gammel. Han har i længere tid haft gigt i bagbenene og har ind imellem voldsomme smerter. Vi har givet ham smertestillende, når det har været tydeligt, at han havde ondt, men en kat giver jo ikke altid udtryk for, hvor galt det står til. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Frønne snart skal til de evige musejagtmarker. Han bliver i sommerferien kørt til dyrlægen og aflivet. Hvis du vil tage afsked med Frønne og nusse ham en sidste gang, skal du nå at gøre det, inden elevundervisningens sommerferie starter. Frønne har været den mest vidunderlige rideskolekat vi kunne ønske os. Han har haft et skønt liv på gården, og vi er rigtig mange, som kommer til at savne ham.

’Kongen’ 7


NYT FRA BESTYRELSEN Sommer Ferie på elevholdene 2015 Vi holder sommerferie i ugerne 27+28+29+30+31 fra undervisning. Sommerferieaktiviteterne i samarbejde med Aarhus Kommune ligger i ugerne 27 og 28. På vores hjemmesides kalender kan der altid findes information om aflysninger mm.

Visioner i Sabro Rideklub Bestyrelsen i Sabro Rideklub rettede den 18. maj blikket mod horisonten og lod drømme, ønsker og visioner for Sabro Rideklub få frit løb. Bestyrelsens hverdag i klubben er ofte præget af kortsigtede praktiske opgaver og udfordringer. Derfor satte vi en aften af til at drømmene kunne få vinger, en aften hvor økonomiske begrænsninger og manglende frivillige hænder ikke var en udfordring, som det ofte er tilfældet i hverdagen. Rideklubben har tidligere været en lille rideklub, hvor vi nu er vokset til det man vil betegne som en middelstor rideklub. Der er flere årsager til dette, blandt andet har de nye staldfaciliteter, som blev bygget i 2012, trukket flere ryttere til klubben. Derudover er Sabro området vokset markant og vokseværket i Sabro vil helt sikkert fortsætte fremover. Det giver større søgning til rideklubben og vi har pt. lang venteliste til indslusningsholdene. Så hvordan skal rideklubben udvikle sig for at følge med udviklingen og hvilken type klub vil vi gerne være? Det var nogle af de spørgsmål der blev drøftet på bestyrelsens visionsaften. Nedenfor er listet de ønsker der stod højest på bestyrelsens ønskeliste: 

 

Bedre ridefaciliteter for elevryttere, opstaldere og ryttere der kommer udefra og bruger vores faciliteter. Etablering af en stor ridehal på den store udendørsbane, evt. med sammenbygning og sluse mellem hallerne. To ridehaller vil give mulighed for flere undervisningshold, bedre faciliteter og mulighed for at ride for opstaldere og ryttere udefra. Klubben vil overordnet være mere attraktiv for alle medlemmer. Større og bedre folde med mere græs til hestene. Det vil kræve køb af mere jord eller flytning af klubben. Bedre folde vil gøre klubben mere attraktiv som opstaldningssted. Prioritering af elevhestene, både fokus på kvalitet ved nyindkøb og udvikling af de eksisterende elevheste. Derudover også fokus på kvalitet af undervisningen.

Bestyrelsen er enige om, at tiltag skal være rentable og styrke kerneydelserne i rideklubben. Klubbens største udfordring er dog at engagere frivillige, så vi ikke slider de hænder vi har, op. Klubben har mange udfordringer i de kommende år, udfordringer der er et fælles ansvar i en medlemsejet klub som Sabro Rideklub. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med mulighederne for etablering af en stor ridehal. De konkrete tiltag og opgaver der tages fat på nu er, at kontakte kommunen og høre om fremtidsplaner for området, kontakte Dansk Rideforbund og distriktets konsulenter for at få ideer og rådgivning om bygning af ridehal og regne på rentabilitet af etablering af ridehal. SABR Bestyrelse

8


N T FR NYT RA PR--UD DVA ALG G ST TØT SAB BRO RIDE EKLUB HVER H GA ANG DU BRUGER R DIT DA ANKORT T Tæ ænk hvis duu kunne støttte aktiviteteerne i Sabroo Rideklub uden, u det koostede dig enn krone. Deet kan du nuu. Saabro Ridekluub er nemligg blevet en del af KlubbLiv Danmaark, som er en e ny sponssormodel ud dviklet af DG GI. Modelleen bygger på, at medlem mmerne af KlubLiv K Daanmark – deet vil sige ddig – optjeneer MiikroSponsoorater til os, hver gang de d bruger Dankort D i en butik, der er e KlubLiv Sponsor. Deerfor vil vi gerne g opforrdre dig til at a tilmelde dig d KlubLiv v Danmark i dag. Så støøtter du alleerede næste gaang, du brugger dit Dankkort. HV VAD KOST TER DET MIG? M Meed KlubLivv Danmark optjener o du støtte til kluubben, du selv vælger, hver gang ddu bruger dit d Dankort. Ogg det koster dig ikke enn krone. Løssningen er udviklet u af DGI D og køreer via Nets,, som blandtt andet hånddterrer Dankorteet. Derfor er e dit Dankoort også dit medlemsko m rt. Når du bruger b dit D Dankort i en butik, der er e Kllubliv Sponssor, optjeneer du MikroSponsoraterr til klubben n – nemmerre kan det ikkke være. HV VAD ER ET T MIKROS SPONSORA AT? Støøtten kaldess for MikroS Sponsoraterr. Det fungeerer på den måde, m at buutikker og anndre erhverrvsdrivende,, der har meldt sig som KllubLiv Sponnsorer, giverr en procentdel af dine køb som K KlubLiv Med dlem. Det er e buutikken der betaler, b menn dig som vælger v hvilkken klub som m skal modttage støttenn. Og vi vil selvfølgelig s g gerne have, att du vælger netop Sabro Rideklub som modtaager af de MikroSponso M orater du op ptjener. VOR LÆNG GE ER JEG G BUNDET T? HV Deet er gratis for f dig at blive og væree medlem aff KlubLiv Danmark. D D er ingen forpligtelseer og du kann Der sellvfølgelig også o altid melde dig hellt ud. Du styyrer det helee selv via diin profil på klublivdanm mark.dk. VORDAN GØR G JEG? HV Meeld dig ind i dag på kluublivdanmarrk.dk og begynd at optj tjene MikroSponsoraterr med det saamme. Det er nemt, sikkert og gratis – og gør en kæmpe k forskkel for det daglige d arbeejde i Sabro Rideklub. KL LUBLIV DA ANMARK ER NONPR ROFIT Kllubliv Danm marks enestee formål er at gøre de økonomiske ø e vilkår bedrre for landeets klubber og o foreningeer. for Måålet er at skkabe de ramm mer, der styyrker klublivvet og sikreer optimale, sociale og sportslige muligheder m bøørn, unge ogg voksne. KllubLiv Danm mark modelllen skaffer nye sponsoorkroner hveer måned med m Dankorttet som om mdrejningsppunkt. Enkellt, sikkert og til glæde for alle. Læ æs mere på: www.klubllivdanmarkk.dk -

og selvføl s lgelig et storrt: PÅ FO ORHÅ ÅND TA AK!

9


NYT FRA PR-UDVALG Sponsorringridning og loppemarked Klubben holder søndag den 30. august sponsorringridning og loppemarked. Alle medlemmer kan deltage i ringridning og være med til at tjene penge ind til klubben. Find sponsorer, der vil give et – stort eller lille – beløb for hver ring du fanger. Alle ryttere får mulighed for at træne ringridning inden den store dag. Samme dag holder vi stort loppemarked – har du lopper på loftet eller i pulterkammeret, som du skal af med, så kan du give dem til Sabro Rideklubs bod eller selv leje en stand til 100 kr. Du kan aflevere ting, som du vil donere til klubben fra nu af og indtil loppemarkedet. Hvis du ikke selv har mulighed for at aflevere tingene på Grønvej 110, så kan vi hjælpe dig. Kontaktperson er Jannie på 2096 5011 og janniekr@gmail.com Overskud fra dagen går fuldt ud til klubben :-) Følg med på hjemmesiden, Facebook og opslag i staldene

Rengøring og maling af elevstalden Elevstalden trænger virkelig til en kærlig hånd. Den 28. juni vasker vi vægge og spiltove ned. Så skal stalden tørre, og søndag den 5. juli skal den så males. Vi har brug for masser af hjælp til opgaven, så er du ikke bange for vand eller lidt fysisk arbejde, kan du tilmelde dig vaske- eller maleholdet hos Karen 21725235, webmaster@sabrorideklub.dk.

10


NYT FRA PR-UDVALG Klubhæftet – en ren win win! Sidste år havde vi klubhæftet som et fysisk hæfte med en masse gode rabatter. I år er hæftet blevet udformet som en app. Med klubhæftet støttes lokalidrætten, og når du vælger Sabro Rideklub som idrætsklub i app’en, støtter du klubben med 100 kr.      

Det koster kr. 200 at aktivere tilbuddene i 6 mdr. Det er gratis at installere app’en og se de mange tilbud Du skal bare bruge 1 - 2 tilbud for at tjene app’en ind! Rabatter for mere end kr. 40.000 alene i Aarhus Adgang til mere end 250 eksklusive tilbud i Aarhus Til cafeer, restauranter, butikker, oplevelser og meget andet

Gå ind på www.klubhaeftet.dk og læse mere om tilbud, rabatter og app’en. Klubhæftet kan også følges på facebook.

Rabatfordele og støtte til Sabro Rideklub hos LH Foder Alle medlemmer af Sabro Rideklub har mulighed for at få rabat hos LH Foder og samtidig støtte klubben!! For at få rabat skal du oprettes som kunde hos LH Foder, og sige at du, eller dit barn, er medlem af Sabro Rideklub. Ved efterfølgende køb, siger du dit navn og købet bliver registreret som rabatgivende. Sabro Rideklubs medlemmer får 7% på alt rideudstyr, 2% på plejemidler og 1% på foder, 2/3 af rabatten opspares til en personlig bonus der udbetales en gang årligt, 1/3 går til Sabro Rideklub. Tak til LH Foder – og til alle jer der støtter klubben når I handler hos LH !!

LH Foders åbningstider: Mandag - Fredag kl. 8.00 - 18.00 + Lørdag kl. 8.00 - 14.00 11


N T FR NYT RA PR--UD DVA ALG G Kllubtøj Duu kan nu få Sabro Rideklubs logo på p dit eget ridetøj r og hesteudstyr h Deer er lavet en aftale medd Horze Århhus, som err en rideudstyrsforretning beliggennde i Hassellager, om broodering af SABR’s S loggo. Køb nyt ridetøj ellerr få brodereetlogo på ditt gamle elskkede ridetøj eller på dinn hests sadelundderlag eller dækner. Påå den måde kan du visee, at du kom mmer fra Sabbro Rideklu ub og støtterr kluubben udenn at gå på koompromis med m din tøjsm mag. All bestilling af a broderingg skal gå gennem klubbben. Hvis du u vil købe nyt n udstyr ogg have brod deret på det,, kaan du finde det d i et af dee mange kattaloger fra Horze, H der ligger l i rideklubben. Hvvis du ved nøjagtigt, n hvvad du vil haave med hennsyn til størrrelse og farrve, kan du bestille det og broderinng gennem Kamilla. Du kaan også selv tage der udd og købe, det d du vil haave. Dit nyee eller brugte udstyr afleveres i klu ubben til broodering. Duu skal betalee for broderringen på foorhånd ved bestilling. b Duu kan se fotoos af forskeellige ting, som s er bleveet broderet med vores logo l på ww ww.sabrorideeklub.dk.

Priiser for broddering: Jakkke, vest, fleece, buks mm Sadelunderlagg Dæ ækken

Lillle størrelse bryst Sto or størrelse ryg 1 sside 2 ssider 1 sside 2 ssider

kr. 110,‐ Kr. 190,‐ Kr. 140,‐ Kr. 210,‐ Kr. 210,‐ Kr. 360,‐

Foor bestilling af broderinng kontakt: 7 1262 eller e Jannie Kolbye Rasmussen 20096 5011 Kaamilla Sofiee Pedersen 7220

12


UNDERVISERE/STALDPERS. Telefon

Mobil

Gitta Knudsen ......................86 24 34 23 Astrid Ross.............................................. ............ 28 69 80 84 Annie W. Pedersen .................................. ............ 30 48 30 51 Pil Andersen………………………….... ……….60 20 04 67

Staldmedarbejdere i hverdage/weekender i SABR Hverdage om morgenen Annie W. Pedersen

30483051

Indlukning af heste Mandag: Astrid Ross

28698084

Tirsdag: Freja Erikstrup

4127 2039

Onsdag: JulieHvid Gam 22456737 Torsdag: Annie W. Pedersen Fredag: Pil Andersen

30483051

60200467

Weekend Ulige uger: Pil Andersen

60200467

Lige uger: Mette Nielsen

22378774

13


HESTEVELFÆRDSUDVALG Sabro byfest – Lørdag den 13. juni Igen i år deltager klubben ved Sabro byfest. Det bliver lørdag d. 13. juni, og vi glæder os! Der vil både være trække ture og mulighed for at strigle og hygge om vores elevheste samt hestepære bingo, hvor man kan vinde fine præmier. Vi håber at se rigtigt mange, og at vi ligesom sidste år bliver rigtigt mange hjælpere fra rideklubben, for det var en rigtig god oplevelse. Program for dagen: 09.00-10.30 10.30-11.00 11.00-13.00 11.00-15.00 13.00-15.00 15.00-

Opsætning Ponyer trækkes fra rideklubben til pladsen Strigl, flet og pynt en pony Pony ridning Hestepære bingo Nedtagning og hjem med ponyerne

Så rides der ud på pinseridt: Jan, Christian, Torben og Annie

14


15


Døgnvagt: 8696 2300

Vi kan tilbyde et moderne hestehospital og udkørende praksis med 4 hestedyrlæger. På hestehospitalet er der mulighed for indlæggelse i kortere og længere tid. Her udføres bl.a. avanceret tandarbejde, halthedsundersøgelser, sårbehandling og kirurgiske indgreb. Vi udfører desuden scanning, røntgenfotografering og kikkertundersøgelse af heste. Under bedøvelse af heste anvendes nyt og sikkert udstyr. Administration: Finlandsvej 1 - 8450 Hammel tlf. 8696 2300 - fax 8696 2014 www.frijsenborgvet.dk

DM Vine v/John Futtrup

Bourgogne Rhone Alsace

Multebærvej 26 8471 Sabro 4020 9207

16


NYT FRA REDAKTIONEN Skriv gerne om det du har på hjertet eller tag et billede af din yndlingshest -

og få det i Hesteposten

Du kan også lave en tegneserie, en tegning eller fortælle om en oplevelse i en ridetime eller til et stævne. Artiklerne til Hesteposten må højst være 1-2 sider A4 med skrifttype Times New Roman størrelse 12 og gerne i Word. Du kan sende din tekst, tegning eller fotos til Jannie Kolbye Rasmussen på: e-mail-adresse: hesteposten@sabrorideklub.dk eller send det til mig fysisk på min adresse: Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel. Hvis du har noget, du gerne vil have fortalt i bladet, men ikke selv har lyst til at skrive teksten, så ring gerne til mig på 2096 5011, så finder vi ud af det sammen.

Deadline på næste udgave af Hesteposten: LØRDAG 5. sept. 2015 Udkommer ca. uge 39 Bag udgivelsen af Hesteposten står: Bladtrykker: Linda Jensen, Multebærvej 13, 8471 Sabro, 86949434, 28891148 Jannie Kolbye Rasmussen, Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel, 20965011, janniekr@gmail.com

17


KASSERERENS RUBRIK Betalinger Vedrørende udmeldelse og opsigelse af boks Evt. udmeldelse fra hold m.m. skal ske skriftlig med en måneds varsel til udgangen af et kvartal til kasserer Ewa Sørensen. Opsigelse af boks skal ske skriftligt med en løbende måneds varsel til kasserer Ewa Sørensen. Email: kasserer@sabrorideklub.dk

Har du lyst til at hjælpe med administrative opgaver i Sabro Rideklub? Sabro Rideklub fungerer kun, fordi vi er mange, der løfter i flok! Hvis du har lyst og lidt tid, mangler vi hjælp til forskellige mindre administrative opgaver. Der vil være mulighed for yderligere opgaver og ansvar, alt efter hvad man har lyst til. Det vil være opgaver, du kan lave, når du har tid og hjemme hos dig selv. Vil du vide mere, så kontakt kasserer Ewa på kasserer@sabrorideklub.dk

Kamilla og Charlie klar til at flyve afsted på eventyr pinseridt

18


NYT FRA STÆVNEUDVALG Udvidet dressur-stævne søndag den 22. marts Klubben holder normalt ikke udvidet indendørs stævner. Med en B-ridehal (20x40 meter) og ingen mulighed for indendørs opvarmning, tænkte vi, at det ikke kunne være så attraktivt at komme til SABR og starte indendørs stævne om vinteren. Vi blev derfor meget positivt overraskede over den store udefrakommende søgning til stævnet. I al hast fandt vi en ekstra dommer og måtte alligevel sige nej til mange, som ønskede at starte. Det blev en lang og god dag med 110 starter fra kl. 07.30 til kl. 22.30 samt et økonomisk godt stævneoverskud, hvilket også er vigtigt for klubben.

Udvidet Bededagsstævne med Djurslands-Bank Cup den 1.-3. maj Efter mange timers forberedelse til årets største stævnebegivenhed i SABR, kom vi endelig til selve stævnet. Det blev til 3 gode dage med masser af god ridning og et fint økonomisk overskud i stævnekassen. Fredag og lørdag var der 186 dressur-starter i klasser ligefra nybegyndere med hjælp til sværhedsgrad 5. Søndag var der 65 spring-starter i højder fra 30 til 100 cm. Stort tillykke til årets Cup-vindere som udover præmie modtog pokal, dækken, medalje, rosette og rose: Pony Dressur, fredag: LA1234%: Pony dressur, lørdag: LC123%: Hest dressur, fredag: LA123%: Hest dressur, lørdag: LC123%: Pony spring: LC + LB2**: Hest spring: LD + LC:

Regitze Snedker Halvorsen på Tovdal’s Balooca fra HURK Julie Laursen på Aslan fra LOR Ulrikke Nygaard på Willem fra HRR Kirstine Juul Christensen på Bajazzo Diamond fra KSRK Camilla Krogsdal Thorsager på Luna fra SPS Allan Rodin på Paradize fra SABR

Allan og Paradize blev flotte cupvindere i springning

19


NYT FRA STÆVNEUDVALG Stor tak til Bededagsstævnets præmiesponsorer Der blev lagt et stort arbejde i at skaffe præmier til vinderne af stævnets øvrige klasser, hvilket lykkedes så godt, at der blev præmier til alle placerede. Vores venlige sponsorer var:

Djurslands Bank, Tilst Equsana, Danmark Danish Agro, Galten HST rideudstyr, Silkeborg Land & Fritid, Hinnerup Land & Fritid, Odder Askhim’s Horse Herbs, Malling Stald-direkte.dk, Ans Midtjysk Rideudstyr, Låsby Horze, Hasselager Happy-Horse, Fredericia Wendy, pigehesteblad Hestens Helse, Sabro Pharmaxim, Danmark Hööks, Tilst Dagli’ Brugsen, Sabro Sabro Rideklub

Udvidet SANKT-HANS stævne den 20.-21. juni Sidste stævne inden sommerferien er med spring om lørdagen og dressur om søndagen. Vi håber at rigtig mange både elev- og privatryttere fra klubben har lyst til at starte. Der er spring i højder fra 10 til 90 cm og dressur fra klasser med hjælp til sværhedsgrad 5 – så stort set alle kan være med. Du kan læse mere om stævnet på klubbens hjemmeside og på opslag i klubben.

Udvidet klubstævne i dressur og spring den 19.-20. september Efter sommerferien har vi igen udvidet klubstævne i dressur og spring. Propositionerne er ikke klar så det er endnu ikke muligt at tilmelde sig, men sæt X i kalenderen og hold øje med hjemmesiden.

SABR Klubmesterskaber Årets klubmesterskaber afvikles i weekenden den 3.-4. oktober. Det er et internt stævne for alle klubbens medlemmer. 20


NYT FRA STÆVNEUDVALG Klædt på – til stævne Som stævne-uerfaren er der mange regler i Dansk Ride Forbund (DRF) der skal følges. Derfor kommer her noget af det vigtigste, du som ny stævnerytter skal vide. Ved de første stævner i små klasser er det ikke nødvendigt med specielt stævneudstyr. Du skal altid ride med en godkendt ridehjelm og ved springning (under 18år) en godkendt springvest. Du behøver ikke en ridejakke, men kan ride med en mørk trøje eller en klubtrøje. Du skal ride med handsker, og de skal være hvide, off-white eller samme farve som trøjen/jakken. Ridebukserne skal være hvide, offwhite eller som minimum lyse, hvis ikke andet er angivet. Ridestøvlerne skal være mørke og ensfarvede. Hvis de er korte, skal der rides med leggins eller glat skæfte. Rider du på pony, må en pisk max. være 100cm, og rider du på hest, må den være max. 120cm. Du kan læse mere om generelle stævneregler på: www.rideforbund.dk under Ny i DRF eller på klubbens hjemmeside. Ønsker du at ride dressur kan du finde programmerne her:www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Dressur/Dressurprogrammer. I spring kan man først se banens forløb på selve dagen. Mangler du udstyr for at kunne starte stævne, så spørg din underviser eller andre i klubben, så kan vi sikkert finde noget, du kan låne. Husk! Rider du på elevheste,skal din underviser give tilladelse til at starte stævne.

Maya Hvidtfeldt og Anton til Bededagsstævne Det gik godt, men Anton var lidt fræk 21


NYT FRA STÆVNEUDVALG Nye stævnehjælpere plz Det er en stor administrativ opgave at arrangere og forberede et stævne, og det klarer stævneudvalget. Mange andre opgaver der skal løses under et stævne, er ikke afhængig af viden omkring stævner, heste eller andet specielt inden for hesteverdenen – og der kan du sagtens hjælpe til. Det kan være opgaver som: Rengøring inden stævnet, slå græs, ordne bede, rive gårdsplads, ophængning af skilte, cafeteriahjælp, parkeringsvagt, portåbner, kritikløber, banepersonale, tidtager m.v. Har du lyst til at hjælpe til, men er usikker på hvad din rolle i det store hjælperpuslespil kan være, så kontakt stævneudvalget – vi finder helt sikkert en opgave til dig også. Det er sjovt at løfte opgaverne i klubben, når vi er mange sammen om det.

Point til SABR-pokalerne Alle klubbens ryttere er selv ansvarlige for at indberette resultater, der tæller med i kapløbet om de forskellige pokaler. Resultaterne indberettes via mail til: stavneudvalg@sabrorideklub.dk med følgende oplysninger:  Navn på rytter  Navn på hest/pony  Stævnedato og stævnetype (E, D, C el. højere)  Klub der afholder stævnet (meget gerne klubforkortelsen)  Disciplin (Dressur, Spring, Military, Distance el. andet)  Klasse der er opnået placering i  Resultat/placering Du kan læse mere om pokalerne på klubbens hjemmeside sabrorideklub.dk under aktiviteter.

Stævneregler Da Sabro Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund, bruger vi DRF’s officielle regler vedrørende afholdelse af stævner (bortset fra U18-stævner).

22


BededagsstĂŚvne: stor koncentration pĂĽ Mary 23


Springbanen gøres klar før ridelejren d. 5.-7. juni – Karina Erikstrup i førersædet

Opgaver du altid er velkommen til at lave på rideskolen – som forælder eller rytter Sabro Rideklub og Rideskole er en forening, som for en stor del fungerer på frivillig basis. Derfor er der mange opgaver, som I som ryttere og forældre til elevryttere og privatryttere kan lave både i det daglige og på de særlige arbejdsdage. Daglige opgaver kunne være følgende:      

Feje staldgang Feje fliserne foran stalden Fjerne hestepærer Tømme skraldespande Fjerne affald på området Og ikke mindst: gøre toiletter rene

Gå bare i gang eller spørg i stalden. Yderligere spørgsmål kan rettes til bestyrelsesmedlemmer På forhånd tak fra mennesker og dyr i Sabro Rideklub.

www. sabrorideklub.dk 24


AKTIVITETSKALENDER 13.06.2015 Kl. 11.00-15.00

Sabro Byfest 2015

14.06.2015 kl. 10.00

Arbejdsdag 3/2015

20.06.2015 - 21.06.2015

Skt. Hans stævne (Udvidet klubstævne dressur/spring)

29.08.2015 kl. 11.00

Arbejdsdag 4/2015

30.08.2015 mellem kl. 11.00-16.00

Sponsorringridning og loppemarked

19.09.2015 - 20.09.2015

Udvidet klubstævne - dressur og spring

03.10.2015 - 04.10.2015

SABR Klubmesterskaber

11.10.2015 kl. 10.00

Arbejdsdag 5/2015

07.11.2015 kl. 11.00

Arbejdsdag 6/2015

I bedes stadig følge med på opslagstavlen og på Sabro Rideklubs hjemmeside, da opslag med mere præcis info om arrangementerne, kommer op dér noget tid før arrangementerne. Kom og vær med! Det er hyggeligt at være fælles om opgaverne. Aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret!

Det sker for os alle på et eller andet tidspunkt. Op på hesten igen! 25


26


27


Dejlig ridelejr med sjov og spænding, hygge og heste 2015 Tak til arrangørerne for en veltilrettelagt ridelejr 

28