Page 1

Marts

2015

Nr. 1

Fastelavn er mit navn … Udklædningerne var mange: balletpige, kylling, indianer, soldat, æsel, cowboy og et antal klædt ud som ryttere får instruktion til forhindringsbanen. Sjov og hyggelig dag.


2


INDHOLD: Side 2 Side 4-14 Side 15-16 Side 17-18 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26

Indhold - Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Nyt fra pr-udvalget Undervisning/staldpersonale Nyt fra redaktionen Kassereren Nyt fra stævneudvalget Aktivitetskalender Aktiviteter

Forsidebillede Vi vil meget gerne modtage billeder til forsiden af Hesteposten og også til resten af Hesteposten. Send et godt billede til hesteposten@sabrorideklub.dk så er der en god chance for, at det kommer i.

BESTYRELSEN Forretningsudvalg:

Mobil

Formand

Kamilla S. Pedersen

Graven 2, Skjoldelev

8471 Sabro

72201262

Kasserer

Ewa Sørensen

Ertebjerg 47A

8381 Tilst

28732785

Sekretær

Karina Erikstrup

Fårupvej 100, Fårup

8471 Sabro

20866676

Undervisningsudvalg

Marie Nielsen

Grønvej 110

8471 Sabro

51548673

Materialeudvalg

Christian Erikstrup

Fårupvej 100, Fårup

8471 Sabro

30559967

Stævneudvalg

Katrine Elkrog

Vistoftparken 105

8471 Sabro

22832107

Ungdomsudvalg

Line Cramer

Brushøjvej 6C

8471 Sabro

22292320

Støtteudvalg

Else Cramer

Brushøjvej 6C

8471 Sabro

40289640

PR udvalg

Karen Tambo

Solsortevej 9

8210 Århus V

21725235

Breddeudvalg

Astrid Ross

Ranunkelvej 387

8471 Sabro

28698084

Hestevelfærdsudvalg

Tine Futtrup

Multebærvej 26

8471 Sabro

30587092

Øvrige Bestyrelse:

For emailadresser til bestyrelsesmedlemmerne: se hjemmesiden www.sabrorideklub.dk

3


NYT FRA BESTYRELSEN Ordinær generalforsamling i Sabro Rideklub Der blev afholdt generalforsamling i Sabro Rideklub torsdag den 26. februar 2015. Der var pænt fremmøde, dog kunne vi godt ønske os at se flere elevryttere og elevrytter-forældre. Det var en hyggelig aften som startede med overrækkelse af pokaler og erstatningspokaler, fulgt af jubel og klapsalver fra salen. Derefter blev bestyrelsens beretning om året, der gik og året der kommer fremlagt, regnskab og budget blev godkendt, der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, erhvervet nye medlemmer til diverse ud-valg, diskuteret brug af faciliteter for ryttere, der ikke er opstaldet på Sabro Rideklub og sammensætning af bestyrelse. Der blev selvfølgelig serveret kaffe og hjemmebagt kage - Tusind tak til alle jer der var med! Bestyrelsens beretning og referat fra aftenen vil komme på hjemmesiden snarest. Bestyrelsen i Sabro Rideklub ser således ud efter generalforsamlingen (billeder og kontakt info kan også findes på hjemmesiden). Navne på medlemmer i udvalgene kan findes på hjemmesiden. Formand: Kamilla Sofie Pedersen (sabr@sabrorideklub.dk) Kasserer: Ewa Sørensen (kasserer@sabrorideklub.dk) Sekretær: Karina Erikstrup (sekretaer@sabrorideklub.dk) Formand for Hestevelfærdsudvalg: Tine Futtrup (hestevelfaerd@sabrorideklub.dk) Formand for PR-udvalg: Karen Tambo (pr@sabrorideklub.dk) Formand for Stævneudvalg: Katrine Printzlau Elkrog (stavneudvalg@sabrorideklub.dk) Undervisningskoordinator: Marie Nielsen (undervisning@sabrorideklub.dk) Formand for Breddeudvalg: Astrid Ross (bredde@sabrorideklub.dk) Formand for Ungdomsudvalg: Line Cramer (ungdom@sabrorideklub.dk) Formand for Materiale- og anlægsudvalg (Handy): Christian Erikstrup (materiale@sabrorideklub.dk) Formand for Støtteudvalg: Else Cramer (tutten@sabrorideklub.dk) Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sekretær (mail til forretningsudvalget info@sabrorideklub.dk)

SABR Klubmestre, på billedet Marie, Karen, Matilde, Rebecca, Sofie Amalie. Malou fik sin pokal efterfølgende 4


NYT FRA BESTYRELSEN Referat fra generalforsamlingen Overrækkelse af pokaler KLUBMESTERSKABSPOKALER 2014 (se foto side 4 med 5 af de 6 vindere)  Lille Mesterskab Dressur: Malou Jul på Just Capella  Stor DRESSURMESTERSKAB: Karen Sylvest på Storgårdens Rialto  Lille Mesterskab Spring: Sophie-Amalie D.F.S. på Freja  Stor SPRINGMESTERSKAB: Marie Nielsen på Sønderlunds Cashew  Klubmester Ringridning: Rebecca H. Taulborg på Kennie  Elevmester: Mathilde Fiirgaard på Misty KOMBINATIONSPOKALER 2014 (se foto side 7)  Elevryttere: Caroline Schriver (Pokalen udgår herefter, da den er erstattet af elevmesterpokal)  Privatryttere: Freja Erikstrup på Bjerregårds Zenta  Mest vindende udenbys: Freja Erikstrup på Bjerregårds Zenta. (Pokalerne lægges fremover sammen til 1 pokal, sådan at privatrytternes resultater fra både interne og eksterne stævner tælles sammen til én pokal)  Mest hjælpsomme: Udgår ERSTATNINGS”POKALER” FOR 2013  Klubmester Lille Dressur: Rebecca Lynge Bøgh Nielsen på Mr.Lucky Boy  Klubmester Stor Dressur: Rikke Halse Kristensen på Apatchi  Klubmester Lille Mesterskab Spring: Julia Dalum på Kennie  Klubmester Stor Spring: Line Ginnerup på Julius  Klubmester Elevmester: Jane Sørensen på Anton  Klubmester Ringridning: Sophie Amalie Dahl Flink Sørensen på Tilia Guldbæk  Kombination Elevryttere: Isabella Jeppesen  Kombination Privatryttere: Freja Erikstrup på Bjerregårds Zenta  Mest vindende udenbys: Astrid Karen Lyngholm Johansen på Jasmin Overskovlund  Mest hjælpsomme: Caroline Schriver 2. Valg af dirigent: Ane Lundemose fra Distrikt12 i Dansk Rideforbund blev valgt uden modkandidat. 3. Årsberetning ved formand Kamilla Sofia Pedersen: Årsberetning for 2014 blev fremlagt og godkendt med ros fra salen. 4. Fremlæggelse af regnskab/budget ved kasserer Jan Lyngholm: Regnskab for 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Budget for 2015 blev godkendt uden bemærkninger. 5. Fastsættelse af kontingent: Priserne for medlemskontingent for 2015 fortsætter uændret som for 2014: Under 18 år: 160 kr. halvårligt Over 18 år: 260 kr. halvårligt Medlemskontingentet betales to gange årligt i januar og august. PBS-gebyr på 8 kr. opkræves sammen med hver opkrævning.

5


NYT FRA BESTYRELSEN 6. Behandling af indkomne forslag: De indkomne forslag er ikke formuleret, så det er muligt at stemme om dem, der kan de ikke komme til afstemning. De drøftes under pkt. 11 Eventuelt. 7. Valg til forretningsudvalg: Kasserer: Ewa Sørensen blev valgt uden modkandidater. Sekretær: Karina Erikstrup blev valgt uden modkandidater. 8. Valg af udvalgsformænd til bestyrelsen:  Stævneudvalg: Katrine Elkrog blev valgt uden modkandidater.  Materiale/Handy udvalg: Christian Erikstrup blev opfordret til at stille op og blev valgt uden modkandidater.  Hestevelfærdsudvalg: Kandidaterne var Tine Futtrup og Diana Cramer. Det blev et meget lige valg og Tine Futtrup blev valgt med 22 stemmer mod 18.  Støtteudvalg: Else Cramer blev genvalgt uden modkandidater.  Breddeudvalg: Astrid Ross blev genvalgt uden modkandidater.  Ungdomsudvalg: Line Cramer blev valgt af klubbens juniorer uden modkandidater.  PR udvalg: Karen Tambo blev genvalgt uden modkandidater. 9. Hvervning af udvalgsmedlemmer: Alle der har lyst til at indgå i et udvalg er MEGET velkomne til at kontakte udvalgsformanden, der er ALTID plads til en mere.  Stævneudvalget består nu af: Katrine Printzlau Elkrog (formand), Karina Erikstrup, Marie Nielsen, Astrid Ross Poulsen, Joan Vendelbo Madsen, Annie W. Pedersen, Karen Sylvest, Line Cramer og Rikke Andersson  Materiale/Handy udvalget består nu af: Christian Erikstrup (formand), Elisabeth Andreasen og Karen Tambo.  Hestevelfærdsudvalget består nu af: Tine B. Futtrup (formand), Mette Nielsen, Katrine Elkrog, Marie Nielsen, Elisabeth Andreasen, Line Cramer, Pil Leighton Andersen, Diana Cramer, Astrid Ross og Nanna Agerskov.  Støtteudvalget består nu af: Else Cramer (formand), Jannie K. Rasmussen, Inger Jeppesen, Inger Jacobsen og Rikke Andersson.  Breddeudvalget består nu af: Astrid Ross (formand), Marie Nielsen, Mette Nielsen, Line Cramer, Line Christensen, Katrine Elkrog, Elisabeth Andreasen, Nanna Agerskov, Tine Futtrup, Eva Amdisen og Rikke Andersson.  Ungdomsudvalget består nu af: Line Cramer (formand), Emilie Elleskov Thygesen som ny samt en stor gruppe juniorer, som er med på skift (ca. 20 personer).  PR udvalget består nu af: Karen Tambo (formand), Eva Mosegaard Amdisen, Kamilla Pedersen, Bente Elleskov, Emma Holleufer, Karina Erikstrup, Eva Ross, Inger Jeppesen, Carina Hansen og Jannie K. Rasmussen.

6


NYT FRA BESTYRELSEN 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Inger Jeppesen og Jan Lyngholm blev valgt som revisorer. Linda Jensen blev valgt som revisor-suppleant. 11. Eventuelt: Louise Svarrer Torp fremlagde 4 forslag, som blev drøftet under eventuelt. Forslag 1: Tiltag i forhold til køb af én-gang eller 10- turskort ETB. Respons fra medlemmerne og bestyrelsen:  Forslag om betaling via MobilePay pr. besøg.  Forslag om klippekort (10-turs kort).  Brugerbetalingsmodul på hjemmesiden.  Enighed om at det kun er en mulighed for SABR-medlemmer  Begrænset brug i forhold til tidspunkter og evt. også faciliteter.  Bekymringer omkring kapaciteten, specielt i hallen i vinterhalvåret. Konklusion: bestyrelsen vil arbejde videre med en evt. ordning.

Caroline og Freja

7


NYT FRA BESTYRELSEN Forslag 2: Ændring af vedtægter – paragraf 9. Louise Svarrer Torp fremlagde sin vurdering af bestyrelsens sammensætning, og der blev efterfølgende diskuteret med argumenter for og imod. Der var bred enighed om, at bestyrelsen fungerer godt, som den er sammensat nu. Nogle mener, at det principielt er uhensigtsmæssigt med så stor en bestyrelse, men at virkeligheden er, at det fungerer rigtig godt, og at der i den grad er brug for alle de flittige hænder, der er i bestyrelsen. Det påpeges, at eventuelle forslag til ændringer af vedtægter skal formuleres helt konkret som paragrafændringer for at kunne komme til afstemning på en generalforsamling. Forslag 3: Forslag til ændring af ETB gebyret, så det er ens for både opstaldere og udefrakommende medlemmer. Respons fra medlemmerne og bestyrelsen:  Det er for at gøre opstaldning i boks i klubbens privatstald mere attraktiv, at det er billigere for opstaldere.  Det er rimeligt, at de, som er opstaldere, og som medvirker til den daglige drift i langt højere grad end eksterne medlemmer, som bruger ETB, betaler lidt mindre for at bruge faciliteterne.  Andre klubber differentierer også, hvilket blev bekræftet af flere i generalforsamlingen.  Klubbens ETB/facilitetskort er lav i forhold til langt de fleste andre klubber i distriktet. Forslag 4: Det foreslås, at PR udvalget arbejder hen imod, at klubben vil tilbyde flere relevante kurser, som vil komme til at fange en bred vifte af klubbens medlemmer. Bestyrelsen arbejder allerede på det og vil meget gerne have konkrete forslag fra medlemmerne. Klubbens medlemmer er også selv velkomne til at arrangere noget. Forslag om mulighed for betaling med MobilePay bl.a. til klubbens breddearrangementer. Det arbejder bestyrelsen også allerede på. Afslutning af generalforsamlingen: Der mindes om det kommende møde den 5/3 for opstaldere og ETBryttere. Indkaldelse er sendt ud med mail, og der er opslag på klubbens officielle Facebook gruppe. Mødets dirigent, Ane Lundemose afsluttede ca. kl. 21.30 årets ordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden. Klubbens formand, Kamilla Pedersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, overrakte dem en lille erkendtlighed og takkede for et godt møde. PÅ GENSYN I KLUBBEN 

8


NYT FRA BESTYRELSEN Kalle siger farvel Kalle kom til Sabro Rideskole i 2011, en flot ung fyr var han. Han blev lynhurtigt mange rytters yndlingspony og har derfor også lært rigtig mange af rytterne at ride. Klubben har været rigtig glad for at have ham i elevheste-flokken både, fordi han er så vellidt, og fordi han er nem at have i elevheste-flokken. Desværre har Kalle nu været halt rigtig længe. Der har været gjort meget i forsøget på at få ham god igen. Ved den sidste dyrlægeundersøgelse stod det desværre klart, at Kalle forsat var meget halt og på trods af langvarig behandling og ridepause ikke kan være ridehest mere. Bestyrelsen har overvejet flere løsningsmodeller for Kalle, men da han absolut ikke må rides på mere, er det bedst for Kalle, at vi følger dyrlægens råd om at give ham fred. Kalle tager derfor til de evige græsmarker og vil blive aflivet den 11 marts 2015. Alle er meget velkomne til at komme og give ham en ordentlig strigletur, noget kærlig omsorg og evt. en gulerod, inden han forlader klubben.

Farvel til Kalle 9


NYT FRA BESTYRELSEN Ny Pony i elevstalden: Isaura

Isaura Sig hej til den nye pony i elevstalden. Hun hedder Isaura, er 12 år gammel og er en blandingspony på 134 cm. Vi håber, at Isaura kommer til at falde godt til her. Hun klarer sig godt i hesteflokken og kan både forsvare sig og vige tilbage. Hun ser da sød ud, ikke?!

10


NYT FRA BESTYRELSEN Sæt kryds i kalenderen - arbejdsdage i Sabro Rideklub Datoerne for forårets arbejdsdage er fastsat. Opgaverne er både store og små, og der er opgaver, som kan udføres af både store og små  Alle, der har lyst til at være med til at vedligeholde vores faciliteter og tilbringe en hyggelig dag sammen med andre heste-rideklub-tosser, er meget velkomne! Man behøver ikke være specielt ”handy” for at deltage, der er altid en opgave til alle. Vi rydder op, ordner bede og planter blomster, slår græs på springbanen, slår ukrudt rundt om banerne, tjekker hegn rundt om foldene, gør elevhestenes strigler rene, vasker barriere i ridehallen, kører på lossepladsen med skrald, samler sten på dressurbanerne, vasker siddepladser i ridehallen, flytter spring ud/ind fra springbanen og meget andet. Mest af alt hygger vi os – og Tutten byder altid på frokost. SÆT KRYDS I KALENDEREN: Søndag den 15. marts kl. 10.00 – 15.00 Lørdag den 25. april kl. 11.00 – 16.00 Søndag den 14. juni kl. 10.00 – 15.00

Cecilie og Tolandja undersøger vandpytten med fuld opmærksomhed 11


NYT FRA BESTYRELSEN Kom til foredrag om hest og rytter i balance! Foredraget omhandler, hvorfor det er vigtigt, at både hest og rytter er i balance i egen krop. Foredraget afholdes af praktiserende hestedyrlæge og akupunktør Lise Kousgaard og RAB-godkendt TCM-akupunktør og biomediciner Sys Bøjen. Lise fortæller om hestens anatomi og vigtigheden af, hvorfor denne ikke tåler en skæv eller uafbalanceret rytter. Sys fortæller om rytterens anatomi, og hvordan denne påvirker hesten og ridningen. Påvirkning af hest og rytter går begge veje! Til foredraget udføres demonstrationsbehandling på 1 rytter/hest. Test rytter-hest søges til demonstrationsbehandling: Krav: hesten skal have kort pels, så kroppen tydeligt kan ses, rytter skal være slank/normal og være ok med eventuelt at stå foran publikum i undertøj/tanktop og være ok med akupunktur, hvis det kræves. Kontakt Kamilla, hvis du gerne vil være testrytter. Praktisk info Dato: 28. marts 2015 kl. 13 - 15 Sted: Sabro Rideklub, Tutten og ridehallen Pris: GRATIS  Tilmelding: Senest 22. marts til sabr@sabrorideklub.dk Kontakt: Kamilla, sabr@sabrorideklub.dk, mobil 7220 1262

Hvordan sidder du?:

12


NYT FRA BESTYRELSEN Fællesspisning lørdag 14. marts 2015 kl. 18.00 Alle medlemmer og deres familier er velkomne – store og små! Kom til en hyggelig aften, hvor vi først spiser sammen, og derefter vil der være forskellige lege for alle aldre. Hygge på højt niveau I inviteres alle sammen til en omgang fællesspisning med lege. Vi starter med en masse god mad, som vi selv tager med, og så laver vi en nogle sjove lege. ”Hest” er selvfølgelig hovedemnet i løbet af hele aftenen. Vi spiser i Tutten og leger derefter i hallen eller udenfor, alt efter vejret. Alle medbringer en ret til deling, og man er selvfølgelig velkommen til, at tage noget lækkert dessert med. Drikkevarer kan købes i Tutten. Hvis I har spørgsmål, kontakt Sarah Nielsen på 28598656. Sidste tilmelding er den 8. marts, og man tilmelder sig på opslagstavlen i stalden.

Højt blåt hår er ikke strengt nødvendigt til fællesspisningen

13


NYT FRA BESTYRELSEN Samarbejde med uddannelsen til Jordbrugsteknolog med speciale i heste For at give de studerende praktisk erfaring har Erhvervsakademi Aarhus etableret samarbejde med 14 lokale rideklubber. Sarah Louise Nielsen, som startede på uddannelsen i 2014, og har valgt Sabro Rideklub som virksomhedspartner. Sarah skal i løbet af sin uddannelse arbejde med og udføre opgaver såsom analyse af økonomi og markedsføring, heste-velfærdskontrol, opsøge sponsorer, spørgeskemaundersøgelse og medlemsarrangementer. Læs mere i artiklen i februar nummeret af Ridehesten (artiklen kan også findes på Sabro Rideklubs facebookside). Vi i Sabro Rideklub er rigtig glade for samarbejdet, som giver sparring og nye input til drift af rideklubben. Sarahs næste opgave er at arrangere en klubaften – fællesspisning for alle medlemmer og deres familier. Se opslag i stalden eller andet sted i Hesteposten. Tilmeldingssedler hænger i stalden – vi ses!

Artikel fra ’Ridehesten’

14


NYT FRA PR-UDVALG Klubhæfte Sidste år gav salg af Klubhæfter 4.000 kr. til SABR - et godt tilskud til køb af Jackpot . Klubhæftet var et kuponhæfte med ca. 200 rabatkuponer til bl.a. restauranter, cafeer, butikker og forlystelser i Århus. Folkene bag Klubhæftet har nu udviklet en app, som rummer alle tilbud i klubhæftet - du får altså ikke længere et fysisk hæfte. Det er gratis at downloade App'en og se alle tilbud. Hvis du så ønsker at bruge klubhæftets tilbud, betaler du 200 kr. og har derefter adgang til alle 250 tilbud i seks måneder. 100 kr. går til en klub, som du selv vælger... og det er selvfølgelig Sabro Rideklub  Se www.klubhaeftet.dk – alle tilbuddene tilsammen repræsenterer besparelser på ca. 40.000 kr., så spring ud i foråret og spar!

Støttelotto Sabro Rideklub En af måderne du kan støtte Sabro Rideklub på, er ved at købe et støttelotto lod. Du vælger selv et nummer fra 1-100 af de ledige numre – det koster 300 kr. om året. Der er to trækninger hvert år i henholdsvis december og juni. Hold øje med hjemmesiden og opslag på Facebook. Vi udtrækker kun præmier på betalte lodder, så der er store chancer for at vinde. 1. 2. 3. 4. 5.

præmie gavekort på kr. 500,00 præmie gavekort på kr. 400,00 præmie gavekort på kr. 300,00 præmie gavekort på kr. 200,00 præmie gavekort på kr. 100,00

Vi køber gavekortene hos vore sponsorer, så det kan fx være til Dagli’ Brugsen Sabro, LH Foder, DM Vine eller Konditor-bageren Tilst. Kontakt venligst Eva Ross på email: evaross@webspeed.dk for at købe støttelotto.

15


NYT FRA PR-UDVALG Vindere af december trækningen i Støttelotto Marie Nielsen vandt gavekort til LH-Foder på 500 kr. Jan Borum vandt gavekort til Hestens og Hundens helse på 400 kr. Jane Sørensen vandt gavekort til Daglig Brugsen på 300 kr. Fam. Jeppesen vandt gavekort til DM Vine på 200 kr. Morten Langkjær Jensen vandt gavekort til Tilst Bager på 100 kr.

16


UNDERVISERE/STALDPERS. Undervisere Telefon Mobil Gitta Knudsen ......................86 24 34 23 Astrid Ross………………………………. ......... 28 69 80 84 Annie W. Pedersen………………………........... 30 48 30 51 Pil Andersen……………………………….…….60 20 04 67 Katrine Elkrog ………………………………….22 83 21 07 Sara Duus (afløser)……………………………...40 81 69 22

Staldmedarbejdere i hverdage/weekender i SABR Hverdage om morgenen Annie W. Pedersen

3048 3051

Indlukning af heste Mandag: Astrid Ross

2869 8084

Tirsdag: Malou Jul

6166 1805

Onsdag: Julie Hvid Gam

2245 6737

Torsdag: Annie W. Pedersen

3048 3051

Fredag: Pil Andersen

6020 0467

Weekend Ulige uger: Pil Andersen

6020 0467

Lige uger: Mette Nielsen

2237 8774

17


UNDERVISERE/STALDPERS. TILLYKKE Ryttermærke Eksamen Følgende ryttere har søndag den 1.marts bestået Ryttermærke 1. grad: Mille Bonde Dalsbæk Falck, Sarah Hansen, Karoline Gjættermann Brokær Jørgensen, Frida Marie Pedersen, Liva Høj Andersen, Maya Hvidtfeldt, Molly Huse Glavind og Ida Fogh Schultz. Med venlig hilsen Margit Larsen

18


Â

Zenia: prinsesseengel pĂĽ englepony 19


DM Vine v/John Futtrup

Bourgogne Rhone Alsace

MultebĂŚrvej 26 8471 Sabro 4020 9207

20


Døgnvagt: 8696 2300

Vi kan tilbyde et moderne hestehospital og udkørende praksis med 4 hestedyrlæger. På hestehospitalet er der mulighed for indlæggelse i kortere og længere tid. Her udføres bl.a. avanceret tandarbejde, halthedsundersøgelser, sårbehandling og kirurgiske indgreb. Vi udfører desuden scanning, røntgenfotografering og kikkertundersøgelse af heste. Under bedøvelse af heste anvendes nyt og sikkert udstyr. Administration: Finlandsvej 1 - 8450 Hammel tlf. 8696 2300 - fax 8696 2014 www.frijsenborgvet.dk

21


NYT FRA REDAKTIONEN Skriv gerne om det du har på hjertet eller send et billede af din yndlingshest Artiklerne til Hesteposten må højst være 1-2 sider A4 med skrifttype Times New Roman størrelse 12 og gerne i Word. Du kan sende din tekst, tegning eller fotos til Jannie Kolbye Rasmussen på e-mail-adresse: hesteposten@sabrorideklub.dk eller send det til mig fysisk på min adresse: Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel. Hvis du har noget, du gerne vil have fortalt i bladet, men ikke selv har lyst til at skrive teksten, så ring gerne til mig på 2096 5011, så finder vi ud af det sammen.

Deadline på næste udgave af Hesteposten:

LØRDAG 30. MAJ

Udkommer ca. uge 25 Bag udgivelsen af Hesteposten står: Bladtrykker: Linda Jensen, Multebærvej 13, 8471 Sabro, 86949434, 28891148 Jannie Kolbye Rasmussen, Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel, 20965011, janniekr@gmail.com Samt PR-udvalget

22


KASSERERENS RUBRIK Velkommen til ny kasserer Ewa Sørensen Vedrørende udmeldelse og opsigelse af boks Evt. udmeldelse fra hold m.m. skal ske skriftlig med en måneds varsel til udgangen af et kvartal til kasserer Ewa Sørensen. Opsigelse af boks skal ske skriftligt med en løbende måneds varsel til kasserer Ewa Sørensen. Email: kasserer@sabrorideklub.dk Der arbejdes i øjeblikket på at forenkle betalingsprocessen ved at lade alle indbetalinger foregå via betalingsservice.

Emma og Beauty i nyt udstyr

23


NYT FRA STÆVNEUDVALG Nye DRF-reglementer Pr. 1. juli 2014 kom er der endnu engang rettelser til DRF’s fællesbestemmelser, dressur-reglement og spring-reglement. I Fælles bestemmelserne er der bl.a. ændring i forhold til vaccination og stævner. I dressurreglementet er der bl.a. ændringer i forhold til stangbid, benbeskyttelse og diskvalifikation. I spring reglementet er der bl.a. ændringer i forhold til hest/pony-alder og stævnedeltagelse, bid, næsebånd, bagbensbeskyttere, sporer, stildommere, OUT-regler, klasser og fordringer, springmetoder, udridning af konkurrencebanen og genopbygning af spring. Bestemmelser og reglementer finder du på: www. rideforbund.dk under reglementer.

Udklasseringer/OUT-regler Rytterne er selv ansvarlige for at holde øje med, hvilke klasser de er udklasseret af. OUT-reglerne gælder ved E- og D-stævner, men husk at resultater fra højere stævnetyper altid tæller med ved lavere stævnetyper.

Point til SABR-pokalerne Alle klubbens ryttere er selv ansvarlige for at indberette resultater, der tæller med i kapløbet om de forskellige pokaler. Resultaterne indberettes via mail til: stavneudvalg@sabrorideklub.dk med følgende oplysninger:  Navn på rytter  Navn på hest/pony  Stævnedato og stævnetype (E, D, C el. højere)  Klub der afholder stævnet (meget gerne klubforkortelsen)  Disciplin (Dressur, Spring, Military, Distance el. andet)  Klasse der er opnået placering i  Resultat/placering Du kan læse mere om pokalerne på klubbens hjemmeside sabrorideklub.dk under aktiviteter.

Stævneregler Da Sabro Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund, bruger vi DRF’s officielle regler vedrørende afholdelse af stævner (bortset fra U18-stævner).

24


AKTIVITETSKALENDER

I bedes stadig følge med på opslagstavlen og på Sabro Rideklubs hjemmeside, da opslagene, med mere præcis info om arrangementerne, kommer op der noget tid før arrangementerne. Kom og vær med! Det er hyggeligt at være fælles om opgaverne og oplevelserne. Aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret!

25


AKTIVITETER Opgaver du altid er velkommen til at lave på rideskolen – som forælder eller rytter Sabro Rideklub og Rideskole er en forening, som for en stor del fungerer på frivillig basis. Derfor er der mange opgaver, som I som ryttere og forældre til elevryttere og privatryttere kan lave både i det daglige og på de særlige arbejdsdage. Daglige opgaver kunne være følgende: Feje staldgang Feje fliserne foran stalden Fjerne hestepærer Tømme skraldespande Fjerne affald på området Og ikke mindst: gøre toiletter rene Gå bare i gang eller spørg i stalden. Yderligere spørgsmål kan rettes til bestyrelsesmedlemmer (se www.sabrorideklub.dk). På forhånd tak fra alle i Sabro Rideklub

Elisabeth og Jackpot klædt festligt ud

26


SabroRideklub Grønvej 110, 8471 Sabro

27


28

Profile for Sabro Rideklub

Hesteposten 15 1  

Første nummer i 2015 af Sabro Rideklubs klubblad.

Hesteposten 15 1  

Første nummer i 2015 af Sabro Rideklubs klubblad.

Advertisement