Hesteposten 14 1

Page 1

Marts

2014

Nr. 1


INDHOLD: Side 2 Side 4-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18-21 Side 22 Side 23

Indhold - Bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Nyt fra PR-udvalg Undervisere/staldpersonale Nyt fra breddeudvalg Nyt fra redaktionen Kassererens rubrik Nyt fra stævneudvalget Fra medlem til medlem Aktivitetskalender

Forsidebillede Matilde og Kalle blev valgt som bedst udklædte til fastelavnsstævnet. Som alle kan se, er de Peter Plys og Æsel. Tillykke med sejren. Godt påfund. Foto: Rikke Lise Elleskov Jensen. Vi vil meget gerne modtage billeder til forsiden af Hesteposten og også til resten af Hesteposten. Send et godt billede til janniekr@gmail.com, så er der en chance for, at det kommer i.

BESTYRELSEN Tlf.

Mobil

86949036

40858084

Forretningsudvalg:

Formand/forretningsudvalg Eva Ross Petersen

Ranunkelvej 387

8471 Sabro

Kasserer/forretningsudvalg Jan Lyngholm

Langelinie 70, Borum

8471 Sabro

40106740

Sekretær/forretningsudvalg Christian Erikstrup

Fårupvej 100

8471 Sabro

30559967

Marie Nielsen

Riisvej 8, Norring

8382Hinnerup

51548673

Anders Madsen

Vistoftparken 2

8471 Sabro

21334493

Sportsudvalg

Katrine Elkrog

Vistoftparken 105

8471 Sabro

22832107

Ungdomsudvalg

Nanna Kynde

Rødkærvej 5

8471 Sabro

30611139

Støtteudvalg

Else Cramer

Brushøjvej6C

8471 Sabro

PR udvalg

Eva Amdisen

Kvottrupvej77

8471 Sabro

51948471

Breddeudvalg

Astrid Ross

Ranunkelvej 387

8471 Sabro

28698084

Hestevelfærdsudvalg

Diana Cramer

Brushøjvej 6c

8471 Sabro

50916092

Øvrige Bestyrelse: Undervisningsudvalg Materialeudvalg

2

86246786

40289640


3


NYT FRA BESTYRELSEN Formandens beretning fra generalforsamlingen d. 20/2 2014 Aktiviteter og udfordringer Vi har haft et stabilt, udviklende og godt år i Sabro Rideklub. Vi har året igennem haft et højt aktivitetsniveau, med mange arrangementer og mange stævner med en fantastisk tilslutning. Også i hverdagen er der stor aktivitet i klubben med masser af liv og aktiviteter, og dagligt er mange i gang med forskellige gøremål. Det er en god fornemmelse, og det er rart at komme i klubben for både børn og voksne. Vi er klar over, at der er stort pres på vores lokaliteter, specielt ridehallen, og vi forsøger at fordele det bedst muligt mellem undervisning og privat ryttere/etb ryttere, men det er en af de meget store udfordringer vi har efter, at vi har bygget stald og dermed har fået flere lejere. Udvidelse af hallen står langt fremme på ønskesedlen, så vi derved kan tilgodese det store pres, der er på hallen specielt i vinterhalvåret. Den nye stald er placeret således, at det er muligt at forlænge hallen. Problemet i øjeblikket er økonomiske midler til opgaven. Vi glæder os over en fortsat god søgning til vores klub. Vi har stor tilslutning til vores undervisningshold med lang venteliste. Vi har hele året haft alle bokse lejet ud og venteliste til bokse. Vi har et stabilt medlemstal, sådan som vi efterhånden har haft det i mange år. Vi har også haft store udfordringer. I og med at vi har udvidet med nye stalde, er der mange flere ryttere og heste, der færdes i klubben, og der er meget, der skal falde på plads for, at dagligdagen kan fungere for alle. Emner, der har været på programmet og til diskussion, er mange såsom – klubregler, staldregler, aftaler i stalden, udluftning i stalden, forbrug af halmpiller, vandkopper der løber, fodreordninger, opsadlingsplads for etb ryttere osv. Heldigvis er der et godt samarbejde i stalden og gode staldmøder, hvor tingene bliver drøftet, styret og koordineret af vores staldkoordinator Mette. En stor tak til dig, Mette, for din indsats i privatstalden og dit arbejde med at få tingene til at fungere bedst muligt for alle. Vi fornemmer, at alle føler sig hørt af dig, og det er vigtigt. Bestyrelsen I bestyrelsen har vi møde ca. en gang månedligt, hvor vi planlægger aktiviteter, drøfter de udfordringer og problematikker, der opstår i den daglige drift af klubben, drøfter henvendelser fra medlemmer og hvad, der ellers rører sig i forhold til kommune og samarbejdspartnere. Sideløbende med det har vi møder i forretningsudvalget, hvor vi fortrinsvis arbejder med økonomien. Vi har ikke haft så mange møder i år men har besluttet, at vi fremadrettet har 8 møder årligt. Det blev på sidste års generalforsamling vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde med visioner, certificeringer, ændring af vedtægter, partsordning på elevheste og udregning af omkostninger ved ansættelse af daglig leder. Vi har arbejdet i små udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og andre af klubbens medlemmer. Det har været store og tidskrævende udfordringer for bestyrelsen at arbejde med ved siden af det daglige bestyrelsesarbejde. Hvad de enkelte udvalg er nået frem til, vil blive fremlagt efter beretningen. Udvalgsmedlemmer Det er udvalgsformændene, der sidder i bestyrelsen, men alle medlemmer har mulighed for at melde sig til et af udvalgene, alt efter hvad man kunne tænke sig at være en del af og arbejde med. Vi ønsker, at så mange som muligt har lyst til at bidrage og være med i et udvalg, da klubben hovedsagligt består af frivilligt arbejde. Det er ikke belastende opgaver og er ofte i perioder (f.eks. op til et stævne o lign) og kan indrettes efter, hvad der er overskud til. 4


NYT FRA BESTYRELSEN Vi sætter også stor pris på, at der er medlemmer, der tager deres tørn med at gøre rent, feje, passe heste, afløse i stalden eller, som melder sig til diverse opgaver. En stor tak til alle for indsatsen, uanset hvad der bidrages med. Staldmedarbejder Vi har igen i år været rigtig godt hjulpet af Annie. Hun har stalden om morgenen, og det fungerer dejligt stabilt. Opgaverne om eftermiddagen, i weekenderne og som hjælper på mandagsholdet bliver stadig varetaget af vores staldpiger, der yder en god indsats, og det fungerer fint. Undervisning Vi har i øjeblikket 16 undervisningshold fordelt over ugen på hverdage og lørdag formiddag. Derforuden er der elever/privatryttere, der modtager eneundervisning af vores undervisere eller undervisere udefra. Vi har elevundervisning på hold for puslinge, indslusning, begyndere, let øvet, øvet, voksne og dermed favner vi bredt og tilstræber, at der er passende tilbud til de fleste. Vi har 5 undervisere og en afløser, som har et rigtig godt samarbejde omkring undervisning af vores elever, og et godt samarbejde med undervisningskoordinatoren, så de bedst muligt kan tilgodese vores elevryttere. Privatryttere har fået etableret en god ordning med privat undervisning af undervisere, der kommer udefra. Det er positivt, at så mange undervisere udefra har lyst til at komme og undervise i vores klub, og det er dejlig at se så meget liv og god undervisning i hallen, både i spring og dressur. Vi sætter stor pris på alle de ryttere, der tager ud og deltager i stævner i andre klubber og repræsenterer vores klub, og det er skønt at se, at Sabro Rideklubs navn står rundt omkring på startlisterne. Det er positivt både for rytterne og for klubben, at de kommer ud og starter stævne i andre klubber. Heste Et andet ønske, der også står langt fremme på ønskesedlen, er køb af nye elevheste. Vi har plads til 18 heste opstaldet i privatstalden, og vi har plads til 15 elevheste i løsdriften og har pt 13 heste til brug for undervisningen. Nogen af elevhestene er ved at være oppe i årene og er ved at have udtjent deres tid som elevhest, og vi påtænker at købe nye elevheste. I år har vi haft den glæde at kunne tilbyde partsordning på vores elevheste. Der er i øjeblikket 3 elevheste, der har partsordning. I hører mere om det, når udvalget fremlægger deres arbejde med partsordning. Arbejdsdage Vi har haft nogle gode og effektive arbejdsdage med god tilslutning til de fleste. Vi får lavet en masse, og det giver god energi. Det er sjovest, når vi er mange, der på få timer kan udrette meget. Ifølge opstaldningskontrakten skal alle bokslejere deltage i minimum to arbejdsdage pr. år, og det fungerer rigtigt fint. Lejlighederne Udlejning af stuehuset har haft udskiftning i år. Katrine er fraflyttet den lille bolig nedenunder, og Annie har lejet værelserne pr 1/8. Jannie opsagde lejligheden ovenpå og flyttede pr 1/12 2013. Siden har lejligheden stået tom, og vi arbejder på ny udlejning. Isa bebor fortsat boligen nedenunder, men vi er opmærksomme på svamp/skimmel i boligen, som vi skal have udbedret og Isa leder derfor efter anden bolig.

5


NYT FRA BESTYRELSEN Sponsorer Djurslands Bank er stadig vores hovedsponsor og har i flere år sponsoreret os med 8.000 kr. Derudover har vi mange andre sponsorer, som man blandt andet kan se på vores hjemmeside, i Hesteposten og til vores stævner, hvor de mange deltagere og tilskuere bliver gjort opmærksom på sponsorerne i form af alle de gode sponsorpræmier. Det er dejligt, at der er så mange, der vil sponsorere vores klub, og en stor tak til PR udvalget og stævneudvalget, som har gjort et fantastisk arbejde med at skaffe sponsorer. Aktiviteter Vi har haft mange gode og veltilrettelagte stævner, både klubstævner og udvidede stævner. Alle stævner har været rigtig godt besøgt af både klubbens medlemmer og ryttere fra andre klubber. Det er en fornøjelse at være her til stævnerne og opleve, at hele klubben syder af aktiviteter og mærke stor tilfredshed fra deltagerne. Der er stor ros til klubben og til Tuttens udvalg af diverse lækkerier, fx trøfler, der er berømte i hele distriktet. Vi havde igen et vellykket bededagsstævne over tre dage med rigtig mange starter. En god tradition, der er skab,t og som vi kan se frem til i bededagsferien. Vi har haft et velfungerende breddeudvalg og ungdomsudvalg, som har stået for vores tilbagevendende traditioner som fastelavnsstævne, pinseridt, ridelejr, julestævne, stævnehygge, biografture, filmaften og fællesspisning. Vores sidste julestævne havde ikke færre end 89 starter; en sådan tilslutning har vi ikke oplevet før til et julestævne. Som et nyt tiltag i år har vi haft julebanko. En stor succes med rigtig god tilslutning med mange som kom og spillede om de mange gode sponsorgaver. Udvalget har ydet en stor indsats med at skaffe sponsorer, og det er dejligt, at så mange ønsker at støtte vores klub. Åben rideklub I august måned var vi en del af DRF’s koncept omkring Åben Rideklub, hvor vi var klar til at tage imod og vise samt fortælle om ridesporten. Desværre var der kun ganske få der mødte op. Lokalenergi Sabro Rideklub vandt konkurrencen om 10.000 kr. hos Lokalenergi til nye energibesparende lysinstallationer i ridehallen. Det glæder os at mærke den opbakning, der var til vores projekt; alle de mange der var inde og stemme og de unge medlemmer, der stod i brugsen og Rema 1000 og samlede emailadresser. Også en stor tak til Kamilla, som tog initiativ til og beskrev projektet, rigtig flot arbejde. I november måned initiativet belønnet med, at Lokalenergi kom og overrakte en stor check med beløbet 10.000 kr. Lysprojektet blev inspiceret, og klubben bød på kaffe og kage til alle, der mødte op. Støttelotto for Sabro Rideklub Støttelotto har været i gang et par år nu. Vi vil gerne opfordre til at støtte klubben ved køb af lodder, og vi har mange til salg. Vil I vide mere, kan i kontakte PR udvalget. Ved at købe en lottoseddel støtter du Sabro Rideklub og gør det muligt at indkøbe heste, diverse udstyr, springmaterialer og staldmateriale. Prisen pr. lodseddel er 300 kr. To gange om året (1. juni og 1. december) bliver der trukket lod om præmier, som er gavekort af en værdi fra 100 til 500 kr., og som kan benyttes i de omliggende forretninger i Sabro/Tilst området.

6


NYT FRA BESTYRELSEN Ryttermærkeundervisning Vi har tilbudt Ryttermærkeundervisning med Lisa som underviser. Det har været en stor succes med stor tilslutning til holdene og alle store som små, har klaret eksamen rigtigt fint. Tak til Lisa for en stor indsats omkring ryttermærkeundervisningen. Hestepost Vi udgiver hesteposten ca. 4 gange årligt, og ansvarlig redaktør er Jannie. Alle er velkomne til at skrive til hesteposten, så har du noget på hjertet, så skriv endeligt og send det til janniekr@gmail.com. Har du et godt billede, skal du endelig også sende det. Hjemmeside Vi har en rigtig flot og indbydende hjemmeside. Der er god information om klubben, undervisning, haloversigt, priser, aktiviteter og nyheder, og det er muligt at blive tilmeldt nyhedsbrev. Hvis i ikke allerede har været inde og kigge er adressen www.sabrorideklub.dk. Karina er webmaster og indslag eller billeder kan sendes til hende. Adressen finder i på hjemmesiden under kontakter. Kommuneplan Vi har lige fået besked fra Århus Kommune, at de påbegynder byggemodningen af kommunefoldene ca. 1. april 2014 og forventer at være færdig ca. 1. september 2014. Fremtidige arbejdsopgaver for bestyrelsen Vi skal have prioriteret i nogle store opgaver/indkøb, vi i bestyrelsen finder vigtige at få udbedret: Stuehuset som trænger til reparation og vedligehold, herunder lejlighederne, og evt. flytning af Tutten til stueetagen. Køb af elevheste Udvidelse af ridehal Tag i ridehal trænger til udskiftning og reparation af ruder Tilkobling til fjernvarme og kloakering

Til sidst en tak til alle der har medvirket til, at vores mange aktiviteter i klubben har fungeret så godt. Det er dejligt at mange engagerer sig og tager del i både små og store opgaver i Rideklubben. Vi ønsker at bevare vores klub som et godt og aktivt sted, for os der har interesse for hestesporten. Eva Ross, formand

7


NYT FRA BESTYRELSEN Referat fra Generalforsamlingen i Sabro Rideklub torsdag 20.2.2014 Velkommen v. Eva Ross Overrækkelse af præmier og pokaler a. Lille dressurmesterskab: Rebekka Bøgh b. Erstatningspokal lille dressurmesterskab 2012: Mille Østerbye c. Lille springmesterskab: Julia Dalum d. Erstatningspokal lille springmesterskab 2012: Astrid Lyngholm e. Stort dressurmesterskab: Rikke Halse Kristensen f. Erstatningspokal stort dressurmesterskab 2012: Katrine Elkrog. g. Stort springmesterskab: Line Ginnerup h. Erstatningspokal stort springmesterskab 2012: Katrine Elkrog. i. Ringridningsmesterskab: Sophie Amalie Dahl Flink Sørensen j. Erstatningspokal ringridningsmesterskab 2012: Sophie Amalie Dahl Flink Sørensen k. Elevmesterskab: Jane Sørensen (uddelt for første gang) l. Kombinationspoint pokal elevryttere: Isabella Jeppesen m. Erstatningspokal kombinationspoint elevryttere 2012: Morten Jensen n. Kombinationspoint pokal privatryttere: Freja Erikstrup o. Erstatningspokal kombinationspoint 2012: Freja Erikstrup p. Mest vindende ude 2013: Astrid Lyngholm q. Erstatningspokal for mest vindende ude 2012: Freja Erikstrup r. Vandrepokal klubbens mest hjælpsomme 2013: Caroline Schriver. Tillykke til alle de dygtige ryttere

Generalforsamlingen 1. Lis Mølholm Juhl blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. 2. Formanden aflagde beretning, og der var ingen bemærkninger. 3. Udvalgene præsenterede arbejdspunkter. a. Værdier og visioner v. Eva Amdisen b. Certificering efter DRFs retningslinier v. Christian Erikstrup c. Partsordning for elevheste v. Annie W. Pedersen d. Udvalg vedr. daglig leder v. Eva Ross. i. Da udvalget ikke var blevet færdig med arbejdet, kunne der ikke fremlægges et svar på, om det vil være muligt for klubben at have økonomi til at ansætte en daglig leder. Det var der nogen skuffelse over, og det blev forslået, at opgaven eventuelt kunne uddelegeres til andre end bestyrelsen. ii. Bestyrelsen og udvalget arbejder videre med opgaven. 4. Fremlæggelse af regnskab v. Jan Lyngholm. a. Det blev kommenteret, at regnskabet iflg. DRFs regler skal være fremlagt inden generalforsamlingen, hvilket blev beklaget af kasseren og andre, som har været involveret i udformning af regnskabet. b. Revisor Inger Jeppesen indskærpede hendes forbehold på regnskabet vedr. afskrivninger på nye og gamle bygninger. Hun mener, at bestyrelsen år for år skal afskrive på bygningerne i klubbens regnskab. Bestyrelsen har dette som arbejdspunkt. 8


NYT FRA BESTYRELSEN c. Bemærkning om at indtægterne fra stævner andrager ca. 75.000kr og har været en afgørende faktor for at 2013 regnskabet er i balance, og at dette aktivitetsniveau skal fastholdes og gerne udvides i 2014. d. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen 5. Bestyrelsens fremlæggelse af budget. a. Kasserer Jan Lyngholm præsenterede budgettet og påpegede de væsentligste ændringer i forhold til 2013, samt at det bliver nødvendigt med et omfattende vedligeholdelsesarbejde på stuehuset for at opretholde en standard, som bevarer huset og sikrer, at det fortsat kan lejes ud. 6. Fastsættelse af kontingenter, bestyrelsen foreslår uændret niveau. a. Bemærkning om at medlemmer over 25 år ville kunne opkræves mere i kontingent, da der ikke er tilskud fra kommunen til voksne medlemmer. b. Bestyrelsen er opmærksom på det og har det som et arbejdspunkt. c. Bestyrelsens forslag blev godkendt. 7. Indkomne forslag: a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og diskuteret. b. Jannie Rasmussens forslag blev trukket tilbage af Jannie selv. c. Lisa Nielsens forslag blev gennemgået og diskuteret. d.Herefter gik forslag A og C til afstemning 1. Afstemning af forslag A resulterede i 30 stemmer for og 17 imod: forslaget vedtaget. 2. Afstemning af forslag C resulterede i 17 stemmer for og 30 imod: forslaget forkastet. 8. Valg af formand med flg. kandidater, som gik til afstemning; a. Eva Ross fik 23 stemmer og blev dermed valgt. b. Kamilla Sofie Pedersen fik 20 stemmer. 9. Valg til øvrige udvalg a. Stævneudvalg: i. Lisa Nielsen trak sig som formand for udvalget og ryttermærkeaktiviteterne. ii. Katrine Elkrog stillede op og blev valgt af generalforsamling. b. Undervisningskoordinator: Marie Nielsen blev genvalgt. c. Hestevelfærd: i. Kamilla Sofie Pedersen fik 22 stemmer. ii. Diana Cramer fik 23 stemmer og blev valgt. d. Ungdomsudvalget: i. Katrine Elkrog genopstillede ikke. ii. Nanna Kynde Agerskov stillede op og blev valgt af de tilstedeværende juniorer. 10. Hvervning af udvalgsmedlemmer a. Karina Erikstrup trak sig fra sine poster i pr-udvalget (webmaster) og stævneudvalget. b. Joan Madsen trak sig fra stævneudvalget. c. Tilmelding til udvalgene skete direkte til udvalgene.

9


NYT FRA BESTYRELSEN 11. Valg af revisorer a. Inger Jeppesen blev valgt. b. Ewa Sørensen blev valgt. c. Linda Jensen blev valgt til suppleant. 12. Eventuelt a. Mette Nielsen opfordrede til, at reglerne for ridning i lokalområdet og på klubbens faciliteter bliver respekteret fx må der ikke rides på stisystemet og pas på med ikke at pløje græsrabatterne op. Sabro Rideklub har brug for at have et godt forhold til omgivelserne. Ordstyreren sluttede af og beklagede, at tonen på generalforsamlingen ind imellem havde været lovlig personlig, og at det havde været en interessant aften. Bemærk: Efterfølgende notat til referatet: 1. Den 21. februar 2014 blev forretningsudvalget gjort opmærksom på, at vedtagelsen af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (bilag A) ikke var lovlig, idet der ifølge Sabro Rideklubs vedtægter kræves 2/3 flertal for at kunne vedtages. Dermed er afstemningen udgyldig, og Sabro Rideklub drives derfor videre på de hidtil gældende vedtægter. 2. Den 22. februar 2014 valgte formanden Eva Ross at trække sig fra sin post som formand for Sabro Rideklub og opfordrede bestyrelsen til at planlægge en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges en ny formand. _____________________________________________________________________________________

Aflysninger af elevholdene 2014 For at undgå misforståelser om, der er undervisning på helligdage og omkring jul, er her en oversigt over, hvilke dage vi på forhånd ved, at undervisningen er aflyst i 2014. Skærtorsdag: Torsdag d. 17. april 2014 Langfredag: Fredag d. 18. april 2014 2. påskedag: Mandag d. 21. april 2014 Bededag: Fredag d. 16. maj 2014 Kristi himmelfartsdag: Torsdag d. 29. maj 2014 2. pinsedag: Mandag d. 9. juni 2014 Sommerferie i juli: Fra og med 1. juli 2014 til og med 31. juli 2014 Juleferie fra og med 23. december 2014 til og med 1. januar 2015 Desuden vil der i året løb sandsynligvis være 3 lørdage derudover, hvor undervisningen vil være aflyst pga. stævner. Nærmere information følger. 10


NYT FRA BESTYRELSEN Tusind tak til vores hovedsponsor - Djurslands Bank

Sabro Rideklub vil gerne sige tusind tak til Djurslands Bank for den uvurderlige støtte, I har bidraget med som hovedsponsor i 2013. Sponsorstøtte er en nødvendighed for en rideklub som vores, det er et økonomisk tilskud, der bidrager til, at vi kan drive en aktiv rideklub som Sabro Rideklub. Vi er derfor glade for, at vi kan forlænge samarbejdet med vores hovedsponsor Djurslands Bank i endnu et år og ser frem til bl.a. Djurslands Bank Cup i bededagsferien. Læs nedenfor begrundelsen for, at Djurslands Bank sponsorer Sabro Rideklub. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Sabro Rideklub

Vi er i Djurslands Bank glade for at støtte de lokale kræfter, da det er én af vores værdier. Vi mener, det er vigtigt at støtte lokalsamfundet og sørge for, at klubber som Sabro Rideklub kan bestå. Et lokalsamfund er afhængig af gode tilbud om fritidsaktiviteter! Og gode fritidsaktiviteter kan kun bestå, hvis lokalsamfundet sørger for at bakke om klubberne. Derfor handler det i meget høj grad om frivillige medhjælpere, som vi ved Sabro Rideklub har mange af. Frivillig arbejdskraft er meget svært at sætte en pris på i kroner og øre, men er uden tvivl noget, der skal belønnes. Belønning skal dog typisk ikke ske i kroner og øre, men via gode aktiviteter og oplevelser i klubben. Derfor håber vi, at vores gentegning af hovedsponsoratet vil hjælpe til endnu et godt år i Sabro Rideklub med masser af gode timer og oplevelser. Vi ses bl.a. til Djurslands Bank Cup i bededagsferien! Med venlig hilsen

Djurslands Bank i Tilst. HUSK for hestenes skyld: Regler for fodring Intet frisk brød, kun helt tørt brød, gulerødder og æbler. Ingen godbidder med hånden. Hvis du har gode ting til hestene, så læg dem i krybben. Så bliver maven holdt i orden, og hestene lærer ikke at nappe efter godter. 11


NYT FRA BESTYRELSEN

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sabro Rideklub d. 25/03 2014 kl. 19.30 i Tutten [cafeteriet] Orientering omkring den ekstra generalforsamling Bestyrelsen indkalder til ekstra ordinær generalforsamling, da den siddende formand Eva Ross har valgt at trække sig fra posten som formand. Bestyrelsen foreslår Kamilla Sofie Pedersen som kandidat. (Kamilla stillede op til formandsposten på den ordinære generalforsamling d. 20. februar) men gør samtidig opmærksom på, at alle medlemmer, som føler sig kvalificeret til at favne, forene og lede hele klubben gennem dens mange udfordringer, kan stille op til formandsposten. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Formand 3. Hvervning af udvalgsmedlemmer (rest punkt fra generalforsamlingen d. 20/2) 4. Eventuelt Der bydes på kaffe, te, saft og kage. Vi ses til ”ekstra” Generalforsamlingen J

12


NYT FRA PR-UDVALG Tank støtte til Sabro Rideklub med et OK Benzinkort! Få et OK kort og tank billig benzin og diesel, samtidig med at du støtter Sabro Rideklub! For hver liter du tanker på bilen giver OK 6 % til Sabros lokale idrætsforeninger, støtten går blandt andet til Sabro Rideklub!! Tag en OK-folder i gangen ved rytterstuen, og læs mere om OK Benzinkort, eller bestil et kort med det samme på www.ok.dk. Husk at registrere Sabro som modtager, bare søg ”Sabro” eller ”8471” i feltet hvor modtageren af støtten registreres. Med et OK Benzinkort i hånden kan du tanke benzin og diesel på mere end 650 OK-tankstationer over hele landet. Hos OK kan du også købe billig fyringsolie, træpiller, træbriketter, brænde, el- og varmepumper. Du kan bestille døgnet rundt. Gå ind på www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33

Velkommen til vores nye sponsor – Lille Buhelt Sabro Rideklub har fået en ny sponsor! Siv A. Buhelt, indehaver af den nye butik i Sabro (lige overfor Brugsen) har valgt at indgå en sponsor aftale med Sabro Rideklub. Sponsorstøtte fra lokale virksomheder er helt essentielt for Sabro Rideklub, det er med til at gøre vores klub til et skønt sted at være for os alle sammen og vores heste. Lille Buhelt sælger kvalitets børnetøj og sko, og derudover føres også legetøj, interiør og accessories til børn. Økologiske kropsprodukter til både børn og voksne kan butikken også byde på. Indehaver af Lille Buhelt, Siv Buhelt, har adskillige års erfaring fra butiksbranchen og flyttede til Borum for 8 år siden, hvor hun bor sammen med sin mand og 2 børn på 3 og 5 år. Siv udtaler om det at starte egen butik ”min vision var at starte en butik, som var hyggelig og inspirerende at komme i, både for børn og tweens og deres forældre. En butik med god service hvor alle føler sig velkomne! Jeg går efter mærker, som der ikke nødvendigvis er mange der kender i forvejen, men som er spændende og flotte, og frem for alt, god kvalitet! Flere af de mærker jeg fører har desuden samarbejde med lande der ikke er så velstillede, og en del af deres overskud går eksempelvis til børnehjem”. Kig endelig forbi butikken, eller tjek Lille Buhelts facebook side for nye tilbud. Tak til Siv og Lille Buhelt for støtten!

13


NYT FRA PR-UDVALG Rabatfordele og støtte til Sabro Rideklub Alle medlemmer af Sabro Rideklub har mulighed for at få rabat hos LH Foder og samtidig støtte klubben!! For at få rabat skal du oprettes som kunde hos LH Foder, og sige at du, eller dit barn, er medlem af Sabro Rideklub. Ved efterfølgende køb, siger du dit navn og købet bliver registreret som rabatgivende. Sabro Rideklubs medlemmer får 7% på alt rideudstyr, 2% på plejemidler og 1% på foder, 2/3 af rabatten opspares til en personlig bonus der udbetales en gang årligt, 1/3 går til Sabro Rideklub.

Tak til LH Foder – og til alle jer der støtter klubben når I handler hos LH !!

Lh foders åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 18.00 + Lørdag kl. 8.00 - 14.00

Nyt på facebook Indlæg fra Djurslands Bank: Djurslands Bank har i samarbejde med Kapsejlads Aarhus valgt at donere 20 kr. af hver solgt billet til vores UngPlus Standup-arrangement til en lokal forening eller organisation, der gør noget godt for andre. Sidste år var beløbet 12.000 kr. Vi vælger de fem bedste forslag ud i løbet februar, og laver en afstemning, hvor du kan være stemme på den kandidat, du synes, skal vinde. Vinderen bliver offentliggjort til vores UngPlus Standup-arrangement onsdag den 26. marts. Indlæg fra Kamilla, PR-udvalget: DET ER DA SABRO RIDEKLUB DER SKAL HAVE DEN DONATION!! Vi ønsker os en kaffe- og kakao-automat!!! Sabro Rideklub er en mellemstor rideklub, der dagligt indtages af mange børn, unge og deres forældre. Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde forældre og børn en varm kop kaffe eller kakao, når de venter og kigger på de små poder, der får undervisning. Derudover er klubben befolket af ildsjæle, og det meste af arbejdet i rideklubben udføres af frivillige hænder!! Det er både i det daglige arbejde og ved renovering og vedligeholdelse af faciliteter. De frivillige hænder trænger ofte også til en kop kaffe at styrke sig på, når Rideklubben afholder adskillige arrangementer med stor lokal opbakning f.eks. stævner, ridelejr og kurser. Men trods en fælles aktiv indsats er det en udfordring at få økonomien til at strække til nye indkøb. Sabro Rideklub er et inkluderende og socialt værested med plads til alle. Vi prioriterer fællesskabet i klubben, og vores aktiviteter appellerer til ansvar, hensynsfuldhed og rummelighed. Klubben er et lokalt funderet attraktivt aktivt fritidstilbud, som dagligt tilbyder rideundervisning og samvær med heste. Hvis i vil læse mere om konkurrencen, kan i gøre det på Djurslands Banks facebookside. Alle opfordres til at følge afstemningen og deltage på bankens fbside, hvis Sabro Rideklub bliver valgt ud, som en af de fem nominerede. Og kryds fingre! 14


NYT FRA PR-UDVALG JULEBANKO igen ::: Desværre havde nissen drillet os i sidste nummer af Hesteposten – det var jo et julenummer – så 2 af de firmaer, som var søde at støtte vores julebanko, var faldet ud af teksten. Også mange tusind tak til de to, som var med til at gøre det til en fantastisk dag i Sabro Rideklub: ü Hermansen Cykler ü Graff Kristensen A/S

Tilfredse elevryttere og forældre… I sidste nummer af Hesteposten opfordrede vi elevryttere og forældre til at komme med gode ideer til, hvordan vi bedre integrerer og engagerer elevryttere og forældre i rideklubben. Vi mangler input til, hvad netop du som elevrytter og forælder savner i Sabro Rideklub. Som lovet er her en kort opsummering af alle de input vi har fået: ………………………………. Vi har ikke modtaget et eneste !? Så det betyder vel, at vi simpelthen gør det præcist som I ønsker det J Så naive er vi dog alligevel ikke! Vi følger op med en online tilfredshedsundersøgelse snarest. I er dog stadig meget velkomne til at sende input og forslag til kamilla.sofie@gmail.com. Mange hilsner fra PR Udvalget

15


UNDERVISERE/STALDPERS. Telefon

Mobil

Gitta Knudsen ...................... 86 24 34 23 Astrid Ross ............................................. ............ 28 69 80 84 Annie W. Pedersen .................................. ............ 30 48 30 51 Mette Schmidt ........................................ ............ 28 51 84 13 Line Cramer………………………....... ……….29 42 28 67

Staldmedarbejdere i hverdage/weekender i SABR Hverdage om morgenen Annie W. Pedersen

30483051

Indlukning af heste Mandag: Astrid Ross

28698084

Tirsdag: Mille Østerby

21266468

Onsdag: Laura Kjøller

31669031

Torsdag: Annie W. Pedersen

30483051

Fredag: Laura Kjøller

31669031

Weekend Line Cramer

29422867 (ulige uger)

Katrine Elkrog

22832107 (lige uger)

16


NYT FRA BREDDEUDVALG Fastelavn Søndag d. 23. februar blev årets store fastelavnsbegivenhed i Sabro Rideklub afholdt med deltagelse af både Zorro, Peter Plys, adskillige indianere, en enkelt cowboy og flere andre vigtige deltagere. De deltog i sjove konkurrencer som pindedans, slalom, stafetspringning og ringridning og meget andet, og der var hygge både blandt heste og ryttere og på tilskuerpladserne. I Tutten var der mange, som blandt andet købte gode fastelavnsboller og hen på dagen blev der solgt en del varm cacao. Festen sluttede med at slå katten af tønden. Tønden var hængt op i et reb over en bom, som blev holdt af Marie og Katrine! Katrine var klædt ud som den gule teletoppy og Marie var klædt ud som sig selv. Kattedronning blev Tiffany og kattekonge blev Rebecca.

17


18


Døgnvagt: 8696 2300

Vi kan tilbyde et moderne hestehospital og udkørende praksis med 4 hestedyrlæger. På hestehospitalet er der mulighed for indlæggelse i kortere og længere tid. Her udføres bl.a. avanceret tandarbejde, halthedsundersøgelser, sårbehandling og kirurgiske indgreb. Vi udfører desuden scanning, røntgenfotografering og kikkertundersøgelse af heste. Under bedøvelse af heste anvendes nyt og sikkert udstyr. Administration: Finlandsvej 1 - 8450 Hammel tlf. 8696 2300 - fax 8696 2014 www.frijsenborgvet.dk

19


NYT FRA REDAKTIONEN Skriv gerne om det du har på hjertet eller tag et billede af din yndlingshest -

og få det i Hesteposten

Du kan også lave en tegneserie, en tegning eller fortælle om en oplevelse i en ridetime eller til et stævne. Det er også DIT blad. Derfor vil vi gerne til næste Hesteposten modtage en tegning fra lige netop DIG med temaet ’Min bedste hesteven’.

Du kan sende tegningen med post eller email til adressen nedenunder. Alle tegninger, som kan gå ind under emnet, kommer med i Hesteposten. Så håber vi, at der er plads. Send din tegning inden deadline, som står her nedenunder. Jeg glæder mig til at se jeres tegninger. Artiklerne til Hesteposten må højst være 1-2 sider A4 med skrifttype Times New Roman størrelse 12 og gerne i Word. Du kan sende din tekst, tegning eller fotos til Jannie Kolbye Rasmussen på e-mail-adresse: janniekr@gmail.com eller send det til mig fysisk på min nye adresse: Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel. Hvis du har noget, du gerne vil have fortalt i bladet, men ikke selv har lyst til at skrive teksten, så ring gerne til mig på 2096 5011, så finder vi ud af det sammen.

Deadline på næste udgave af Hesteposten: udkommer ca. uge 24

LØRDAG 24.Maj

Bag udgivelsen af Hesteposten står: Bladtrykker: Linda Jensen, Multebærvej 13, 8471 Sabro, 86949434, 28891148 Redaktør: Jannie Kolbye Rasmussen, Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel, 20965011, janniekr@gmail.com

20


KASSERERENS RUBRIK Udmeldelse Evt. udmeldelse fra hold m.m. skal ske skriftlig med en måneds varsel til udgangen af et kvartal til kasserer Jan Lyngholm. Opsigelse af boks skal ske skriftligt med en måneds varsel til kasserer Jan Lyngholm Email: jnlh@mail.dk Der er ledige bokse i Sabro Rideklub lige nu, så mangler du en god boks til din hest eller pony, så kontakt rideklubben.

’Fastelavn er mit navn’: To flotte fastelavnstøser Caroline og Katrine Fotos: Line Cramer

21


NYT FRA STÆVNEUDVALG Udklassering Rytterne i Sabro Rideklub bedes fremover selv holde øje med, hvilke klasser de bliver udklasseret af. Følgende Ekvipager har opnået så flotte resultater at de i følge de nye OUT-regler, som anført ud for ekvipagen er udklasset af følgende klasser i forbindelse med D-stævner. Dressur: Maria Basse – Sammy LD1 og LD2 Freja Erikstrup – Zenta til og med LC3 Silke Hollefur – Miranda LD1 Følgende ekvipager har opnået placeringer som tæller når der skal udklasses dvs. at de nævnte klasser er redet til over 65%. Freja Erikstrup – Zenta 1 LB2 Gitte Bro Schmidt – Gateue Marcelle 1 LC3 og 1 LB1 Silke Hollefur – Miranda 2 LD2 Lisa Nielsen – Frej 1 LA1 Line Christensen – Hjerter Rambo 1 LC2 og 1 LC3 Lissa Christensen – Hjerter Rambo 1 LC1 Charlotte Børresen – Voodoo Bird 1 LC3 Maria Basse – Sammy 1 LC2 og 1 LB1 Laura Kjøller – Lizette 1 LD2 Sofie Amalie Sørensen – 1 LD2 Camilla L. Petersen – Pablo Montaya 1 LB3 Mille Østerbye – Cassey 1 LD1 og 1 LD2 Maya SofieMathiassen – Beauty 1 LD1 Julie Hviid Gam – Zeus 1 LD1 Camilla Jeppesen – Chilli 1 LD1 Rebecca Lynge B. Nielsen – Mr. Lucky Boy 1 LD2 Spring Følgende ekvipager har opnået placeringer som tæller når der skal udklasses, vundet klassen med 0fejl Katrine Elkrog – Lizette 2* 70cm Tine Futtrup – Shantih 1 60cm Freja Erikstrup – Miranda 1 LE, 1 LB** 1 LA* Astrid Johansen – Jasmin 2 LE Marie Nielsen – Cashew 1 LF og 1 LE Udklasningerne tager udgangspunkt i de resultater der er opnået ved D-stævner, dvs. resultater fra Sabro Rideklubs interne stævner er ikke taget i betragtning. I forbindelse med de interne stævner skal de placeringer der er opnået der, jo selvfølgelig også tælles med for at finde ud af om den enkelte ekvipage er startberettiget i de enkelte klasser til disse stævner.

22


NYT FRA STÆVNEUDVALG Ændringer i OUT-reglerne fra 2014: Læs om out-reglerne på vores hjemmeside: www.sabrorideklub.dk

Ryttermærker i Sabro Rideklub

Der har igen været afholdt ryttermærkekurser af Lisa Nielsen i Sabro Rideklubs regi og følgende ryttere har været til eksamen og taget mærker: Ryttermærke 1: Nora, Isabella, Johanne, Matilde, Cecilie og Mathilde Ryttermærke 3: Camilla Jeppesen, Maia Ginnerup, Line Ginnerup, Maya Mathiesen, Malou, Rebecca Lynge Bøgh Nielsen og Emma Holleufer.

Tillykke med ryttermærkerne

23


NYT FRA STÆVNEUDVALG Mest vindende ekvipage – udenbys stævner For at deltage i kapløbet om pokalen, skal du repræsentere Sabro Rideklub til stævner i andre rideklubber. Husk du er selv ansvarlig for at indberette dine resultater til Lisa Nielsen på: lillefrej@yahoo.dk Her skal du skrive, hvilke klasser du har redet + hvilken placering du har fået – navn på hest og rytter, samt hvilken klub du har startet i. Hvis du har fået placering i dressur, skal du også skrive hvor mange % du har redet til. Husk at vedhæfte eller aflevere en resultatliste (kan som regel findes på klubbernes hjemmeside efter stævnet)for at dokumentere, at du er blevet placeret, og at du har startet for Sabro Rideklub. 1. plads 5 point 2. plads 4 point 3. plads 3 point 4. plads 2point Øvrige placeringer: 1point Fejlfri clear round-klasse (U-klasser): 1 point Pointene kan optjenes fra 1. januar til 31. december, hvorefter vi nulstiller. Sidste frist for indberetning til årets vandrepokal er den 10. januar året efter. Den mest vindende ekvipage kåres på klubbens generalforsamling. Stævneregler Da Sabro Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund, bruger vi DRF’s officielle regler vedrørende afholdelse af stævner (bortset fra U18-stævner).

24


NYT FRA STÆVNEUDVALG 1000 tak til alle de sponsorere som gavmildt har givet præmier til klubbens stævner i 2013 J Sten’s skomageri Hestens Helse, Fårup Kronborg Sadelmageri, Århus Horse Point, Trige Tebbestrup Rideudstyr Francks ApS, Skødstrup Horse House Hööks, Tilst Stald direkte Tika Rideudstyr Rytters Ridesport, Løgstrup Horze, Århus/Hasselager Blue Hors DanishAgro, Galten Salvana hestefoder Pharmaxim Dangro nordic St. Hippolyt Askhim’s Horse Herbs Pharmaxim

Bundgård Byg Flygger Farver, Brabrand Kennedys, Sabro Dansk Stenanlæg A/S, Sabro Wintercoat, Fårup Trailer Center Nord (Brederup) Dagli’Brugsen, Sabro REMA, Sabro OK Grillen og Pizza, Sabro Sabro Pizza Grill&Burger Jensens Bøfhus, Tilst Legelandet, Brabrand Årstidens bolighus, Tilst Jysk, Tilst Nordea, Tilst Djurslands Bank, Tilst Wendy, pigehesteblad Ridehesten Junior, månedsblad Heste-magasinet, månedsblad Ridehesten, månedsblad

Stævneudvalget-SABR

25


FRA MEDLEM TIL MEDLEM Praktiske opgaver i rideklubben Fremover er det Gitta Knudsen, som vasker klude og håndklæder for rideklubben. Tak for det Gitta. I den forbindelse vil jeg nævne, at Gitta har været med i Sabro Rideklub fra starten i 1975 og om nogen har taget sin tørn for klubben.

Opgaver du altid er velkommen til at lave på rideskolen – som forælder eller rytter Sabro Rideklub og Rideskole er en forening, som for en stor del fungerer på frivillig basis. Derfor er der mange opgaver, som I som ryttere og forældre til elevryttere og privatryttere kan lave både i det daglige og på de særlige arbejdsdage. Daglige opgaver kunne være følgende: Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Feje staldgang Feje fliserne foran stalden Fjerne hestepærer Tømme skraldespande Fjerne affald på området Og ikke mindst: gøre toiletter rene

Gå bare i gang eller spørg i stalden. Yderligere spørgsmål kan rettes til bestyrelsesmedlemmer (se www.sabrorideklub.dk) På forhånd tak fra alle i Sabro Rideklub

26


AKTIVITETSKALENDER Klubstævne i dressur Mail og spring Arbejdsdag Bededagsstævne Arbejdsdag Pinseridt Ridelejr C-stævne pony springning

Søndag d. 23. marts Søndag d. 6. april Lørdag d. 12. april 11-15 Fre-søn 16.-18. maj Lørdag d. 7. juni 11-15 Søndag d. 8. juni Fre-søn d. 13.-15.juni Søndag 24. august

I bedes stadig følge med på opslagstavlen og på Sabro Rideklubs hjemmeside, da opslagene, med mere præcis info om arrangementerne, kommer op der noget tid før arrangementerne Aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret!

27


28