Page 1

BESTYRELSENS BERETNING SABRO RIDEKLUB

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. FEBRUAR 2015


BESTYRELSEN SABR Efter en generalforsamling i 2014 med megen debat og uenighed skød vi året i gange med udskiftning på en del poster i bestyrelsen Vi har et sjovt, godt og målrettet samarbejde i bestyrelsen og mange af de tidligere medlemmer af bestyrelsen assisterer stadig med administrative opgaver – tak til jer alle, både nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen mødes ca. 1 gang månedligt – altid kage! Forretningsudvalget mødes ca. 1 gang månedligt Udvalgsmøder, forskellige intervaller alt efter hvad der er nødvendigt


ANTAL MEDLEMMER Tilfredsstillende og stabilt medlemstal

Opgørelse pr. 31/12-2014 – 154 medlemmer 0-12 år

13-18 år

19-24 år

25-59 år

3% 29%

37%

12%

19%

60 år -


ØKONOMI Økonomien balancerer, men vi har en sårbar økonomi der ikke tillader større investeringer eller at ex. traktoren går i stykker! Det er vigtigt at prioritere nyindkøb og udgifter Akut? Nødvendigt på kort eller lang sigt?

Ønsker? Prioritere tid… ex. alle betalinger i PBS og indkøbt økonomistyringssystem


ELEV-UNDERVISNING Vi har året igennem haft stor søgning til vores elevhold – især med venteliste til indslusnings-holdene. Vi har 16 undervisningshold som ligger fra mandag til lørdag, alle elevheste har altid ridefri søndag. I december 2014 startede vi et springhold op, på opfordring fra medlemmer, der er stor tilslutning og holdet var fyldt nærmest inden det startede! Nu kører vi i alt 17 elevhold om ugen!


UNDERVISERE Vi er fortsat rigtig godt hjulpet af vores faste undervisere gennem flere år, Gitta, Annie og Astrid. Vi har pr. 1/8 ansat Pil som ny fredags- og puslingeunderviser, og har pr. 1/12 ansat Katrine som underviser på springholdet Underviserne har et godt samarbejde og drager god nytte af hinanden gennem faste undervisermøder 4 gange om året og sparring i hverdagen På opfordring fra underviserne har vi købt softbomme, vi håber at de bliver til glæde for undervisere, elever og heste

Gitta

Pil

Astrid

Annie

Katrine


ELEVHESTE Vi har en velfungerende flok af elevheste, i alt 14 heste og ponyer, og de stortrives i løsdriften Sommer 2014 købte vi Jackpot, som hurtigt faldt godt til og fungerer godt i undervisningen Nogle af vores heste er ved at være oppe i årene, så vi er opmærksomme på at have en god senior-ordning og prioritere udskiftning når det er nødvendigt

Elevhestenes løsdrift stald

Jackpot


PART PÅ ELEVHESTENE Vi har udvidet partsordningen til at omfatte alle elevheste, på nær Funny da han er på senior-ordning. 9 elevheste har partrytter og vi fornemmer at ordningen har været en succes for både heste og ryttere. Vi har holdt inspirationsmøde for alle partryttere hvor der bl.a. blev undervist i hvordan man arbejder og indlærer dressurøvelser fra jorden.


ARRANGEMENTER Vi har traditionen tro afholdt Pinseridt, Fastelavnsstævne og Julestævne, alle med stor tilslutning. Pinseridt afsluttes altid med grill og fællesspisning for store og små – og vi sluttede af med rundbold på springbanen! Vi holdt Rytterfest, det blev til telt i gårdspladsen og en masse folk med hatte – en sjov og hyggelig aften!


RIDELEJR Vores meget populære ridelejr, for elev- og privat ryttere, blev afholdt i juni med stor tilslutning og det var som sædvanligt en stor succes! Et nyt tiltag i 2014 var voksen-ridelejr, hvor tilslutningen også var rigtig god.


STÆVNER 2014 Vi har afholdt to udvidede klubstævner, en springtrænings-aften og to interne stævner hvoraf det ene er klubmesterskab. Vi har generelt stor tilslutning til vores stævner, også fra andre klubber. Vi er kendt for at holde gode stævner hvor der er styr på sagerne – det blev til i alt 617 starter i 2014! Tusind tak til alle jer der giver en hjælpende hånd ved afholdelse af stævner – det er ikke muligt uden jer! Vi havde i 2014, og vil fortsat have det fremover – en udfordring med parkering til stævner! Det kræver en god P-vagt!


STÆVNER 2014 Tillykke til vores Klubmestre 2014!

Tak til alle jer ryttere der deltager i vores egne stævner og også en stor tak til jer der tager udenbys og viser flaget! Indtægter fra stævner er en vigtig post i klubbens økonomi, så vi fortsætter det gode arbejde og satser på flere stævner i 2015!


TUTTEN 2014 har været et godt år i Tutten med et pænt overskud, trods færre stævner end 2013. Vi ser frem mod et travlt 2015, da der er planlagt flere stævner. Der vil være et par nye tiltag på menukortet, men de gamle kendinge vil også være at finde – ingen skal snydes for Elses fritter og trøfler! Vi håber, at kunne tiltrække nye hjælpere til Tutten, så vi er flere hænder til at dele vagterne. Alt i alt håber vi på en god stævnesæson, med god opbakning og godt salg!


STALDARBEJDE Den daglige drift af stalden fungerer stabilt og godt, vi har i alt 10 ansatte, b책de unge og voksne. Tusind tak til jer alle for jeres fleksibilitet og ansvarlighed!

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2015!


RESPONS TIL GF 2013 Diskutere og vurdere muligheden for ansættelse af en daglig leder.

Lønbudget årligt (2015, ex weekend) Månedsløn til dækning af stald, underv. man-lørdag

283.800 23.650

Eksempler på lønniveau: 26.000+75%privat, 21.500+100%privat, 17.500+100%privat.

Bestyrelsen vurderer at der er flere ulemper end fordele og ønsker derfor ikke at arbejde videre med muligheden for ansættelse af daglig leder. Fordele

Ulemper

Driftsledelse Personaleansvar Niveau undervisning

Økonomisk belastning Begrænset fleksibilitet, afløsning Ingen eksterne undervisere Muligt at få lige så stabil arbejdskraft? Ikke muligt at få en der kan dække stald + undervisning Begrænset fleksibilitet , undervisning


OPSTALDNING Vi har året igennem haft udskiftning i privatstalden, overordnet har vi haft stalden fyldt. Vi håber på en mere stabil periode i 2015. Vi har pt. en ledig boks, så hvis du overvejer at købe egen hest så har vi en plads ledig. Sammenholdet i stalden er rigtig godt, folk er hjælpsomme og hygger sig om alles fælles interesse – ridning og heste! En stor tak til vores staldkoordinator Mette for en ihærdig og vedholdende indsats!


ARBEJDSDAGE Traditionen tro har vi afholdt 6 arbejdsdage hvor alle medlemmer er meget velkomne! På arbejdsdage vedligeholdes og repareres klubbens faciliteter, der bliver ryddet op og gjort klar til sommer- og vintersæson.

Træk i arbejdstøjet - kom frisk og giv en hånd med - klubben giver frokost og hygge er der masser af!

Tusind tak til de flittige!


RENOVERING OG HANDY+ Lejligheden i stueetagen fik en gennemgribende renovering, lysplader i ridehallen skiftet, oliefyret er smidt ud og fjernvarme installeret, hulmursisolering, udluftning i privatstalden vasket, vandingsanlægget repareret, dør sat i til høloftet, alleen fældet, springene blev malet, ny flis i ridehusbund… Vi har hårdt brug for alle de hænder vi overhovedet kan mønstre for at klubben kan fungere! Vi tager med kyshånd imod alle der vil hjælpe - om det er som medlem af udvalget eller som handy - "hang around" 


KOMMUNIKATION Der er rigtig meget at kommunikere om i SABR - vi fik lavet ny skabelon til opslag og det blev til 20 opslag i løbet af året. Aktiviteterne bliver også annonceret på hjemmesiden, i det månedlige nyhedsbrev og i Hesteposten, som igen i 2014 udkom fire gange. SABR har også to meget aktive Facebooksider, hvor medlemmerne skriver om stort og småt fra klubben - og ofte lægger dejlige billeder op fra stævner og dagligdagen i SABR. Som noget nyt på hjemmesiden optog vi i 2014 en video om opstaldning i SABR. Den fortæller om stalden og faciliteter i klubben. Der er planer om en video, der fortæller om rideskolen og elevhestene i 2015. Vi skal også have flere foldere i 2015. I året, som gik producerede vi den første folder til ETB-ryttere i et nyt layout.


STØTTE AKTIVITETER Klubhæfte kampagne - tilskud til ny elevhest.

Julebanko - med et hav af gode sponsorgaver fik vi en rigtig hyggelig eftermiddag i Sabro Lokalcenter. Støttelotto - med faste lodder og et par enkelte nye, gav støttelotto igen i år et tilskud til klubkassen. Der er stadig lodder til salg med store vinderchancer! Sponsorer - Sponsorstøtte har stor betydning for klubbens økonomi, tusind tak til alle vore sponsorer, specielt vores hovedsponsor Djurslands Bank. I 2015 vil vi arbejde på at indgå aftaler med nye sponsorer.

Fondsansøgninger mv. PR-udvalget har hjulpet med at søge fonde (Tuborgfonden, Jem&Fix, Anlægspuljen Aarhus Kommune). Vi vil i 2015 arbejde videre med fondsansøgninger til store og små formål.


KURSER I august blev der afholdt kursus i biomekanik med Tine Futtrup, kurset havde fin tilslutning, vi håber dog på flere deltagere til kommende kurser. I samarbejde med Margit Larsen har vi startet undervisning i Ryttermærker op igen. Undervisningen fungerer godt og der er liv og glade dage i stalden når eleverne er samlet til undervisning.

Vi er glade for, at vi kan tilbyde ryttermærker igen, da eleverne her har mulighed for at lære at færdes ansvarligt omkring hestene og blive gode ryttere.


SABRO BYFEST Vi deltog i Sabro Byfest hvor Anton og Lukas gav mange mange rideture og vi havde lånt os til Puf og Gizmo som stod model til kæle-strigle-flette-klappe og derefter leverede pærer til Hestepærebingo! En hyggelig dag, hvor vi nærmest fik hilst på alle Sabros børn og voksne - vi gentager succesen i 2015!


MENTOR ORDNING Sabro Rideklub samarbejder med Aarhus Erhvervsakademi, Udd. Jordbrugsteknolog med speciale i heste. Sarah startede på uddannelsen i 2014 og har valgt Sabro Rideklub som virksomhedspartner. Samarbejdet omfatter bl.a. analyse af økonomi og markedsføring, velfærdskontrol, spørgeskemaundersøgelse og medlemsarrangementer…


VI SER FREMAD… Mange traditioner i SABR kommer igen i 2015 – Pinseridt, ridelejr, stævner, arbejdsdage, fællesspisning… Parcelbebyggelse tæt på rideklubben, nye medlemmer og måske udfordringer – vi satser på at etablere en god dialog med vores nye naboer. Udskiftning af tag på fælles-huset sommer 2015, ansøgt og bevilget 31% tilskud fra kommunen – flere fonde skal søges. Taget pt repareret med kyllingebakker i skotrenden så det IKKE regner ned i eltavlen! Projektleder / tovholder søges!

Certificering – vi prioriterer klub-certificering i organisation og sikkerhed – vi er godt på vej og satser på at SABR bliver certificeret i 2015


AF HJERTET TAK! En stor tak til alle frivillige hænder i Sabro Rideklub

Hjælpere, udvalgsmedlemmer, forældre, bestyrelse og alle andre der engagerer sig og bidrager til klubben!

UDEN JER – INGEN KLUB!

Sabro Rideklub

Et skønt værested for heste og mennesker!

Profile for Sabro Rideklub

Generalforsamling 2015 - beretning  

Generalforsamling 2015 - beretning  

Advertisement