__MAIN_TEXT__

Page 1

 

           

       

BRUG AF  FACILITETER  -­‐  ETB  

Folderen  er  til  ryttere,  som  kommer  udefra  og  benytter   faciliteter  i  Sabro  Rideklub.  Et  godt  socialt  og  imøde-­‐ kommende  miljø  hvor  alle  er  velkomne  uanset  niveau.  En   klub  med  masser  af  aktiviteter  både  for  store  og  små.     Tag  gerne  folderen  med  hjem!    

Faciliteter Ridehal  20x40     Udendørs  oplyst  A-­‐bane  (20x60)  og  B-­‐bane  (20x40)   Stor  græs-­‐springbane  med  masser  af  forskellige  spring  og  fyld    

Oprettelse og  betaling   Ønsker  du  at  bruge  Sabro  Rideklubs  faciliteter,  kan  du  kontakte  kasseren   (kasserer@sabrorideklub.dk).  Betaling  af  ETB  opkræves  månedsvis.   Opsigelse  skal  ske  skriftlig  med  en  måneds  varsel  til  kasseren.       Læs  mere  om  faciliteter  og  priser  på  klubbens  hjemmeside.  

     


Strigling og  opsadling   Du  kan  benytte  begge  stalde  og   opsadlingsbomme  udenfor,  når  du   strigler  og  sadler  op  –  dog  under   hensyntagen  til  bokslejere  og  elev-­‐ heste.  Brug  opbindingspladserne  ud   for  boks  1-­‐7,  hvis  du  står  i  den  nye   stald.  Vandspiltovet  og  vandslange   udenfor  må  kun  bruges  af  bokslejere.    

Brug af  banerne  

Lyset på  den  udendørs  A-­‐bane   tændes  i  privatstalden  til  venstre  for   porten  ved  møddingen.  Lyset  i  hallen   tændes  på  kontakten  hvor  der  står   ”lys”.  Lyset  slukker  af  sig  selv,  når  der   ikke  er  bevægelse  i  hallen.  Musik/   radio  i  hallen  kan  bruges,  hvis  alle  i   hallen  er  enige.  Husk  at  slukke   musikken,  når  du  er  færdig  med  at   ride!    

Ridehallen og  alle  klubbens  uden-­‐ dørsbaner  er  åbne  alle  ugens  dage   fra  7  til  23  –  dog  bruges  hallen  eller   en  af  banerne  til  elevundervisning   hver  eftermiddag  i  hverdagene  og   lørdag  formiddag.     Elevundervisningen  har  førsteret  på   brug  af  den  bane,  de  ønsker,  de   andre  baner  kan  frit  benyttes.  En   oversigt  med  tider  for  elevundervis-­‐ ning  finder  du  på  hjemmesiden  og  på   opslagstavlerne  i  staldene.  Halover-­‐ sigten  fortæller  også,  hvornår  der  er   springtider,  ringridning,  løsspringning   mm.  I  tidsrum  afsat  til  fx  springtid,   har  springrytterne  førsteret  i  hallen.      

Den udendørs  springbane  må  kun   bruges  i  sommerhalvåret,  når  den  er   fast  og  tør.  Springbanen  er  åben,  når   springene  er  ude.  Retningslinjer  for   brug  af  springbanen  hænger  ved   indgangen  til  banen;  disse  skal  læses   inden  brug  af  springbanen.  Det  er   vigtigt,  at  vi  passer  godt  på  klubbens   springmaterialer,  så  følg  venligst   retningslinjerne.  

Du skal  altid  rydde  op  efter  dig  selv   og  din  hest,  så  fej  staldgangen  efter   dig  og  fjern  hestepærer.      

Efter ridning   Der  skal  altid  fjernes  hestepærer,   efter  du  har  redet  i  ridehallen,  så   holder  bunden  længere.  På  de  uden-­‐ dørsbaner  er  det  ikke  nødvendigt.   Hestepærer  mm.  skal  fjernes  fra   gårdsplads  og  gangarealer.   Vi  får  lokaletilskud  af  kommunen  på   baggrund  af,  hvor  mange  brugere  vi   har  af  hallen.  På  opslagstavlen  i   elevstalden  hænger  en  seddel,  hvor   du  skal  skrive  på,  når  du  har  redet.    

Undervisning Du  må  gerne  tage  din  egen  under-­‐ viser  med,  når  du  rider  på  Sabro   Rideklubs  baner.  Husk  at  tage  hensyn   til  de  andre  ryttere  og  eventuelle   undervisere.  Hallen  og  banerne  vil,  

selvom du  får  undervisning,  stadig   være  åben  for  andre  ryttere  og   undervisere.     Vi  har  i  klubben  forskellige  eksterne   undervisere,  der  jævnligt  kommer  og   underviser  i  både  spring  og  dressur.   Ønsker  du  undervisning,  men   mangler  en  underviser,  kan  du   spørge  staldkoordinatoren   (privatstald@sabrorideklub.dk)  eller   undervisningskoordinatoren   (undervisning@sabrorideklub.dk).  De   fortæller  gerne  om  mulighederne  og   kan  hjælpe  med  at  formidle  kontakt.      

Arbejdsdage Klubben  holder  ca.  seks  arbejdsdage   om  året,  så  kom  og  vær  med  til  at   vedligeholde  vores  materialer  og   faciliteter.     Arbejdsdage  er  for  alle  der  har  lyst  til   at  give  en  hånd  og  bidrage  aktivt  i   vores  fælles  klub.  Klubben  drives   hovedsageligt  gennem  frivilligt   arbejde,  og  der  er  noget  at  gøre  for   alle,  uanset  kompetencer.    

Profile for Sabro Rideklub

Folder til ETB-ryttere i Sabro Rideklub  

En kort beskrivelse af muligheder og rammer for ryttere, der bruger faciliteter i Sabro Rideklub

Folder til ETB-ryttere i Sabro Rideklub  

En kort beskrivelse af muligheder og rammer for ryttere, der bruger faciliteter i Sabro Rideklub

Advertisement