Folder til ETB-ryttere i Sabro Rideklub

Page 1

BRUG AF FACILITETER -­‐ ETB

Folderen er til ryttere, som kommer udefra og benytter faciliteter i Sabro Rideklub. Et godt socialt og imøde-­‐ kommende miljø hvor alle er velkomne uanset niveau. En klub med masser af aktiviteter både for store og små. Tag gerne folderen med hjem!

Faciliteter Ridehal 20x40 Udendørs oplyst A-­‐bane (20x60) og B-­‐bane (20x40) Stor græs-­‐springbane med masser af forskellige spring og fyld

Oprettelse og betaling Ønsker du at bruge Sabro Rideklubs faciliteter, kan du kontakte kasseren (kasserer@sabrorideklub.dk). Betaling af ETB opkræves månedsvis. Opsigelse skal ske skriftlig med en måneds varsel til kasseren. Læs mere om faciliteter og priser på klubbens hjemmeside.


Strigling og opsadling Du kan benytte begge stalde og opsadlingsbomme udenfor, når du strigler og sadler op – dog under hensyntagen til bokslejere og elev-­‐ heste. Brug opbindingspladserne ud for boks 1-­‐7, hvis du står i den nye stald. Vandspiltovet og vandslange udenfor må kun bruges af bokslejere.

Brug af banerne

Lyset på den udendørs A-­‐bane tændes i privatstalden til venstre for porten ved møddingen. Lyset i hallen tændes på kontakten hvor der står ”lys”. Lyset slukker af sig selv, når der ikke er bevægelse i hallen. Musik/ radio i hallen kan bruges, hvis alle i hallen er enige. Husk at slukke musikken, når du er færdig med at ride!

Ridehallen og alle klubbens uden-­‐ dørsbaner er åbne alle ugens dage fra 7 til 23 – dog bruges hallen eller en af banerne til elevundervisning hver eftermiddag i hverdagene og lørdag formiddag. Elevundervisningen har førsteret på brug af den bane, de ønsker, de andre baner kan frit benyttes. En oversigt med tider for elevundervis-­‐ ning finder du på hjemmesiden og på opslagstavlerne i staldene. Halover-­‐ sigten fortæller også, hvornår der er springtider, ringridning, løsspringning mm. I tidsrum afsat til fx springtid, har springrytterne førsteret i hallen.

Den udendørs springbane må kun bruges i sommerhalvåret, når den er fast og tør. Springbanen er åben, når springene er ude. Retningslinjer for brug af springbanen hænger ved indgangen til banen; disse skal læses inden brug af springbanen. Det er vigtigt, at vi passer godt på klubbens springmaterialer, så følg venligst retningslinjerne.

Du skal altid rydde op efter dig selv og din hest, så fej staldgangen efter dig og fjern hestepærer.

Efter ridning Der skal altid fjernes hestepærer, efter du har redet i ridehallen, så holder bunden længere. På de uden-­‐ dørsbaner er det ikke nødvendigt. Hestepærer mm. skal fjernes fra gårdsplads og gangarealer. Vi får lokaletilskud af kommunen på baggrund af, hvor mange brugere vi har af hallen. På opslagstavlen i elevstalden hænger en seddel, hvor du skal skrive på, når du har redet.

Undervisning Du må gerne tage din egen under-­‐ viser med, når du rider på Sabro Rideklubs baner. Husk at tage hensyn til de andre ryttere og eventuelle undervisere. Hallen og banerne vil,

selvom du får undervisning, stadig være åben for andre ryttere og undervisere. Vi har i klubben forskellige eksterne undervisere, der jævnligt kommer og underviser i både spring og dressur. Ønsker du undervisning, men mangler en underviser, kan du spørge staldkoordinatoren (privatstald@sabrorideklub.dk) eller undervisningskoordinatoren (undervisning@sabrorideklub.dk). De fortæller gerne om mulighederne og kan hjælpe med at formidle kontakt.

Arbejdsdage Klubben holder ca. seks arbejdsdage om året, så kom og vær med til at vedligeholde vores materialer og faciliteter. Arbejdsdage er for alle der har lyst til at give en hånd og bidrage aktivt i vores fælles klub. Klubben drives hovedsageligt gennem frivilligt arbejde, og der er noget at gøre for alle, uanset kompetencer.