Page 1

Referat fra SABR-bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 i ”Tutten” Line

Indkaldte:

Kamilla, Ewa, Katrine, Christian, Marie, Mette, Karen, Astrid, Line, Else og Karina

Afbud fra:

Ingen

Kage:

Kamilla/Maya

Referent:

Karina

Pkt. A. B. C.

Beskrivelse Ordstyrer: Godk. referat Prioritering d.o.

Pkt. Beskrivelse  Formand, FU Part-ryttere

1. Klubmodul

2. Sommerferieaktiviteter 3. Indkøb toiletpapir m.v.

Godkendelse  Mette er valgt som ordstyrer  Rettet referat fra 2017.01.10 er godkendt.  Ingen ændring.

Ansvar Alle Alle Alle

Punkter til orientering – ingen beslutning

Ansvar Kamilla Kamilla

Status: Der er kommet 4 nye ansøgninger på part. Julia Grønlund får part på Timberlake, Maja Olsen og Seline Ankerstjerne får dele-part på Victor. Elevhest Part-rytter Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lukas Stjerne Misty Wika Elvira Benjamin Bandit Hidalgo Karmen NightLight Jackpot Lucky Mary Victor

15

Timberlake

Ledig Skal ikke have part 01-11-2016 Ikke klar endnu 01-01-2015 01-02-2017 Ledig Ledig, når han er frisk Ledig 01-05-2016 Ledig Skal ikke have part 01-06-2015 06-02-2015

Ingen Laura K.V. Andersen Ingen Charlotte Skovbæch Isabella Sejer Pedersen Ingen Ninna Dyrborg Petersen Ingen Nora Andreasen Maja Olsen og Seline Ankerstjerne Julia Grønlund

06-02-2017

Karina  Status: Arbejdsgruppen har holdt 3 møder og er godt i gang, både med det visuelle og med den bagvedliggende struktur i forbindelse med betalingsmodulet.  Vores materiale sendes til Klubmodul i denne uge. De forventer at skulle bruge 4-5 uger på opsætning af hjemmesiden.  Der er aftalt 1 md. gratis praktik hos os, med multimediedesigner, Dorthe Bisgaard Nielsen. Perioden bliver ca. fra slut februar til slut marts. Dorthe har deltaget ved 1 af gruppens møder.  Dorthe er bl.a. kommet med input til visuelle på hjemmesidens forside, layout, farver og logo. Kamilla  Der er ansøgt om sommerferieaktiviteter i uge 26 og 27, og Annie vil gerne køre det.  Marie Aster (som køber toiletpapir mv) har lagt en seddel i skuffen på toilettet Kamilla i huset hvor man kan skrive noget på når det mangler. Der står også hendes tlf nummer, så hvis det er akut kan man skrive til hende. 1

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 i ”Tutten” Hun holder selv øje med toiletpapir.

 Kasserer, FU Restancer

Ewa  Status: De fleste restancer for 2016 er nu betalt.  Der er afskrevet 11.000 i regnskabet for 2016 på restancer fra 2015 0g 2016.

 Sekretær, FU Bokssituation

 Handy-udvalg

 Alle bokse er lejede ud.  Der er to på venteliste til én boks, og én på venteliste til to bokse.

Christian

Ny traktor

 Lyngfeldt har i eftermiddag leveret vores ”nye” traktor.  Pas godt på den og hold den så ren som muligt indvendig.  Lånetraktoren fra Lyngfeldt ombyttes i løbet af ugen med den vi har købt.

Hal-bund

 Der er frostsikret med magnesiumklorid og det ser ud til at virke (der har ikke været hård frost siden).  Der sættes et mobilt bredbånd op til test for at lejerne kan teste det inden vi bestiller nyt net.

Internet

Karina Karina

 Uv.-Koordinator  Pga manglende tid, har Astrid opsagt undervisning om mandagen, med virkning hurtigst muligt.  Marie og Kamilla finder en til at overtage.

 Hestevelfærd HV

Kamilla Christian Marie Marie Marie Mette

Elevheste:    

Lukas Stjerne Misty Wika

  Elvira Benjamin Bandit Hidalgo Karmen Night-Light Jackpot Lucky

       

Mary Victor Timberlake Tempo

    

 PR-udvalg ”Dus med heste”

Intet. Er endelig ikke længere halt. Genoptræning er påbegyndt. Intet. Lidt let at skræmme. Er pt. taget ud af undervisningen mens Marie træner hende. OBS på om der er noget galt med hende. Dyrlægen har, i forbindelse med andet besøg, lyst Wika i øjnene for undersøgelse af synssansen. Der erobserveret begyndende grå stær og muligvis natteblindhed. Vi erindrer, at dyrlægen ved handelsundersøgelsen i forbindelse med købet, kunne dyrlægen ikke få lov til at lyse hende i øjnene. Handelsundelsen tjekkes igennem for evt. at lade handlen gå tilbage. Karina skaffer handelsundersøgelsen og kontakter sælgeren. Intet. Intet. Intet. Status på indkøb af ny gjord med ring for chambon, for gavekortet fra Horze? Mette Intet. Sættes til salg, da han ikke fungerer som elevhest. Intet. Stadig halt. Dyrlæge til ham mandag den 7/2. Partaftalen på ham er opsagt. Se endvidere pkt. til beslutning. Intet. Intet. Intet. Lille hest på prøve i 14 dage. 8 år, ca. 153 og vallak. Han er meget sød og rolig, et rigtig nussehoved. Han har nu været her siden den 28/1. Handelsundersøgelse laves mandag den 7/2. Han gik ikke igennem handelsundersøgelsen og han hentes af sælger den onsdag den 8/2.

Karen Karen

 1. hold er afholdt den 4/2 med 9 deltagere.

2

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 i ”Tutten”  Næste gang er den 18/3 og 29/4 og der er allerede fyldt op, selv om deltagerantallet er sat op fra 8 til 10.

 Stævneudvalg

Katrine

 Pr. 1/1-2017 blev et nyt stævnesystem lanceret fra DRF (Event). Umiddelbart virker der mere brugervenligt.  Vi forventer at bruge det 1. gang til stævnet den 26. marts. Næste stv.sæson  Der er ansøgt følgende D-stævner for den kommende stævnesæson: Nyt stævnesystem

1

2

3

4

5

Præmie-podie

Dato ønsker – stv.start 1. prioritet 2. prioritet 12.-14. maj 2017 ingen Udv. Bededagsstævne 1. afd. klubmesterskaber 17.-18. juni 2017 12.-13. aug. Udv. Sankt-Hans stævne 2. afd. klubmesterskaber 2.-3. sep. 2017 12.-13. aug. Udv. Sensommer stævne 3. afd. klubmesterskaber 23.-24. sep. 2017 Ingen Udv.stævne Klubmesterskaber finale 25. marts 2018 ingen Udv. Dressur-stævne

Stv.dage Antal 3

2

2

2

1

 Endelige datoer fastlægges ved et fælles stævnekoordinerende møde på Vilhelmsborg den 23. februar.  Maja Lykkes far John Verner har lavet et præmiepodie. Det skal males inden brug, og gerne inden stævnet i marts.

 Bredde-udvalg    

Ungdoms-udv. Støtteudvalg Til/fra priv.stald Til/fra lejligh.

Pkt. Beskrivelse

    

Astrid Astrid Line Else Nanna Nanna

Fastelavnsstv. søndag den 5. marts Intet. Intet. Intet. Intet.

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Ansvar

 Formand, FU 1. Daglig leder 2. Lukket punkt.

Karina

Kamilla     

Er det muligt at ansætte en daglig leder i SABR. Det ser ud til at det kan lade sig gøre indenfor nuværende lønningsbudget. Det er enstemmigt besluttet at der arbejdes videre med det. Annie indkaldes til samtale omkring det hurtigst muligt. Vedhæftet er en oversigt over de beregninger Kamilla har lavet, og de lønniveauer hun kunne finde. Hvis man gerne vil regne og ændre lidt for at afprøve forskellige muligheder, så er excel ark også vedhæftet.

 Kasserer, FU

Alle Kamilla

Ewa  Regnskab er udsendt til gennemgang inden mødet med henblik på godkendelse.  Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og underskrevet.  Der er 2 bemærkninger fra revisorerne:

1. Regnskab 2016

3

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 i ”Tutten”

    

2. Budget 2017

 

1. Det er en meget stor udgift, som er opstået p.g.a. vedligehold af ridehallen. Det gør, at klubbens likviditet bør bygges up igen, før nye store tiltag. 2. Foderudgiften er steget så meget, at det ikke umiddelbart kan forklares med øgning af fodermængden til de forskellige hest. Der må være en anden forklaring, som bør findes. Ad.1: o Det er ikke kun udgifter til vedligehold af ridehallen der er skyld i den store stigning i direkte omkostninger. Det skyldes bl.a. også nødvendig, men ikke-budgetteret udbedring af forholdene på elevhestenes løbegang og øverste del af folden, samt reparation af rem, skotrender m.v. ved halvtaget. o Dette ønsker bestyrelsen angivet under bemærkninger til regnskabet. Ad.2: o Det undersøges om der evt. er fejl ved fakturering fra DLG. Priserne stemmer tilsyneladende ikke overens med vores kontrakt med dem. o Priserne på videresalg til privatstalden tjekkes op af Ewa, Mette og Marie. o Pris på forbruget af foder til elevhestene regnes også ud. Derudover er der betalt ekstraordinært af på klubbens gæld til banken. Der er indkøbt anden traktor, da den gamle brændte. Der indføres en godkendelses procedure, hvor den som har bestilt noget også godkender fakturaen, inden den sendes til betaling ved kassereren. Budget er udsendt til gennemgang inden mødet med henblik på godkendelse. Der skal evalueres på frøgræsordningen og priserne på det i forhold til det aftalte. Beløb til el og varme skal tjekkes og reguleres op. Budgettet rettes til og sendes ud for godkendelse af best. inden generalforsamlingen.

 Sekretær, FU 1. Valg til best. Lukket punkt

2. Generalforsamling 2017

Alle FU Ewa/Mette /Marie

Alle FU Kamilla

Karina  Opstilling af kandidater til poster i bestyrelsen: o Formandsposten, er der ikke andre der byder ind på posten, tilbyder Karina at tage den, under betingelse af at Marie stiller op som sekretær. o Sekretær: Hvis Karina vælges som formand, stiller Marie op som sekretær. o Kasserer: Gitte Seiersen, Maja Lykkes mor stiller op til posten. Ewa hjælper ny kasserer i gang, laver løn fremover og hjælper med regnskabet. o Undervisningskoordinator: Hvis Marie vælges som sekretær, stiller Kamilla op som undervisningskoordinator. o Støtteudvalg: Joan Madsen stiller op. Else fortsætter i udvalget og hjælper ny formand for udvalget igang.  Hvis ovenstående vælges ind, vil stævne udvalget som konsekvens muligvis miste 3 medlemmer: Karina, Marie og Joan, så der skal findes kandidater til stævneudvalget. Lykke vil gerne med i udvalget. Sharyn og evt. andre spørges.  Beretning. Nedenstående bedes hurtigst muligt indsende input til Kamilla til beretningen. o Input fra formand: o Input fra kasserer: o Input fra sekretær: o Input fra undervisnngskoordinator: o PR-udvalg: o Input fra stævneudvalg:

Kamilla Kamilla Ewa Karina Marie Karen Katrine 4

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 i ”Tutten” o Input fra breddeudvalg: o Input fra ungdomsudvalg: o Input fra støtteudvalg: o Input fra materiale-/handyudvalg:  Salg af støttelodder: Ansvarlig: Eva er på arbejde, så PR-sørger for det.  Valg af dirrigent: Bestyrelsen foreslår Inger.

 Handy-udvalg

Astrid Line Else Christian Karen Christian

 Intet til beslutning.

 UV-koordinator

Marie  Intet til beslutning.

 Hestevelfærd(HV) 1. Måtter i elevstalden

2. Lucky

 PR-udvalg 1. Mulighed for at ansøge særlig pulje

 Stævneudvalg  Bredde-udvalg  Ungdoms-udv.  Støtteudvalg

Mette  Beslutning om måtter/mere halmpillesmuld i elevstalden udfra Mettes beregninger.  Mette spørger dyrlægerne til råds vedrørende det hestevældfærdemæssige.  Priser for 20 måtter til 13 spiltove og bokse: 3.000,- kr.  Punktet sættes på dagsorden igen om et par måneder.  Dyrlægen anbefaler at Lucky aflives. Hans halthed er blevet værre og det er på Marie alle 4 ben. Han har smerter, og derfor er bestyrelsen enig om at det skal han. Alle  Marie laver opslag om at han aflives i uge 9 og bestiller dyrlæge til ham.  Kamilla informerer Djurslands Bank der jo har sponsoreret ham og spørger om de er med på en ny sponsorhest. Karen Karen  I Aarhus Kommune, Sport & Fritid er der en særlig mulighed – ”Puljen til idrætsfaciliteter” - for at søge 50% tilskud til etablering af nye idrætsfaciliteter der øger kapaciteten. Ansøgningsfristen er allerede den 19. februar. Ansøgningsrunden dækker projekter, som har en vis parathed og er gennemarbejdede ideer. Næste mulighed for at søge vil være i efteråret 2018 med fordeling i 2019. Efter evt. bevilling fra puljen skal vi søge den resterende del af budgettet dækket hos private fonde (fx Salling Fonden, Bygge og Anlægsfonden) - gerne så meget som muligt af resterende beløb. Klubben må dog beregne egenbetaling og arbejdstimer. Alle  Det er enstemmigt besluttet at ansøge puljen om en ny 20x60 ”grøn/miljørigtig” ridehal. Karen/  Karen og Kamilla udarbejder materiale til ansøgningen, med hjælp fra Karina. Kamilla/ Materialet sendes inden 19/2. Karina Katrine  Intet til beslutning. Astrid  Intet til beslutning. Line  Intet til beslutning. Else  Intet til beslutning.

 Privatstald 1. Vitaminer

 Foderinterval og vitaminbehov følges ikke ad.  Nuværende: Vare

Fylde

FU

Vægt

Pris pr. md. 5

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 i ”Tutten” Foder incl. 25 ml. vit./min.

900 ml 0,625 kg

121,- kr.

Foder incl. 25 ml. vit./min.

1500 ml

1,000 kg

196,- kr.

Foder incl. 50 ml. vit./min.

2100 ml

1,460 kg

282,- kr.

Fylde

Vægt

Pris pr. md.

900 ml 0,625 kg

136,- kr.

 Nyt forslag: Vare Foder incl. 50 ml. vit./min. Foder incl. 50 ml. vit./min.

1500 ml

1,000 kg

212,- kr.

Foder incl. 100 ml. vit./min.

2100 ml

1,460 kg

314,- kr.

 Ovenstående er besluttet med virkning pr. 1 marts.  Karina informerer i privatstalden.

FU

Alle Karina

 Lejlighederne  Intet til beslutning.

 Eventuelt  Intet.

 Næste møde 1. Dato 2. Kage

 Dato aftales umiddelbart efter generalforsamlingen.  Samme.

Alle

6

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, februar 2017  

Referat af møde i Sabro Rideklubs bestyrelse, februar 2017

Bestyrelsesmøde, februar 2017  

Referat af møde i Sabro Rideklubs bestyrelse, februar 2017

Advertisement