Page 1

Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” Indkaldte:

Kamilla, Ewa, Katrine, Christian, Marie, Mette, Karen, Astrid, Line, Else og Karina

Afbud fra:

Karen

Kage:

Ewa

Referent:

Karina

Pkt. Beskrivelse A. Valg af ordstyrer: B. Godkendelse af seneste referat C. Prioritering af d.o. Pkt. Beskrivelse  Formand, FU Hal-bund økonomi

Godkendelse  Mette er valgt.  Referat fra 2016.09.27 er godkendt med mindre rettelser.

Ansvar Alle Alle

 Ingen ændringer

Alle

Punkter til orientering – ingen beslutning

Ansvar Kamilla Kamilla

 Projektet er afsluttet og tilskud fra kommunen skulle være gået ind.  Samlet udgift: 173.030 kr. ex moms + flytning af jordbunke til privatfolde: 5.100 kr. ex moms.  Ansøgt 138.950 kr. ex moms, heraf får vi 50% tilskud: 69.475 ex moms. Tilskudsbeløbet er max tilskud og kan ikke justeres efter bevilling.

Ryttermærker

 RM1 og RM3 starter op den 27/10 med prøve primo december.  Karina lægger opslag på diverse facebook-sider i D12.

Kamilla Karina

Containertømning

 Status på prisforhandling:  Det undersøges om der er bestemte tidspunkter det er lettere at aflevere gødningen, så vognmanden ikke skal vente længere end højest nødvendigt.  Hvis der er det, skal Annie koordinere tømning så det passer med det.

Christian

Christian  Den 20/10 er der afholdt evalueringsmøde med Annie og Pil om hvad der fungerede og hvad vi evt. kan gøre bedre til næste år.  Referat er lavet og planlægningen rettes til inden næste års forløb.

Kamilla

Ansatte

 Status: Ingen ændringer.

Kamilla

Børneattester

 Der mangler nu kun børneattest på en person!

Kamilla

Part-ryttere

 Nye partryttere på Karmen og på Misty.  Der indkaldes til snarligt partryttermøde.

Kamilla

Sommerferieaktiviteter

Lukas Timberlake Stjerne Karmen Mary Misty Bandit

Annie

Ida Jakobsen Nathalie Schulze Nora Andreasen Laura K.V. Andersen

Pr. 1/11-2016 Pr. 1/11-2016

1

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” Victor Lucky NightLight Jackpot Hidalgo Benjamin Elvira

Sarah Hansen Ninna Dyrborg Petersen Frida Pedersen

Charlotte Skovbæch

 Kasserer, FU  Balance til og med september 2016 er udsendt inden mødet.

Likviditet

 Lav likviditet lige p.t. pga. fordyrende ekstra mellemlag i hallen og tilbagebetaling af kommunalt lokaletilskud.  Der skal gives besked til ansattte om ikke at indløbe noget med mindre det er højst nødvendigt.  I 2016 er der derfor ikke penge til bl.a. flg. planlagte aktiviteter.: o Planer til halbunden o Hegnsprojekt (sponsorat på 5.000,- kr. fra Falck) o Lydanlæg  De vil komme på i budget for 2017.

FU

 Status: For oktober kvartal var der efter sidste betalingsfrist ca. 13.000 kr i restancer, der er rykket og flere har efterfølgende betalt.  Det er besluttet at de elevryttere der ikke betaler for uv. inden deadline, skal afmeldes holdene og kan ikke gå til ridning her, før der er betalt.  Marie gives besked hvis det bliver aktuelt.

Ewa/ Kamilla Alle

Restancer

Marie

FU

Ewa

 Status på manglende PBS-tilmeldte: Stadig 1 opstalder ellers ikke gennemgået. Ewa

PBS

 Sekretær, FU



Ewa Ewa

Økonomistatus

Bokssituation

 Alle bokse er lejet ud. Der er 3 på venteliste.

Karina Karina

Drejebog sygdom i staldene Handy-udvalg Gl. Hal-bund

 Status på ”drejebog” v. akut sygdom i staldene: Er endnu ikke klar.

Karina

 Gl. halbund er 13/10 fordelt på den øverste del af privatfoldene.

Christian Christian

Gødning af folde

 Status: Peter Leth Lauritzen har gødet med 750 kgN i september. Det var den registrerede lagerkvote i gødningsregnskabet.

Christian

Handy-hjælp

 Status på at forsøge at finde en efterlønner el. lign. der har lyst til at blive tilknyttet klubben til handy-opgaver.  Der er lavet opslag til facebook m.v. og til ophængning diverse steder.

Karen Karen

Foldregulering

Christian  Status fra sidst: Er ikke gjort.  Der skal lægges noget af elevfolden til rød fold, så den får samme størrelse som Christian grøn fold.

Sponsorhegn

 Sættes i bero indtil nyt regnskabsår begynder.

Christian

2

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Der er sponseret 5000 kr., men vi skal forvente at der påløber 6-8000 kr. ekstra til materialer for at få lavet hegnet.  Søndag den 16. oktober fra 10-18.  Der er smidt ud, sorteret, ryddet op, opstillet reoler, etableret værksted og installeret lys.  Loftet er nu opdelt i områder med hhv. rytter-skabe, omklædning, dækkener, elevheste-udstyr, haveredskaber, værksted og andet til opbevaring.

Oprydning høloft

 Uv.-Koordinator



Best. og Kim Fiirgaard

Marie Marie

Holdstatus

 Fortsat stor søgning til alle vores hold.  Der er 28 på venteliste bare til indslusningsholdet.  Derudover er der venteliste til øvet junior, letøvet børn, begynder børn, puslinge samt voksen.

Data-opsamling udmeldinger Hestevelfærdsudv. Gødningsprøver

 Husk at opfordre dem der udmelder sig til at udfylde spørgeskemaet.

Smed

 Smeden samarbejder fint efter de skærpede instrukser der er givet til ham og Annie.

Mette

Stjerne

 Stjerne taber muskler, og hun undersøges for bændelorm eller andre årsager.

Mette

Massage

 Massage – Sten har tilbudt at massere 1 hest hver 14. dag uden beregning resten af året – det er en stor hjælp.

Mette

Hidalgo

 Hidalgo er ikke længere halt og i meget langsom genoptræning (trækkes 30 min./dag).

Mette

Jackpot

 Dyrlægen tjekkede op på Jackpot den 13/10. Han har fortsat et betændt hudproblem på højre forben.  Behandlingen er præciseret og fortsætter yderligere 2 uger. Har det derefter ikke hjulpet skal han have et andet medikament.  Status på ridning med chambon: Det fungerer godt i undervisningen.

Charlie

 Aflivning er bestilt til den 26/10 om formiddagen, DAKA er bestilt til den 27. og der er lavet opslag til hjemmeside, facebook og stalde.

Victor

 Der arbejdes fortsat med galop-anspring, men han er klar til at gå mere med i elevundervisningen.

Ny elevhest Benjamin

Mette  Efter 2 ugers prøveperiode og handelsundersøgelse, er det besluttet at købe ham som elevhest. Sælger har lidt specielle krav, så kontrakten er ikke helt på plads endnu.  Benjamin er 11 år, vallak og 163 cm høj. Han har et meget højt lansemærke, så han virker noget lavere, derfor regnes han som erstatning for Charlie.  Han blev handelsundersøgt og vaccinations-opstartet den 13/10 af Ditte fra Frijsenborg Dyrlægerne.

Marie/ Ewa Mette

 Der er afleveret gødningsprøver fra både elev- og privatheste den 12/10.

Mette

3

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Han er i dårlig form, men forventes hurtigt at kunne gå med i elevundervisningen.  Bredero har tiltagene ondt i ryg/bækken. Han får kiropraktor-behandling den 21. betalt af Fam. Erikstrup.  Der arbejdes fortsat på at finde en erstatning for ham.

Bredero

 PR-udvalg  Status: Karen mangler svar for hvem der kan, og hvornår i uge 46, så husk at give besked hurtigst muligt.

Hvervning af frivillige

 Stævneudvalg Klubmesterskab er-finale 8.-9. okt.

Karen Alle

Katrine Karina

 Internt stævne.  Starter: Dressur: 42, Spring: 31, Ringridning: 7  Overskud: 5.474,- kr. Diciplin

Rytter

Hest

Elevmester Dressur-Pony Dressur-Hest Spring-Pony Spring-Hest

Maja Lund Olsen Camilla Jeppesen Laura Kjøller Mathilde B. Andersen Nanna Liv Kynde Agerskov Cecilie B. Ørskou

Mary Kenobi Bella Godthaab Lazantie Safir’s Aston

Ringridning

Mette

Leonardo

Delt. 2016 10 21 16 17 10

Delt. 2015 6 11 5 7 2

7

8

Næste stævne

 Næste stævne er et 1-dags indendørs udv. dressurstævne den 26/3.

Klubmesterskab er 2017

 Næste år også fire afdelinger.  Ændring i pointfordeling og springmetoder.  Finalen afholdes sidst i september, så der kan rides dressur ude på A-bane.

Katrine

Folderen ”Ny stævnerytter”

 Opdatering af folderen mht.: - Opvarmningstid af elevhest (10 min opvarmning i skridt inden der traves og max. 30 min. opvarmning ialt inden programmet skal rides). - At der ved alle stævner vil være en dressur-klasse kun for klubbens elevryttere. - At klubben råder over hvide underlag, elevrytterne skal bruge ved stævnerne. Husk at skifte tilbage til hverdagsunderlaget efter stævnet og lægge stævneunderlaget på plads. De ligger i skabsrummet i stuehuset.

Karina/ Karen

 Bredde-udvalg

Astrid  Intet.





Ungdomsudvalg Djurs Sommerland Græskarpyntnin g Støtteudvalg

Line  Det var en vellykket tur til Djurs Sommerland i uge 42 den 17/10  Hyggeligt arrangement med pyntning af græskar den 23/10 kl. 16.00 Else  Intet. 4

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” 



Til/fra privatstald Trivsel i privatstalden

 Mail er udsendt den 18/10.  Der er staldmøde den 25/10.

Kamilla

Til/fra lejligheder  Intet.

Pkt. Beskrivelse

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Ansvar

 Formand, FU A. Ydelsesoptimer  Optimering af tilkøb af ydelser (foder, vitamin, strøelse, wrap) så det bliver -ing privatstald lettere at håndtere. Der bruges p.t. urimelig meget tid på at justere hele tiden.

Kamilla FU

 FU foreslår at strøelse lægges ind i bokslejen, så den samlede pris pr. 1/12-2016 FU bliver 1.800 kr./md.

Boksleje

Boksleje

1.425,- kr.

ETB

150,- kr.

Strøelse: 5 sække halmpiller/4 baljer smuld

190,- kr. 1.800,- kr.

 Ekstra strøelse tilkøbes direkte igennem de ansvarlige for udlevering (p.t. Mette og Joan).  Man skal ikke kunne spare op i mere end op til 3 mdr. og ikke tage med ved fraflytning.  Forslaget er besluttet. Alle  FU foreslår at ydelserne pr. 1/12-2016 begrænses til: Køb af wrap pr. dag Mængde Pris pr. md. 5 kg 225,- kr. 8 kg 360,- kr. 12 kg 540,- kr.  Ekstra wrap tilkøbes direkte igennem de ansvarlige for udlevering (p.t. Mette og Joan).  Forslaget er besluttet.

Wrap

 Foder/vitamine  FU foreslår at ydelserne pr. 1/12-2016 begrænses til: r Vare Fylde Vægt Pris pr. md. Foder incl. 25 vit./min.

1500 ml

1 kg

196,- kr.

Foder incl. 50 vit./min.

2100 ml

1,46 kg

282,- kr.

 Det skal være muligt at tilkøbe ekstra foder via MobilePay.  Forslaget er besluttet.  Der kan p.t. købes samme foder ved LH-foder til billigere penge, så der genforhandles pris igen med Equsana.  FU varsler ændingerne og laver priser på evt. merkøb.  Prisliste på hjemmeside m.v. justeres.

FU

Alle FU

Alle Karen FU Karen

5

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” B. Prisforhøjelse  FU foreslår følgende forhøjelse på elevundervisningen, med virkning pr. 1/1elevundervisni 2017: ng Undervisning Nuv. pris pr. md. Ny pris pr. md. Børn

320,- kr.

340,- kr.

Voksne

340,- kr.

360,- kr.

Begrundelsen er, at klubben har brugt mange penge på bl.a. ny hal-bund, renoveringsopgaver og elevfold.  Dette er besluttet.  Elevryttere varsles.  Priser tilrettes på hjemmeside m.v. C. Arbejdsbeskri-  Udkast er udsendt med dagsordenen. velse  Den er godkendt med mindre tilføjelser. undervisere D. Fødselsdag på  Forespørgsel fra elevrytter/-forælder angående om man kan holde fødselsdag rideskolen på rideklubben.  Silke og Kate spørger om det er muligt at låne/leje Tutten, leje 2 ponyer og en underviser. De andre børn får en træktur og får lov til at "klappe". Silke vil også gerne ride lidt "opvisning" for dem.  Det er besluttet at det godt kan lade sig gøre, dog ingen trækketure.  Der skal skitseres nogle rammer.

 Kasserer, FU

FU

Alle FU Karen Kamilla Alle Kamilla

Alle Kamilla Ewa

 Intet.

 Sekretær, FU

Karina Alle

A. Julefrokost

 Dato lørdag den 21/1-2017, hos Karina og Christian.  Line og Marie inviterer og arrangerer.

B. Jule/Nytårskur

 Forslag om at samles 1 time, hvor alle medlemmer kan ønske hinanden god jul/godt nytår.  Godkendt. Det bliver d. 23. fra 15.30 – 17.00  Marie og Karina arrangerer.  Karina laver udkast til opslag.

 Handy-udvalg

Alle Marie Karina Christian

A. Hal-bund Vedligehold

Vanding

Karina

Status på udkast til procedurebeskrivelse:  Planing, harvning, tromlen: Hvor ofte, hvordan og hvem. o Indtil videre bliver det mest gjort af bundudvalget. Annie er også blevet introduceret i brugen af den lille tromle som Pil har lånt, for at se om den er egnet. o Den store cementtromle er p.t. det bedste redskab vi har til vedligeholdelse af banen, men det kræver noget øvelse at køre med den og få den ind igennem porten til hallen. o Der bør tromles hver formiddag.  Der sættes hjul på den store tromle på næste arbejdsdag.  Proceduren beskrives.  Arbejdsbeskrivelsen for staldmedarbejder rettes til.

Christian

Christian Mette Kamilla

 Vanding: hvor ofte, hvordan og hvem: 6

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Bunden er ikke blevet vandet tilstrækkeligt efter klubmesterskabet, så nu vandes den oftere.  Der skal tromles efter vanding.  Proceduren for hyppighed og længdeskal beskrives.  Arbejdsbeskrivelsen for staldmedarbejder tilrettes i forhold til procedurebeskrivelsen.

Mette Kamilla

Christian  Udover nuværende hal-regler, anbefales det at tilføje flg.: o Løse pony/heste er kun tilladt såfremt der ikke jages rundt med dyret eller at dyret bevæger sig kontrolleret o Longering af pony/hest skal være i kontrol, det er f.eks ikke tilladt at lade dyret galoppere ukontrolleret rundt. o Opsamling af gødning: hvornår, hvordan og hvem: o Ejeren af pony/hest eller dennes hjælper/pårørende er ansvarlig for opsamling af hestelort. o Rid så vidt muligt "udenom" evt. hestelort der endnu ikke er fjernet. o Jævn meget gerne hovslaget efter ridning, men vær opmærksom på kun at gøre det i toplaget, så der ikke kommer stenmel fra mellemlaget op i toplaget. Alle  Ovenstående vedr. brug af hallen er besluttet. Karen  Der rettes til på hjemmeside og informeres i nyhedsbrev.

Brug af hallen

 Annie er bekymret over at hun ikke kan plane hallen ordentligt med de redskaber vi har nu, specielt da de ikke fjerner hovslaget.  Annie har hverken tid eller kræfter til at rive det manuelt hver dag inden.  Som riven/ planeren er nu, kan hun ikke få den til at fungere ordentligt udenfor.  En optimal baneplaner koster ca. 15.000 kr. Det er der ikke plads til i økonomien for i år, men det medtages ved den kommende budgetlægning.  Bundgruppen informerer Annie.

B. Baneplaner

C. Internet

Status på ny løsning:  Christian anbefaler at lejerne selv anskaffer sig internet og at det dermed ikke er klubbens ansvar. Mange har alligevel et bærbart data abonnement idag i forbindelse med deres mobiltlf. Det vil være de samme gamle og ustabile kabler der benyttes uanset, hvilken eventuel anden udbyder der vælges - og en mobil løsning desværre bliver for dyr for klubben p.t. Det er besluttet at lejerne fremover selv sørger for internetforbindelse.  Kamilla varsler lejerne. De nedreguleres med 150,- kr. i lejen og skal så selv sørge for internet fremadrettet.  TDC abonnement opsiges - Karina  Det undersøges hvad en mobil-løsning til stævner ect. koster.

D. Lejlighed t.v.

 Status på utæt stuedør og råd i vinduer i lejlighed: De er begge rådne og bør skiftes.  Der tages mål til nyt og laves overslag over udskiftning af vinduer og døre til budget for 2017.

Kamilla

Christian

Christian

Alle Kamilla Karina Christian Christian Christian

7

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” E. Afløbslugt udlejningsde l

 Undervisningskoordinator A. Pindestatistikker m.v.

Christian  Status på afløbslugt i stuehusets udlejningsdel: Problemet kræver at kloaken repareres i rideskolens afdeling af huset. Det kræver at gulvet skal brækkes op og nye rør installeres, samt at gulvet isoleres. Det er der ikke økonomi til foreløbig, men det vil være naturligt at lave i forbindelse med evt. tilslutning til offentlig kloakering. Christian  Det undersøges på arbejdsdagen om det er muligt at afløbet ”proppes” til. Marie  Det er problematisk og ressourcekrævende at nogle af klubbens undervisere ikke formår at sørge for at få udfyldt og afleveret pindestatistikker, fremmødesedler samt indmeldelsesblanketter til tiden.  Ved de samme underviserne skal der gentagne gange rykkes for at de bliver afleveret. Det er indskærpet overfor underviserne, at de skal afleveres.

 Hestevelfærd (HV) A. Gererel trivsel

Marie

Mette

 PR-udvalg

 For mange af elevhestene fungerer ikke optimalt/viser tegn på mistrivsel. Hvad Alle kan vi gøre for at forbedre trivslen og velfærden for dem?  Opprioritering af midler til årligt sadeltjek.  Vi ønsker at opprioritere forebyggelse i stedet for nu hvor man hele tiden er ”bagud” og ofte symptombehandler.  Prioritere at få hestene redet jævnligt igennem af øvede ryttere, så de får løftet ryggen og smidiggøres. Mange af hestene har svage rygmuskler.  Der er ved at blive indhentet tilbud på pris på tilpasning af alle elevhestenes sadler.  OBS på om alle hestene kan tåle den bratte overgang fra at komme svedige/varme ud i den kolde luft/jord, specielt i vinterperioden. Karen  Intet

 Stævneudvalg

 Intet

Katrine

 Bredde-udvalg

 Intet

Astrid

 Ungdoms-

 Intet

Line

udvalg  Støtteudvalg

 Intet

Else

 Maria ønsker at trække sig som staldkoordinator i forbindelse med staldmødet i morgen.  OBS på at bestyrelsen skal informere staldkoordinatoren om alt relevant efter møderne.  Hvis privatopstalderene vil lægge et beløb hver, vil vi så genoverveje at lave flere privatfolde?  Et hurtigt overslag er, at det kommer til at koste min. 28.000 at etablere 2 ekstra folde (frostsikrede vandtrug, høhække vand, strøm).  Christian indhenter priser på det, så det evt. kan komme med i næste års budget.  Opslag på fb og opfordring til at komme med forslag til ny fold-fordeling med flere folde. Det er ikke gjort.

Karina

 Privatstalden A. Staldkoordinator

B. Flere privatfolde

Mette Christian

Christian Karen 8

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Der informeres på staldmødet.  Møg grebene til udmugning: o De som tilhører ride klubben, bliver ved, at gå i stykker. o De sidste 2 indkøbte, skulle være brudsikre i hovedet, og det ser også ud til at være korrekt, men i stedet, går de så i stykker i skaft og håndtag. o Det er ikke længere muligt, at købe dele til grebene, de købes nu som hele sæt, hvilket man selvfølgelig også kan mærke på prisen. o Hvis vi skal købe nye, hver gang de går itu, syntes jeg det bliver en bekostelig affære, penge vi godt kan bruge andre stedet. o Jeg tænker lidt, at vi måske skal se på andre alternativer evt. i stål, som ikke går itu så ofte som nuværende? o Jeg vil lige tilføje, at jeg har en greb mage til klubbens, den bliver brugt flittigt hver dag, men er endnu ikke gået itu.  Det er besluttet at der fremover kun købes jerngrebe.  Marie beder Maria købe en ny metalgreb.  Det der er af reservedele på høloftet, samles til hele grebe på næste arbejdsdag.

C. Møg-grebe

Kamilla Maria

Alle Marie Christian

D. Ridehallen

Maria  Vi går den kolde tid i møde, hvilket godt kan mærkes på antal ryttere i ridehallen.  Der er ofte MANGE ryttere på samme tid i hallen, jeg har ledt rundt omkring på hjemmesiden, om der er et max. antal på, hvor mange rytter der må være i hallen af gangen, men syntes ikke at kunne finde noget.  Der spørges om det er et max antal derpå, eller der evt. skal laves et max?  Vi er modstander af flere regler end højst nødvendigt. Heller ikke muligt forhold Alle til dem der kommer udefra. Alle  OBS på staldmødet om at man kun opholder sig i hallen når man reelt rider hesten - ikke sidde på hesten ved barrieren og snakke. OBS på at tage hensyn til hinanden og ride venstre mod venstre.

E. Frøgræs

 Der spørges, om der er lavet nogen regnestykker eller tanker omkring frøgræs på foldene, eller det først bliver gjort til dec.  Vi evaluerer ved årsskiftet.

Maria

F. Vandkopper til vinter

 Er der gjort nogen tanker om, at undgå vandkopper i stalden fryser til vinter, evt, isolere rørene i gavlene.  Det skulle helst ikke ske igen, hvis der er cirkulation i systemet. OBS på at portene max. skal stå på klem i frostperioden og i vindretning skal de være lukkede. Minde om at huske at tjekke vandkopperne dagligt.

Maria

 Lejlighederne

 Intet.

 Eventuelt

 Valg til generalforsamling med som pkt. på næste møde

Karina

 Mandag den 28. november kl. 19.00  Karina tager kage med.

Alle Karina

 Næste møde A. Dato B. Kage

9

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, oktoberer 2016  

Referat af møde i bestyrelse for Sabro Rideklub, oktober 2016

Bestyrelsesmøde, oktoberer 2016  

Referat af møde i bestyrelse for Sabro Rideklub, oktober 2016

Advertisement