Page 1

Sidst revideret den 10. december 2012

Skolens ordensregler Skolen tilhører os alle, så pas godt på den

Sabro Skolevej 4

|

8471 Sabro

|

Telefon 8713 9720

|

Fax 8713 9724

|

sab@mbu.aarhus.dk

|

www.sabro -korsvejskolen.dk


SKOLENS ORDENSREGLER Ved at optræde hensynsfuldt over for hinanden skal alle være med til at skabe tryghed og trivsel for elever, lærere og alle andre, der færdes på skolen. Skolen tilhører os alle – også dig – så pas godt på den og dens ting. Hver klasse har ansvar for sit eget lokale. I klasselokalet foregår kun rolige aktiviteter. Det er tilladt at opholde sig roligt rundt på gangene for at besøge hinanden. I frikvartererne er det forbudt at opholde sig i cykel- og bilparkeringsområderne samt på det grønne område mod Viborgvej. Alle skolegårde og nederste fodboldbane må benyttes, idet den lukkede skolegård dog er forbeholdt 1. og 2. klasserne. Ligeledes er børnehaveklassernes gård forbeholdt 0. klasserne. Det er ikke tilladt at forlade skolegårdens område uden udgangstilladelse. Udgangstilladelse gives fra 7. - 9. klasse med hjemmets tilladelse. Udgangstilladelsen gælder mellemtimer og pauserne kl. 9:30 og 11:35. Sneboldkast må foregå på boldbanen. Fodbold må KUN spilles med bløde bolde. Ituslåede vinduer erstattes af eleven eller dennes forældre. I gården ved lærerværelset må der ikke spilles fodbold. Rulleskøjter, skateboards og løbehjul er kun tilladt udenfor.

Side 2 af 3


Vedrørende brug af mobiltelefoner på Sabro-Korsvejskolen Efterhånden er det blevet et problem med elevers brug af mobiltelefoner i undervisningstiden, det gælder også opringning udefra. Ofte er det endda deres forældre, der ringer. Det betyder: 

Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar.

Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt i undervisningstiden.

Ved overtrædelse af ovenstående: 

Mobiltelefonen inddrages og afleveres på kontoret.

Mobiltelefonen kan først afhentes efter skoletid af elevens forældre.

Vigtige meddelelser til eleverne kan som hidtil ske ved henvendelse til skolens kontor.

Sabro Skolevej 4

|

8471 Sabro

|

Telefon 8713 9720

|

Fax 8713 9724

|

sab@mbu.aarhus.dk

|

www.sabro-korsvejskolen.dk

Side 3 af 3

Skolens ordensregler  

Skolens ordensregler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you