Page 1

Sidst revideret den 26. september 2013

Skolebestyrelsen Kort præsentation af de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejskolen

Sabro Skolevej 4

|

8471 Sabro

|

Telefon 8713 9720

|

Fax 8713 9724

|

sab@mbu.aarhus.dk

|

www.sabro-korsvejskolen.dk


Medlemmer af skolebestyrelsen Skolens ledelse

Forældrerepræsentanter

Carsten Aude, skoleleder

Anne Troelsen

Svend Ladefoged, administrativ leder

Karsten Jensen

Dick D. Glintborg, pædagogisk leder

Vibeke Damgaard

Per Larsen, SFO-leder

Thomas Økjær

Medarbejderrepræsentanter

Trine Brøner

Flemming Thisted Marianne Holm Nielsen

Elevrepræsentanter Jens Philip Puriya Yazdani Pernille Beck Ulrich

Side 2 af 7


Anne Troelsen Jeg har 2 børn på skolen, der går i henholdsvis 3. og 6. klasse. Jeg er uddannet jurist med speciale i børneret. Jeg har i flere år arbejdet som familiesagsbehandler i en kommunal familieafd., været sagsbehandler i familieretsafd. på Statsforvaltningen, samt konsulent i Videnscenter om sociale indsatser ved seksuelle overgreb på børn. De seneste 3 år har jeg valgt at arbejde som privat dagplejer, fordi jeg var ked af at være så meget væk fra mine egne børn og fordi jeg synes, det er skønt at være sammen med børn hele dagen. Jeg har i 4 år siddet i Århus Kommunes Børne- og Ungeråd og så har jeg været med i det tidligere Projekt PladsTLeg på vores skole. I forhold til arbejdet i skolebestyrelsen, har jeg et brændende ønske om at være med til at give vores børn de allerbedste skoleoplevelser og så gode rammer for indlæring som overhovedet muligt. Det betyder også, at jeg bl.a. vil kæmpe for at trække flere midler til skolen til børn med særlige behov. En vigtig del af at skabe gode rammer for indlæring, er at skabe et godt arbejdsmiljø på vores skole og det er for alle på skolen: lærere, pædagoger og både elever uden særlige behov og dem med særlige behov. Det er jeg meget optaget af. Det er min overbevisning, at ”God Stil” er et vigtigt skridt for at nå hen til det mål. Jeg kan bidrage med:   

mange års erfaring fra relevant bestyrelses- og rådsarbejde. stort erhvervsmæssigt kendskab til børne- og ungeområdet gåpåmod

Side 3 af 7


Karsten Jensen Jeg hedder Karsten Jensen og er far til Laura og Andreas i 0.B. Jeg har en bred vifte af erfaring og viden fra flere forskellige uddannelser og jobs, blandt andet fra Handelshøjskolen, militæret og det private erhvervsliv. I dag er jeg ansat som produktchef indenfor international indkøb. Jeg har et godt kendskab til Sabro og omegn, gennem i flere år at have boet i byen, have været aktive i idrætsforeningen både som udøver og træner samt selv at have gået på Sabro-Korsvejskolen. Der er i denne tid meget snak om Folkeskolen, og om den er god nok. Jeg er sikker på, at Folkeskolen kan være mere end god nok, og hvis jeg får chancen, vil jeg i skolebestyrelsen arbejde for, at Sabro-Korsvejskolen viser netop det, ved at give vores børn en god uddannelse, samtidig med at de får en livsvarig god oplevelse ud af det. Med min erfaring kan jeg bl.a. bidrage med viden omkring økonomi, ledelse og kontakt med forskellige kulturer, men jeg vil derudover også have meget fokus på, at alle børn oplever tryghed i deres skoletid, samtidig med at der er plads til alle.

Side 4 af 7


Vibeke Damgaard Jeg er mor til 5 børn: Danah som går på 8. årgang på Rønbækskolen i Hinnerup, Anders fra 6.c, Yasmin fra 2.b og Ibrahim fra 0.c, på skolen. Derudover er der Aisha i 0. klasse efter sommerferien. Jeg er uddannet som export/salgsassistent og har arbejdet indenfor møbelbranchen i mange år. De sidste 8 år har jeg tilbragt hjemme. I min fritid er jeg instruktør for en flok dejlige 5-årige, ligesom jeg sidder i bestyrelsen for Sabro IF´s gymnastikafdeling. I samme forbindelse har jeg lige afsluttet et kursus i konflikthåndtering, hvilket er et spændende emne, som jeg godt kunne tænke mig at udforske nærmere. Resten af fritiden bliver brugt på familien. Som person er jeg positiv, initiativrig, jeg prøver at se muligheder frem for begrænsninger og dertil har jeg en god portion humor. Jeg har ikke siddet i skolebestyrelsen før, men føler nu at jeg har lysten, tiden og overskud til at kunne gå helhjertet ind i det. Det jeg kan bidrage med, er min egen erfaring i forbindelse med de udfordringer der er, når ens barn starter i skole, men også når en masse forskellige mennesker skal indgå i et fællesskab. Jeg vil gerne arbejde videre med tankegangen omkring God Stil, da jeg mener, at det kan gøre hverdagen lettere for både børn, forældre og lærerne. En anden ting er at få et bedre samarbejde parallelklasserne imellem, så en eventuel sammenlægning af klasserne bliver lettere. Naturligvis at gøre skolen til et godt og trygt sted for børnene at lære udvikle sig med de midler der er til rådighed samt at give dem det bedste afsæt til en videre uddannelse. Alt i alt syntes jeg det er en unik chance for at få indflydelse på den folkeskole, som er en stor del af vores børn.

Side 5 af 7


Thomas Økjær Jeg er 40 år gammel og har 4 drenge i alderen 6, 9, 10 og 17 år. De 3 af dem går her på skolen (0C Theodor, 2A August, 4Y David) og den sidste går i 1G på Langkær gymnasium. Jeg er uddannet tømrer, samt byggetekniker. Jeg har altid siddet i forældrerådene i mine børns klasser, hvilket jeg altid har fundet udfordrende. Nu kunne jeg i midlertidig godt tænke mig at stille op til skolebestyrelsen, da det er en post hvor der er mulighed for, at få mere indflydelse på de ting der foregår på skolen. Jeg føler nu jeg har det fornødne overskud til at gå ind i det arbejde, der skal være med til at videreudvikle vores skole, så den er klar til de fremtidige udfordringer vi står overfor, både økonomisk og fagligt.

Side 6 af 7


Trine Brøner Jeg har tre børn på skolen. Jeg arbejder på en børnekræft-afdeling som sygeplejerske. Vi bor uden for Sabro i landsbyen Yderup. Jeg har siddet i skolebestyrelsen i 4 lærerige og turbulente år med udskiftning af ledelse. Det har taget tid at komme ind i og lære folkeskolen at kende, en meget anderledes folkeskole end den jeg selv gik i da jeg var barn, til trods for at jeg gik på selvsamme skole. I kraft af at skolen har eksperter inden for læreprocesser, pædagogik, administration, faglighed m.v., mener jeg, at opgaven for de forældrevalgte i skolebestyrelsen er, at komme som lægfolk, der har andre erfaringer, ser tingene fra en anden vinkel og tænker med hjertet i stedet for hjernen, da det er vores børn, der er omdrejningspunkt for det hele. Det er vores rolle som forældre, der skal i spil, når vi diskuterer principper, politikker, økonomi osv., for at det bliver en folkeskole, hvor vores børn trives og udvikles i samspil med de lærere, der er på skolen. Der er stadig mange spændende ting som skolebestyrelsen skal arbejde med i de kommende år og jeg ser frem til fortsat at være en del af dette arbejde.

Side 7 af 7

130926 medlemsbeskrivelse  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you