Page 1

20.12 – 27.12 2013

–Buon natale!

JUL I VIDUNDERLIGE ROMA

Reiseleder: Gunnar Skjolden

Hvem har sagt at julen må være hvit? Gjør den gylden, opplev julen i det fine vinterlyset, gult som av rav, som kaster lange skygger i Romas gater midtvinters. Roma er mer enn bare en by, Roma er en hel verden. Opplevelsene står i kø, her finnes alt av kunst, historie, shopping og matkultur. Roma er byen man må besøke en gang – og så stadig vil vende tilbake til! Byen går en i blodet, den setter seg i bena. Vi g jentar suksessen. Vår lille gruppe i Roma

i julen de siste årene hadde stor glede av oppholdet. Sammenhold og felles utforsking, men også tid på egenhånd. Juleaftens middag i jødekvarteret tett ved den gamle synagogen og Skilpadde-fontenen, midnattsmesse i Himmelalterkirken, virkelig orkesterplass under pavens juledagstale på Petersplassen med sveitsergarden og hele guttemusikken, julekrybbesafari til utallige kirker, julemarked på Piazza Navona, små konserter i bortgjemte lokaler, og i noen større. En tur til Romas gamle havneby Ostia, eller til keramikerne i Deruta? Vi har tid! – Ikke snø, ikke issvuller. Men saftig, grønt gress i parkene. Det kan komme en skur, men oftest en høy, dyp-blå himmel over det hele. Roma er en by for seg, jul i Roma er noe helt spesielt.

Vi bor utmerket på hotellet Romanico Palace, bra standard, rent og pent, et par kvartaler fra den fasjonable Via Veneto, kanskje den mest berømte av Romas gater, udødeliggjort i Fellinis klassiske

Romanico Palace *** *

Via Boncompagn i, 37 00187 Roma www.hotelromanic o.com

film, «La Dolce Vita». Litt falmet? – Fremdeles flott med butikker, hoteller og barer, og vil trolig være fint illuminert til ære for høytiden. Hotellet ligger 150 meter fra museene i parken i Villa Borghese og 400 meter fra Den spanske trapp og den fine butikkgaten Via Condotti, motehusenes hovedgate med juleshopping på høyt nivå. 700 meter å gå til Fontana di Trevi og utstillingene i Quirinale-palassets staller.

Reiseleder Gunnar Skjolden har slitt mange

skosåler i Romas gater. – Jeg er oppriktig glad i denne byen, sier han. Vi får med en autorisert guide på et par gode halvdags vandringer, til det historiske sentrum og til Forum Romanum. Utover dette ser jeg fram til å vise vei, finne begivenheter, sørge for tilbud om felles måltider og gi ideer til ting å gjøre på egenhånd. Mange har sterke bånd til julen hjemme, til familie eller egne tradisjoner. For den som ønsker jul på en annen måte, er knapt noe bedre enn å tilbringe den på reise i Roma.

Benvenuti – Velkommen!


Pris person i dobbeltrom Tillegg for enkeltrom

Kr 12.800,Kr 3.400,-

Prisen inkluderer »»Flyreise med Lufthansa fra Oslo inkl. skatter og avgifter, fra andre byer etter avtale

»»Transport med egen buss fra flyplass til hotellet og tilbake

»»Opphold 7 netter på Hotel Romanico,

Via Boncompagni, 37, 00187 Roma, Italia eller lignende, 4****, med frokost »»To halvdags vandringer med guide »»Velkomst- og avslutningsmiddag med drikke »»Norsk reiseleder på hele reisen samt (skandinavisktalende) guide på utfluktene

Prisen inkluderer ikke »»Frivilling avbestillingsbeskyttelse og forsikringer

»»Ikke inkluderte måltider og personlige utgifter »»Lokal turistskatt, 4 euro per person per natt Prisforbehold

Prisen er inkludert kjente skatter og avgifter pr. 11. mars 2013 og minimum 15 deltakere. Vi tar forbehold vedr. økte skatter, avgifter og valutakurser, og endring av flytider. I tilfelle færre påmeldte forbeholder vi oss retten til å øke prisen noe eller i verste fall å kansellere turen. I så fall vil beskjed bli gitt senest 30 dager før avreise

Påmeldingsskjema

Påmelding skjer på eget skjema. For spørsmål eller flere opplysninger om turen, ta kontakt med Gunnar Skjolden tlf. 24 14 94 00 gunnar@sabra.no Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.


Påmelding Jul i vidunderlige Roma

20.12. - 27.12.2013 Gunnar Skjolden

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Destinasjon Avreisedato Reiseleder Person 1

Person 2

_________________________________________________________________ Fullt navn i henhold til pass

_________________________________________________________________ Fullt navn i henhold til pass

_________________________________________________________________ Adr.

_________________________________________________________________ Adr.

_________________________________________________________________ Postnr / Poststed

_________________________________________________________________ Postnr / Poststed

_________________________________________________________________ Tlf / mob

_________________________________________________________________ Tlf / mob

_________________________________________________________________ Epostadresse

_________________________________________________________________ Epostadresse

_________________________________________________________________ Tilslutning fra flyplass

_________________________________________________________________ Tilslutning fra flyplass

Ønsker å bo i:

Ønsker å bo i:

Dobbeltrom

enkeltrom

Dobbeltrom

enkeltrom

For evt. andre opplysninger som kan ha betydning for turen - benytt dette feltet:

Reisevilkår

Påmelding

naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer

Endring av pris og program

Påmelding skal skje skriftlig på dette skjemaet,

eller andre begivenheter som må likestilles, og det

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer

enten elektronisk eller per post. Alle har fordel av

er rimelig grunn til å anta at disse forhold også

pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det

at påmeldingen skjer så tidlig som mulig. Påmel-

vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved

gjelder i første rekke valutaendringer og økning av

dingsfrist er angitt i turens program. Påmeldinger

avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebe-

skatter og/ eller avgifter. Prisen for en tur er basert

etter fristen vil vi forsøke å følge opp, men ta da

tales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles

på et bestemt antall reisende, hvilket skal fremgå

direkte kontakt for å høre om ledige plasser.

av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som

av turens program. Ved avvik fra dette antallet har

påberopes som grunn for avbestillingen var eller

Sabra Tours anledning til å endre prisene. Ved

burde vært kjent før bestilling. Sabra Tours AS

prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anled-

følger Utenriksdepartementets anbefalinger.

ning til å heve avtalen. Informasjon om flytider og

Depositum Sabra Tours AS fakturerer kunden et depositum pålydende kr 1500 for turer i Europa og kr 2000

flyselskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt.

for turer i verden for øvrig. I særskilte tilfeller kan

Avbestilling mot gebyr

depositumsbeløpet være høyere som følge av un-

Ved avbestilling av andre grunner enn force ma-

Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en

derleverandørers tidlige betalingsforpliktelser. Dette

jeure mer enn 42 dager før avreise, betales et gebyr

reise skal meddeles den reisende skriftlig.

kan i så fall ikke refunderes på noe tidspunkt.

på kr. 300,- per person til dekning av administrative

Avlysning eller utsettelse En gruppetur med færre enn 15 påmeldte, hvis

kostnader. På grunn av begrenset avbestillingsrett

Betalingsvilkår

overfor underleverandør, betales

Depositum og ev. avbestillingsforsikring faktureres

gebyr likt innbetalt depositum ved

når vi mottar skriftlig påmelding/ bestilling.

avbestilling 42 – 36 dager før avreise

35 dager før avreise forfaller hovedfaktura med

turens pris i sin helhet ved avbestilling mindre

mindre annet er avtalt mellom partene. Reisedo-

enn 36 dager før avreisetidspunkt

kumenter og billetter gjøres gyldig når Sabra Tours

ikke annet er angitt i programmet, kan avlyses. Det samme kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får

Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil.

da tilbud om en annen tur eller tilbakebetalt inn-

Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er

mottar betaling. På sluttfakturaen trekkes det

betalt beløp. Avlysning eller utsettelse av turen skal

forhindret fra å reise pga. manglende billetter, pass

innbetalte depositumsbeløpet fra.

varsles personlig direkte til deltakerne/reiselederen.

eller andre dokumenter, må de reisende betale

Generelle vilkår

Dette skal skje snarest mulig og senest 30 dager

turen i sin helhet.

Det vises ellers til Lov om Pakkereiser av

før avreise.

Avbestilling ved force majeure

Forsikringer Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet

reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å

eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14

tegne de forsikringer som ønskes.

dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger,

25.08.1995 med senere endringer, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjeldende fra 01.04.2007.


PĂĽmeldingsskjema klippes av og sendes i lukket konvolutt til:

SABRA TOURS AS Att. Gunnar Skjolden Box 6288 Etterstad 0603 Oslo

Besøksadr: Grenseveien 92, 0663 Oslo Postadr: Box 6288 Etterstad, N-0603 Oslo

Bankgiro: 8150 15 80597 Org. nr. 966 681 454

Telefon: (+47) 24 14 94 00 Fax. (+47) 24 14 94 10

Epost: post@sabra.no Web: www.sabra.no

roma-skjolden13-web2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you