Page 1

23. oktober - 1. november 2014

Rundreise i Israel

Dagsprogram Fr. 23/10: NORGE - ISRAEL. Gardermoen - Wien - Tel Aviv Her venter buss og guide som tar oss til vårt hotell METROPOLITAN HOTEL i TEL AVIV. Det blir sen ankomst til hotellet. Fr. 24/10: TEL AVIV - TIBERIAS. Vi starter dagen kl. 10.00 og vårt første besøk i dag er CAESAREA ved havet. Her ser vi teateret, restene av Herodes Palass, Hippodromen og Korsfarerbyen. Deretter fortsetter vi videre mot nord og opp på toppen av KARMEL fjellet til MUCHRAKA hvor profeten Elias holdt til. Her har vi en fantastisk utsikt over JIZREEL/HARMAGEDDON Sletten og ut over MIDDELHAVET. Vi ser også over mot GALILEA. Vi kjører til HAIFA hvor

vi besøker BET SKANDINAVIA. Sent på ettermiddagen fortsetter vi til TIBERIAS ved GENESARETSJØEN og tar inn på LEONARDO hotell. Frokost og middag. Lø. 25/10: OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN. Vi spaserer ned til sjøen og begir oss ut på en båttur på GENESARETSJØEN fra TIBERIAS og til kibbutz NOF GINNOSAR på nordvestsiden av sjøen. Herfra tar bussen oss opp til BERGPREKENSTEDET. Herfra spaserer vi ned til TAGBHA hvor Jesus møtte sine disipler etter oppstandelsen. Så fortsetter vi til Jesu egen by KAPERNAUM for besøk. Vi stopper et sted i området og kjøper oss lunsj. Så går turen til NASARET

Reiseledere: Anne Kristin Evensen og Ole Holmen Flytider 23. oktober Gardermoen – Wien Wien – Tel Aviv

14:05 16:35 20:25 23:50

1. november Tel Aviv – Wien Wien – Gardermoen

06:20 09:15 10:20 12:45

hvor vi besøker stedet som tradisjonen sier at folket ville presse Jesus utfor fjellet. Herfra har vi bl.a. en flott utsikt til TABOR, NAIN og over mot GILBOAFJELLET m.m. Før vi forlater NASARET besøker vi BEBUDELSESKIRKEN. Retur til TIBERIAS og vårt hotell. Frokost og middag. Sø. 26/10: NORDRE ISRAEL. Vi kjører opp på NAFTALIFJELLENE langs den libanesiske grensen til MISGAV AM. Her får vi høre om kampene mellom Hisbollah og Israel. Bussen tar oss først opp på HERMON fjellet 2072 m.o.h. til forlegningen til de Israelske soldatene som vokter HERMON fjellet og grensen til LIBANON og SYRIA. Her skal vi også spise lunsj. Fortsetter opp på GOLAN


Ma. 27/10: TIBERIAS – JERUSALEM. Vårt første stopp er ved DÅPSSTEDET i JORDAN eleven. Så til SAKNE og de varme kildene ved GILBOA fjellet. Deretter kjører vi inn i SAMARIA til hotell ESHEL HASHOMRON i ARIEL for lunsj. På ettermiddagen fortsetter vi til ELON MORE hvor ABRAHAM kom til landet. Deretter til SHILO hvor bl.a. Tabernaklet sto i ca. 400 år og vi ankommer JERUSALEM og vårt hotell GRAND COURT. Frokost og middag. Ti. 28/10:JERUSALEM. Vi begynner dagen i YAD VASHEM – minnesmerke over falne jøder under annen verdenskrig. Deretter besøker vi EITANIM hvor pinsevennene har sitt arbeid i ISRAEL. Så stopper vi et sted hvor vi kjøper oss lunsj. Resten av ettermiddagen til egen disposisjon. Frokost og middag. On. 29/10: JERUSALEM. Formiddagstur inn i SAMARIA. Første stopp er JAKOBS BRØNN i SIKEM, stedet hvor Jesus møtte den samaritanske kvinne. Deretter går turen til Josvas alter. Vi har en flott utsikt til fjellene EBAL og GARISIM midt i hjertet av SAMARIA. Vi returnerer til JERUSALEM og avslutter turen på OLJEBERGET hvor vi har en fantastisk utsikt over JERUSALEM og områdene omkring og GETSEMANE. Herfra spaserer vi ned til GETSEMANE via

GRÅTEKIRKEN hvor vi avslutter dagen. Resten av ettermiddagen fri. Frokost og middag. To. 30/10: JERUSALEM. Vi begynner dagen i GORDONS GOLGATA og den tomme grav. Her skal vi også ha NATTVERD. Vi spaserer hit fra hotellet. Fortsetter gjennom HERODESPORTEN og inn i gamle byen til BETESDA DAM. Fortsetter opp til GABBATA og restene av ANTONIABORGEN hvor Jesus ble domfelt av Pilatus. Vi fortsetter ut på VIA DOLEROSA og går til GRAVKIRKEN. Vi finner et sted for lunsj. På ettermiddagen spaserer vi gjennom det JØDISKE kvarteret og ned til KLAGEMUREN. Resten av dagen til egen disposisjon. Frokost og middag. Fr. 31/10: DØDEHAVET (MASADA frivillig tur.) Vi setter kursen ut i JUDA ørken og ned til QUMRAN grottene ved DØDEHAVET. Her besøker vi stedet hvor esserne bodde. Vi fortsetter langs DØDEHAVET til EIN BOKEK hvor vi svømmer i DØDEHAVET. Ekstraturen til Masada NOK 125.- (bør helst bestilles før avreise fra Norge). De som vil tar en ekstratur til MASADA borgen hvor taubanen tar oss opp ca 400m til platået. Her får vi høre historien om zelotene/jødene og deres kamp mot romerne i årene 70 – 73 e.Kr. Kjører så til EIN BOKEK så også Masadafarerne får et bad i havet før vi returnerer til JERUSALEM. Frokost og middag. Lø. 1/11: ISRAEL – NORGE. Vi må opp kl. 02.30 og må være på flyplassen 03.20 ca. 3 timer før avgang. Tel Aviv - Wien - Gardermoen

Pris ved minimum 30 betalende NOK 13.190.Pris ved minimum 40 betalende NOK 12.990.Prisen inkluderer »»Flyreise Oslo– Tel Aviv med retur. »»Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise.

»»Transport flyplass - hotell - flyplass. »»Opphold på hotell i dobbeltrom. »»Frokost og middag alle dager. »»Rundreise ifølge det oppsatte program. »»Inngangspenger til severdighetene ifølge programmet.

»»Båt tur på Genesaretsjøen. »»Skuddsikker buss i Samaria. »»Skandinavisk talende guide. »»Norsk reiseledelse. Prisen inkluderer ikke »»Flyskatter nok 2.131.- ( kan forandres) »»Tips til guide, sjåfør og hoteller. usd 80.pr. person.

»»Taubane til Masada. »»Tillegg for enkeltrom NOK 4.480.Vi tar forbehold om endringer i program og pris. Ved påmelding, vennligst benytt påmeldingsskjema. På melding så snart som mulig da vi har begrenset med plasser. Velkommen med oss på tur.

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.

HØYDENE til fjellet på BEN TAL 1250 m over havet for bla. å høre om kampene på GOLAN under YOM KIPPUR krigen i 1973. Fortsetter over GOLAN HØYDENE og ned til HAMAT GADER på grensen mellom Syria – Jordan og Israel. Her bader vi i de varme kildene. Retur til TIBERIAS. Frokost, lunsj og middag.


Påmelding Rundreise i Israel 23.10 - 1.11.2014 Anne Kristin Evensen og Ole Holmen ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Destinasjon Dato Reiseleder Person 1

Person 2

______________________________________________________________________ Fullt navn i henhold til pass

______________________________________________________________________ Fullt navn i henhold til pass

__________________________________ __________________________________ Passnummer Fødelsdato

__________________________________ __________________________________ Passnummer Fødelsdato

______________________________________________________________________ Adr.

______________________________________________________________________ Adr.

______________________________________________________________________ Postnr / Poststed

______________________________________________________________________ Postnr / Poststed

______________________________________________________________________ Tlf / mob

______________________________________________________________________ Tlf / mob

______________________________________________________________________ Epostadresse

______________________________________________________________________ Epostadresse

______________________________________________________________________ Tilslutning fra flyplass

______________________________________________________________________ Tilslutning fra flyplass

Ønsker å bo i:

Ønsker å bo i:

Dobbeltrom

enkeltrom

Dobbeltrom

enkeltrom

For evt. andre opplysninger som kan ha betydning for turen - benytt dette feltet:

Jeg/vi har lest og godtar avtalevilkårene. Signatur: ______________________________________________

Reisevilkår

PÅMELDING

Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldingsblankett eller elektronisk på vår nettside. Påmelding er bindende og innebærer aksept av turens reisevilkår. Alle har fordel av at påmeldingen skjer så tidlig som mulig. Noen turer har påmeldingsfrist som er angitt i turens program. Påmeldinger etter fristen vil vi forsøke å følge opp, ta i så fall kontakt for å høre om ledige plasser. For gjester som reiser alene og ønsker dobbeltrom vil vi så langt som mulig tilrettelegge for romdeling. Dersom dette ikke er mulig, vil enkeltrom bli tilbudt uten tillegg i prisen.

DEPOSITUM

Når Sabra Tours mottar påmelding faktureres et depositum pålydende kr 1 500 for turer i Europa og kr 2 500 for turer i verden for øvrig. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til underleverandører medføre høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er dette heller ikke refunderbart. Dette er i så fall oppgitt i programbrosjyren.

AVLYSNING ELLER UTSETTELSE

En gruppetur med for få påmeldte, kan avlyses. Det samme kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da valget mellom en annen tur eller tilbakebetaling av innbetalt beløp. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles personlig til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og senest 30 dager før avreise.

AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller

burde vært kjent før bestilling. Sabra Tours AS følger Utenriksdepartementets reiseråd.

AVBESTILLING MOT GEBYR

Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum, gjelder ikke som avbestilling. Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende avbestillingsregler:

»»Avbestilles turen mer enn 105 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr 750,-.

»»Avbestilles turen mindre enn 105 dager og innen

65 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr 1 500,-. »»Avbestilles turen fra 65 dager og innen 35 dager før avreisedato, vil det kreves 50 % av turprisen. »»Avbestilles turen 35 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen. I noen tilfeller kan reglene være strengere enn dette som følge av betalingsforpliktelser og depositumskrav fra underleverandører. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle programbrosjyren.

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Sabra Tours anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reiseforsikring allerede inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

PASS/DIVERSE

Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov underveis må opplyses ved påmelding.

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/eller avgifter. Hvis ikke annet er oppgitt i programbrosjyren, er prisen basert på 20 betalende deltagere. Ved avvik fra dette antallet har Sabra Tours anledning til å endre prisen. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anledning til å heve avtalen. Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal meddeles den reisende skriftlig.

BETALINGSVILKÅR

Depositum og faktureres når vi mottar skriftlig eller elektronisk påmelding. 35 dager før avreise forfaller normalt sluttfakturaen for reisen med mindre annet er avtalt mellom partene. Reisedokumenter og billetter gjøres gyldig og sendes den reisende når Sabra Tours mottar betaling. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra.

GENERELLE VILKÅR

Sabra Tours opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Sabra Tours tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.


PĂĽmeldingsskjema klippes av og sendes i lukket konvolutt til:

SABRA FOKUSREISER AS Box 6288 Etterstad N-0603 Oslo

Besøksadr: Vesterveien 3, Kristiansand Postadr: Box 6288 Etterstad, 0603 Oslo

Bankgiro: 8150 15 80651 Org. nr. 910 844 644

Telefon: (+47) 38 12 56 60 Fax. (+47) 38 12 56 61

Epost: post@fokusreiser.no Web: www.fokusreiser.no

Rundreise i Israel med Holmen og Evensen  

Sabra Fokusreiser, oktober/november 2014

Rundreise i Israel med Holmen og Evensen  

Sabra Fokusreiser, oktober/november 2014

Advertisement