Page 1

Velkommen til supercard    

ét kort til alt             

en vision om en verden af muligheder 


supercard as    ...én vision  ...én database  ...ét kort         ‐ til alt    supercard har opfundet hjulet   


SC‐database   én database til alt... 


SC‐Database er kernen i  ”ét kort til alt”   

Central database, til oprettelse og vedligehold af  person‐ og kortdata  Automatisk udveksling af data med eksterne   systemer via SC‐Exchange  Kan integreres med alle ADK‐systemer på markedet   Nemt og hurtigt at oprette eller nedlægge et kort   Samlet administration af alle funktioner og   moduler i SC‐serien  Indeholder alle relevante person, transaktions og  saldooplysninger  Kan integreres med løn, HR‐databasen samt AD  Med SC‐database er fremtidens udvidelse sikret.    supercard ‐ så er du godt i gang     


SC‐kortproduktion   det hele starter med kortet... 


SC‐kortproduktion    

Unik kombination af dansk udviklet software  og verdens bedste kortprintere  Automatisk overførsel af persondata fra persondatabase  Brugeren tager selv sig eget billede via fotoboks  Dit eget layout og design på id– og adgangkortet  Kun én software til håndtering af alle funktioner  Oprettelse af kort med personoplysninger og foto  Oprettelse eller valg af PIN‐kode  Rettigheder til adgangskontrol  Rettigheder til kopi– og print  Oprettelse til kantinebetaling  Tildeling af klasse/hold ved fremmøderegistrering  Mifare‐chip, magnetstribe eller prox  Laminering, hologram og billede øger kvalitet og sikkerhed    supercard ‐ så er du godt i gang 


SC‐Kantine   ingen kontanter og hurtigere ekspedition... 


SC‐kantine    

Ingen kontanter i kantinen  Betaling via id‐, studie‐ eller adgangskortet  Ingen ventetid ‐ transaktionstid på under 1 sek.  Saldoen ligger direkte på kortet  Fri styring og layout af kasseterminal, menuer mv.  Opsætning og rapporter styres fra egen pc  Mulighed for prisdifferenciering     ‐ forskellige priser til forskellige grupper  Mulighed for flere terminaler på samme løsning  Mulighed for selvbetjeningskantine  Høj driftsikkerhed, decentral backup af transaktioner  Understøtter stregkodelæser, dankortterminal samt kort‐ læsere i slik, flaske og kaffeautomater  Rekvisitionskøb, mødeafregning på afdelingskonto mv.    supercard ‐ så er du godt i gang 


SC‐kopi/print   vi får multifunktionsmaskinen til at tænke...


SC‐kopi/print    

Fuld styring af udskrifter og kopiering  Komplet ”follow‐me” print, hvor udskriften først kommer,  når brugeren står foran printeren.  Producentuafhængig, understøtter alle større producenter  kan installeres i et blandet miljø  Omkostningsreducerende ‐ ingen udskrifter til forkert  printer eller forsvundne udskrifter  Håndterer såvel netværks‐ som lokale printere  Høj sikkerhed v/ f.eks. personfølsomme oplysninger  Forbrugskontrol ‐ opgørelse pr. bruger, pr.printer,  pr.afdeling samt pr. projekt  Brugerdifferentiering ‐ betaling eller gratis kopi/print kan  opsættes pr. bruger eller brugertype (f.eks. lærer/elev)  Mulighed for spærring af udskriftstyper (f.eks. farve)  Eksterne terminaler eller integrerede løsninger    supercard ‐ så er du godt i gang 


SC‐fremmøde   registrering af fremmøde... 


SC‐fremmøde    

Fremmøderegistrering af elever  Fuldt integreret med institutionens administrations‐ sysmtem som f.eks. EASY‐A  Mulighed for at trække rapporte på alle niveauer, fra  enkeltpersoner over hold/klasser til hele grupper  Fri konfiguration af rettidigt fremmødetidspunkt  Mulighed for at efterregistrere fremmøde/fravær  Mulighed for at indlægge ”lovligt fravær”  Klassespejl med elevfotos til læreren ‐ visuel visning af  registrerede elever i klasselokalet   Benytter eksisterende adgangskort til registrering  Mulighed for at sende SMS‐besked til forsinkede elever    supercard ‐ så er du godt i gang 


SC‐booking   booking af mødelokaler mv... 


SC‐booking    

Administration af mødelokaler   Booking via egen intranetside  Exchange med Microsoft Outlook eller Lotus Notes  Visning af mødelokalets faciliteter, f.eks. projekter mv.  Bestilling af forplejning fra kantinen eller AV‐udstyr  Sekretærfunktion ‐ booking af lokale for kollega    Ekstra funktioner via SC‐exchange:  Lokalet kan kun åbnes af den, der har bestilt det   (benytter ADK‐læseren på mødelokalet)  CTS’en sætter varme på kort før mødestart  (giver mulighed for besparelser på rumopvarmning)    supercard ‐ så er du godt i gang 


SC‐betaling   brug kortet i automaterne... 


SC‐betaling    

Internt betalingssystem til kantine og automater  50% hurtigere betaling i automater   ‐ ingen ventetid i kantinen  Prisdiffentiering baseret på brugerens kort  Saldo direkte på kortet  Penge overføres via web eller dankort automat  Mulighed for betaling via løntræk  Kontantløse automater eliminerer risikoen for indbrud  Benytter alle typer eksisterende adgangskort  Redundant saldooplysning i SC‐databasen sikrer brugeren  ved tab af kort    supercard ‐ så er du godt i gang 


SC‐exchange   kommunikation med eksterne systemer... 


SC‐exchange    

Udveksling af data mellem SC‐databasen og eksterne   systemer som f.eks.:  Adgangskontrolsystemer  HR‐database og lønsystemer  CTS‐systemer  Active Directory  Studieadministrationssystemer   (f.eks. EASY‐A, SIS, STADS el. LUDUS)  Øvrige systemer via kommaseparerede filer    supercard ‐ så er du godt i gang 


supercard as  Rugmarken 35  3520 Farum  www.supercard.dk  e‐mail: info@supercard.dk  Tlf. 45 95 05 20  Fax: 45 95 05 29 

supercard - et kort til alt  

supercards integrationsløsning baseret på SC-database samler kantine, kopi/print, kortproduktion med adgangskontrollen, HR- og løndatabasen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you