Page 1

Styrelseledamot i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag – Kanske något för dig?

Vem tycker du ska ta ansvar för boendet i din kommun? Förmodligen någon som vill skapa en god miljö som man känner sig stolt att bo och leva i. Kanske någon med intresse för ekonomi, för klimatsmarta lösningar och för ny teknik? Kanske någon som du?


Styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag:

– Bli en i ett team som jobbar för företagets bästa I ett hyreshus bor människor med olika kön, ålder, hushållstyp, inkomstnivå och ursprung. Det är viktigt att även styrelsens medlemmar är en blandad grupp av människor som kan komma med olika infallsvinklar på problem och lösningar. Du har något att bidra med Har du en åsikt om hur ett bostadsområde ska se ut och skötas för att du själv skulle vilja bo där? Är du intresserad av att arbeta för kommunens och regionens utveckling? Då kan du vara rätt person för ett uppdrag som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag. Som styrelseledamot får du utnyttja hela din kunskap och kreativitet för att tillsammans med resten av styrelsen och VD hitta breda, långsiktigt hållbara lösningar på sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar. Allt för att skapa en inspirerande och trygg miljö där människor är stolta över att bo. Du påverkar din kommuns utveckling Nya bostäder kommer till – bostadsområden förändras – värdefulla miljöer bevaras. I det kommunala bostadsföretaget fattas beslut som har betydelse för din kommuns utveckling. Styrelsens uppgift i ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag är att utifrån ägarens intentioner fatta beslut som ger bolaget möjlighet att arbeta affärsmässigt. Bostadsföretaget är både en spännande affärsverksamhet och en samhällsnyttig aktör i kommunen. Du är med och delar ansvaret för en av kommunens största tillgångar Genom sitt bostadsföretag äger din kommun fastigheter på flera platser i kommunen. Det är ansvarsfullt och viktigt att vara ledamot i styrelsen. Det är också meningsfullt och spännande att ta tillvara de stora värdena till nytta för kommuninvånarna. Välkommen att anta en spännande utmaning som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag, din kunskap och erfarenhet behövs!

Vad är SABO? SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO erbjuder sina medlemmar stöd och service genom information, kompetens- och erfarenhetsutbyte. SABO verkar också för att ge medlemsföretagen goda förutsättningar och hyresrätten en positiv utveckling. • Tillsammans har SABOs medlemsföretag cirka 729 000 lägenheter med över en miljon hyresgäster. • Nästan 3 000 personer sitter i en styrelse i ett SABO-företag. • SABOs medlemsföretag finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till nästan 24 000 lägenheter.

Denna information är framställd av en arbetsgrupp inom SABOs styrelse med uppgift att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald. För mer information, kontakta: Maj Karlsson (S), maj.karlsson@kommunal.se, Mikael Åström (S), mikael.astrom@telia.com, Thomas Martinsson (MP), thomas.martinsson@stadshuset.goteborg.se, Carin Ramneskär(M), carin@ramneskar.se, Hans Klintbom (C), hans.klintbom@gotland.se eller Elisabet Sundberger, elisabet.sundberger@sabo.se.


Få kvinnor i styrelserna i SABO-företagen

29% kvinnor

En sammanställning av könsfördelningen i SABO-företagens styrelser efter valet 2010 visar att 29 procent av alla styrelseledamöter är kvinnor och att 17 procent av ordföranden är kvinnor. Detta är en liten ökning sedan före valet 2010 då andelen var 26 respektive 14 procent. En positiv trend alltså men bättre kan vi – släpp fram fler kvinnor på styrelseposterna!

Hur bra är de olika partierna på att välja kvinnor? En beräkning av könsfördelningen i SABO-företagens styrelser fördelad på de olika politiska riksdagsparterna visar att det skiljer mycket. Socialdemokraterna toppar listan med 35 procent kvinnor medan centerpartiet ligger i botten med bara 17 procent. Vilka når 50 procent först?

39 år och yngre

40 eller äldre

Var är de unga? Endast 10 procent av ledamöterna i SABO-företagens styrelser är under 40 år. Halva styrelsen representeras av personer som är 60 år eller äldre. Många yngre har säkert fullt upp med jobb och familj och är svåra att rekrytera till förtroendeuppdrag men visst vore det både bättre och roligare om vi hade en större mångfald även vad gäller ålder? För tänk om det är så att vi ser på det här med bostäder på olika sätt om vi är unga jämfört med när vi blir äldre?

...och de utrikes födda? Ungefär 17 procent av befolkningen över 18 år är utrikes födda. Men motsvarande andel bland de förtroendevalda i kommunerna är bara 9 procent. Det framgår i statistik som Sveriges kommuner och landsting och Statistiska centralbyrån tar fram varje år. I den statistiken framgår också att den typiske förtroendevalde är en manlig, välutbildad, offentliganställd höginkomsttagare. Kan vi ändra på detta och öka mångfalden i våra styrelser så att de bättre motsvarar befolkningen och hyresgästerna?


Är du intresserad av ett styrelseuppdrag?

Det är de politiska partierna som nominerar och tillsätter de allra flesta styrelseuppdragen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. Kontakta din partiorganisation om hur det går till att bli nominerad i ditt parti. För mer information gå in på www.sabo.se/styrelseledamot

SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

Styrelseledamot i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag  

Har du en åsikt om hur ett bostadsområde ska se ut och skötas för att du själv skulle vilja bo där? Är du intresserad av att arbeta för komm...