Page 1

ALLMÄN­NYTTANS MÖTESPLATS

SABO SPRIDER KUNSKAP KALENDARIUM: SABOS UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2017

”Jag har fått konkreta tips som jag kommer ha hjälp av i dialogen med hyresgästerna.”

”Det bästa med SABO är att det blir så specifikt för det vi jobbar med.”

”Helhetsintryck: kanon!!!!”

”En mycket bra utbildning med precis rätt innehåll vid nyanställning.”

”SABOs utbildningar håller bra kvalitet, det är enkelt att boka och jag träffar kollegor från allmännyttan.”

”På kursen har vi haft givande diskussioner ­­ runt bordet, man är givmild med råd och det blir tydligt att vi hjälps åt. Alla bjuder på handfasta idéer och jag vet att fler tips bara är ett telefon­ samtal bort nu. Jag har fått ett större kontaktnät.”

Trevlig stämning, mycket intressanta föredragshållare och en bra blandning av deltagare.

S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO SPRIDER KUNSKAP

1


Här hittar du vårens och höstens aktiviteter i ett kalendarium, sorterat på ämnesområde. På sabo.se/utbildning kan du läsa mer utförligt om varje utbildning, konferens, kunskapsdag och nätverksträff samt se priser och såklart anmäla dig. Gå in där redan idag!

INFORMATION OCH ANMÄLAN Du anmäler dig enklast direkt via hemsidan men det går också bra att mejla eller ringa till någon av våra utbildningsadministratörer för frågor eller anmälan. När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse via e-post och cirka två veckor innan aktiviteten börjar får du en kallelse tillsammans med aktuellt program. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om det är något du undrar över: Daniel Andersson, 08-406 55 56, ­daniel.andersson@sabo.se Anna Treschow, 08-406 55 41, anna.treschow@sabo.se Pernilla Liljestrand, 08-406 56 21, pernilla.liljestrand@sabo.se

MÖTEN PÅ SABO SABOs kontor på Drottninggatan 29, mitt i Stockholm, är inte bara ett kontor utan också en mötesplats för hela bostadsbranschen. Här samlas människor från hela landet för att till exempel gå en utbildning eller delta i en nätverksträff. Om ni som medlemsföretag planerar ett besök till Stockholm och är intresserade av att boka våra lokaler för egna möten så är det möljigt i mån av plats. Hör av er till mig: EvaHanna Wittrin, 08-406 56 17, evahanna.wittrin@sabo.se

SABOS VERKSAMHET SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för drygt ­300 allmännyttiga bostadsföretag. Företagen finns över hela landet och är av mycket skiftande storlek, med allt från 56 till 26 800 lägenheter. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen över 800 000 bostäder. Som branschorganisation erbjuder SABO kunskap, verktyg

2

och erfaren­heter som ger stöd i medlemsföretagens dagliga arbete. Det handlar om tvistelösning i ­hyresförhandlingar, prisvärda medlemsrabatterade branschutbild­ningar och nätverksträffar. Men också aktuell branschinformation och dagliga råd från våra jurister, ekonomer och andra branschexperter. SABOs bostads­ politiska arbete är långsiktigt och syftar till att ge medlemsföretagen goda ­arbetsförutsättningar

såväl nu som i framtiden. Det handlar om nationell och internationell omvärldsbevakning, ­opinionsbildning, lobbyarbete och samarbetsprojekt med bransch­ kollegor. SABO som intresseorganisation ­fungerar som en stark samlad röst för de allmännyttiga kommunala bostads­företagen och är remissinstans åt ­regeringen och myndigheter i en rad viktiga frågor.

SABO SPRIDER KUNSKAP


BESÖK E SABO.S

L

TUEL FÖR AK INFO

VÅRT MÅL ÄR ATT VARJE DELTAGARE SOM LÄMNAR EN SABO-­AKTIVITETET FÅR MED SIG NY KUNSKAP, ETT STÖRRE NÄTVERK OCH ANVÄNDBARA ARBETSSÄTT TILL DIREKT NYTTA I SITT ARBETE.

SABO SPRIDER KUNSKAP KALENDARIUM: SABOS UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2017

Samhället utvecklas snabbt, kunskap är färskvara och att ha kompetent personal är helt avgörande för att lyckas. SABO erbjuder utbildningar och aktuella konferenser speciellt utvecklade för all personal och förtroendevalda i allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Alla har ont om tid och en utbildning måste vara effektiv för att ge nytta. Vårt mål är att du ska få nya kunskaper som du har direkt användning av i din arbetsvardag. Därför utgår alla SABOs arrangemang från de utmaningar som är aktuella i ett bostadsföretag idag och den ­närmaste framtiden. Alla som undervisar på våra utbildningar är experter inom sina sak­ områden och storleken på grupperna anpassas för att främja utbyte mellan deltagare. En vanlig reflektion från våra deltagare är just hur intressant och givande det är att träffa andra i liknande yrkesroller och få höra hur de hanterar olika utmaningar. Deltagarna på många av SABOs arrangemang konkurrerar heller inte med varandra. Det innebär en unik möjlighet att lära tillsammans och ta vara på goda idéer. I det här kalendariet har vi samlat de aktiviteter som är planerade för 2017. På sabo.se hittar du mer information om våra aktiviteter, aktuella datum, priser och hela vårt utbud av tryck­ saker. Många utbildningar kan också företagsförläggas och anpassas då helt efter vilka behov en viss personalgrupp hos er har. Kontakta oss gärna för att diskutera dessa möjligheter eller om ni önskar annan form av konsultstöd från SABOs experter.

SABO SPRIDER KUNSKAP

3


KALENDARIUM ­ SABOs utbildningar och konferenser 2017 ÄMNE/NAMN

AKTIVITET

DATUM

ORT

BRANSCHINTRODUKTION FLYGANDE START PÅ JOBBET

Utbildning

17–18 januari 7–8 mars 31 maj –1 juni 4–5 september 24–25 oktober 28–29 november

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

TRÄFF FÖR NYA VDAR

Träff

17–18 januari

Stockholm

SABO TRAINEE

Utbildning

Hösten 2017

Stockholm/andra orter

ÄLDRE HYRESGÄSTER, VANLIGT ­ÅLDRANDE OCH ATT MÖTA ÄLDRE ­ MED DEMENS

Kunskapsdag

26 januari

Stockholm

OTILLÅTEN ANDRAHANDSUTHYRNING

Kunskapsdag

9 mars

Stockholm

VÅLD I NÄRA RELATIONER

Utbildning

20 april

Stockholm

ATT BEMÖTA SVÅRA SITUATIONER MED KOMMUNIKATION

Utbildning

25–26 april 15 maj

Stockholm

GRANNMEDLING

Utbildning

2–3 maj

Stockholm

ATT MÖTA HYRESGÄSTER MED PSYKISK OHÄLSA

Utbildning

4 maj

Göteborg

BOSKOLA, HUR OCH VARFÖR?

Kunskapsdag

9 maj

Stockholm

MÅNGKULTURELLA MÖTEN

Utbildning

11–12 maj

Stockholm

BOSTADSFÖRETAGET OCH DE ÄLDRE HYRESGÄSTERNA

Utbildning

28–29 augusti

Stockholm

TRÄFF KRING SOCIALA FRÅGOR I BOENDET

Konferens

19–21 september

Borås

KOLL PÅ KRAVEN

Kunskapsdag

4 oktober

Stockholm

GRANNMEDLING FÖRDJUPNING

Utbildning

24–25 oktober

Stockholm

VEM FÅR BO HOS ALLMÄNNYTTAN?

Kunskapsdag

26 oktober

Stockholm

ATT BEMÖTA HOT OCH VÅLD

Utbildning

8–9 november

Stockholm

LYCKADE SAMARBETEN

Kunskapsdag

16 november

Stockholm

BRA BOSTÄDER OCH BOENDE FÖR ÄLDRE

Konferens

Hösten 2017

Stockholm

SABOS INTEGRATIONSDAGAR

Konferens

Hösten 2017

Meddelas senare

ETIK I BOSTADSFÖRETAG

Utbildning

BOENDEFRÅGOR

4

Företagsförlagd

SABO SPRIDER KUNSKAP


ÄMNE/NAMN

AKTIVITET

DATUM

ORT

INVESTERINGSKALKYLERING/GRUND

Utbildning

28 mars 28 november

Stockholm Stockholm

INVESTERINGSKALKYLERING/ FORTSÄTTNING

Utbildning

29–30 mars 29–30 november

Stockholm Stockholm

FINANSUTBILDNING STEG 1: ­ INANSIERING OCH RISKER F

Utbildning

4 april

Stockholm

FINANSUTBILDNING STEG 2: RÄNTERISKHANTERING PÅ OLIKA SÄTT

Utbildning

5 april

Stockholm

FASTIGHETSMOMS

Utbildning

2–3 maj

Stockholm

FINANSUTBILDNING STEG 3: ­ ÄNTEPAPPER – EN PLACERINGSFORM R OCH FINANSIERINGSKÄLLA

Utbildning

31 maj

Stockholm

SABOS FINANSDAG

Konferens

8 juni

Stockholm

EKONOMI FÖR VD OCH ANDRA CHEFER Utbildning

Hösten 2017

Stockholm

LYCKADE FASTIGHETSTRANSAKTIONER

Utbildning

Hösten 2017

Stockholm

SABOS EKONOMIDAGAR

Konferens

Hösten 2017

Meddelas senare

SKATTER OCH REDOVISNING I FASTIGHETSBOLAG

Utbildning

Hösten 2017

Stockholm

AFFÄRSMANNASKAP 1 OCH 2

Utbildning

EKONOMI OCH FINANS

Företagsförlagd

ENERGI ENERGIJAKT FÖR ALLA

Utbildning

7–8 mars

Stockholm

ENERGIEFFEKTIVISERING

Nätverksträff

22 mars 29 mars 9 maj 30–31 maj

Stockholm/Botkyrka Mölnlycke Trelleborg Bollnäs

ÅRETS ENERGIKICK

Konferens

Hösten 2017

ENERGIJAKT PÅ HEMMAPLAN

Utbildning

Örebro Företagsförlagd

ENERGI – BESTÄLLARKOMPETENS VERKTYG FÖR RÄTT ENERGIPRESTANDA I NY- OCH OMBYGGNADSPROJEKT

Utbildning

17 januari 21 februari

Kiruna Stockholm

LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR

Utbildning

19 januari 2 februari 25 april

Kiruna Stockholm Umeå

TOTALMETODIKEN

Utbildning

14 mars 16 maj

Umeå Malmö

UPPHANDLING VÄRMEPUMP OCH FTX

Utbildning

21 mars 28 mars 8 maj 30 maj

Stockholm Mölnlycke Trelleborg Bollnäs

SVEBY FORTSÄTTNINGSKURS

Utbildning

5 april

Stockholm

FASTIGHETSUTVECKLING

Nätverksträff

24–25 januari

Stockholm

MÅLERIUPPHANDLING

Nätverksträff

14–15 februari

Stockholm

SABOS FASTIGHETSDAGAR

Konferens

14–15 mars

Gävle

SKADEDJUR

Kunskapsdag

27 april

Stockholm

ASBEST

Kunskapsdag

Hösten 2017

Stockholm

STÄDNING

Kunskapsdag

Hösten 2017

Stockholm

OMBYGGNADSSAMORDNARE

Utbildning

Hösten 2017

Stockholm

FASTIGHETSUTVECKLING

SABO SPRIDER KUNSKAP

5


ÄMNE/NAMN

AKTIVITET

DATUM

ORT

VINNANDE FÖRHANDLINGSTEKNIK/ STEG 1 & 2

Utbildning

19–20 april

Stockholm

NÄTVERKSTRÄFF HYROR

Nätverksträff

4 maj 11 maj 18 maj 25 maj 1 juni

Umeå Stockholm Göteborg Växjö Malmö

VINNANDE FÖRHANDLINGSTEKNIK/ STEG 3

Utbildning

20–21 september

Stockholm

LOU FÖR BOSTADSFÖRETAG

Utbildning

1 februari 8 juni 17 oktober 7 november

Stockholm Göteborg Stockholm Malmö

HYRESJURIDIK I

Utbildning

15–16 februari 5–6 april 17–18 maj 13–14 september 8–9 november 22–23 november

Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Malmö Stockholm

HYRESJURIDIK II

Utbildning

8–9 februari 10–11 maj 18–19 oktober

Stockholm Göteborg Stockholm

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Utbildning

21 mars 5 december

Stockholm Stockholm

ENTREPRENADRÄTT II

Utbildning

29 mars

Stockholm

JURIDIK OCH PRAKTIK I STÖRNINGSÄRENDEN

Utbildning

Våren 2017

Stockholm

ENTREPRENADRÄTT

Utbildning

14–15 november

Stockholm

LOKALHYRESJURIDIK OCH MOMS

Utbildning

21 november

Stockholm

AVFLYTTNINGSBESIKTNING

Utbildning

Hösten 2017

Stockholm

VARDAGSJURIDIK I BOSTADS­ FÖRVALTNINGEN

Utbildning

HYROR

JURIDIK

Företagsförlagd

KOMMUNIKATION SKAPA EN GOD DIALOG PÅ FACEBOOK

Utbildning

25 januari

Stockholm

NUDGING

Utbildning

28 mars

Stockholm

SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR

Konferens

17–18 maj

Göteborg

KOMMUNIKATION, SERVICE OCH BEMÖTANDE

Utbildning

22–23 maj 19–20 oktober

Göteborg Stockholm

FRAMTIDENS KUNDSERVICE

Nätverksträff

Våren 2017

Meddelas senare

BOSTADSENGELSKA FÖR LYCKADE KUNDMÖTEN

Utbildning

Hösten 2017

Meddelas senare

MEDIECOACHNING

Utbildning

6

Företagsförlagd

SABO SPRIDER KUNSKAP


ÄMNE/NAMN

AKTIVITET

DATUM

ORT

PROJEKTLEDNING

Utbildning

26–27 januari 24 februari

Stockholm

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR MELLANCHEFER OCH COACHER

Utbildning

Block I: 14–16 februari Block II: 22–23 mars Block III: 3–4 maj

Stockholm

VD-TRÄFFAR Region Västra Region Sydöstra Region Östra Region Mellansverige Region Norr Region Södra

Nätverksträff Nätverksträff Nätverksträff Nätverksträff Nätverksträff Nätverksträff

29–30 mars 9–10 maj 11–12 maj 25–26 september 27–28 september 12–13 oktober

Trollhättan Vaggeryd Stockholm Sandviken Stockholm Lund

ALUMNITRÄFF SABO TRAINEE

Träff

6 april

Stockholm

PRAKTISKT LEDARSKAP – FÖR ARBETS­ LEDARE I BOSTADSFÖRETAG

Utbildning

4–5 september 6 oktober

Stockholm

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR VD I SABO-FÖRETAG

Utbildning

Block I:12–13 september Block II: 10–11 oktober

Stockholm

LEDARSKAP I FÖRÄNDRINGS­ PROCESSER

Utbildning

21–22 september 20 oktober

Stockholm

UNG NYTTA – ALLMÄNNYTTANS ­FRAMTIDSSPANARE

Utbildning

10–12 oktober

Stockholm

PROJEKTLEDNING

Utbildning

4–5 oktober 6 november

Stockholm

SABOS LEDARDAGAR

Konferens

Hösten 2017

Stockholm

HÅLLBARHETSRAPPORT – NYA KRAV I ÅRSREDOVISNINGLAGEN

Kunskapsdag

19 januari

Stockholm

ATT STYRA SKÖTSEL AV UTEMILJÖ

Utbildning

21 februari

Stockholm

MILJÖ

Nätverksträff

28 februari

Stockholm

KOLL PÅ MILJÖKRAVEN

Utbildning

6 april

Stockholm

Studieresa

13–15 september

Meddelas senare

STARTSKOTTET

Utbildning

20 januari

Stockholm (öppen) Även företagsförlagd

ALLMÄNNYTTAN MOT ÅR 2030

Konferens

26 januari 1 februari 8 februari 9 februari

Umeå Stockholm Göteborg Malmö

SABOS KONGRESS 2017

Konferens

26–28 april

Linköping

KONFERENS FÖR FÖRTROENDEVALDA

Konferens

29–30 november

Stockholm

LEDARSKAP

MILJÖ

STUDIERESOR STUDIERESOR

STYRELSE

PÅ SABO.SE/UTBILDNING HITTAR DU MER INFORMATION OM ÅRETS AKTIVITETER OCH AKTUELLA DATUM

SABO SPRIDER KUNSKAP

7


KALENDARIUM: SABOS UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2017

Varje år träffas nära 8 000 personer från hela landet på SABOs aktiviteter. I det här kalendariet hittar du det samlade utbudet av utbildningar och aktuella konferenser speciellt utvecklade för all personal och förtroendevalda i allmännyttiga kommunala bostads­företag. Kunskap är färskvara och oavsett om du behöver en grundutbildning eller fördjupning inom ett specifikt område erbjuder SABO branschspecifika aktiviteter. Genom våra uppskattade konferenser och nätverksträffar håller du dig uppdaterad på nyheter och träffar andra som har liknande yrkesroller som du. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en viktig del på alla SABOs aktiviteter. På sabo.se hittar du utförlig information om årets aktiviteter och aktuella datum. Hemsidan uppdateras löpande och under året tillkommer fler aktiviteter. Där finns även hela vårt utbud av trycksaker, rapporter och handledningar som är uppskattade och flitigt använda i många bostadsföretag. Kompentent personal är helt avgörande för att ett företag ska lyckas. Välkommen att ta del av SABOs fullmatade program för 2017!

SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

Trycksaksnummer 13782/2016.4 000 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck och repro: Åtta.45 Tryckeri AB, Järfälla

SABO SPRIDER KUNSKAP

SABOs utbildningar och konferenser 2017  

SABOs kalendarium över utbildningar och konferenser 2017

SABOs utbildningar och konferenser 2017  

SABOs kalendarium över utbildningar och konferenser 2017

Advertisement