Foajé nr 2-13

Page 6

Foto: Anna sigvardsson

Tema: Affärsnytta

David Stiernholm är struktör och hjälper företag och människor att optimera lönsamhet och effektivitet.

Det lönsamma mötet Det gamla goda mötet har fått dåligt rykte – inte sällan beskrivs det som en överflödig tidstjuv eller en ambitiös kaffepaus. Så finns det egentligen en affärsnytta i möten, och hur gör vi dem så lönsamma som möjligt? Vi har pratat med struktören David Stiernholm om hur vi ska tjäna mer på att mötas. Text: Nanna Brickman

– Som struktör hjälper jag människor att jobba mer strukturerat. Jag har tre mål: att skapa ordning, att skapa arbetsfokus och att automatisera sådant som bör automatiseras. Möten spelar en roll i alla dessa punkter, och punkterna är i sin tur intimt kopplade till lönsamhet.   I nio år har David Stiernholm förbättrat företags och människors lönsamhet genom att effektivisera och strukturera deras arbete. En sak är detsamma då som nu: möten tåls nästan alltid att läggas under effektiviseringsluppen.   – Mina kunder upplever i regel att de har för många möten – så många att de 06

inte har tid att göra sakerna de kommer fram till under mötena. Då blir möten en risk för affärsnyttan.   Samtidigt menar David Stiernholm att möten spelar en viktig roll för företags lönsamhet. Ser man exempelvis till kunskapsöverföring är mötet en metod som effektivt nog tillåter både förmedling av information och direkt bemötande av funderingar eller kritik.   – Och för inledande kundrelationer är mötet förstås svårslaget. Det ger oss en känsla av den andra personen och det bygger ett förtroende mellan båda parterna.

Anders Bubb, affärsområdeschef för Hotell & Möten inom Sabis, anser att möten bättrar på affärsnyttan genom att samla kompetensen i ett företag och genom att motivera.   – Det säger sig självt att man tar bättre affärsbeslut med en samlad kompetens som kan resonera kring det. Dessutom skapar samma möten som ligger till grund för ett beslut en förståelse för beslutet i sig, vilket gör att medarbetarna är med på banan.   När företag genomgår någon slags förändring – positiv eller negativ – är den mänskliga kontakten särskilt viktig.