Page 1

Magasin for landbrugstosser Nr. 1.2010

Jorden kalder Bonderøv på fuldtid Hvad siger banken Traktorguide: grøn eller rød?


Jorden kalder En storstilet kampagne for at tiltrække flere unge til landbrugserhvervet er netop gået i luften. Af Jens Ejner Christensen

Man godt kan gøre noget for at forbedre sit image.

2

www.jordenkalder.dk

Kampagnen hedder ”Jorden Kalder”, og bag den står Dansk Landbrug sammen med landbrugsskolerne i Danmark. Forløbet af kampagnen er, at de unge via reklamer i blandt andet biografer, tv og magasiner skal trækkes ind på kampagnens hjemmeside. På siden kan der bestilles en informationspakke med brochure og dvd. Alle, der bestiller en informationspakke, bliver efterføl-

gende ringet op og inviteret på besøg på et landbrug og en landbrugsskole. Baggrunden for rekrutterings Kampagnen er, at landbruget som erhverv er i hård konkurrence om de unge mennesker, og en række meget små ungdomsårgange gør kun konkurrencen hårdere. Landbruget har derfor i endnu højere grad end tidligere behov for at komme i positiv kontakt med de unge. LRØ


Avisen sætter i dette nummer fokus på uddannelse bredt set. Vi bringer artikler fra to af områdets landbrugsskoler og vi fortæller om kurser, efteruddannelse og ERFA-grupper i forskellige sammenhænge.

Nu satses der på, at man kan spille med på lige fod med de andre erhvervsuddannelser i kampen om at erobre elever til landbrugserhvervet. På landsplan mangler der hænder og hoveder på landmandsuddannelsen. Med kampagnen ønsker skolerne og erhvervet at få spredt budskabet om, at det at uddanne sig til landmand ikke kun er

der ikke sker noget med kostbarhederne. Vi er ikke på en udstilling for ædelstene, men det er tæt på. Modeltraktorklubben holder sit halvårlige træf, og markedshallen i Hornum summer af aktivitet. 150 traktorinteresserede er samlet for at dyrke deres fælles passion, og både medlemmer og andre interesserede kan se udstillinger, købe og sælge maskiner eller konkurrere om, hvem der har bygget det flotteste køretøj. – Mange af traktorerne er håndbyggede eller ombyggede, for det er ikke alle modeller, man kan købe hos fabrikanterne. Vi finder de dele, der ligner bedst, og så

“Landbrugsskolerne ser kampagnen som en mulighed for at komme i kontakt med en anden målgruppe, end man har været vant til.” et beskidt job og lange arbejdsdage. Kampagnen løber frem til midten af marts. Landbrugsskolerne håber at nå målet på 1.000 nystartede årselever i 2009, i dag ligger tallet på 750 om året. I forbindelse med ”Jorden Kalder” er der udgivet en pjece til landmændene, hvor de kan læse om kampagnen og om hvordan man får de unge i tale. Pjecen kan fås ved henvendelse til landbrugsskolerne eller i Landbru­­­­getsHus. Kampagnen er foruden TVog biografreklamer også interaktiv med hjemmesider, der informerer og underholder. Drømmen om en traktor Det funkler i alle farver, former og fabrikater. Fint sat op, så samlingen tager sig ekstra godt ud. Og med de stolte ejere vogtende som høge, så

bygger vi vores egne modeller. Det gælder om at lave det så flot og virkelighedstro som overhovedet muligt med redskaber, maling, nye spejle eller et pænere rotorblink på taget, fortæller Sonny Nielsen, som er kasserer i klubben. Der er både samlermani og leg i det, understreger han.

Nogle af medlemmerne bygger fjernstyring ind i traktorerne, så de både kan køre og tage halmballer op. Og har man gjort ekstra meget ud af en traktor, er den bare ikke til salg. – Det er samværet og udfordringen med at bygge, der tænder mig. Men for flere af os er modellerne også en erstatning for de rigtige traktorer. Mange af os har fået interessen via en relation til landbrugserhvervet, og vi har måske set eller kørt i traktorer som børn. Flere unge i landbruget Målet med en ny kampagne er, at mindst 1000 unge om året skal søge ind på de landbrugsfaglige uddannelser. Derfor drager tre unge landbrugsuddannede Danmark rundt for at få flere unge til at søge ind på landbrugsuddannelserne. Landbrugets hvervekampagne er en del af Den Merkantile UddannelsesKaravane 2003, som involverer 40 virksomheder og skoler, og som skal få flere studenter og handelsskoleelever over i erhvervslivet. Den 23-årige Kristine Bredahl Sørensen skal sammen

Flere unge til landbruget.

www.jordenkalder.dk

3


med to andre landbrugsuddannede være frontfigur for landbrugsuddannelserne i uddannelseskaravanen. - Der er sikkert mange unge i byerne, der tænker på landbrug som noget med at skovle møg og køre traktor, men det er faktisk et meget omfattende erhverv. Jeg vil gerne fortælle de unge, at landbrug også er kontorarbejde, rådgivning, salg, forskning og undervisning, siger hun. Kristine Bredahl Sørensen er faglært landmand med heste som speciale, men kan nu kalde sig jordbrugsteknolog med speciale i planteavl, da hun har taget en toårig overbygningsuddannelse på Vejlby Landbrugsskole. Det gjorde hun for at udvide sine jobmuligheder. - Med min uddannelse kan jeg blive rådgiver, underviser eller sælger, så der er mange muligheder, siger Kristine Bredahl Sørensen. Det beviser hun ved som Peter Juhl og Klaus Møller Ingvartsen at være ansat af Landscentret som vejleder i uddannelseskaravanen. Jord under neglene Hortonomer er højt uddannede fagfolk, der arbejder med rådgivning inden for havebrug, gartneri og frugtavl. Som hortonom arbejder du med at skabe optimale vækstforhold for planter. På et videnskabeligt grundlag beskæftiger du dig som planteekspert med fx bekæmpelse af skadedyr eller forædling af frugtsorter. Du arbejder både teoretisk, analytisk og praktisk, og skal samtidig kunne formidle din viden. Alt efter interesse, kan du vælge en karrierevej som konsulent eller fx forsker og underviser ved højere læreranstalter. Som hortonom arbejder du med rådgivning

4

www.jordenkalder.dk

og udvikling af metoder til plantedyrkning inden for alle grupper af grøntsager, frugt, planteskoleplanter, bær samt fx prydplanter i væksthuse. Din opgave er bl.a. at sikre denne dyrkning de bedst mulige betingelser. Du beskæftiger dig fx med undersøgelser

specialisering inden for væksthusgartneri eller biologisk skadedyrsbekæmpelse. Du kan også sammensætte en bredere uddannelse, hvor du kombinerer din viden om planter med fx økonomi og teknik. Undervisningen er en blanding af forelæsninger,

”Landbrugsskolerne håber at nå målet på 1.000 nystartede årselever i 2009, i dag ligger tallet på 750 om året.” og bekæmpelse af skadedyr, eller du forsøger at finde frem til de mest hårdføre vækster og bedste frugtsorter. Du kan også arbejde med forsøg, fx inden for beskæringsmetoder, belysning og beplantningsmaterialer. Arbejdet foregår bl.a. ved statens forskningsog forsøgsvirksomheder, hvor mange hortonomer er ansat. Når resultaterne af forsøgene er klar, skal man bringe dem videre både inden for forskningsverdenen og inden for jordbrugserhvervene, fx planteskolerne. Mange hortonomer arbejder med oplysning og rådgivning, fx som gartnerikonsulenter, eller som lærere på gartnerskoler og højere uddannelsesinstitutioner eller inden for det private erhvervsliv, fx planteforædlings- og frøfirmaer. Hortonomer er også beskæftiget i mere administrative job med løsning af økonomiske og organisatoriske opgaver i jordbrugserhvervene, fx inden for driftsøkonomi. Du vælger selv fag og specialisering. Du kan sammensætte en uddannelse med

øvelser, ekskursioner og projektarbejde. På nogle kurser arbejder du fx meget i laboratoriet, på andre arbejder du med en case eller et projekt. Al undervisning foregår på engelsk. Et stigende antal hortonomer arbejder med offentlig miljø- og naturforvaltning. I industrien er hortonomens arbejdsområder fx produktudvikling, kvalitetskontrol, markedsanalyse og afsætning. Hortonomer kan arbejde i den offentlige miljø- og naturforvaltning, være offentligt eller privat ansat gartnerikonsulenter eller undervise på gartnerskoler. Hortonomer bliver også ansat i virksomheder, der fremstiller produkter inden for havebrug osv., ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og ved andre af statens forsknings- og forsøgsvirksomheder. Hortonomuddannelsen giver desuden mulighed for at arbejde i udlandet, fx i internationale organisationer. Hortonomer har i kraft af deres uddannelse mulighed for at arbejde mange forskel-


Landmanden går ikke længere rundt med halm i træskoene og er ikke én, der bare sviner miljøet.

www.jordenkalder.dk

5


Godt rustet til fremtiden.

6

www.jordenkalder.dk


dag. Lidt syd for Vroue, et par marklængder syd for byen ligger Søndergård. Lige ud til vejen. Her driver Britt Brøchner-Nielsen, sammen med sin mand Poul-Erik Iversen, en kvæggård med omkring 135 sortbrogede malkekøer. - Det er hele mit liv, det her. Jeg ånder og lever for mine dyr og nyder hver dag på gården, siger Britt BrøchnerNielsen, mens hun klapper en ko, så den kan flytte sig. Hun arbejder dagligt i stalden – i dag blandt andet for at rengøre køernes båse. - Jeg synes, det er vigtigt at have fokus på dyrene, se hvordan de bevæger sig og følge deres trivlsel. Det betyder, at jeg hurtigt kan sende dem i sygeboks, hvis de fejler noget, og det betyder også, at jeg minimerer antallet af dyr, der bliver kasseret. De er jo min vigtigste ressource, forklarer Britt.

Tæt på beslutningerne - Jeg har været politisk aktiv i flere år og tænkte, at jeg ville endnu tættere på beslutningerne. Jeg var nået frem til den erkendelse, at det skulle være nu – eller så skulle jeg stoppe helt, siger hun og fortsætter: - Det har været nogle meget spændende år rent forretningsmæssigt og en stor udfordring for det samlede repræsentantskab. Jeg har været så heldig at være med til at træffe nogle vigtige strategiske beslutninger, der har været med til at udvikle og skabe en af Danmarks mest spændende virksomheder. Og det har været et stort privilegium, siger Britt. Danish Crown står over for store udfordringer og der er i år lagt op til, at repræsentantskabet skal tage stilling

“På landsplan mangler der hænder og hoveder på landmandsuddannelsen. Med kampagnen ønsker skolerne og erhvervet at få spredt budskabet om, at det at uddanne sig til landmand ikke kun er et beskidt job og lange arbejdsdage. Kampagnen løber frem til midten af marts.”

lige steder. I øjeblikket er ledigheden blandt hortonomer relativ lav. Ledigheden blandt jordbrugsakademikere (og dermed også hortonomer) er en del lavere end landsgennemsnittet for ledigheden i Danmark. Jeg elsker at arbejde med dyr Landet ligger endnu bart efter, at sneen endeligt har givet slip. Foråret glimter i solens stråler, mens kornet bliver grønnere – dag for

Mens hun finder de faglige udfordringer på gården, har Britt Brøchner-Nielsen i mange år søgt politisk indflydelse uden for markskellet. Siden 1998 har hun været i Danish Crowns repræsentantskab, hun er med i Arlas repræsentantskab og i bestyrelsen for Midtjysk Skovdyrkerforening. I januar blev hun så valgt ind i Danish Crowns I&K Udvalg, i Kreaturforum og, som den første kvinde nogensinde, i Kreaturudvalget.

til, i hvilken retning koncernen skal udvikle sig. Senest blev der på februarmødet taget hul på debatten om den fremtidige strategi. - Det er vigtigt at være foran sin tid hele tiden og være i stand til at pejle udviklingen. Man skal ind i mellem stoppe op spørge sig selv, hvor er vi på vej hen? Går det i den rigtige retning? Det gælder både for den store virksomhed Danish Crown og for min egen bedrift, siger hun.

www.jordenkalder.dk

7

Bonderøvs magasin  
Bonderøvs magasin  

Magasin opgave i Layout kursus