Page 1

19-21. april 2013


Velkommen til Skovby Cup 2013 Det er med stor glæde, at Galten Forenede Sportsklubbers håndboldafdeling kan invitere til afslutnings stævne for seniorer. Formålet med turneringen er at give spillere og ledere lejlighed til, på en sportslig og kammeratlig måde, at afslutte en lang sæson. Vi håber mange nye som gamle foreninger synes om ideen og igen i år vil deltage i turneringen. Der vil som sædvanligt blive lagt vægt på, at de deltagende hold har en hyggelig weekend, møder gamle bekendte og finder en masse nye. Følg vores side på facebook og få flere informationer der!

Vel mødt!

Tidsplan Skovby Cup 2013 bliver afviklet d. 19-21. april 2013. Alle kan forvente at blive indkvarteret om aftenen d. 19. april efter kl. 17.00

Sidste tilmelding – 1. marts 2013 Sidste betaling af holdgebyr – 15. marts 2013 Sidste betaling af deltagergebyr – 15. marts 2013

Program: Fredag: Indkvartering fredag aften fra kl. 17. Kantinen er åben fra kl. 18.30, og igen i år vil der være mulighed for at købe let aftensmad.

Sandwich + 1 øl eller sodavand

Kr. 40,-


Der ud over vil der være musik i kantineområdet lige fra vi starter op, og festen starter når baren åbner kl. 21.00. Der kan på grund af planlægning forekomme kampe om fredagen, dette alt efter hvor mange hold der bliver tilmeldt. Lørdag: Der vil blive afviklet kampe mellem kl. 8.30 og kl. 17 i henholdsvis Skovby og Galten Hallen. Kl. 19.00 starter festen og igen i år bliver det Skovby Hallen der danner rammen om dette. Der vil være spisning, musik og en fyldt bar. Søndag: De sidste kampe bliver spillet mellem 8.30 og middag. Omkring kl. 13 spilles finalerne i Skovby Hallen, og der vil være præmieoverrækkelse lige efter.

Deltagerpris: Holdgebyr kr. 1500 Pris pr. deltager kr. 375 hvilket inkluderer: -

Fest fredag Fest lørdag med spisning og diskotek Morgenmad lørdag og søndag Overnatning fra fredag til søndag

Der differentieres ikke i deltagergebyret efter hvorvidt man spiser med lørdag og/eller spiser morgenmad.

Turneringsform: Vi spiller i 4 rækker med 8-10 hold i hver række. Rækkerne er opdelt som følger: Herre A og Herre B samt Dame A og Dame B.

Hvis puljeinddelingen ikke kan gå op, vil vi indplacere holdene efter hvilken række de normalt spiller i, og håbe på en ligelig fordelt turnering. I bedes derfor anføre, hvilken serie i spiller i på tilmeldingstidspunktet.


Præmier: A rækker:

B rækker:

1. pladsen:

1. pladsen:

Kr. 1250,-

Kr. 1000,-

2. pladsen:

2. pladsen:

Kr. 750,-

Kr. 500,-

3. Pladsen:

3. pladsen

Personlig præmie

Personlig præmie

Der vil til vinderen af hver række ligeledes være en vandrepokal til klubben. For 3. pladsen er der er præmier til max. 12 m/k pr. hold

Kampe: Der spilles efter de i JHF gældende turneringsregler og spilletiden er 2 x 14 min. Uret kører i pausen.

Transport mellem hallerne: Der vil igen i år køre minibus mellem hallerne efter bestilling. I programmet vil der stå et telefonnummer på chaufføren, og han kan bestilles til at køre holdene mellem hallerne. Bussen skal reserveres minimum en time før kørselstidspunktet.

Alkohol: Da vi forsøger at holde vores priser på drikkevarer så lave som muligt opfordrer vi til at man for så vidt muligt køber sine drikkevarer på stævnet i stedet for at medbringe store mængder hjemmefra. Salget i kantiner og barer er det er der med til at holde stævnet kørende.


Turneringsregler: Der er rygeforbud i alle stævnets lokaler og haller. Overtrædes disse regler medfører det bortvisning. Da vi opholder os på en skole bedes alle respektere de ting og ophæng der er rundt omkring i lokalerne. Ødelægges der ting i de tildelte lokaler er man erstatningspligtig og man modtager en bøde herfor. Upassende opførsel kan medføre bortvisning. Skal man køre mellem Skovby og Galten hallen opfordres der på det kraftigste til at man overvejer sit indtag af alkohol aftenen før og på selve dagen. Og er man i tvivl om promillen så tag den gratis bus der kører mellem hallerne! Overtrædes nogle af de gældende turneringsregler eller gøres der materiel skade forbeholder vi os retten til at opkræve en efterregning på minimum kr. 1000,-

Turneringsleder og stævneansvarlig: Mia Kristensen E-mail: mk-juul@hotmail.com Tlf. 21 74 24 49

Program: Fremsendes senest 14 dage før stævnet til de tilmeldte holds kontaktpersoner.

Vi glæder os til at se jer alle!


Tilmeldingskupon til Skovby Cup 2013

Idrætsforening:__________________________

Følgende hold tilmeldes:

Kontaktperson:__________________________

Dame A _____ Serie _____

Adresse: _______________________________

Dame B _____ Serie _____

Postnr. og by: ___________________________

Herre A _____ Serie_____

Telefon: __________________________ _____

Herre B _____ Serie _____

E-mail: ________________________________

Holdgebyr kr. 1500,- Indbetales på konto 1915 – 5496655372 ( husk klubnavn + antal ) Senest 15/3 2013

Antal Kr. i alt Fest incl. spisning lørdag + morgenmad lør. og søn. kr. 375,- _____ _________

Indsat på konto: sæt kryds ______

Vedlagt check: sæt kryds ______

Senest 15/3 2012

Kuponen sendes eller mailes til: Mia Kristensen Smedeskovvej 115 8464 Galten E-mail: mk-juul@hotmail.com

Tilmelding kan også ske via hjemmesiden. Gå ind på http://www.galten-fs.dk/index.php?handbold og vælg Skovby Cup i menuen for at tilmelde jer. Her vil man op til stævnet også kunne finde programmet og puljeinddelingerne.

Test  

Test magasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you