Page 1

Abonmajski program za otroke Programme for Children

2009/2010

1

1


Kontaktni podatki Mini teater Ljubljana Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav Križevniška 1, 1000 Ljubljana telefon: +386 1 42 5 60 60 faks: +386 1 42 5 60 61 gsm: direktor: +386 31 330 600, rezervacije/odnosi z javnostmi +386 41 314 414, informacije/tajništvo +386 51 256 256, trženje prostorov/marketing +386 51 644 065, E-pošta: info@mini-teater.si in mini.teater@siol.net internet: www.mini-teater.si

3


4

4


5

5


UVODNI NAGOVOR

NajveČji mini teater na svetu Zdi se, da je tudi na področju ustvarjanja gledališča za otroke in mladostnike Mini teater prepoznaven in samosvoj. Tisto, kar sem med svojimi službenimi ogledi predstav opazil, enako kot strokovne žirije prej in nasploh in še prav posebej ta na zadnjem bienalnem nacionalnem festivalu gledališča za otroke in mlade Zlata paličica, ki je to podkrepila in ‘podpisala’ z nagradami, je zelo premišljena izbira besedil in njihova ustrezna postavitev. Čeprav je sam prostor na Ljubljanskem gradu ena skoraj najmanjših gledaliških dvoran, sta repertoar in estetska, gledališču lastna govorica tista, ki nam v tem skoraj kletnem prostoru pričarata vse razkošje gledališkega dogodka, čeprav pogosto z minimalnimi, s škrtimi sredstvi. Kljub temu so predstave, narejene iz pesmi in po pesmih iz ‘medvedjega ciklusa’ Kajetana Koviča ali po Andersenovih pravljicah Grdi raček ali Mala morska deklica, pa Svetlanina Pekarna Mišmaš, vizualno izčiščene, tudi atraktivne, tako kostumografsko kot z drobnimi in pomenljivimi

scenografskimi, pogosto tudi duhovitimi dodatki. Seveda, prostor sam ne dovoljuje spektakularnosti, vsaj ne njenega bohotenja, zato pa je s svojo komornostjo in intimnostjo nadvse primeren za pristen stik med izvajalci in publiko. Ob ogledu predstav nam je, prebrisanim obiskovalcem gledališča, ves čas jasno, da jemljejo ustvarjalci svojo pretežno mlado publiko čisto zares in brez vsakršnega najmanjšega podcenjevanja, hkrati pa jim uspe s sproščeno razigranostjo in neposrednostjo, ki je ves čas podprta s suverenim obvladovanjem igralčevega inštrumenta, tudi pri nas, odraslih, nagovoriti in vsaj za hip spet zbezati ven tistega razigranega in neugnanega, čudenja polnega otroka, ki se zaradi resnosti in obveznosti in odgovornosti in tudi kar tako, zaradi nekakšne življenjske rutine, sicer skriva in prikriva v vsakem od nas.

Matej Bogataj Gledališki kritik 4


7

7


INTRODUCTION

The biggest mini theatre in the world It seems that in the field of creating a theatre for children and youth, Mini teater is recognisible and original. What I noticed during my professional attending to performances – and it was the same with professional juries before and in general, especially the one at the last National Biennial Festival of Theatres for Children and Youth, The Golden Stick, the jury that corroborated and ‘signed’ it with awards – is a well weighed selection of texts and their adequate staging. Even though the space on Ljubljana Castle is one of the smallest theatre halls, the repertory and the aesthetic, theatre-proper language are the things that conjure up the whole luxury of a theatrical event taking place in this almost basement space - though often with a minimum or with total reduction of means. In spite of this, the performances created from poems and after poems of the ‘bear cycle’ written by Kajetan Kovič, or after Andersen’s fairytales The Ugly Duckling, The Mishmash Bakery or Little Mermaid – are visually cleansed and also attractive, as in costumes as in tiny, meaningful and

often also funny stage accessories. Naturally, the space itself allows no spectacularity or certainly none of its exuberance, yet due to its chamber function and its intimacy, it is very convenient to offer a genuine touch between the performes and the audience. In visiting the performances, it is completely clear to us, the cunning visitors of the theatre, that here, the performers take their mainly young audince very seriously, with absolutely no sign of underestimation, but at the same time they succeed also with us, the adults. Through their relaxed playfulness and directness, all along supported by a sovereign control of the actor’s instrument, they succeed, at least for a moment, in talking to us, in poking out again that irrepressible, amazement-filled child that - due to gravities and obligations and planings and responsibilities, or some rigid life routine - is hidden and concealed in each one of us.

Matej Bogataj Theatre critic 6


PROGRAM MINI TEATRA ZA OTROKE SEZONA 2009/2010

Hans Christian Adersen GRDI RAČEK / THE UGLY DUCKLING Režija / director: Robert Waltl 11. september 2009

7


Dvorana B. M. Koltèsa, Mini teater, Križevniška 1 ob 11.00

10

J. in W. Grimm RDEČA KAPICA / LITTLE RED RIDING HOOD Režija / director: Pavel Polak 18. oktober 2009

Svetlana Makarovič PEKARNA MIŠMAŠ / THE MISHMASH BAKERY Režija / director: Robert Waltl 24. december 2009ob

Elke and Dieter Loewe PIPI IN MELKIJAD / PIPPI AND MELCHIADE Režija / director: Robert Waltl 20. november 2009

Pravljica ALI BABA IN ŠTIRIDESET RAZBOJNIKOV / ALI BABA AND FOURTY ROBBERS Režija / director: Irina Yurjeva 15. januar 2010

8


11

11


GRDI RAČEK

besedilo / text: Hans Christian Andersen

12

režija / director: Robert Waltl

koreografija / choreography: Natalija Manojlović

prevod / translation: Silvana Orel Kos

avtor songov / songs: Andrej Rozman Roza

glasba / music: Tamara Obrovac

igrajo / acting: Nika Rozman, Peter Harl, Anže Zevnik

likovna podoba / visual design: Ben Cain, Tina Gverović

produkcija / producer: Mini teater Ljubljana

kostumografija / costume design: Ana Savić Gecan

premiera / opening night: 18. april 2008 12


Festivali in nagrade / Festivals and awards: 11. mednarodni festival lutkovnih gledališč/ 11th International Puppet Theatre Festival EUROFEST 2009, Slupsk, Poljska / Poland, maj / May 2009 (nagrada strokovne žirije za predstavo in nagrade otroškega občinstva / award of the professional jury for the performance and awards of the children audience) ; Svetovni festival lutkovne umetnosti / World Festival of Puppetry Art, Praga / Prague, Češka / Czech Republic, maj / May 2009 (posebna nagrada strokovne komisije Robertu Waltlu za sodobno lutkovno dramaturgijo v predstavi / special award of the professional comission to Robert Waltl for modern dramaturgy in the performance); Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije / Biennial of Puppetry Artists of Slovenia, 2009; 13. Festival Zlata paličica / 13th Festival The Golden Stick, Ljubljana, Slovenija / Slovenia, 2009 (nagrada za najboljšega režiserja festivala Robertu Waltlu / award for the best director of the festival to Robert Waltl ); Mednarodni lutkovni festival Leper / International Puppetry Festival Leper, Belgija / Belgium, 2009; Mednarodni festival gledališč za otroke / International Festival of Theatres for Children Banjaluka, Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina, 2009.

Predstava Grdi raček, ki je nastala po pravljici vélikega otroškega pisatelja Hansa Christiana Andersena, rekonstruira znano zgodbo – zgodbo o nesrečnem račku, ki ga nihče ni maral, ker je bil tako grd – in jo uvrsti v sodoben gledališki svet naracije, fizičnega performansa in vizualnih umetnosti. Trije igralci igrajo vrsto likov, 11

13


in tako se večplastno in raznovrstno preizprašujejo medsebojni odnosi med njimi. Živali, ki jih predstavljajo, so personifikacija različnih tipov ljudi in njihovih medsebojnih odnosov. Predstava je v bistvu namenjena najmlajšemu občinstvu, vendar jo bodo sprejeli tudi odrasli, saj izpostavlja vprašanje lepote, notranje lepote, ki je pomembnejša od zunanje, raziskuje pomen družine in zavezništva ter prinaša močno in sodobno sporočilo, da je prava tista družina, v kateri je nekdo odrasel, in ne naravna, s katero nima stika. To posvojenim otrokom tudi olajša sprejemanje resnice o njihovem poreklu, v trenutku, ko so soočijo z njo. Predstava razbija strahove otrok pred drugačnostjo, pred izolacijo, skozi katero morajo, dokler ne postanejo dovolj samozavestni. Omenimo tudi vprašanja o samokontroli in vladanju na eni ter o iskreni ljubezni in prijateljstvu na drugi strani. Grdi raček je Andersenova avtobiografska transpozicija v mediju pravljice za otroke. Iskreno, nedolžno, majhno bitje bo zaradi preprostosti povzročilo bistveno spremembo v srcih drugih, omahljivih likov, sebe pa spremenilo v lepo, zrelo osebnost oziroma umetnika.

The Ugly Duckling The performance The Ugly Duckling was created after the original story of the great fairytale writer Hans Christian Andersen. The well known story – about the ugly duckling who nobody likes because he is so ugly – is reconstructed and placed into a

nowadays theatre world of narration, a world of physical performance and visual art. Three actors play several roles and create a multi-layer and colourful performance where mutual relations are cross-examined. They play roles of animals representing personifications of different types of people with different relations among one another. The performance is actually dedicated to the youngest audience yet it will attract adults, too. It exposes questions about beauty, where the inside beauty is much more important than the appearance; it discusses the importance of the family and alliance; it brings a strong and nowadays very important message: the real family is the one that helps you grow up and not the natural one where the contacts are totally cut. This will help all adopted children to accept the truth about their origin in the moment when they are facing it. The performance crushes the fear about being different, about being isolated. It helps them to grow more self-confident. It deals also with issues of control and ruling on one side, and true love and friendship on the other. The Ugly Duckling is Andersen’s autobiographic transposition into the medium of a fairytale for children. Due to his simplicity, a sincere, innocent and small creature causes a crucial change in the hearts of other wavering characters. He changes into a beautiful and mature personality, actually into an artist.

12


15


RDEČA KAPICA

besedilo po pravljici / text: J. in W. Grimma prevod / translation: Nives Vidrih režija in priredba / directing and adaptation: Pavel Polak scenografija in izdelava lutk / puppet and set design: Ivan Antoš glasba / music: David Rotter lektura / language supervisor: Mateja Dermelj stilistka / styling: Majda Vrhovnik 16

oblikovanje luči in zvoka / light and sound shaping: Nace Hočevar igrajo / actors: Asja Kahrimanović / alternacija Suzana Grau Matej Puc / alternacija Tomislav Tomšič Andrej Murenc Igrano-lutkovno predstava za otroke predstava traja 40 minut Premiera: 1. julij 2006, otvoritev festivala Mini poletje 2006 Opening night: July 1,2006, Mini Summer Festival 2006 Production: Mini teater, Ljubljana 16


Predelava klasične pravljice o deklici, ki se nekega dne odpravi na obisk k bolni babici. Ta živi na drugi strani velikega, temnega gozda. Deklico ves čas zasleduje požrešen volk, ki ima z njo posebne načrte. Z zvijačo se dokoplje do babičine hiše in že načrtuje, kako bo Rdečo kapico pojedel... Pavel Polak je eden najbolj znanih čeških režiserjev. Rodil se je leta 1942. Na akademiji za gledališče DAMU je diplomiral kot režiser in dramaturg lutkovnega gledališča. V letih 1965 do 1994 je delal kot igralec, dramaturg in režiser v lutkovnem gledališču Liberec. Na Češkem je režiral preko 100 predstav za otroke, v Nemčiji 4 in v Avstriji 2. V Sloveniji je največ sodeloval z Lutkovnim gledališčem Maribor (Ko pride gospod Zvezda, Lepa Polona in vodni mož, Concerto Grosso, Sneguljčica, Pepelka, Butalci, Prihaja cirkus, Pravljice, kje ste?, Sonček, kje ste?, Zgodba o svetlobi, 3 zgodbe o zajcu, Zakleta princesa, Lepotica in zver) in z Mini teatrom (Palček, Trije prašički).

15

17


Little Red Riding Hood It is an adaptaion of the classical fairytale about the wolf and the girl Little Red Riding Hood. One day she dicides to visit her sick granny who lives in the forest. She is being followed by the hungry wolf who has his own plans. By tricking her je comes to her granny’s house first, and there he is already making plans how to grab and divour Little Red Riding Hood. “Izredno zanimiva in pri otrocih lepo sprejeta, s humorjem prežeta izvedba znane pravljice, še veliko takih.” strokovni kader Vrtca Mojca, 24.10.2006

“Zanimivo, malo drugače a enkratno. Hvala!” 28.1.2007

“Predstava mi je bila zelo všeč. Všeč mi je način na katerega je bila predstavljena mladim.” Nika, 17.12.2007

18

16


19


PIPI IN MELKIJAD

Besedilo po motivih zgodbe / after motives from: Piggeldy and Frederick by Elke & Dieter Loewe napisala / text adapted by: Jurij Souček in Matjaž Briški režija / director: Robert Waltl igrata / acting: Jurij Souček in Andrej Murenc

20

koreografija / choreography: Rosana Hribar oblikovanje luči / light design: Zoran Najdenov fotografije / photos: Miha Fras

scenografija / set design: Vasja Semolič

Predstava za otroke, starejše od 3 let A theatre performance for children from three years up.

glasba / music: Uroš Rakovec

Produkcija: Mini teater Producer: Mini teater

kostumi / costume design: Ana Savić Gecan

Premiera: 4. december 2007 Opening night: December 2007 20


Kdo ne pozna Pipija in njegovega starejšega brata Melkijada, dveh pujsov, ki sta se s svojimi duhovitimi in nenavadnimi domislicami prikupila ne samo najmlajši generaciji gledalcev, temveč sta očarala in pritegnila k malim zaslonom tudi starejše občinstvo. Tokrat prihajata z novimi izvirnimi zgodbami o pujsjem življenju, kot si jih je zamislil legendarni Jurij Souček. Kaj počneta pujsa potem, ko se odločite, da skočita ven iz televizijskega ekrana in odpujsata v svet. V Mini teatru smo letos spomladi že urizorili prigode dveh pujsev Pipija in Melkijada v likovni podobi in lutkovni animaciji Braneta Solceta in po tekstih, ki jih je priredil mladi dramatik Matjaž Briški. Tokrat sledi nadaljevanje v novi likovni podobi in z novim tekstom. Spoznali boste stereotipe pujsjih navad in se soočili s težavami in lepotami pujsjega vsakdana. Pregovorno pujsje navade in reki bodo tako postavljeni pred izzive, s katerimi se bosta spopadala oba bistroumneža. Na hudomušen način bosta podala perspektivo pujsjega življenja skozi oči prašičev in nas poučila o skrivnostnem svetu pujsov. Pridružite se jima na pujsjem potepu in odpujsajte v svet pristne pujsje domišljije… Poučna in zabavna zgodba o dveh najbolj znamenitih pujsih... “in sta odpujsala domov!”... kakor bi (bo) rekel legendarni slovenski gledališki igralec, dobitnik Borštnikovega prstana, Viktorja za življensko delo in številnih drugih prestižnih nagrad, Jurij Souček. 19

21


Pippi And Melchiade An educating and entertaining performance about the two famous pigs who »piggedly pigged to their home«. Who is not familiar with Pippi and his elder brother Melchiad? Through their witty and unusual ideas these two little pigs won the hearts not only of the youngest generation of TV spectators but they drew the attention also of the adult audience. This time they are presented as puppets with new original stories about the pig life, as they were created by the young Slovene writer Matjaž Briški and actor Jurij Souček. Zou will get to know the stereotypes of pig habits as well as the troubles and the beauties pigs have to face every day. The two smart guys will be challenged to deal with sayings and proverbs about pig behaviour. Their perspective of pig life will be presented in rougish way through the eye of a pig teaching us about secrets in the pig world. Join us in this educative and entertaining story full of imagination and fun! Jurij Souček, the legendary Slovene theatre actor was awarded the Borštnik ring, the most prestigeous Slovene national award, as well as the national prize Viktor for the work of his life, and many other prestigeous awards. 22

20


23


PEKARNA MIŠMAŠ

besedilo / text: Svetlana Makarovič režija / directing: Robert Waltl scenografija / set design: NUMEN kostumi / costume design: Ana Savić-Gecan koreografija / choreography: Natalija Manojlović glasba / music: Tamara Obrovac 24

igrajo / actors: Sandi Pavlin, Marinka Štern, Dario Varga, Uroš Maček, Pavle Ravnohrib, Olga Kacjan, Željko Hrs, Dragica Potočnjak, Damjana Černe, Jadranka Tomažič, Romana Šalehar and Marko Mlačnik gledališka predstava za otroke, starejše od treh let Performance for children and youth produkcija: koprodukcija Slovenskega mladinskega gledališča in Mini teatra, Ljubljana opening night - April, 23 2007 in co-production with the Slovene Youth Theatre 24


O avtorici: Svetlana Makarovič je po študiju na AGRFT nekaj časa delala kot igralka, potem pa se je posvetila književnemu ustvarjanju, najprej poeziji. V slovensko književnost je vnesla tako tematske kot oblikovne posebnosti. Svojo pesniško izpoved mračnega sveta čustvene in bivanjske negotovosti oblikuje z mitološkimi prvinami slovenske ljudske tradicije (Somrak, 1964, Kresna noč, 1968, Volčje jagode, 1972, Srčevec, 1973, Pelin žena, 1974, in druge zbirke). Svetlana Makarovič ima tudi častno mesto med ustvarjalci za mladino. Napisala je mnogo živalskih pravljic, ki so njena najpomembnejša pripovedna oblika (Miška spi, 1972; Zajček gre na luno, 1973; Take živalske, 1973; Kosovirja na leteči žlici, 1974; Pravljice iz mačje preje, 1980; Gal v galeriji, 1981; Korenčkov palček, 1992; Zajčkovo leto, 1993; Veveriček posebne sorte, 1994). V svojih mladinskih pripovedih je oblikovala samosvoj slog. Odlikujejo ga motivne in besedne domislice ter anekdotičnost, izvrstni opisi literarnih oseb in dialogi. Pisateljica pogosto tvori nove besed ter likom junakov daje domiselna in zabavna imena, primerna njihovim značajem in vlogam v dogajanju. Za njene živalske zgodbice sta značilna humor in navidezna nepoučnost, ki otroke vzpodbuja k razmišljanju o pravilih sobivanja. Razposajenost, nagajivost, radovednost, igrivost in predvsem drugačnost so najpogostejše lastnosti njenih literarnih likov. Pisateljica v svojih zgodbah včasih uporablja tudi motiviko pravljičnega sveta oživljenih predmetov (svetilka v pravljici Aladinova čudežna svetilka, 1974, in v fantastični pripovedi Potepuh in nočna

23

lučka,1977). Pekarna Mišmaš, 1974, je ena njenih najboljših zgodb. Zaradi izjemne priljubljenosti je Makarovičeva napisala tudi nadaljevanje te moderne pravljice (Mišmaš v Kamni vasi, 1992).

O predstavi: Robert Waltl je v zadnjih sezonah poleg predstav v Mini teatru režiral več različnih gledaliških spektaklov v hrvaških gledališčih (Zagreb, Osijek, Reka …), za katere je prejel vrsto najuglednejših gledaliških nagrad. Značilen rokopis je ustvaril v enkratnih interpretacijah otroških pripovedi Hansa Christiana Andersena, Ivane Brlić-Mažuranić, Enesa Kiševića, Andreja Rozmana Roze, Karla Čapka, Josipa Ribičiča, Nine Mitrović. Vse projekte odlikuje subtilna sinteza različnih zvrsti glasbe (hip-hop, rap, etno, klasična glasba, elektronika), scenografije in luči ter bogatih kostumov. Pekarno Mišmaš ustvarja skupina umetnikov z različnih področij, ki bodo to kultno delo otroške literature poskušali približati današnjemu občinstvu z uporabo najsodobnejših scenskih rešitev. Ekipo sestavljajo oblikovalski studio NUMEN, ki je realiziral več scenografij za Tomaža Pandurja, Ivico Buljana in Roberta Waltla, kostumografka je likovna umetnica Ana Savić-Gecan, skladateljica Tamara Obrovac, oblikovalec luči Matjaž Brišar in koreografinja Natalija Manojlović.


Vsebina: Ali veste, kako dobri pek Mišmaš peče kruh? Znana slovenska pisateljica Svetlana Makarovič je pred več kot tremi desetletji napisala zgodbo, v kateri vam razkriva skrivnost pekarne, ki slovi povseh sosednjih vaseh, zgodbo o dobroti skromnega peka Mišmaša, ki revnim in otrokom daje kruh tudi zastonj, zgodbo o zlobni in jezični Jedrt, ki hoče za vsako ceno izvedeti, kako Mišmašu uspe speči tako dober kruh, in zgodbo o ubogem mačku, ki ga Jedrt tako izkorišča, da se končno odloči ostati kar pri Mišmašu.

The Mishmash Bakery Do you know how the baker Mishmash makes his bread? Three decades ago, the famous Slovene writer Svetlana Makarovič wrote a story about a bakery known to the neighbouring villages for its tasty bread. This is a story about the goodness of the humble baker Mishmash who offered bread to the poor and to the children for free; yet it is also a story about the nosy and wicked woman Jedrt who is determined to disclose the secret on how Mishmash manages to make the bread so good; and it is a story about the cat who gets tired of Jedrt taking advantage of him, so he decides to move and stay with the baker Mishmash.

26

24


ALI BABA IN ŠTIRIDESET RAZBOJNIKOV

režija / director: Irina Yurjeva likovna podoba / visual art: Ljudmila Skitovich glasba / music: Leonid Pevlenok igrajo / actors: Vesna Vončina, Anže Zevnik, Romeo Grebenšek in Aljaž Tepina 28

Lutkovna predstava za otroke, starejše od 5 let Puppet performance appropriate for children older than five years. Produkcija / Production: Mini teater Ljubljana, 2010 Premiera / Premiere: February 2010 28


Poznate koga, ki ne sanja, da bo nekoč postal junak? Poznate koga, ki si ne želi vsak dan obdarovati prijateljev? Seveda ne! Eden takšnih je bil tudi naš dragi Ali, čigar sanje so postale resničnost. Ali je razkrival zločine razbojnikov, našel ogromne zaklade, kaznoval pohlepne in hudobne ter poveličeval dobrodelnost in modrost. Dovolite, da vam predstavimo to zelo staro, čudovito in neverjetno zgodbo – Ali Baba in štirideset razbojnikov. Likovno in lutkovno bogata predstava za otroke in odrasle vas bo popeljala v čudoviti svet domišljije. Predstava je nastala v okviru mednarodnega evropskega projekta »Puppet Nomad Academy«, ki ga sofinancira Evropska komisija, program Kultura (2007-2013). Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

27

29


Ali Baba And Fourty Robbers Performance for children and adults, rich in visual and puppet details, will transport you to a world of imagination. Rich Arabic literature tradition, that reached a state of perfection in the VI. Century ‌ This performance has been funded with support from the European Commission, Culture Programme (2007-2013). This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 30

28


cenik price list Redni abonenti Cene vstopnic za posamezne predstave Mini teatra Mini teatre tickets prices 1. kategorija / 1st category

20,00 €

2. kategorija / 2nd category 16,00 € 3. kategorija / 3rd category

12,00 € 10,00*€

*dijaki, študenti / schoolchildren, students Cene otroških abonmajev Mini Teatra v sezoni 2009/2010 9 predstav Mini teater, Križevniška 1, Dvorana B. M. Koltesa

29

prostor

plačilo v celoti 10% popust

polna cena abonmaja

obrok polne cene (4 ob.)

1. kategorija

140,00

156,00

39,00

2. kategorija

111,00

124,00

31,00

3. kategorija

93,00

104,00

26,00


kategorija I Prodaja abonmajev in posameznih vstopnic / Season tickets and ticket sales Abonmajske karte / Season tickets Od 12.-18. Septembra 2009 From 12th – 18th September 2009 Prodaja posameznih vstopnic / Ticket sales vse leto / all year tound Informacijsko središče Mini teatra / Mini Teater Information Centre Odprto vsak delovnik od 11. do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. in uro pred začetkom prireditev.

kategorija II kategorija III Imetniki kartic (NLB, Eurocard/ Mastercard, Visa, Diners, American Express) si lahko vstopnice zagotovite po telefonu. Open weekdays from 11 am to 1 pm and from 3 pm to 8 pm, Saturdays from 11 am to 1 pm, and an hour before the performance. Credit cards are welcome (NLB, Eurocard/Mastercard, Visa, Diners, American Express). Tickets can be purchased by telephone. 30


33

33


34

34


36

abonma mini teater  

abonam za otroke, Mini teater, Ljubljana šolski projekt, prelom, mentor: prof. Nataša Vuga by Sabina Oman, VŠD 2010