Page 1

SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI!

ALL OTHERS ARE GOOD, WE ARE DIFFERENT!


2  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

RIJEČ UREDNIKA - mr.sc. sabahudin Hadžialić MaxMinus 52 Sesija Asocijacije

Redakcija / Editorial Board:

Aziz

nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 16.2.2014. Prijedlog Platforme za izlazak BiH iz stanja socijalnog bunta

1. Krug 99 smatra da je aktuelno stanje socijalnog bunta izazvano dubokim ekonomskim, socijalnim ali i političkim problemima u kojima žive građani BiH preko dvadeset godina. U iznalaženju mjera za promjenama stanja koje generira socijalni bunt neophodno je jasno distancirati opravdani bunt od svih oblika nasilja, paljenja i uništavanja javne i privatne imovine. Nosioci, po broju kao mala skupina izvršilaca, nisu reperezetenti građana i njihovih zahtjeva. Na zahtjeve građana treba odgovoriti demokratskim sredstvima razumne politike, na postupke nasilja treba odgovoriti mjerama na zakonu zasnovanih sankcija. Nužno je nastaviti reformu policije i civilne zaštite u funkcionalnom okviru države. Sabahudin Hadžialić: “Na zahtjeve građana treba odgovoriti demokratskim sredstvima razumne politike…”…Volio bih da mi neko konkretno kaže kakva su to demokratska sredstva razumne politike u zemlji “organi(zirane)zovane anarhije” kada govorimo o odgovornosti izabranih predstavnika vlasti koji su odgovorni jedino onome koji ih je doveo na to mjesto, a to nije narod, već njegov, daiđa, amidža ili tetić, koliko god mi šutjeli o tome. Demokratija je, kako Lajphart kaže “vladavina slobodno izabranih predstavnika naroda” što eo ipso znači da trebaju i slobodno odgovarati upravo narodu odnosno narodima koji su ih birali. Ovo što se nama dešava danas u FBiH je upravo poziv da odgovaraju narodu, ponoviću, predstavnici SVIH političkih partija, bilo u vlasti i/ili opoziciji. Pred nama se postavlja metodološko pitanje KAKO? Odgovor je bolno jednostavan, samo ako ostavimo po strani vlastite, sebične interese, svakoga od nas i pozabavimo se, prije svega, ROKOVIMA, jer vremena za gubljenje više nema: 1. Imenovanje tijela od tri člana (BHS) ispred Kruga 99 koje će prisustvovati sljedećem Plenumu građana i predložiti, kao građani, članovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug-a 99” sljedeće: a) Da eminentni pravni, ekonomski, komunikološki, sociološki, i svi drugi stručnjaci, članovi akademske zajednice, članovi Kruga 99 stave na raspolaganje svoje znanje i umijeće tako da u roku od 15 dana od dana usvajanja ovog prijedloga dostave na uvid Plenumu građana Sarajeva analizu svih Zakona u BIH koji se konkretno tiču njihove struke. Istovremeno da Plenum građana traži da u roku od 48 sati od odluke na Plenumu građana, odgovorni zakonodavni organi na nivou Kantona, Federacije i države BiH dostave Zakone koje su usvojili i koji su na snazi od nastanka dejtonske države do danas. Zbog čega? Kako bi imali uvid u ono što i jeste navedeno ne u jednoj odbrani na sudovima optuženih za silne malverzacije, pljačke i manipulacije i odgovoru: “Ja sam radio po zakonu.” Po analizi prepuštamo Plenumu građana kako će i šta će dalje raditi po ovom pitanju. 2. Prvi, neposredni postupak svih društvenih aktera treba da bude zahtjev za hitnim uspostavljanjem funcionalnih institucija, namjesto onih smjenjenih ili u ostavci. Taj postupak mora biti i legalan i legitiman. Legalitet će se mjeriti kroz poštovanje demokratskih procedura, a legitimitet uspostavljen kroz odmjereni dijalog demokratski izabranih predstavnika u institucijama vlasti sa spontano uspostavljenim socijalnim, građanskim grupama i organizacijama. Isključivost bilo koje strane samo će voditi u nove konflikte bez rješenja, kao i strančarenje i politikanstvo bez kraja, takođe.Treba delegitimizirati vaninstitucionalno odlučivanje partijskih elita, snaženjem odgovornosti institucija i pojedinaca koji je čine. Sabahudin Hadžialić: Treba provjeriti legalitet “demokratskih procedura” jer ako je potrebno za imenovanje jedne kantonalne vlade, po zakonu, 60 dana, u tom slučaju zakon ne valja jer, kako rekoh, vremena za gubljenje više nema. Potrebno je to smanjiti na najmanje 15-20 dana. Izrazi “odmjereni dijalog” treba zamijeniti adekvatnim “stručnim polilogom” između predstavnika vlasti (stručnih) i Plenuma građana (stručnih). 3. Treba prihvatiti, za početak, i palijativene mjere socijalne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva i radništva, pogotovo u onim firmama koje godinama ne primaju plaće, nemaju zdravsteno osiguranje ili povezan radni staž, kao i mjere pomoći poboljšanja socijalnog standarda studenata, prevoza đaka i sl. Mora biti sačuvano dostojanstvo građana koji su dovedeni u stanje socijalne potrebe. Sabahudin Hadžialić: Gašenje požara “čašom vode” kako je i navedeno treba izvršiti na način da se ukinu privilegije izvršnim i zakonodavnim dužnosnicima I od tih sredstava realizirati “palijativne, odnosno privremene mjere socijalne pomoći”. Sve to predložiti Plenumu građana od strane našeg koordinacijskog tijela na prihvaćanje ili ne. Ne zaboravite, oni su ti koji odlučuju. Mi samo predlažemo. Rokovi za navedeno 15-20 dana. 4. Odgovornost je svakog čovjeka u BiH, a posebno aktera javnosti, da ne dozvole manipuliranje sa opravdanim socijalno ekonomskim zahtjevima kako u stranačke svrhe, svrhe anarhije, tako i u preusmjeravanje energije opravdanih protesta u međuetničko nepovjerenje i sukobljavanje. Nužna je kritička distance prema skupinama i organizacijama koje profitiraju od proizvođenja kriza. Sabahudin Hadžialić: Napisao sam prije nekoliko dana (prvi dan protesta, 7.2.2014.) sljedeću misao: “Budi se Istok Zapad, Sjever i Jug obespravljene, građanske Bosne i Hercegovine. Samo da se Srbi, Bošnjaci i Hrvati ne probude.” Molio bih vas da i mi, kao članovi Krug-a 99, kada javno istupamo navedemo da nastupamo u lično ime jer ako vidimo nekoga kako nastupa, a član je i naše Asocijacije nezavisnih intelektualaca, dajte da budemo nezavisni, ali ne od pameti. Kada vidim stavove određenih naših članova koji ovih dana kolaju javnostima BiH, pitam se da nismo članovi određenih partija ili etničkih grupacija. 5.Krug 99 apeluje na građane da nastave sa povremenim protestnim okupljanjima u demokratskoj i dostojanstvenoj formi sve dok nosioci vlasti ne donesu svima razumljive i neophodne, konkretne mjere za promjenu stanja u zemlji. Treba što prije institucionalizirati organizaciju protesta kako oni ne bi okončali bez vidljivih rezultata. Sabahudin Hadžialić: Plenum građana je upravo to – institucionalizacija organizacije protesta i mi trebamo otvoreno podržati to.

Petar Lazić (Beograd, Srbija); Yavuzdoğan (Istanbul, Turkey);

Goran Radosavljević (Beograd, Srbija); Enes Čelosmanović (Zagreb, Hrvatska), Marcos Ribeiro Mendes TUBA (Cachoeirinha, Brazil), Jože Kos Grabar (Maribor, Slovenija), Sanja R. Petrović (Novi Sad, Srbija), Samira Begman (Zurich, Švajcarska), Mirjana Marinković (Beograd, Srbija), Zlata Žunić (Tuzla, BiH), Andrej Glišić (Pančevo, Srbija), Ratko Orozović (Sarajevo, BiH), Suno Kovačević (Zenica, BiH), Ekrem Macić (Konjic, BiH), Boban Miletić Bapsi (Knjaževac, Srbija), Ivo Mijo Andrić (Zagreb, Hrvatska), Elvis Huremović (Travnik BiH), Jasmin Mrkalj Kadmus (Podlehnik, Slovenija), Zoran Spasojević Paske (Kragujevac, Srbija), Vladislav Pavićević (Bar, Crna Gora), Abdurahman Halilović (Rijeka, Hrvatska), Slobodan Žikić (Jagodina, Srbija), Vasil Tolevski (Skopje, Makedonija), Pavle Popović (Kruševac, Srbija), Ernest Bučinski (Banja Luka, BiH). Editor in chief— Gl. i odg. urednik MaxMinus magazin : Sabahudin Hadžialić, Pošta/Mail: Sarajevo & Bugojno, Bosna i Hercegovina: Grbavicka 32, 71000 Sarajevo, BiH E-mail za radove/Contribution E-mai: maxminus@yahoo.com Radovi dostavljeni poštom se ne vraćaju/ Contributions send by mail are not sending back to the authors. Zamjenik glavnog i odgovornog urednikaMaxMinus nedjeljnika /Deputy Editor in chief of MaxMinus magazine: Petar Pismestrović, Klagenfurt, Austria; petar.pismestrovic@chello.at Logo i design zaglavlja magazina/Design of the head logo of the magazine: Tošo Borković, Beograd, Srbija i Marcos Ribeiro Mendes TUBA, Cachoeirinha, Brazil DTP– InDesign ARS Studio Sarajevo & Bugojno NAPOMENA: Objavljujemo samo one radove koji budu dostavljeni na našu E-mail adresu. Za razliku od drugih, mi ne “skidamo” ništa sa društvenih mreža i/ili WWW stranica. REMARK: We publish only those contributions which are delivered directly on our E-mail address. Comparing to others, we are not downloading anything from social networks and/or WWW sites. Prvi broj objavljen 2.9.2010.g. Izlazio mjesečno od 1.9.2010 do 1.5.2012. Od 1.9.2012. izlazi svaka tri mjeseca

MaxMinus

Verfügbarkeit Zugänglich im Internet

Schlüsseltitel

MaxMinus

Titel MaxMinus [Elektronische Ressource]

Verlag Küsnacht : Einhorn Verlag, S. Begman,

2010-Aktuelle

Erscheinung 4x jährl.

Zählung Broj 1 (02.09.2010)-

Anmerkung Titel von Homepage (gesehen am

01.10.2012)

Anmerkung Beschreibung und URL werden

nicht

Mart 2014 . U Zenici na protestima 63-godišnji Husein Ibraković svoje nezadovoljstvo izražava karikaturama...

aktualisiert

ISSN 2296-0902

URI http://maxminus.weebly.com/


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  3

6. Krug 99 poziva aktere vlasti da u dijalogu sa ekspertima, skupinama intelektualaca, javnih i kulturnih radnika, otvore pitanja kako posljedica tako i dubljih uzroka socijalnog bunta da se ono ne bi pretvorio u trajno stanje konflikata bez rješenja. U tom smislu treba razmatrati i moguću politiku daljih kreditnih zaduženja države, i svih nivoa vlasti, u funkciji otvaranja javnih radova i plasmana povoljnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje, definisanje mjera za ublažavanje posljedica neoliberalnog ekonomskog koncepta mjerama socijalne države, kontektualiziranja bankarskog sektora sa realnim potrebama domaćeg razvoja, transformaciju penzionih fondova kao investicionih fondova, zabranu privatizacije komunalnog sektora, stavljanje energetskog resursa u funkciju domaćeg razvoja, certificiranja standarda obrazovanja i zdravstvene zaštite, i dr. Sabahudin Hadžialić: Kao građanin ove države i član Krug-a 99 otvoreno sam protiv “politike daljnjih kreditnih zaduženja države, i svih nivoa vlasti” već sam za procesuiranje odgovornih (rok – 15-20 dana od strane stručnih i nezavisnih tužilaštava i organa gonjenja) u skladu sa mojim stavom koji se od 10.2.2014. nalazi i na mojoj zvaničnoj WWW stranici: “Moje ime, znanje i umijeće podržava sve ono što vodi konsocijacijskom polilogu sa ciljem zadovoljenja usmjerenog procesuiranju svih onih koji su se okoristili periodom 1990 - 2014 sa ciljem zadovoljenja neobuzdanih pljačkaških ambicija. Nestranačka, ekspertna vlada na svim nivoima vlasti je pretpostavka uobličavanja moguće alternative “organi(ziranoj) zovanoj anarhiji” koja se odaziva na ime moderne, trenutne Bosne i Hercegovine. Ali, uz istovremeno kreiranje takozvanog “mehanizma opoziva” koji se aktivira u roku od šest (6) mjeseci od imenovanja, ako se pokaže da se desilo da je “sjahao kurta, a uzjahao murta”.” U navedenom je novac I ako mi neko kaže da bi to moglo trajati godinama, pozivam se na stavku gdje sam navodio zakone koji su im to omogućili. Nećemo ići u “lov na vještice” već u “lov na lopove” koliko god mi šutjeli o tome. Primjera radi, dobio sam Poziv od Vlade Iraka da zajedno sa kolegom Žarkom Milenićem iz Brčkog učestvujem na Završnoj manifestaciji “Bagdad, glavni grad arapske kulture 2013.g.” u ime Bosne i Hercegovine koja će biti održana od 19.2. – 23.2.2014.g. Tražio sam od institucija vlasti samo 400 KM dnevnica da imam tokom boravka od četiri dana jer ostale troškove snosi Vlada Iraka, kao Istaknuti samostalni umjetnik, ali ni država, ni federacija, ni kanton, ni grad, ni općina mi nisu pozitivno odgovorili… nemaju taj novac, ali imaju za nonsense svakodnevnice kao što je jedan prosječan ručak u elitnom sarajevskom restoranu. Ja idem u Irak za par dana, ali sa svojih 50 Eura u džepu jer sam sposoban, ali nisam podoban ni jednoj političkoj opciji. Ne dozvolite da budemo nezavisni od pameti već nezavisni od njih, da ne pominjem drugačije nazive. Rokovi do 30 dana. 7. Privatizacija i privatna inicijativa ne smiju biti unaprijed kriminalizirani, podjednako kao što rušilaštvo na protestima ne smiju prikriti činjenicu nezadovoljstva socijalno - ekomomskim stanjem, nepostojanjem perspektive za zapošljavanje omladine, korumpiranošću vlasti na svim nivoima koji su doveli do radikalnog socijalnog bunta radnika, nezaposlenih i građana općenito. Neophodno je utvrditi odgovornost pravosudne i izvršne vlasti na svim nivoima, a posebno tužilaštava, za propuštanje i nereagovanje na zloupotrebe u procesu privatizacije, na korupciju, na nerad administracije. Pri tužilaštvi treba formirati specijalna tijela za suzbijane korupcije i organizovanog kriminala po uzoru na hrvatski USKOK ( Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala), te donošenje zakona o oduzimanju nelegalno i neosnovano stečene imovine. Neophodno je razmotriti i druge modele privatizacije za firme u kojima je taj postupak evidentno neuspješan, uključujući i radničko dioničarstvo. Sabahudin Hadžialić: Nećemo unaprijed kriminilarizirati „privatizaciju“, ali nemojmo miješati „privatnu inicijativu“ sa privatizacijom, molim vas. Zna se vrlo dobro ko je šta i kako stekao od 1990.g. do danas. Predlažem da se briše riječ privatna inicijativa. Rokovi za uspostavu USKOK-a BiH do 30 dana. 8. Postojeća vlast jeste izgubila legitimitet kod građana, ali je legalna sve dok ne bude izabrana nova i to se ne smije dovoditi u pitanje jer je stanje anarhije gore od toga. Stoga treba zahtijevati od Visokog predstavnika međunarodne zajednice da preduzme mjere iz nadležnosti koje ima za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi se zaustavila opasnost destabilizacije i destrukcije demokratskog poretka i institucija BiH, i da preuzme svoje obaveze iz Aneksa X u punom kapacitetu, te da s obzirom da je on krajnji tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma konačno da tumačenje odredbi Ustava BiH o dodatnim nadležnostima države BiH (čl. 3 st.5) koje bi mogle integrisati državu.PIK treba odmah razmotriti problem legitimiteta vlasti u BiH i osnovanost potrebe za vanrednim izborima, uključujući i mjere za koje je ovlašten Visoki predstavnik u vanrednim okolnostima. Apelujemo na članove PIK-a da shvate ozbiljnost situacije, prevazidju unutrašnje podjele i da omoguće Visokom predstavniku međunarodne zajednice da preduzme mjere iz nadležnosti koje ima za dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u svim njegovim segmentima kako bi se zaustavio trend destabilizacije i destrukcije države BiH i njenih institucija. Sabahudin Hadžialić: Ovo je “Organi(zirana)zovana anarhija” što živimo kao sistem i treba da navedeno tijelo koje predlažem u ime Krug-a 99 predloži Plenumu građana sljedeće: “Naš Izborni zakon ne sadrži u sebi mogućnost vanrednih izbora i oni se ne mogu provesti osim na nivou cijele države. Za tako nešto sigurno nećemo imati koncenzus u oba entiteta i to mora svima biti jasno, koliko god to bolno saznanje bilo. Uvjeren sam da je daleko bolje, umjesto vanrednih izbora sada (koji bi svakako bili izmanipulisani od strane spin-majstora ove ili one stranke) uvesti nestranačke, ekspertne vlade u FBiH na svim nivoima sa rokom trajanja do oktobra/listopada 2014.g. i da one pokušaju spasiti nastavak pljačke i osiromašenje naroda, uvesti 1 KM naknade mjesečno za sve već ranije zaposlene vijećnike/zastupnike/poslanike na svim nivoima zakonodavne vlasti, a zaposlenima uvesti plaću u nivou prosjeka FBiH. A u oktobru/listopadu 2014.g. zaigrati na nova i samo nova imena na listama uvodeći pravilo u Izborni zakon da niko, ama baš niko ko je makar jednom bio izabran i u jednom mandatu bio angažiran, ne može biti ponovo biran. I američki predsjednik može biti samo u dva mandata, a koliko znam, u ministarskim foteljama i parlamentarnim klupama sjede ljude za koje još malo i možemo reći da su od punoljetstva tu.” 9. U vezi sa rezolucijom Evropskog parlamenta o napretku BiH usvojene 6. februara 2014.godine Krug 99 smatra da je nužna promjena strategije Evropskog parlamenta i Evropske komisije prema BiH kao postkonfliktnom društvu. Da bi bosanskohercegovačko društvo uspjelo u izgradnji demokratskih institucija i vladavine prava nužno je ubrzavanje integracije države BiH u NATO i Evropsku Uniju posebnim putem, uvođenjem zajedničke agende institucija EU i Parlamentarne skupštine BiH za provođenje reformi, uključujući i ustavnu reformu. Takvim pristupom smanjile bi se potencijalne etničke tenzije, a energije građanstva i svih aktera političkog i društvenog života bi se usmjerile na racionalno rješavanje stvarnih problema građana Bosne I Hercegovine. Susjedne zemlje moraju prihvatiti suverenitet države BiH u efektivnom i praktičnom smislu vođenja vlastite državne politike prema BiH. U protivnom, BiH će biti trajno žarište regionalne nestabilnosti. 10. Vjerske zajednice, obrazovne institucije, kulturna društva i mediji moraju činiti veće napore na obnovi morala u društva i odgoju omladine. Mediji, pa i oni novi, moraju biti objektivni posrednici između događanja i javnosti, a ne nikako proizvođači intencionalne stvarnosti. 11. Mi narod BiH moramo vjerovati da je sloboda i prosperitet, građanska solidarnost i jednakost među ljudima moguća i potrebna. ***************************************** Sarajevo, 16. Februar 2014. Napomena: Ovaj Prijedlog proizišao je iz rasprave na prethodnoj sjednici od 09.2.2014, a biće okosnica za raspravu i dalju dogradnju i na narednoj sesiji Kruga 99, 16.2.2014. Sabahudin Hadžialić: Odmah da obavjestim Krug 99 da ću, svakako navedene prijedloge, kao građanin, predložiti Plenumu građana Sarajeva isti dan. Napomena: I dalje je je sve navedeno aktuelno, danas 1.3.2014.


4  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Maxminus priče/eseji

... Nihil illigitamus carborundum

Jadranka Čavić Ojlarija histori

Ojlarija je bila punačko i pegavo devojče. Verovatno nikome ne bi zapala za oko da nije živela u komšiluku lepših i privlačnijih Nedođijki, njenih drugarica iz škole koje, za razliku od nje, nisu morale svakodnevno da piju velike kašike ribljeg ulja kako bi porasle. One su bile veće i razvijenije, mada... u skijanju joj nisu i nikada neće biti ni do kolena! – Eto im ga na! – mislila je naglas. U osami je jodlala, mezeteći usput nokte i slatkiše, i kvareći zube, tek da joj nikada u životu na pamet ne padne da se nekome od bližnjih srdačno osmehne. Umesto osmeha, rešila je da diže nos u oblake koliko god može. Konačno, ona je bila ta koja poseduje najvišu Runolist čuku u regionu... Nije se ni sa kim igrala niti je delila svoje lutke u glavi, iako ih je sa godinama imala sve više. Umesto deljenja izabrala je množenje, ugojila se i počela da, dok žvaće dvadeset i četiri puta svaki zalogaj hrane, izmišlja priče o svojim prikraćenim rođacima iz bliskog inostranstva, tražeći podršku i pomoć nedođijskog komšiluka. Prema njenom žvakanju, ti Tamo rođaci su patili što nisu Tu, džumle, tu gde ona u stvari nije želela da bude, i gde se jede isključivo na nervnoj bazi i od stresa. Nedođijanci su progutali masni zalogaj iz te priče po kojoj, da Ojlarija nije bila tu gde jeste – u komšiluku, nikada ne bi imala to što ima. A šta je to – vreme će pokazati u pravom trenutku, kontala je ona. Najbolje će čuti oni najbliži, i to tako da će ih uši zaboleti. Do tada je imala još mnogo vremena, pa je odlučila da se što više moguće ulepša. Temeljno je cedila bubuljice sa svojih debeljuškastih obraza i skupljala svoj džeparac. Ne! Ona nikada nikome neće platiti piće, to je bio njen princip: Niks plaćanje! Štedljiva, ili ekonomična, kako to njeni istomišljenici i ljubitelji mini suknji vole da kažu, za samo nekoliko godina koje će da uslede osmisliće i kozmetičku liniju i upakovati je u lepu i uvek ukradenu ambalažu, pa je ponuditi svojim lepšim i zanimljivijim drugaricama koje su zverale u nebo, maštale, pa se udale i – Tras!– podobijale decu. Prodaja je Ojlariji išla glatko, a pritom je uspevala i da ostane na liniji. (Ovaj pravolinijski BIO proizvod će se veoma lepo slagati sa bojama postrojenja koje se nadnosilo nad reku Opšteg dobra koja je tekla nizvodno, tačno od Ojlarijine kuće pa sve do mučne joj komšijske Nedođije, u širem budućem smislu.) Zahvaljujući položaju njene kuće i buke, kao i tradicionalne prašine koja se sa okolnih pašnjaka dizala od kravskih zvona i papaka, Ojlarija je, kad je malo ojačala i pomirila se sa svojim tenom – Šta?! Mogla je da se rodi sa rogovima! Nije ovo najgore!– počela da šetucka gore-dole duž granice imanja, budućeg ojlarijiskog autoputa. I da trenira. Oči bi joj se zamaglile od njenih dugoročnih vizija, pa je uvežbala jednu golubicu da joj donosi papirne maramice u koje će da istresa nos. Iz njenog nosa pravo u domaći reciklirani proizvod, a onda sve zajedno – put nedaleke Nedođije. Ali, i Nedođijanci su počeli glasno da misle, nizvodno... Glupaci! Kada se dobro išmrkala i našetala, pogledala je u svoju izgužvanu mini suknju. Shvatila je da

nema donji veš, ali da to što ima... da je to dugonoga investicija! I čist EKO proizvod! Sa izlizanim potpeticama, ali dok se do njih dođe... Prođe voz, što reče Đermanka, Anđa Meraklija. A kad dođe vreme i pukla tikva... Videće se ko je gologuzan! Ojlarija je odlučila da zauzme jedino što nikada nije imala – nevin stav, ali onaj sa telećim izrazom lica koje ne razume niti jedan okolni stav i jezik. Treba razumeti samo ono od čega se ima koristi. Dobro, nekada... – Sada su druuuga vremena!!! – Ali, Ić je na nič! – I to je narodna status kvo ojlarijska! Osim toga, već generacijama joj prekobarski frajeri iz kadilaka, poršea, dodžova i sa harli dejvisona dobacuju i obećavaju bliski kontakt povlaštene Nato vrste, prolazeći pored njenog autoputa... Za res i za kolena, ali tek kada stekne dovoljno iskustva i obuče dublji izrez. Do sada je bila pridna, od sada treba da bude još gora. Utom je ušla u najbolje godine i rešila da se brzo razvede, s kim god da je ono u braku, dok još ona, Ojlarija, liči na nešto. Ime ne želi ni da mu čuje! A i... bio je mrak... Upravo tada, Nato puš-ap cicncekeri, dotureni sa zapada, ušli su u modu. Delovali su kao sigurno naoružanje. Po savetu svog puš-apa sačekala je da otegnu papke svi oni Odozgo koji treba da ih otegnu, zbog prevelike senke koju su bacali na njen plan. Kad se razvedrilo, bilo joj je jasno da joj treba kadar sa tri glave: jedna sa znanjem samo ojlarijskog jezika, druga sa smislom za jodlovanje i eho, i treća sa ulogom veš-mašine-špar-kase kako bi se tajne poruke prenosile sa brdašaca dole, pa do bankice gore... A naivke komšinice?... Doje!!!... Ni slutile nisu da ovu, Ojlariju, drma žestok klimaks. Da kada je uhvati, svi vizantijski arbajteri neće moći da je obuzdaju. –- Booože, umesto seveda oni uporno – sevda!? – Ah!... Ali bolji su od onih iz civilne zaštite, onih domaćih, ružičastih sa plavim kapicama na glavicama, što se busaju da su negde nešto odradili i nekoga naboli...A njen cicnceker? Ni reči o njenom ekološkom oružju i šta je sve moralo da pređe preko njenih leđa na putu do zdravog života!!! Danas slavi na svojoj terasi Dan nezavisnosti. Isti taj slavi i njen prvi nedođijski maljavi komšija. Kako je do toga došlo, nije joj poznato kao ni njemu. Ali nije uspela da ga odobrovolji ni na državni praznik. I pored svega zajedničkog, on joj svejedno ne dozvoljava da izađe na njegovu plažu, tik do njene vikendice, i da se sunča u toplesu. Bar do sada nije dozvoljavao. Morala je to da radi na svom balkonu ili u inostranstvu. Morala je da mu plaća za pesak i vodu! A lepo se zaklela da nikome ništa neće da plaća!! Platiće on njoj!!! Tužiće ga tetka Uniji... Baš se uparadila pred izlazak kad joj jedno kravlje zvono zazvoni u glavi. Pogleda kroz prozor i ugleda masu Ojlarijanaca kako viču, kliču i jodlaju. a poviše ih čak ide ulicom i čisti!? Stavljaju otpatke u usta!... Toliko misle o njenoj čistoći i pola zdravlja da joj od ganutosti suza zaiskri u jednom oku a golubica u drugom. Ojlarijanci joj nikada nisu bili bliži! A i međusobno, koliko sa prozora može da vidi, grle se, uzdižu pesnice kao teniseri kada postignu poen... Toliko su radosni da čak ni na posao neće da idu...

Dilemu je razriješio susret sa prijateljicom koja mi u detalje ispriča što je nakupovala, pa pomislih što ne bih i ja kao i ona – ta nisam valjda ništa gori. Prebrojivši ono što mi je nakon svega ostalo u novčaniku (napominjem kako sam nezaposlen, u jeku ekonomske krize koja potresa cijeli svijet, pa i državu u kojoj na žalost obitavam), uđoh u pekaru sa narednom nedoumicom: obični, akcijski polubijeli, ili skupi raženi kruh na koji sam navikao još iz djetinjstva. Prisjetivši se da još moram uplatiti tiket za loto - s najmanje četiri kolone - uspio sam razriješiti i tu dvojbu u korist onog jeftinijega. Trafika u kojom sam predavao svoje tikete nalazila se upravo na putu mog povratka kući. Vjerovali ili ne, skoro sat i pol se znojih u dvojbi koje brojeve da zaokružim. Ulažete li sve svoje nade u 39 magičnih brojeva, od kojih će samo sedam biti onih sretnih, shvatit ćete koliko su to teške životne odluke; odluke o kojima ovisi vaše buduće biti ili ne biti (pitanje je sad, odnosno kod svake nove uplate). Još uvijek dumajući narednih par stotinjak metara, jeli moj izbor bio dobar ili loš, naletih na znanca – podjednako nezaposlenog poput mene – koji me zaustavi prepun žalopojki o političkoj situaciji, ekonomskom krahu, klasnom sukobu i sličnim tričarijama, postavljajući za mene opterećujuća pitanja: te, doklem ćemo to trpiti, zašto već jednom ne Ladislav Babić izađemo na ulicu, kad ćemo konačno Teške odluke zbaciti (milom ili silom) vladajuću oligarhiju, nije li već sazrelo vrijeme da srušimo taj eksploatatorski kapi Imao sam izuzetno naporni dan, talizam,… Jedva ga se nekako riješih prepun intelektualnog naprezanja oko poslije gotovo jednog sata njegovih odluka koje sam bio primoran donositi. Vje- jadikovki, okrećući se lijevo i desno rojatno ste se već našli u mojoj situaciji, te poput ubrzane glave suncokreta kako vam je itekeko poznato koliko takvo stanje ne bih slučajno do doma nabasao na može iscrpiti čovjeka. Probudio sam se u još pokojeg znanca mučenog sličnim cik zore, oko šest sati, i tu me već čekala besmislicama. U tom osvrtanju pogled prva mentalna prepreka – dali da produžim mi se zadrži na komadu koji je odmah spavati još sat-dva, ili da se odmah dignem. izazvao moju očekivanu fiziološku Na svu sreću, moje krzmanje je prekinuo reakciju. Kako sam nadasve pristojan Hypnos sklopivši mi oči, te tako produžih čovjek, muž k tome, nisam joj mogao u njegovu društvu do pola osam, zagrlivši tek tako priči s molbom da mi smanji „ono“, tj onu koja je spavala pored mene. poraslu napetost, te s mislima na Nakon uobičajene jutarnje higijene do koje svoju ženu i njene zavidne tosmislene izuzetno držim, nađoh se pred otvorenim vještine, produžih korak. Otključavajući vratima gotovo praznog frižidera. Kruh, vrata, zapljusnula me dvojba dali da margarin i marmelada – bijaše sve što joj prvo ispričam o budalaštinama se pružalo mojem vidokrugu. Kako je kojima me šopao poznanik ili da je hljeb nasušna namirnica bez koje je teško prvo povalim, odnosno vice versa. Na zamisliti doručak, preznojavao sam se pred svu sreću, razriješila ju je na obostrano dilemom – margarin ili pekmez? Nakon zadovoljstvo moja vatrena ženica, zbog petnaestak minuta razmatranja opcija za i svoje jedine karakteristike rad koje još protiv, odlučih se za margarin, povrh čega odbijam pomisao na rastavu. Tako namazah tanak sloj slatkoga. Dok sam opušten, odlučih napisati člančić – s jeo prvi, jutarnji obrok, pade mi na pamet namjerom upoznavanja budućih generpomisao da bi hladnjak ipak trebalo nečim acija - o pritiscima kojima sam svakodnapuniti, posebice u svijetlu činjenice da nevno izvrgnut, o nedoumicama koje će se oko podneva moj želudac oglasiti moram razrješavati sam samcat iz dana alarmom za ručak. Moja žena je uglavnom u dan. Kad tekst bijaše gotov, poput tek ženskog roda, i to je sve što mogu tamnog oblaka navrle su nove brige očekivati od nje – sve odluke ona prepušta – kuda iliti kamo poslati svoje djelo? meni, osim seksa dakako, u čemu je vrlo Važući opcije (vjerojatnost objavljirezolutna i aktivna. Dok sam se spremao vanja, mogući honorar, afirmaciju u za izlazak, napregnuto premišljah kuda književnim krugovima,…), nekako je prvo; na tržnicu ili u veletrgovinu? Nisam presudila ova poslijednja – još od djetbio načisto ni narednih desesetak minuta, injstva gajio sam želju probiti se među koračajući ulicom, no moju dilemu je literarne krugove. Dobrih pola sata srećom razriješila činjenica da prvo naiđoh dvojih poslati li storiju u rubriku „polina plac. Život nimalo nije jednostavan, ta tika i društvo“, „horor“ ili „specijal“, što da vam pričam – znate i sami – usred kad me nešto natjera da odaberem onu meteža kupaca i raznolikog izbora ponuđene satiričku. Poslije me cijeli dan mučilo hrane, vrzmao sam se narednih pola sata ne što sam ovako seriozna razmišljanja mogavši odlučiti između kelja i kupusa za slao u tako neozbiljni odjeljak, te neće ručak, jaja ili patlidžana te pratećeg prilo- li ih stoga odbiti objaviti, no ženica ga za večeru – paradajza, odnosno zelene mi je s novim zahtjevom za hopa-cupa paprike. Posebno me namučila paprika, prekinula ove dvojbe. Uostalom, nek’ s obzirom na poveliki izbor između rog, se i urednik malo preznoji oko odluke, paradajz, horgoške slatke, slavonke, pa će shvatiti kako je meni svaki dan! novosađanke, babure,… Ojlarija pogleda ulevo ka komšiji raspuštencu koji priča sâm sa sobom... Stalno nosi tu smrdljivu mrežestu majicu i mrmlja o nekoj ribi... I stalno – da neće nešto da joj dâ... Odlučila je da stvar uzme u svoje ruke i da, kao i njeni Ojlarijanci, povede mir a ne rat, te da odmah nakon što malo izmeditira sa svojim guruom, izađe, raširi ruke ka komšiji i zapeva mu u najlepšem svetlu pomirenja i prve čakre: ,,Pridi, dala ti bom cvet!’’ Kao nekad...knjigama na policama otežalim od svih priča i jednomesečne prašine. U drugoj sobi. – Tako se umaram... Je l’ čuješ kako dišem?! – U sobi života sa čipkanim abažurom na mesinganoj lampi, na staroj singerici, u sobi punoj đerdana i čaša od obojenog stakla koje plavičasto prelamaju svetlost duž prozora bez zavesa, u sobi punoj rečnika, olovaka i beležnica na velikom stolu sa dve stolice, u sobi sa napola punom pepeljarom, u sobi što se diči ukusom i lepotom, u sobi, u sobi sobe, u sobi sada praznoj... U sobi sebe same...– Izvini... – Milovala je to drago lice što ni na samrtnoj postelji ne oprašta životu prostor koji daje cmizdravom kiču što joj se nudi kao ljubav. Bez reči. Milovala je to drago lice koje pokušava da joj se nasmeši i opravda tu posetu, ali ne traži utehu. Sa osmehom. Milovala je to drago lice koje je donedavno strepelo u procepu vremena od njenog dolaska na vreme. – Nisam htela... da me vidiš ovakvu...


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  5


6  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

OSMAN YAVUZ Turkey

MaxMinus art


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  7

OSMAN YAVUZ Turkey

MaxMinus art


Maxminus priče/eseji

8  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Miodrag Tasić

Zaigrala mečka Malo ko se radovao novoj godini. Mislim, istinski. Pustimo ono foliranje; kao dolazi nova godina, biće bolje, jedni drugima želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi... Niko u to ne veruje. Oni realniji su još i tužni. Stariji su za jednu godinu više. Ako su ih već podosta prevalili na grbači, tek onda im je jasno šta ih očekuje. Sad, da li vlastodršci u ovim banana republikama na prostoru bivše Jugoslavije tako razmišljaju, ne znam. Nisam u njihovoj koži. Čini se da ponekad i nisu realni. Ne prosuđuju trezveno. Šta je uzrok tome, đavo će ga znati. Moguće da jedino đavo može i da dokuči te goleme misli. Biće da neke sudbonosne odluke pomenuti narodni usrećitelji ne donose sami? Možda imaju neke stanovnike u glavi, može biti da ih savetnici obmanjuju ili im daju pogrešne savete, a nije isključeno ni delovanje nekih problematičnih supstanci po mozak. U vidu belih praškova, odnosno tekućina sa manjim ili većim sadržajem alkohola? Kako inače razumeti raspisivanje prevremenih izbora i eventualni neuspeh ako imaš potpunu i neograničenu vlast? Ako možeš da radiš sve što znaš i umeš, kada te niko ne ometa i ne protivi ti se, a ti hoćeš da proveravaš narodnu volju? Posle može i da ti se obije o glavu. Ili ako trošiš i rasipaš narodne pare kao da je to Alajbegova slama, a narod nema šta da jede! Kao delaš na polzu naroda, a ovamo grabiš, otimaš. Decu školuješ u inostranstvu. Tamo se lečiš i ti i tvoja porodica. Letuješ i zimuješ na elitnim destinacijama a narod ti nezaposlen, očajan, jedina mu je nada da utekne što dalje i što pre. Pa gde se ustavi! I onda počne da puca. Ne samo u Africi, u Siriji, ne buni se narod jedino u Turskoj, Ukrajini... Zapucalo u Bosni. Za sada (početak februara) u federalnom delu Bosne. No, nije daleko dan kada može i u komšiluku. Procenat nezaposlenog stanovništva, realan standard, uopšte perspektiva ljudi u Bosni ne razlikuje se od stanja u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori. Privatizacija, tranzicija, kapitalistička ekonomija dovele su do propasti hiljada fabrika i preduzeća, uništena je privreda, ulice su pune obespravljenih, poniženih i očajnih. Nekada se to nazivalo proleterima, a danas su samo socijalni slučajevi. Posle svih napredaka, inovacija u svim oblastima, brojnih demokratskih preobražaja, došlo se do narodne kuhinje i kontejnera kao najsigurnijeg načina za ishranu dobrog dela populacije. U 21. veku, mada, realno, i tu mogućnosti postaju sve oskudnije. Naime, malo šta korisnog može da se pronađe u kontejneru, odnosno na đubrištu! Bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti krvlju je bilo iskovano. Tako smo se i razišli. Čini se da „politička elita“ na prostoru bivše države nikad nije bila složnija nego što je danas. Kada se digla masa gladnih u Tuzli, Sarajevu, Bihaću, i kad su pohrlili u Narodne Skupštine i druga „Narodna“ tela i domove, kad su počeli da jure „lopove, bagru i ološ“, citiram parole koje sam video na televiziji, pa zapucali po policiji i ostalima koji štite narodne predstavnike od naroda, odjednom se zabrinulo hrvatsko, srpsko, makedonsko rukovodstvo. Naravno ne za brojne birokrate iz još brojnijihh bosanskih kantona, koji pod pritiskom daju ostavke i beže glavom bez obzira. Plaše se ovi da se zaraza ne proširi, da ne zapuca i kod njih. Ko bi posle objasnio gde ode novac od (ras)prodate društvene imovine, šta ispade od silnih obećanja, odakle se njima nagomila onoliko bogatstvo ako im je plata takva kakva je? Zvanično, nikakva. Po onome, kako si stekao prvi milion? Igra mečka pred čičinom kućom, pa će zaigrati i pred tvojom. Ubeđen sam da se dični predstavnici vlasti u svim novostvorenim državama ne raduju situaciji u Bosni. Verujem i da su istinski zabrinuti. Ako ćemo pravo oni se ni po čemu stvarno značajnom i ne razlikuju međusobno. Neko će reći različita religija, različite nacije. Zapravo, sve su to nevernici, ma šta govorili o sebi. Jer, pravi vernik mora da se ponaša kao vernik. Neka pravila moraju da se poštuju. Među najvažnija spada ono da ne sme da se laže i krade! Drugo, možemo mi svi da se zovemo ovako ili onako, ako se malo zagrebe, svi smo mi isti narod. Dakle, zvao se neko Vučić, Dačić, Dodik, Radončić, Izetbegović, Komšić, Josipović, Milanović, Gruevski, Vujanović ili Đukanović, sve ti je to isto. Sve je to naš do našega. Ili, moj do mojega!

René Bouschet

France

... Nihil illigitamus carborundum MaxMinus art


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  9

Srboljub RuSImović Serbia

MaxMinus art

Policija


10  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Fahri Axhanela

Kosovo*

MaxMinus art

Gl. i odg. urednik MaxMinus magazina u društvu Mis Kurdistana na ulazu u Narodno pozorište Iraka u Bagdadu, 22.2.2014. Editor in chief of MaxMinus magazine, Sabahudin Hadžialić, Msc. in the company of Miss Kurdistan in front ot the National theatre of Iraq in Baghdad, 22.2.2014


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  11

B.V. Panduranga Rao India

MaxMinus art

Devil

Human rights


12  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Hule Hanušić AUSTRIA

MaxMinus cartoon

Izborna lista

Ogledalce


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  13

Hule Hanušić AUSTRIA

MaxMinus cartoon

Lov pod ledom


14  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

“SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI...MEĐUNARODNA SARADNJA”

AFORIZMI - Maxminus, sarajevo & liga duhovitih, beograd Pavica Jovanović Veljović

Ljupka Cvetanova

Ni snaga uma ne valja svaku kladu.

MI-TO ne smemo! MI-TO ne znamo! MI-TO ne radimo! koliko?!

Nikad nisam umela da računam. Shvatila sam to kad sam se udala iz ljubavi. Dok šljam ne isteramo pred Zid srama, nećemo se odmaći od Zida plača!

Daliborka Šišmanović Kepčija Stanje u privredi je konacno pod kontrolom, stranih investitora.

Živimo od kredita. Umiremo na rate.

Nema praznije glave od one koja je ispunjena predrasudama . Život me podseća da sam Hrišćanka. Razapinje me na sve strane. Braća Cigani ne boluju od anemije. Nikad nemaju problem sa gvožđem. U braku je poželjno okretati leđa nevolji. Da dobije volju. Upecaću kita! Ako ja postim, neka se bar moja mačka omrsi. Da krv nije voda najčešće potvrdi alko-test.

Narod igra samo po diktatu. U suprotnom gubi ritam.

http://www.maxminus.com

Sita sam se isplakala. Više nisam gladna.

Providan je! Ima rupu u glavi! Mnogo veću bedu smo sami sebi natovarili na vrat iz inata, nego zbog Principa. Ako izbije treći svetski rat, samo neka nas zaobiđe. Nek nam bude treća sreća! Goran Radosavljević Skrenuli su gore?! Prekinite hibernаciju! Zаigrаlа mečkа i pred nаšim vrаtimа! Od pisаnjа se ne živi, аli to me čini srećnim. Od pisаnjа se ne živi. Dok si živ.

Mićo Lukić

U početku beše čаsnа reč. Zbog velikog brojа zаostаlih predmetа sudićemo po krаtkom postupku.

Život piše romane, a mi jedva od života izvučemo poneki aforizam.

U kаfаni obаvezno nаručim i buđenje.

Ženski pokreti umnogome doprinose očuvanju braka. Možda smo još podaleko od švedskog stola, ali poljski krevet nam ne gine. Kod nas demokratija ne uspeva. Previše je đubreta. Jasmina Cekić Pokusavajući da „pročitam“ nečije misli shvatih da sam nepismena. Deana Sailović Imate duge prste i kratku pamet? A u kojoj ste ono partiji? Što te više telohranitelja čuva veća je šansa da te slava udari u glavu!

http://www.ligaduhovitih.com/

Narod živi loše jer mu je tako suđeno, zbog onih kojima nije nikako suđeno.

Abdurahman Halilović Gola istina je na živim mukama. Kožu joj oguliše. Goran Velimirov Nerviraju me filmovi. Ne mogu normalno od njih da gledam reklame. Milo Gjorgijoski Postoji jedna razlika između ljudoždera i političara. Ljudožderi nemaju imunitet. Ne može svako da ima rogove. Za to je potrebna žena. Prvi kukaju, drugi stenju, treći plaču… Takve slobode govora nigde nema.

Na međama naša ograničenost najviše dolazi do izražaja!

Opet je zavladalo jednoumlje. Svi kukaju.

Ne pametujem po svaku cenu. A koliko nudite? Da sam neke stvari u životu sprečila nikad se od njih ne bi izlečila! U prostoj reprodukciji učestvuju i najinteligentniji.

Igor Čobanović Za neke ljude pogled u ogledalo je pogled u prazno.

Zakon jačega je mnoge slabiće doveo na vlast.

Kada država računa na narod, ona ga prvo podeli, pa mu onda sve oduzme.

Krajnji cilj svakog besmislenog života je nov početak.

Žene se dele na: Zauzete, prezauzete i na one koje ne rade ništa.

Od viška glava ne boli. Osim ako si tehnološki.

Ne zna se kome je gore. Vama što znate da vas lažem, ili meni što znam da mi ne verujete.

Ostavio je lični pečat. Potpisao se prstom! Pošto je lepota prolazna ja sam rešila da se dobro držim za svoje godine. U zemlji glupih budi pametniji. Pridruži im se! Nije samo nasledni faktor presudan. Presuđuju nam i po drugim pitanjima!

Nikad nemoj unesrećiti dve žene. Ako si već loš muž, bar se potrudi da budeš dobar švaler. Neki ljudi bi trebalo i na sebe da stave navodnike. Nisu svoji. Samo se vi šalite, doći će đavo i po šalu i po vas.

NOVEMBAR / STUDENI 2013.


“SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI...MEĐUNARODNA SARADNJA”

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  15

AFORIZMI - Maxminus, sarajevo & liga duhovitih, beograd Bane Bogić

Srbijа je nа evropskom putu. Nedostаje joj vozаč koji znа dа vozi i gorivo!

Kukam ja, a kad će kuka i motika?

U životu ima sve, osim argumenta kako je došao do svega!

Nataša Gjorgijoska

Naša stvarnost je toliko mračna da nam svaka budućnost izgleda svetla!

Tek su se ispilili, a gledaju nas iz ptičije perspektive.

Nevenka Radić Đukanovič

Dimitar I. Vilazorski

Istinu više ne govorimo ni pred Bogom…Sve se prisluškuje!

Niko ništa dobro ne priča o meni…A svi me smatraju za mrtvog.

Dragan Šašić

Kada pročitam dobar aforizam uvek se setim nekog svog.

Izem ti ovo lepo vreme. Još uvek moram da držim uvučen stomak.

Igor Braca Damjanović

Milutin Mladenović

Na Sajmu knjiga nisam kupio knjigu viceva. Pljeskavica je bila masnija!

U Srbiji kakav god da si idiot, govedo, prevarant, ništak, nula od čoveka, ne beri brigu.

Peric Jokić

Doći će na red i na tebe da budeš na vlasti, jer drugi su i gori.

Ako uhvatite sebe na nekoj izložbi slika, provjerite kakvo je vrijeme. Moguće je da ste se samo sklonili od kiše.

Grujo Lero

Ako ne znate gdje se nalazite, to vam daje izvjesne garancije da ne možete da zalutate. Ne otimajte se uvijek za stajanje u gradskom prevozu. Ustupite nekad to mjesto onima što sjede!

http://www.maxminus.com

Ne žive više od obećanja. Bog da im dušu prosti.

Ako ste zaposleni u firmi koja proizvodi gubitke, poželjno je da budete što lošiji radnik. Ukoliko imate previsok stepen inteligencije to vam daje mogućnost da budete blesavi, a da niko ne primijeti. Jelena Vučinić I carinik ima svoje granice.

Imao sam sreće sa štampanjem nove knjige. Tražio sponzore, a javile se samo sponzoruše. Miladin Berić Mi smo jedinа držаvа u kojoj je uspjeh u životu direktno proporcionаlаn neuspjehu u školi! Čovjek ostаri u onom trenutku kаd prvi put porаni nа posаo. Lenče Stoimenova Ja trpim. Ti trpiš. On trpi. Mi trpimo. Vi trpite. Oni trpaju! Ne vrti se Zemlja oko Sunca. To Sunce nju vrti oko malog prsta. Miodrag Stošić

Goca Vranjanin Kovač

U Srbiji čak ni dobar i budala više nisu braća. Posvađali se oko politike.

Odoh iz ove krizne Evrope u Afriku. Tamo nema šta nema. Večni život počinje nakon smrti. Odoh da se ubijem. Sitne radosti su skupe. Velika razočaranja su besplatna. Svi moji putevi završe u slepoj ulici. Mi smo živi dokaz paranormalnog. Niko nas ne vidi a svi znaju da postojimo. Neke greške te nauče, a neke te koštaju života. Izaći će i moja pamet na videlo čim kupim uzde za jezik. Bila bih i ja savršena majka da nemam decu. Zoran Čojčić Kamenice su rođene da lete… Samo im treba dati pravi podsticaj.

http://www.ligaduhovitih.com/

Prava sam lepotica. I zver.

Miodrag Tomić Stublinski Poštenje je moralna osobina – neiskusnih, nesposobnih i nesnalažljivih. Goran Jokić Stavljaju nam riječi u usta. Zato smo ostali bez teksta. Marjan Angelovski Sprečio sam doktora da me pregleda. Bolje sprečiti nego lečiti. Zahvaljujući političarima imamo manje muka. Skratili su nam muke. Milko Stojković Ja o tebi, jao meni. Zašto je februar mesec ljubavi? Pa, najkraći je.

Karaj me mori nano! Reče Edip…

Jane Atanasov

Ako me jasno vidite i vi ste se izgubili.

Има и такви што работат за двајца, ама тешко се забележуваат од оние што крадат само за себе.

U meču veka pobednici su odbrojali sudiji. Značajnu sumu. Zoran Simić Zoks Iza uspešnog direktora leži nekoliko sposobnij sekretarica. Ako potraje globalna kriza, crći će i komšija i njegova krava. Neven Šijakov Ne gleda porniće. Glumi u njima! Moj komšija naprednjak je mnogo napredovao. Kupio je kola i stan za kratko vreme! Ispunio je kvotu zа dаnаšnji dаn. Izgubio je uobičаjenu sumu novcа u klаdionici!

Zoran Spasojević Srbijа je zemljа čudа. Imа predsednikа koji ne govori engleski i krаljа koji ne govori srpski. Primetio sаm dа političаri nedostаtаk аrgumenаtа nаdomešćuju decibelimа. Dragan Ognjanović Sveštenici moraju da voze džipove kako bi stigli do vernika u najzabitijim krajevima. Marina Aristo Marković Nije sama. Viđa se sa psihijatrom.


16  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

“SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI...MEĐUNARODNA SARADNJA”

AFORIZMI - Maxminus, sarajevo & liga duhovitih, beograd Jelena Vučinić

Zahvaljujući vlasti osećamo se privilegovano.

Popadije se depiliraju isključivo osveštanim voskom.

Računajući celu Evropu samo mi nemamo šta da jedemo.

Miodrag Stošić

Ateist sam ta ne daj bože.

Teško bolesne u Srbiji leče ne samo bez zdravstvene knjižice nego i bez diplome.

Žena je kao automobil: kad ostari više je ne registruješ. Deana Sailović

Ne idem kod lekara jer oni mi uvek nešto nađu. Nekad 30 evra, nekad 50, nekad 100…

Ne osećate se dobro? Bez brige, obezbedićemo vam najbolje grobare. Ovde nema manijaka, lopova ni kriminalaca. Svi su trenutno na poslu. Oženio sam kuvaricu. Čim kažem da sam gladan ona se uhvati za oklagiju. Daliborka Šišmanović Kepćija Život je jeftin u poređenju sa troškovima pristojne sahrane. Ko uđe pod kožu obično izađe na nos.

http://www.maxminus.com

Stopa kriminala je sve manja i manja. Lopov koga smo sinoć uhapsili nosi broj cipela 35.

Ne koristim pravo glasa. Odavno sam zanemela. Država sve više olakšava građanima loš standard. Vrednosti koje nemaju cenu date su u bescenje. Ekološki smo svesna nacija. Naše đubre je organskog porekla. Toliko smo anemični da je krvna osveta izgubila svaku draž. Koliko se žena i muž jedno drugom napiju krvi, nije ni čudo što završe u krvnom srodstvu! Umesto ljubavi vodimo rat. I uvek najebemo! Ako je čovek dovoljno uporan uvek nađe način da umre. Toliko sam razapeta na sve strane da nikako ne stižem da kupim eksere! Volim pljuvanje po vlasti. Slobodno mi to zalepite!

Narod je prošao kroz sito i rešeto, a ostao na cedilu.

Nema mi leka. I njega su popili u moje zdravlje!

Lako je voleti otadžbinu. Teško je živeti u njoj.

Pavica Jovanović Veljović

Samo vi olajavajte! U slučaju napada, ujedam! Nije svaki čovek priča za sebe. Mnogi se mogu sažeti u samo jednu reč. Mićo Lukić Na kraju će pobediti razum! Milom ili silom. Vreme koje se vrti, podgreva nadu… Opet je pet do dvanaest. Narod je i previše zabrinut. Briga ga za sve. Igor Čobanović Nervira me jedan Miloš. Hitno potrebna dva loša. Pa, šta ako si luda? Kada se udaš to se ništa neće primetiti. U svakoj ženi postoji anđeo, al’ mu đavo ne da mira. Žene su pametnije od muškaraca. One uvek kažu ono što ne misle. Ako me već štediš svojih istina, onda me poštedi i svojih laži.

http://www.ligaduhovitih.com/

Sitna duša je u stanju da smrvi i gromadu od čoveka.

Kad vlast kroji kapu, leti glava. Muški polni organ je kao dokaz: najbolji je kad je neoboriv! Napravili smo bitan korak ka budućnosti. Sad smo sa obe noge u grobu. U krugu je najlakše ići napred. Ne daje ti mogućnost da skreneš. Ne plaše se muškarci jakih žena, već svoje slabosti na njih. Srbija, BiH, Hrvatska, Makedonija…. Svako svoju muku drugačije zove. Udarila nas je kriza. Nismo više promašen slučaj. Redovan seks produžava život. Sad mi je jasna moja besmrtnost. Zoran Simić Zoks Nisam više pametan. Sa psihijatrije me tješe da niko nije savršen. Bio je kost i koža. Sad je samo kost. Nisam lud da budem normalan pa da vlast pravi budalu od mene. Sve smo više bijedni, a sve manje bezbjedni.

Nikola Čd Pešić

Goca Vranjani Kovač

Čemu stezanje kaiša ako sam ostao bez gaća?!

Narod je rekao svoje i opet dokazao da je pametniji kad ćuti.

Dragan Ognjanović

Da imam sve ono što nemam, opet bih imala jednako.

Srbija nije na prodaju. Rasprodaja je bolje rešenje.

Bračnu sreću doživimo dva puta. Na početku i na kraju braka.

Srbija bi mogla da živi od poljoprivrede, ali se Srbin saginjati neće.

Ako uzmemo sve u obzir ,samo možemo da bežimo glavom bez obzira.

Аforističar je beležnik tuđe gluposti.

Kriza više nije problem. Prihvatili smo je kao i ostale tradicije.

Borislav Mitrović Naši sudovi su bušni, ali drže vodu ako u njih ubacite koju paricu! Kažete, diplomirali ste. A u kojoj političkoj stranci? Marjan Angelovski Kod nas glad više ne kuca na vrata. Stavili smo zvonce.

DECEMBAR / PROSINAC 2013.

Zoran Čojčić Pravim se pametnijim nego što jesam. Mudrost je to. Niži sam od nje. Pod uticajem sam više sile. Milena Pešić Krstić „Za dom spremni“, zavapiše penzioneri ispred gerontologije! Nisam skrenula. Ja samo hvatam krivine!


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  17

AFORIZMI - Maxminus, sarajevo & liga duhovitih, beograd Miladin Berić Nalazimo se pred samim vratima Evrope. To znači da smo otirač! Moglo bi nešto da bude od ovog izlaska. Ona se upicanila a ja se skurckao! Mi Srbi smo toliko nesrećan narod da i Novu godinu slavimo trinaestog. Neven Šijakov Srbija nije avion bez pilota. Pre bi se moglo reći da je pilot bez aviona!

Ako se pri hodu uvećava – primiče se. Ako se smanjuje – primiče se nekom drugom. Za gubljenje vremena nikad nije kasno. Sinan Sinanović Hemija je ono što se dogodi između dvoje prije fizike. Milko Stojković Najbolji sam, ali neću to da priznam sebi da se ne bih uobrazio. Miodrag Tomić Stublinski

Ljudi se menjaju. Oni njima evre, ovi njima dolare.

Da nismo skrenuli do sad bismo negde stigli.

Danas sam dobio ideju. Nisam je otpakovao, pa ne znam o kakvoj se ideji radi.

Dimitar I. Vilazorski

Vlada donosi mere štednje. Narod ih nosi!

Mi smo sređeno društvo. Sredili su ga oni koje nismo uspeli da sredimo.

Promenio je život. Sada ima sitniš od života!

Peko Laličić

Lenče Stoimenova

Bilo – ne povratilo se. Došlo – što pre otišlo.

Ma, kakav tuš. Naša srca pišu mnogo crnje rečenice.

Država nam vidno jača.

Život mu je fatamorgana. Plata, fikcija.

Počinje da puca po svim šavovima.

Goran Radosavljević

Peđa Đakonović

Oj, Srbijo među šljivаmа. Oj, šljive među ludаcimа.

Smrtno se dosađivala čekajuci reinkarnaciju.

Nismo brаćа po krvi i mesu, već po kostimа i koži.

Biseksualci: On bi, ona bi i onaj bi.

Vаžno je dа su nаm sve ovce nа broju. Žrtvenа jаgnjаd su nebitnа.

Najveća sramota je nemati stida.

Mаjmune, ne seci grаnu nа kojoj sediš! Postаćeš čovek!

Abdurahman Halilović

Živi smo jer su nаm životi promаšeni.

Ako je žena uspješna, stajaće svakom muškarcu.

Ne pričаjte nаm priče. Čitаmo аforizme.

Saša Živković

Špijuni su nаjvredniji. Uglаvnom rаde zа dvojicu.

Najzad smo stigli u kapitalizam! Vode nas sve sami kapitalci!

Zаljubljen sаm u svoj posаo. Ne znаm štа rаdim. Mile Gjorgijoski

Dane Bajić Od ćorava posla još niko nije progledao!

Odkako je izgubio glavu sve su kape su mu po meri.

Ernest Erni Bučinski

Loša vest: seli su nam na glavu. Dobra vest: imaju tvrdu stolicu.

Kada bi našem narodu ponudio da bira između jabuke i kruške, on bi opet izabrao govno!

Goran Jokić Satira je besmrtna jer je glupost hrani. Slušajte razum, a ne srce. Gdje nema razuma, nema ni srca. Marin Aristo Marković Kad malo bolje razmislim, odma’ mi je mnogo gore. Vratio se u normalu, među idiote. Sašo Betoski Srbin je dao svetlo svetu, a svet Srbiji – mrak. Bane Bogić I reče Srbin: Neka bude svetlo… Mirsad M. Šačić Oni magarci, a mi nasamareni! Aleksandar Simonović Blago ateistima. Njima nema ko da sudi. Nemanja Jovanović Izdali su Kosovo! Kolika je kirija? Perica Jokić Ako mašina počne da se okreće unazad, to je idealna prilika da se od gotovog proizvoda dobije sirovina.

Sabahudin Hadžialić Aforizam je odsjaj istine u mraku društvene stvarnosti.


18  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

“SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI...MEĐUNARODNA SARADNJA”

AFORIZMI - Maxminus, sarajevo & liga duhovitih, beograd Pavica Jovanović Veljović

Goran Jokić

Novine kupujem zbog rubrike humora i satire. A pročitam i ostale smejurije.

Mir je predah između dva rata, u kojem ljudi pucaju. Ljudi bez zuba najviše grizu.

U Srbiji žive ljudi s posebnim potrebama. Potreban im je posao.

Neven Šijakov

Nije tačno da Srbija ima mentalna ograničenja! Glupost, laž i šala prešli su sve granice.

Nisam malodušan, nego sam sakrio dušu da mi je ne uprljaju!

Kad sam bila mala, verovala sam da odrasli imaju seks samo da bi dobili decu.

Promenio je život! Sada ima sitniš od života! Srbija je zemlja iz snova! Košmarnik!

Kad sam odrasla, shvatila sam koliko sam bila u pravu.

Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje! Jedino manjine u Srbiji to stvarno nisu zaslužile!

Nema posla, nema para, nema hleba…. Molimo gradjane da ostanu mirni dok ne stignu predizborna obećanja.

Miodrag Tomić Stublinski

Goran Radosavljević

Amerikanci su stigli na Mesec. Srbi ne mogu ni do pola meseca.

Brаk je školа bez hemije, fizike, muzičkog…

I bez viza smo otišli u tri pičke materine. Nema mere koliko su teški.

Znаnje je moć! Pogotovo аko znаte nekogа iz vrhа vlаsti.

Daliborka Šišmanović Kepčija

Zаpаlite diplomu аko hoćete dа ispečete zаnаt! Ne smemo ništа dа gа pitаmo. Pitа se zа sve. Bolje tаblete u ruci nego dа visiš nа grаni. U sаtiri ne možeš dа lupiš i ostаneš živ. Rešio sаm dа se ubijem! Od seksа! Promenićemo svet! Nestаćemo kаo nаrod. Puno mi je srce. Sit sаm je. Seks je lek! I njegа čuvаjte vаn vidokrugа dece!

http://www.maxminus.com

Onа je moj lek. Uzimаm je tri putа dnevno.

Nаći ćeš i ti stub porodice. Nije gredа.

Goca Vranjanin Kovač

http://www.ligaduhovitih.com/

Uskoro ćemo dobiti bolju Vlаdu. Trаjаće krаće!

Od kada mi se razbistrilo u glavi, doktor mi je prepisao duplu terapiju. Napredak u državi ravan je vožnji sobnog bicikla. Vrtimo u prazno. Po mišljenju doktora, najzdravija je sirotinja. Ova naša kriza je odavno postala punoletna. Vreme joj je da se osamostali i krene u svet. Svaki brak je iz računa. Žene računaju na ljubav a muškarci na seks. Koliko god poglavlja da nam život napiše, kraj priče nam ispisuje kamenorezac. Hoću u zatvor! Dosta mi je demokratije u ludnici. Život dajem za otadžbinu! Umirem od sramote. Miodrag Stošić Kina ukida politiku jednog deteta. A u Srbiji će jedno dete i dalje da vodi politiku. Kada smo političare zvali u crkvu nismo baš mislili da postanu freske. Na mesto komandira milicije postavljen sam jer nemam dece. Kažu da im treba čovek koji ispaljuje ćorke. Jedino kada operišu striptizetu lekari u Srbiji rade za goli život.

JANUAR / SIJEČANJ 2014.

Ne pišu o nama dobro. Srećom, nepismen smo narod. Nezaposlena sam, ali radim na sebi. Pljuvanje političkih protivnika nema efekta. Probajte sa usranom motkom! Život piše romane jer brzo zaboravlja nebitno. Razišli smo se da ne mešamo osećanja! Čista mu je savet! Nekorišćena! Od čišćenja snega važnije je čišćenje smeća u Vladi. Oba problema su komunalne prirode.

Izbegаvаju gа kаo buđаv sir. Sirаk tužni bez nigđe nikogа…

Po nepisanom pravilu ne piše nam se dobro.

Marjan Angelovski Političari nam trebaju kao hleb, a hleb je štetan po zdravlje! Ne želim leptiriće u stomaku. Preferiram svinjetinu! Izgubio sam apetit. Nalazač je umro od gladi.


“SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI...MEĐUNARODNA SARADNJA”

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  19

AFORIZMI - Maxminus, sarajevo & liga duhovitih, beograd Nisu svi tenderi namešteni. Neki se još nameštaju.

Dragan Ognjanović

Miladin Berić

Pre ili kаsnije shvаtiš dа si kаsno shvаtio. Nаši ciljevi su skromni, аli prevаzilаze nаše mogućnosti.

Sinoć je bilo „boli glava“! A jutros isto boli glava!

Nemanja Jovanović

Zašto bi me brinula činjenica – ljepota je prolazna – kad nemam nikakve veze sa ljepotom!

U Srbiji ne moraš završiti fakultet da bi imao diplomu. Samo završiš diplomu.

Mićo Lukić

Jelena Vučinić

Narod se greje visokom temperaturom, a hladi visokim cenama.

Nikako da uđemo u EU zahvaljujući zlim jezicima: američkom, nemačkom, holandskom…

Ko guta knedle, ne može da ih svari. Penzioneri gladuju, jer skoro ništa ne ostane iza dece i unučića.

Zoran Simić Zoks

Naša predstava o životu, uvek završi tragično.

Dok ostali zanati izumiru – najstariji se podmlađuje. Topla braćo, o’ladite malo!

Nikad mi nećemo doplivati do Evrope. Uzvodno je.

Zoran Čojčić

Lenče Stoimenova

Ako ste me već osudili na život bar me ponekad pomilujte!

Imamo velike životne troškove. Pogrebni su još veći.

Iznenadilo nas je vreme. Opet je pet do dvanaest.

Nije mu potreban kompas. Od žene ionako ne može da mrdne.

Dinko Osmančević

Ne znam koji mi je đavo. Nit’ mi se ore, nit’ kopa.

Imao je grdnih problema sa stolicom, sve dok ga nisu odveli na električnu!

Istinski prijatelj je onaj koji ti umesto vrata otvori oči. Igor Čobanović

Ni jedan rat nije počeo iz čistog mira. Dimitar I Vilazorski

To što imaš muža, nije ništa ozbiljno dok ne nađeš i dečka. E, tad postaje jako ozbiljno.

Ne razumem se u žene. Ja sam ginekolog, a ne psihijatar!

Kada je politika u pitanju, sve moje misli su grešne i stalno mislim na seks.

Od mene ništa neće postati. Od svega što počnem da radim na kraju ispadne aforizam.

Mamicu im lopovsku! Jedino je mašta lepa kad se isprlja.

Anđelko Zablačanski

Sve one koje čekaju princa iz bajke treba da znaju da prinčevi ne jašu kobile nego konje.

Vođа nаm je pun sebe. Nemа urednu stolicu.

Nisu samo muž i žena zaslužni što imaju srećan i uspešan brak, nego i njihovi diskretni ljubavnici.

Vlаst nаm je bаš neplodnа. Jebu nаs godinаmа а nаtаlitet nаm opаdа. Osigurаli smo kuću od lopovа. Još sаmo dа je osigurаmo od ukućаnа.

Vlast je počela da hapsi kriminalce. Izgleda se sremaju za izbore, čim udaraju na konkurenciju.

Lаko je nаmа dа rаzumemo politiku – kаd su nаm političаri prosti kao pаsulj.

Ateistima je najteže! Ja mogu prodati veru za večeru, a šta će oni?

Jedinа, legаlizovаnа, prostitucijа u Srbiji je – politikа.

Neke nesreće su Božja volja, a naša nesreća je narodna volja.

Nikola Čd Pešić

Veselin Zidarov Zidarov

Dobijanjem ključa kapije EU, uskraćuje nam se zadovoljstvo baratanja kalauzom!

Postali smo građani sveta: ćerka je u Americici, sin u Španiji, otac u Nemačkoj, majka u Grčkoj.

Deana Sailović

Peđa Đakonović

Po opredeljenju sam ateista. Svoj krst nosim kao najveći vernik!

Skinuo joj je zvezde, a zatim i mrak.

Da bi se sve u životu moglo gledati kroz novac pare se prvo moraju dobro oprati.

Ljubav ne zna za granice. Ograničeni ne znaju za ljubav.

Svinja sam u kineskom horoskopu. U životu trinaesto prase.

Mirsad M. Šačić Zašto ne mogu da se kandidujem? Redovno uzimam terapiju! Peko Laličić Srbin je za politiku dušu dao. Srbinu koji zastrani,sve sveto je po strani. Na našem dvoru nema dvorskih luda. Tamo se međusobno uveseljavaju. Abdurahman Halilović

Desnom rukom se krste. Levu ne vade iz našeg desnog džepa. Što vidim, ne vidim. Što čujem, ne čujem. Al’ da oćutim? Pa nisam baš tol’ki majmun! Milko Stojković Naši direktori se ne vraćaju na mesto zločina. Iza njih ostaje pustoš. Dajte mi hiljadu evra i vaše pare će biti moja briga. Nada Karadžić

Nas naučiti pameti, ne bi uspjeli ni svi psihijatri svijeta!

Izborna tišina je muk kad posle svega zanemite. Dobra mera je nemerljiva.

Spreman sam pogledati istini u oči, ali šta ću kad je nema!

Nataša Gjorgijoska

Nama dobro dođe, što njima loše ode.

Vreme je da usporite korake.

Perica Jokić

Prešli ste sve granice.

Prednost kvara je u tome što ne mora da se održava.


20  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  21

Alojz Pavlović, Zadar, Hrvatska MARINKOVE MORE Marinko je imao noćne more. Zastrašujuće bi buncao u snu, iskočio bi iz kreveta. Vikao bi izbezumljeno. Supruga Maša bi ga, pažljivo, dovodila u budno stanje. Dugo bi se tresao. Znoj bi ga toliko oblio, da mu se pidžama mogla cijediti. Sanjao bi da nije pokrenuo neki stroj na vrijeme, zbog čega trenutno umire. Maša je po struci bila psihologinja, mislila je, u početku, da je tomu uzrok njegov stresni posao. Natjerala ga je da uzme mjesec dana godišnjeg odmora i mjesec neplaćenog. No, za to vrijeme imao još jače napadaje. Maša nije popuštala, žestoko ga je pritiskala, tražila je da joj otvori dušu i otkrije što ga muči. Šutio je. Zaprijetila mu je da će mu zdrobiti kolekciju satova i zapaliti umjetničke slike. Zadrhtao je, pjena mu je udarila na usta, nijemo je promatrao. Potom je mucajući kazao: — Najmanje u pedesetak situacija, otkada sam se oženio, odbio sam intime odnose sa ženama. — Ponosim se, Marinko, što me nisi prevario. — Hvala, draga! — S druge strane, Marinko, ti si tim ženama povrijedio njihov „ja“. Zbog toga se mučiš, što je uzrok tvojih noćnih mora. Moraš to izbaciti iz sebe. — Kako, draga? — Moraš se ponovno suočiti s njima. One ćete kazniti ili nagraditi. — Mnoge sam zaboravio. Neke su se, možda, razboljele ili pak umrle. Mogu li, draga, sebe kazniti i bez njih? — Marinko, već to činiš. Marinko je podnio policiji Prijavu protiv sebe. Naveo je dvadeset slučajeva, kada se je oglušio na seksualne želje žena. Napomenuo je, ako je potrebno, može podastrti još više slučajeva. Slijedom Prijave policija je izvršila istragu. Marinko je završio u pritvoru. Došlo je do suđenja. Tužitelj je na sudu dokazivao da Marinko još u sebi ima jake životinjske instinkte i nagone, koji u njemu izazivaju strahove i turbulencije, što ga gura u obračun sa slabijima, sa ženama. Navodi da takve njegove velike frustracije, zasigurno, potječu iz djetinjstva i mladenaštva, što ga je učinilo nesposobnima za pravu intimnost, jer je uplašen pred samim sobom. Život mu tajanstveno migolji suprotnim tokom, bez srčanosti - bez žena. Predao se svome drogiranome čipu života da ga vitla kamo hoće, dok osramoćene žene, kao prave kršćanke shvaćaju da ih kršćanska vjera ne čuva od boli poruka Evanđelja je da trpljenje ne smije biti nikakav gubitak. One zbog Marinkovog ponašanja trpe, ali ne bježe od teškoća i životnih neugodnosti. Ne uklanjaju se životu, ostaju što više sred njega. To je njihov put do smirenja; njihova sadašnjica će tek kroz njihovu budućnost dobiti prihvatljivu formu. Dok se Marinko ne može nositi sa životom sadašnjice, ona ga tare, lomi i na kraju slama - gubi se u njoj, jer ne osjeća njezin temelj: žene. A njih je Marinko odbacio kao istrošene krpe. On ne uočava, da one znaju nesebično voljeti, uvlačiti u sebe dio osobe koju vole, zato su sretne, jer su svjesne da ta sreća dolazi od nekoga. Tužitelj ističe, da ima onih koji ih sprječavaju da te vrline ostvare. Jedan od njih je tuženi Marinko. Tužitelj zaključuje da je opasno za društvo, da se to proširi, što bi jadne žene, zasigurno, masovno bacilo u depresiju. Zato, tužitelj predlaže, da se ljudi poput Marinka trebaju izolirati i primjereno kazniti. Predlaže za Marinka kaznu od 20 godina zatvora - za svaku navedenu ženu u svojoj Prijavi treba dobiti po jednu godinu uzništva. Pristupilo se čitanju Marinkove Prijave policiji, što je zahtijevao Marko, Marinkov odvjetnik, po službenoj dužnosti: 1. Kada sam se opraštao od kolegica i kolega, zbog odlaska na višu funkciju, jedna mi je kolegica darovala bombonjeru, na čijemu je poklopcu bilo naslikano srce. Uručujući je, rekla mi je da daje srce srcu. Zatim, me je zamolila da joj pomognem odnijeti stare registratore u prostor arhive. Nisam ih uspio ni odložiti, počela me ljubiti, govoreći da se idemo konačno upoznati. Blenuo sam u nju, jer se znademo petnaestak godina. „Vidim da ne shvaćaš. Je li ti ku… bio u mojoj pi…? „Pa, nije“ – sama je postavljala pitanje i davala odgovore. Makao sam je od sebe i otišao, bez pozdrava i bombonjere, ali s ukrućenim penisom. 2. Druga mi je kolegica poklonila grančicu žutog koralja. Rekla mi je da to nosim uvijek sa sobom, da će mi to donijeti sreću. To je njoj darovala njezina pokojna baba. Zahvalio sam. Zaključala je vrata ureda. Nijemo sam je promatrao iz fotelje. Skinula je suknju, pa mrežaste, crvene, gaćice. Došla i sjela na mene. Penis mi je divljao u gaćicama. Uhvatio sam je za polutke stražnjice, podigao i otišao, usput sam joj bacio koralj i ključ od ureda. 3. Putovao sam autobusom. Lijevo od mene sjedila je djevojka ili možda udana žena. Žvakao sam žvakaću gumu. Počela me dirati desnom nogom, onda se podvukla ispod moga lijevog ramena, tako da joj desna sisa strugala po njemu. Nije joj to bilo dosta. Gurnula je svoju desnu ruku u moj lijevi džep, navodno traži žvakaću gumu. Penis mi je skočio kao opruga, uhvatila ga, preko tkanine, za glavić. Šapnula mi je: „Dođi za pet minuta u WC-e, na dnu autobusa, kucaj dvaput“. Nisam otišao, vratila se nakon petnaest minuta. Srdito se premjestila na drugo sjedalo. 4. Brod je suvereno sjekao mirno more na ruti od Splita do Pule. Uz dosadnu plovidbu, carevala je visoka temperatura i velika vlažnost zraka, što je iscrpljivalo putnike. Izašao sam iz salona, i otišao na najgornju palubu. Sjeo sam na sanduk. Došla je i jedna ženska. Naginjala se preko ograde palube, vidjele su joj se gaćice. Pristupila je i zatražila da joj pripalim cigaretu. Taman kada sam to činio, jauknula je: „Joj nešto me ugrizlo, molim vas pogledajte“. Okrenula mi je leđa, povukla je gaćica, oslikala joj se bijela, raskošna stražnjica. „Tu me je nešto ubolo“ – pokazala je prstom po sredini desne polutke stražnjice. Počešao sam to mjesto. „Ajme, ubode me između nogu“. Naglo se okrenuvši, „slikala“ me s obrijanom vaginom i


22  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Sedina brkić, Gradačac, Bosna i hercegovina

Nije u redu. Političari jedu govna, dok narod gladuje. Dok vlast laže k’o pas, narod laje k’o pas. Tako funkcioniše naš čopor. Sebičnjak je osoba koja u masi ljudi prvo ugleda svoju guzicu. Neću više ni o čemu da mislim. Dok ne smislim nešto bolje. Demokratija direktno utiče i na biologiju. Imali smo biljojede, mesojede i svaštojede, a sad u narodu imamo i ništojede. Nekima je stražnjica postala lice. I opet nikad ne zatvaraju usta. Nisam sigurna ko je izmislio demokratiju, Hans Christian Andersen ili braća Grimm. Ko mene kamenom i ja njega kamenom. Ne zato što ga mrzim, nego zato što nemam kruha. Ako su oba roditelja političari, i dijete će biti lopov. Konačno nam plate više ne kasne. Ukinute su skroz. Narod se četiri godine sprema da promijeni vlast. Ali vlast je uvijek brža, pa neposredno pred izbore promijeni narod. Demokratija nam dobro stoji. Sužava nas u struku.

Senad Nadarević, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  23

JULIJE JELASKA, COMIC / STRIP, CROATIA


24  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  25


26  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  27

BAKIR IZETBEGOVIĆ - ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE 2014.

ellhamdulillah....!!!...kakva zemlja takav i član Predsjedništva ili vice versa


28  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Lenče stoimenova, skopje, macedonia *Nekad smo imali. I sad imamo, muke kako da preživimo. *Hoču da me cenite. Vi me ucenjujete. *Suma sumarum, naša je suma, nula. *Imam redovna plata koja svakog meseca kasni. *Najstrašno je bezglasno pucanje. Kad ti pukne film a onda pukneš od muke. *Od ćorsokak, strašnije je samo vrtenje u krug. *Ne vrti se zemlja oko sunca. To sunce nju vrti oko malog prsta. *Nije tačna teza da godine i mudrost idu zajedno. Moje godine idu a mudrost se vuče za njim kako bez kičme. *Kasno sam shvatila da je kasno za sve. *Ljudi u politici nisu obični. Oni su sa posebnim potrebama. *I mome suprugu je pao. Sekira u med. *Moj suprug postaće astronom. Stalno analizira jedna crna rupa. *Ako ne živiš pod svoj krov, sigurno živiš pod stres. *Ukoliko ne znaš dobro da jedeš g***a, nikad nemoj da uzimaš veliku žlicu. *On pravi samo dobra dela. Đavo mi je svedok. *Kada ono što je previše, postaje premalo, je isto toliko strašno i kada ono što je premalo ti postaje, previše. *Najpametnija sam kad se glupiram. *Ako je štap iz raja izašo, jel morao baš kod nas da dođe? *Veliki broj silna obečanja kažani u eter, otišli su u veter. *Gospodo! Hočemo realizacija, ne manipulacija. *Ne vredi što imam čist ton. Slika je mutna. *Samo jedno hoču da kažem. Nemam što da vam kažem. *Dobro se slažemo. Mi slažemo vas, vi slažete nas. -----------------------------------------------------------------

ROZE NAOČARE * Reci. ~ Doktore, teško mi je. Mnogo mi je teško. * U čemu je problem? ~ Doktore, kod mene više ne može biti gore. * Koliko vam je godina, mladiću? ~ 32 doktore. * I kažete, da vam ne može više biti gore? ~ Tako je doktore. Ne može. *Onda, vi niste za kod mene. Ja sam psihijatar. Vama treba, urolog. ~ Nemam ja potrebe od urolog. Ja uriniram sasvim normalno … i daleko. Kažem da u državi ne može biti gore. Dotakli smo dno. * A, ko je tebe terao da bilo što dodiruješ. Zaobiđi ga. Bez dodira. ~ Doktore, to vi mene zezate!? * Ne. Sasvim suprotno. Vi mene pokušavate da zezate. Evo upat za očnog. Obezbedite sebi, roze naočare i sve će biti bolje. Sledeći!


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  29

MaxMinus presents

Serbia

-

Dragoš jovanović fera MaxMinus cartoon


30  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MaxMinus presents

Serbia

-

dragoš jovanović fera MaxMinus cartoon


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  31

MaxMinus presents

-

Wesam Khalil MaxMinus cartoon

Egypt

Nelson Mandela


32  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

-

Wesam Khalil

MaxMinus presents Egypt

MaxMinus cartoon

Fcebook

Peace


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  33

MaxMinus presents

-

Wesam Khalil

Egypt

MaxMinus cartoon

Revolution

The king and The clown


34  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

-

Wesam Khalil

MaxMinus presents Egypt

MaxMinus cartoon


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  35


36  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

-

senad nadarević

MaxMinus presents Bosnia and Herzegovina

MaxMinus cartoon

Keith Richards


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  37

-

senad nadarević

MaxMinus presents Bosnia and Herzegovina

MaxMinus cartoon

Saša Broz


38  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

-

senad nadarević

MaxMinus presents Bosnia and Herzegovina

MaxMinus cartoon

Želimir Altarac Čičak


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  39

-

senad nadarević

MaxMinus presents Bosnia and Herzegovina

MaxMinus cartoon

Zuzi Zu


40  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

PASKE


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  41

PASKE


42  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

PASKE


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  43

Зоран Спасојевић PASKE

МИР, БРАТЕ, МИР

Петар има собу која гледа на реку. Много воли да се закључава у њој. Уђе, окрене кључ, навуче тешку завесу и одмах седне у мрак. Размишља. - Ако бисте могли да дате савет великој групи људи, шта би то било? - Не мислим да треба да саветујем било кога. - У реду, добро, ако бисте могли да дате савет самом себи у време када сте имали осамнаест година, шта би то било? - Бити невидљив. - Да ли сте били у стању да постанете невидљиви? - Не баш увек. - Какав би ваш живот био да сте то увек могли? - Нисам сигуран, али бих вероватно био остављен на миру.

ПРИЧА О ЉУБАВИ

Шетао тако Ф. М. булеваром и после неког времена свратио код психијатра. Много је волео да се излежава на његовом каучу. И да прича, наравно. - Ех, колико година живота толико година љубави. Седамдесет година љубави - добро име за филм, причу или роман. - Ако није тајна, како вам је то успело? - То је у људској природи. Волим пролеће, лето, јесен, зиму. Волим прве и последње зраке сунца. Волим чак и муњу на небу кад заблиста. - Господине, толика љубав може да уништи човека. Да ли сте покушавали да је зауставите? - Нисам. - Искрено, не знам како да вам помогнем. - Не треба помоћ. Љубав је савршен осећај, нарочито кадa си у кревету са женом.

ОДМЕРАВАЊЕ

Петар Петровић, пружни радник, много је волео да се вере по дрвећу. Једном се тако попео на крушку и пао. Пробудио се у болници. Доктор га пита: – Кажите нам, молим вас, ко сте ви? Петар поче да га мерка, мерка... – Ко сам био, више нисам. Доктор га посматра и размишља, размишља... – Значи, сад сте нова личност? Петар га гледа, гледа... – Таман посла. Доктор се чеше по глави, чеше... – Идите дођавола! Западни медији одмах су објавили како лекари у Србији злостављају немоћне пацијенте.


44  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Nova knjiga aforizama našeg saradnika Tomislava Supeka naslova “Hrvatska zanovijetanja 3”

Osvrt člana redakcije MaxMinus magazina, književnika Ive Mije Andrića (Zagreb, Hrvatska) DUHOVITIM PUTEM DO ISTINE Tomislav Supek: HRVATSKA ZANOVIJETANJA 3, Studio Moderna d.o.o., Zagreb, 2013. Aforizam je prečac do istine. To je kratka i jezgrovita sentencija kojom poznati hrvatski aforist Tomislav Supek započinje svoju novu knjigu aforizama objavljenu pod naslovom Hrvatska zanovijetanja 3. Riječ je o djelu koje je izatkano od petstotinjak mudroslovnih misli ukrašenih sa tridesetak karikatura naših poznatih crtača i karikaturista Ice Voljevice, Marka Grgičevića, Stanka Zmazeka, Ivana Haramije, Mladena Bašića, Mojmira Mihatova, Ivana Peharnika, Zvonka Lennera, Zdenka Puhina, Krešimira Supeka i drugih. Knjigu je uredio i pogovorom uokvirio vrijedni aforistički zanesenjak i znalac Miroslav Vukmanić. Vrijeme tranzicije i kvazidemokracije u kojem danas živimo, neiscrpan je izvor inspiracije za humoriste i satiričare, kao i za one koji misle svojom glavom i koji ne spavaju na lovorikama skrojenim od lažnih obećanja gramzivih političkih elita i inih demagoga i podrepaša. Ti slatkorječivi prodavači magle osiromašenim narodnim masama, u tuđoj nevolji vide svoj probitak, ne mareći puno za budućnost generacija koje dolaze u opustošenu oazu društva izgrađenu na dugovima, ugašenim tvornicama i promašenim investicijama. Na istom su projektu, a uz njihov politički blagoslov angažirani i mnogi sviter tajkuni koji na tuđoj grbači grade kule u oblacima i gomilaju vlastite devizne rezerve u stranim bankama. U takvoj borilačkoj areni, naoružani perom i kompjuterom, ljudi zdravog i oštrog duha poput Tome Supeka biju zapisivačku verbalnu bitku protiv agresivne manjine moćnih, a u korist obespravljene većine siromašnih, nezaposlenih, dužnih i tužnih pučana koji sve češće izlaz traže od Boga, a sve manje od pripadnika svoje vrste. Jer, ovi dole, koji na zemlji vedre i oblače, već desetljećima vode brigu samo o sebi i svojim bližnjima, dok ih za narod boli briga. A, možda i neka druga stvar! Da me čitatelji ne bi krivo razumjeli, moram reći da među političarima i poslodavcima ima dosta čestitih i poštenih ljudi. No, njihov broj je nedostatan da bi se nadvladali oni koji zajedničku vodu navlače na svoj mlin. I koji narodna stada vode u krivom smjeru. Da nije tako, onda bi situacija u zemlji i svijetu bila drugačija i ne bi bilo ovoliko gladnih, žednih, jadnih i obespravljenih ljudi. Ne bi se ratovalo za naftu i plin, niti bi banke pljačkale svoje klijente. Ovako sve ide po volji jačega. Slabiji se može žaliti i biti žaljen. Takvu pravdu povijest pamti od postanka. I tako će, izgleda, biti do sudnjega dana. Aforisti u današnjem vremenu imaju odriješene ruke za pisanje o raznim društvenim devijacijama i nepravilnostima. Imaju i slobodu uma za šibanje onih koji su za sve to krivi. Dakako, riječima, a nikako djelom. Riječi su oružje koje ne ubija. Znaju to nositelji vlasti pa mnogi od njih nastavljaju krasti. Unatoč činjenici da im prethodnici maste brke u menzi pansiona na Remetincu. Ili, kako bi to Tomislav Supek slikovito dočarao aforizmom koji nas uči kako … Većina političara voli prelaziti s riječi na – jela. Istinabog, nisu svi političari ljudi loših namjera. Ne, ne. Mnogi su političke poteze vukli s namjerom da pomognu državi da se osamostali i da bude bogata i svoja na svome. Tako je, po Supekovom stajalištu … I prvi predsjednik htio zemlju blagostanja. Postupno. Za početak je odabrao dvjestotinjak obitelji. Gledano iz današnje perspektive, u tome je u potpunosti uspio. Dvjestotinjak obitelji odnosno, neka više ili manje, danas upravljaju ekonomijom zemlje i drmaju političkom scenom, dok ostatak življa, uključivo i razjedinjene sindikate, sve to prate sa razdrobljene društvene scene. Baš kao u kazalištu apsurda u jednoj zemlji seljaka, pa i malograđana, na brdovitom Balkanu. U trećem mileniju kada se sve plaća ili će se baš sve plaćati, po ‘nevjernom’ Tomi Supeku … Još samo utopljenici vjeruju da se može živjeti od zraka. Svi ostali si, ako žele preživjeti, moraju osigurati koricu kruha. Makar i suhoga. Zato mi, Supekovski gledano… Poštujemo europske vrijednosti. Primjerice – švedski stol. Uvjerio se aforist u to prilikom posjeta nekim vrhunskim hotelima u kojima su odsjedali naši vele-građani. I dok na zavodu za zapošljavanje više stotina tisuća običnih malih građana čeka u redu za bilo kakvo radno mjesto, pohađajući pritom seminare za promjenu osnovnog zanimanja, dotle, po zapažanju našega aforiste… Ni jedan hrvatski lopov nije zatražio prekvalifikaciju. Svima dobro ide i svi imaju posla preko glave. Zahvaljujući samoprijegornom radu policije i revnosti našeg pravosuđa. A zna se i zašto. Pa, ljudi moji, reći će aforist: Ovo je demokratsko društvo. Svaki lopov je nevin – dok mu slučaj ne ode u zastaru. Znam ja nas, kazao bi jedan pjesnik čije ime, iz domoljubnih razloga ne spominjem. Da mu neki tamo ne bi spominjali roditelje i najbliže članove obitelji. Djelujući po principu latinske sintagme In medijas res, Tomislav Supek se ne libi reći popu da je pop a bobu da je bob za razliku od pok. predsjednika ugaslog cekaeskajot, uzdajući se ponajprije u mladu nam demokraciju i svoj penzionerski imunitet. Naime, bjelodano je jasno kako umirovljenicima nitko, osim eventualno gospodina Boga ne može ništa, pa im je dopušteno iznositi svoje stavove i mišljenja u knjigama i putem medija. Također je, više nego jasno, kako iza oštrih penzionerskih riječi ne stoje ama baš nikakva opasna djela i akcije, pa političari i drugi moćnici mogu preko tih riječi preći kao preko Mamićevog plitkog potoka. Znam to iz vlastitog iskustva, pošto ni za jedan svoj aforizam napisan u dva susjedna sistema, u socijalizmu i kapitalizmu, nisam odležao niti jedan dan u zatvoru, a nisam čak pozivan ni na informativne razgovore. Ali, za velika djela se, znade to ponajbolje jedan eks premijer te mnogi nekad uspješni gospodarstvenici, može lagodno živjeti na državni trošak i po nekoliko godina. U pržunu, razumije se. Aforisti, dakle, ne padaju na trošak poreznih obveznika, osim ako poimence ne prozovu nekog osionog političara koji drži do časti i do efikasnosti domaćeg pravosuđa. Vrli bilježnik vlastitih misli Zagrebački Iločanin Tomislav Supek nanizao je ogrlicu mudrih polit-ekonomskih zanovijetanja, kakva može priuštiti samo pisac bogatog životnog iskustva i nepresušnog stvaralačkog duha. U njoj svaki čitalac može pronaći toliko zrnaca mudrosti koliko mu je potrebno da razvedri dušu i vrati osmijeh na smrknuto lice. A od toga mu bolji lijek ne treba. Za čitatelje koji neće moći doći do Hrvatskih zanovijetanja 3, prepisujem jedno pakiranje aforizama koji se mogu konzumirati u svako doba dana i noći. Po potrebi. Prije, a naročito poslije jela, kada se prihvate ležaja i omiljene im zanimacije – ležarine. Evo tih aspirina, hoću reći aforizama, iz duhovitog Supekovog laboratorija:


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  45

Nakon diplomiranja, sin mi radi najteži posao u Hrvatskoj. Traži posao. Kažu da trebamo više raditi. Mi ne nasjedamo toj jeftinoj propagandi. Reformom pravosuđa napravljena je potpuna zbrka. Više ne znaš kojem sucu treba dati kuvertu. Ima i poštenih sudaca. No zbog njihove sigurnosti, nećemo otkriti imena te šestorice. Građani oklijevaju s bolešću, i krivi su što je mnogim lijekovima istekao rok valjanosti. S Europskom unijom imamo partnerski odnos. Oni naređuju, mi izvršavamo. Ovoga ljeta su i Dalmatinci zasukali rukave. Bilo je pakleno vruće. S ovako malim mirovinama umirovljenici se mogu hraniti jedino u restoranu Hrvatskog sabora. Tajkun je odlučio dodatno investirati u svoju djecu. Kupio im je doktorske diplome. Dogovorili smo se s neprijateljem da zakopamo ratne sjekire. Kalašnjikovi su pouzdaniji. Privatizacijom smo sahranili tvornice. Trošak pogreba platili su porezni obveznici. Političari su dosljedni. I pred nove izbore daju stara obećanja. Čuvamo ljepote Lijepe naše. Ponegdje i minskim poljima. Kod izrade državnog proračuna potrebna je samo jedna matematička operacija – dijeljenje. Seljaci se žale da su dobili domovinu, a izgubili zemlju. Ključ uspjeha bivšeg premijera nalazi se kod stražara u Remetincu. San manekenki i pjevaljki je…Naći princa iz – banke. Od tupe misli teško je napraviti oštar aforizam. Dali su im prazna obećanja. I ispunili ih. Nakon što je bio na tragu afere stoljeća, gubi mu se svaki trag. Bio je krunski zaštićeni svjedok protiv mafije. Pokoj mu duši. Nasilje sve više potiskujemo s javnih površina. U obitelj. Izbori su provjera pamćenja birača. Našim političarima mozak je vanjski suradnik. Mladi su željni znanja. Naveliko kupuju diplome. Sudac je uvažio argumente obrane. Žrtva nema alibi. Dapače, zatečena je na mjestu zločina. Jučer sam na sajmu knjiga djeci kupio krasne majice, ženi mikser, a i ćevapi u somunu bili su za pet. Dinamo je dobio zvučna pojačanja. Novi razglas na stadionu Maksimir. Zasluge nekih naših vlada trebalo bi istaknuti …Na pola koplja. Poklon sucu daje se … prije presude. Čim je umro, tog poznatog ekologa vratili su majci prirodi. Hranim se zdravo. Špeku i odojku obavezno provjerim sanitarni žig. Iako je ateist, i premijer vjeruje u bolje sutra. Golub mira uneredio je spomenik generalu. Imat će te bolju sliku o Hrvatskoj, ako ne gledate našu televiziju. U vladajućoj koaliciji uspostavljena je ravnoteža. Svatko vuče na svoju stranu.


46  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MaxMinus presents France

René Bouschet MaxMinus cartoon


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  47

MaxMinus presents France

René Bouschet MaxMinus cartoon


48  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  49


50  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  51


52  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  53


54  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  55


56  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  57


58  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

http://sabihadzi.weebly.com


PETAR PISMESTROVIĆ, AUSTRIA

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  59

CARTOONS/ KARIKATURE


60  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

CARTOONS/ KARIKATURE

PETAR PISMESTROVIĆ, AUSTRIA


PETAR PISMESTROVIĆ, AUSTRIA

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  61

CARTOONS/ KARIKATURE


62  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  63


64  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  65


66  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  67


68  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MAXMINUS AFORIZMI

...Legi, intellexi, condemnavi

Da bi opovrgli činjenicu da je čovek čoveku vuk Dok se sunce rađa, mjesec se porađa.

Abdurahman Halilović Ahil Sa tajnog sastanka na vrhu, sve je popadalo.

Dolaskom u bijeli svijet, sve mi je postalo crno.

Pederi neće na čelo države, boje se za svoju guzicu. Od onog što im je načinjena šteta, mi nemamo nikakve koristi.

Preselio se na ahiret. Dragi allah je bio toliko dobar, da je podmirio sve troškove dženaze.

Do neba je negdje u oblacima, hoće da mi se spusti.

Odselio se na nebo, zbog života na zemlji koji je postao previše skup.

Odustali smo od posla, jer sami ne možemo ništa, a drugima se ne radi.

Srčano se za nju, do infarkta borio - a tad je i duševno obolio.

Svađa se digla oko dogovora koji je pao.

Prodao je dušu crnom đavolu, anđeli su jedva čekali da je odnesu.

Živo su umirali jedno za drugim, čim su se našli u krevetu.

Žena vrag i muž đavo, vjenčali su se kod matičara šejtana.

Hapse uhićene i uhvaćene koji su učestvovali u toj krađi.

Sa Zapada su uočeni rezultati... samo oni koji nisu postignuti.

Dali su im po repu, kojeg su za inat svima digli.

Raskinuli su zaruke, bile su tanke.

On za nju nije v(l)ažan, neće ga.

Sve su imali odriješeno... i tako se vezali.

Tvrdili smo da se ovako ne može živjeti, a kad smo probali onako bilo je još gore.

Pili su dokasno, napili su se porano. Moje je usne traže, što je ta domaća... dobra rakija.

Ne bi baš umirao za njom, rađe bi na njoj.

NJena je ljepota za muškarce čisti lopovluk, sa kojim god bude, ona ga pokrade.

Za njom se uzdizao previše, pa sad teško diše.

Sa njom su se naredili, svi ti koji su se ispred vrata kod nje poredali.

Otišao sam u kafanu da se popravim od sinoćnjeg pića, i opet se pokvario.

Samo smo se pogledali kad su nas upitali: “Zar ste vi na ovo svi ćoravi!?” Na tom brdu sa njim sam izravnao račune, potukli smo se. Nije važno što nam to nisu uvažili, i dalje će mo se praviti važni. Nije greda kod gimnastičarke u tome, danas vježba na konju. Od kako nam se to ne da, i ono nam se otima. To ne ide od kako ovo prolazi. Ne mogu ja na to sve stići, mogu samo na nju. Na toj utakmici igrati nismo mogli. Ni očenaši nam nisu pomogli. Izbili bi neredi da nije postavljen živi zid od policije. Dok me je prevodila žednog preko vode, ja i ogladnio.

Sudija mu nije pokupio novce, advokati jesu.

http://www.maxminus.com

Svi skreću sa pravog puta, niko neće sa krivog.

Osuđen sam, nisam znao koga da podmitim u korumpiranom sudstvu. Spasili su svoj kraj... za četiri godine, što će još biti na vlasti. Na selu su se već odavno navikli na mito, daju ga kravama kako bi ih pomuzli. Lutala je s ciljem, niko je nije htio pogoditi. Gol im je bio cilj... promašeni. Kako koji došo, kod nje je i prošo. Gledam njeno vrcanje, spremna je na tucanje. Kod nje je jedan kao ni jedan, pušta ih da se redaju. Pticu koju su osudili nisu ubili - osuđena je na doživotnu, u kavezu. Otključao bi ja njeno srce da mi nije rđav ključ, ne može u nju.

Za njega je on bio smrt, ubio ga je.

Osjeća promjene... od kad ga je promijenila.

Niko ih nije ni spomenuo. DŽaba im se štuca.

Sjetio se svih... svetih, religiozan je.

Od kad je sve poskupilo, to ne vrijedi ništa.

Nema naših nadaleko, kao što ima njihovih blizu.

Osjećala se nešto slabo, kad je on ojačao.

Postalo nam je sve poznato, kad smo ušli u nepoznato.

Ostala je bez duše... njemu na dušu.

Sve jedno, jedva smo došli do drugog.

Kod naprijed nazad, više ih je koji nazaduju.

Sva se dobit njima slijeva, nas kao da nema.

U nazadku našeg napretka, napredak je unazađen.

Ja nemam zmije u njedrima, šeta se po kući.

Državu koja je ne moćna, vode doktori kupljenih diploma.

Dosta toga... nam je malo.

Zdravstvo koje je zdravo, nije krivo što je bolest bolesna.

Što nemaju ni malo srama, mi smo rezil ostali.

Dok su jeli rekli su im da dišu malo, a oni se uspuhali.

Možete vi za poslom kretati koliko hoćete, zaustaviće vas naš ne rad.

Mnogi su je sanjali, a samo je sa nekima spavala.

Lutala je od nemilog do ne dragog, jer joj je svaki bio mio i drag.

NJemu je kucnuo čas, da me zapuca šakom.

Političari ne znaju kuda će, zajedno sa narodom.

Ovoj ekipi iz sjene, ne izlazi se iz hladovine.

Od svih ostavljeni, nisu ni za kakav pronalazak.

Više mi to dođe, ovako - a ode onako.

Ostariću, posao čekajući - poslali su me na čekanje, koje traje godinama.

Prestao se seliti od ne mila do ne draga... skupa kirija.

Boji se da joj priđe blizu, strah ga da ne propadne.


Maxminus media support

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  69


70  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MAXMINUS AFORIZMI Marjan Angelovski •

-Како је настао Бананамен? Мајка му ни је имала паре за вибратор. -Краду преко дан. Због тога су се обогатили преко ноќ. -У библије пише: Љуби ближног свога. Због тога и љубим секретарицу. -Наше политичаре ни су из јуче. Краду нама годинама. -Ја сам дружељубив. Љубим другарице. -Мораќју да додају гас. Народ више не пије нафте!

...Legi, intellexi, condemnavi

Kozmos se bespovratno širi, samo smo mi do guše u sebi. *** Sa lijepim navikama se ne rađa, rađanje lijepi navika dugo se rađa. ** Političar bez vizije, političar je osobne provizije. *** Maska je bolest života.

-Срамота је да немаш шта да једеш. Због тога и смо јели срам.

***

-Ни је тачно да немамо ништа у гаќе. Напунили смо их!

Bog nas ne čini samim, to činimo sami sebi.

-Са основном школу неможеш бити маинистар у Македонији. Потребна је и диплома из забавишта.

***

-Влда не вара. Јебе само нама!

Bolje je jedan dan živjeti kao lav nego čitavi život kao ovca koju svaki čoban skuplja u stado.

-Не су све тендере намештени. Неки се још намештају!

***

-Ни је тачно да је влада нефункционална. Криминал функционира одлично!

Tko hoće nađe načina. Tko neće nađe opravdanje.

-Нема једноумије у влади. Неко мисли о лопувлак неко о лагање. -Вистина боли. Судство нама је безболно! -Изгубио сам апетит. Налазач је умро од глада! -Ово је озбиљна влада. Лопови су озбиљни људи! -Политичари ни су покрали динар од народа. Покрали су више! -Политичаре причају истину од „а„ до „ш„. Али не знају азбуку! -Побољшао се нама сексуални живот. Голи и боси смо! -Коначно секс – афера у влади. Доста су јебали само народ! Замолио ме претседник да њему направим портрета. Тако сам постао карикатуриста. -Латински је идеални језик о Мкаедонију. Мртви је! -Гласао сам за ову власт. А направио сам и неки друге глупосте.

*** Zatvorili su ga zato što se širom otvorio. *** Otvarajući knjige, zatvori se u sebe. *** Iz Kapitala izrodiše se kapitalci. *** Tko govori samo ono što misli, probleme živi. *** Najveći ubojica je vrijeme. ***

-Власт је блиска са народ. Да не кажем интимна!

Kad’ su u pitanju afere, u hrvatskim medijima svaki je dan Božić.

-Тражили су крт меѓу новинаре. Нашли су слепи пас.

***

-То ни је нем политичар. Тренутно има запек.

Lijepe noge nisu razlog za kratku suknju.

-------------------------------------

***

Nikola Šimić Tonin

Vjernik sam, ne vjerujem u ljude.

***

Što političari više budu usta odmicali od mikrofona, ni tada nećemo živjeti bolje, ali ćemo slušati manje gluposti.

*** I današnji ljudi nastaju od zemlje, u tkivu im zemlja u kojoj su rođeni.

*** Mišići lica išću kretnje – smijmo se.

***

***

Čovjek je mrtav kad umre ljudskost u njemu.

Nije kardinal ali pravi kardinalne greške.

***

***

Grafiti su zapisi asfaltni ljudi, jezik njihovog govora.

Od pupka gore prepotentan, od pupka dole impotentan.

***

***

Dužan sam mnogim ljudima, više sam naučio od njih, nego oni od mene.

Gdje je odložena putna torba tu je dom. ***

***

Lijepa Naša, za onoga tko se snaša.

Postoje ljudi kojima je glava kao spužva, upijaju sve. Postoje ljudi kojima je glava kao stijena, od nju se sve odbija.

***

***

Ništa nije kasno kada se traži na vrijeme.

Ne želim ostati zauvijek, imovina rata.


“SVI DRUGI SU DOBRI, MI SMO DRUGAČIJI”

MAXMINUS AFORIZMI

Petar Lazić

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  71

...Legi, intellexi, condemnavi Ekrem Macić

ČOVEK:

Muda su organ sa istančanim osećanjem za procep. **** Jednima je došao glave, drugima ide na jetru. U proseku svima je prirastao za srce. **** Samoubica je čovek koji je uzeo stvar u svoje ruke. **** Niste vi meni ni do pupka, mada ste tu negde. **** Naučno smo dokazali da je čovek danas srećan. Ostalo je još samo da pronađemo tog čoveka. **** Optimista veruje u smak sveta, dok pesimista ni u to ne može da se pouzda. **** Čim sam čuo da me nema, znao sam da je u pitanju nekakva dijalektika. **** Tamo gde neko ne bi udario ni nogom, poltron mora da zavuče glavu. Biti poltron, to je u stvari, rudarski posao. **** Čovek je jedna velika tajna. O tome je i „Policijski glasnik” blagovremeno izveštavao. **** Nihilista je čovek koji umire srećan. **** Okorelog samoubicu ni smrt ne može da spreči u namerama. **** A što se nas tiče, kanibali mogu da jedu govna...

- -

Lečite se kod nas i umrećete zdravi. **** Zdravlje može da bude veoma opasno. Malo-malo, pa čujem da se zdravi ljudi razbole. **** Pacijent nema glavu na rasklapanje a posle će klinika da mu bude kriva. **** Čir je zarazna bolest. Oni koji ga nemaju, prenose ga drugima. **** Tumor je na njega ostavio snažan utisak. Ne izlazi mu iz glave. **** Sa mnom je u principu sve u redu, osim kada mi radi srce. **** Prednost ludaka je u tome to što niko ne može da ih jebe u zdrav mozak. BOG: A sedmoga dana Bog se uhvatio za glavu. **** I stvori Bog čoveka po obličju svojemu. Kako onda da verujem u njega?! **** U početku stvori Bog nebo i zemlju da se dokaže pred Nevernim Tomama. **** Otišao sam Bogu na istinu. Vraćam se odmah. **** Vernike je stvorio Bog, za razliku od ateista koji su postali od majmuna. STARI ZAVET: Posle ove predstave, po tradiciji će se pojaviti Noje. **** Da je Noje imao više poslovnog duha, na kraju putovanja bi otvorio zoološki vrt. **** Pre mene Potop! **** Pred Mojsijem se more povuklo. Tako je nastala Mađarska. **** A kada se more otvorilo, razdragani narod judejski povika: - Mojsije ne zna da pliva! Mojsije ne zna da pliva! Mojsije ne zna da pliva!

Svijet svoje lopove kači na stub srama, a mi naše na bilborde.

-

Volim reš pečeno. Kao svoje ognjište.

-

Naša zemlja je bogata četinarima. Dušu dala za požare.

-

Ne mogu oprostiti psihijatru. Prvi je počeo.

-

Naravno da smo u recesiji kad smo prodali svu jeftinu demagogiju.

-

Neću da radim. Moram i ja od nečega da živim.

- Suša naš rod nije ni dotakla. Sve smo svoje zaposlili. -

Dribling se izvodi nogama. Visoko podignutim.

-

Obavili smo naporne kondicione pripreme. Sada smo u dubokom ofsajdu.

-

Upravnik ludnice ne samo da je podnio ostavku nego je širom otvorio vrata.

-

Kriminal se najbolje rasvjetljava - lomačama.

- Mi smo ekološka zemlja. Dok jednom udahneš, dvaput izdahneš.

http://www.maxminus.com

ZDRAVLJE:

U lošem sam društvu. Ne mogu nikoga podmititi. Ko plaća glavom, plaća kešom.

-

ZEMLJA: Pre no što se na Zemlji pojavio čovek, voda je bila izvor života. **** Zahvaljujući napretku civilizacije, tehnologija ubijanja čoveka je znatno usavršena, samo je tehnologija proizvodnje ostala na pređašnjem nivou. **** Na Zemlji su nekada živela i inteligentna bića. O tome svedoče brojne sudske presude.

-

-

Kamen spoticanja je naš najčešći temeljac.

-

Tiraž nekih novina je premašio broj nepismenih.

- Žene duže žive zato što muškarci igraju kladionicu. - Sobni bicikl sam izbacio iz stana. Puno hrče. -

Najbolje bi bilo da najbolji pobijedi.

- Liječio sam se kod nekoliko psihijatara i svi su mi na kraju rekli da je najbolje da izađem na izbore kao nezavisni kandidat. -

Šta je starije: prsa ili orden?

-

Čuvajte se nudističkih plaža! Tako su i Grci počeli.

-

Prednosti multietičnosti: četiri bogomolje na jednu fabriku.

-

Kina je ušla u Savjet bezbjednosti akupunkturom, a mi nećemo u Evropu ni sa glogovim kocem.

-

Država podržava gladne. Ali se gladni odupiru.

-

Pred batinom su svi jednaki zato što batina ima dva kraja.

-

Ne samo da su vam cijene toliko narasle nego su lijepo i odgojene.

-

Danas se ženim, a naći će se nešto i sutra.

-

Pojedini kriminalci odleže i po nekoliko godina na funkcijama.

-

Od razvoda nemam nikakvih problema u braku.

- Moji roditelji su izvrsni matematičari. Još da im je veći štand na pijaci. - Mene deda vodi u školu, a onda mama dođe po njega. -

Dok prelazimo ulicu ja se držim za oca, a on se drži za cigaretu.

- Sjajno sam se igrao u vrtiću. Onda mi je škola ponudila transfer. - Ljudi u džepu su najčvršća valuta. -

Imam rupu u mozgu. Srećom, memoriju sam prebacio na stik.

-

Jesu li pametne bombe prvi vijesnici demokratije?

-

Ako je važno učestvovati onda moj brak ima potrebnu većinu.

- -

Problem kriminala smo podigli na najviši nivo. Do predsjedništva. Vidim duplo. Kako god okrenem – naopako.


72  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MAXMINUS AFORIZMI Sabahudin Hadžialić

...Legi, intellexi, condemnavi Dražen Jergović

XXX Ćirilica i Latinica su dva pisma. Istog jezika i ludila.

Djevojke se, zahvaljujući SmartPhone-ima, sve više razumiju u „veličine“.

XXX Političar 21. vijeka / stoljeća: Što je više tvojih kleveta i laži, to si narodu miliji i draži. ...

Šef mi dođe nešto kao sol na ranu.

XXX

Solidno pišem, izvrsno prepisujem.

Budi se Istok i Zapad, Sjever i Jug obespravljene, građanske Bosne i Hercegovine. Samo da se Srbi, Hrvati i Bošnjaci ne probude!....

Umjesto „teniskog lakta“ imam „kompjutersko zapešće“. Bolje crno pod noktom, nego plavo pod okom. Društvo s ograničenom sposobnošću. Sudeći po oblinama građana, u Hrvatskoj nema recesije. Napajam pisoare i hranim WC-školjke.

Boban Miletić Bapsi

Vrijeme je darivanja, ali i otuđivanja. Bolje ići na skijanje, nego da te drugi nasanjkaju. Dižemo se na im-potenciju!

2.Hleba ( nema ) i igara ( napretek ) !!!

Bog je velik, ali vrag je jači (i uvjerljiviji).

3. Uskoro stiže BOLJI ŽIVOT - čim se završi BELA LAĐA ?!

„Plan 21“ je bio piti „Colu 21“.

4 .Ima nade za Srbiju : jedan potop - NABUDŽEN !!!

Kad bismo se više seksali, više bi nas bilo.

5. Zahvaljujući VOĐI će ni bude ... za pod jednu ŠLJIVU ?!

Ja svoju Facebook listu prijatelja ne moram brisati. Brišu me sami.

6. Bolje da vlast ne rušimo NORMALNO - normalni bi normalno MOTKAMA sve to najurili ... GOVNJIVIM!!! 7. Izbori se i dešavaju da političari PRO(NE)VERE volju naroda ?! 8. Narod je bio na margini ...ali to su bila dobra , stara vremena !!! 9. Nisu svi političari isti - ovi današnji su najgori !!! 10. Možda ne znamo da radimo , ali ne znamo ni da glasamo ?! 11.Ranije je bilo sjaše KURTA da uzjaše MURTA ... a sada sjaše KURTA da uzjaše KURTA ?! 12.Ja , bre , mora da sam VIDOVIT ?! Kol’ko vidim najebali smo !!! I tek će... 13.BEOGRAD na vodi !!! A ostatak Srbije na SUVOM ‘LEBU ?! 14.Kad se osvestimo - će se onesvestimo ?! 15.Srbija nije pred bakrotom - bankrotirali smo još odavno !!! 16.Samo da preguramo još ovu tešku godinu pa će narednih biti - još gore?! 17. Veliki narodi iznedre i slede velike VOĐE !!! Mali - male ... pametni - pametne ... a brljivi - brljive !!!

http://rideamus.blog.hr

http://www.maxminus.com

1.Političari nas prvo malo lože , a posle nas malo ( više ) o’lade .

Vani se puca, unutra se tuca. Redbull daje ti krila, a Šljivovica pogon na sve četiri. Mobitel imam radi sebe, a ne zbog drugih. Sijede ne blijede! Kažu da se od Bronhija lakše diše, a ja počeo kašljati.


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  73


74  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MAXMINUS AFORIZMI Vladislav Pavićević Kada sa nje očerupaš sve vještačko Štrci samo karikatura! Poltroni su poslušnici Zatupljene pameti! E kakav je tandrc I đavo bi ga preskočio! Toliki je bukadžija Strahuje od samoga sebe! Ni mlijeko Ne može bez vode! Sjećanje je Gorka opomena! Toliko puta je život repetirao ljude Da im je i rep opao! Ženu ne pitaj dva puta Ostaćeš dužan! Optimista u pesimizmu I pesimista u optimizmu isti su! Snaga duha Nadjačava silu!

...Legi, intellexi, condemnavi Jasmina Šikić Jašiki

U carstvu površnosti, gledaj da što manje znaju da vidiš. U stresnoj današnjici biti glup je privilegija. Samo ljubav može da komunicira na nivou svesti koji se ne može dostići ni intelektom, ni obrazovanjem. U OVOJ ZEMLJI NAJLAKŠE JE BITI PISAC; ČIM SE PROBUDIŠ KREĆE DRAMA... :-))) Bože, daj mi da me lepota opije, a dobrota smanji. Šta je INVENTIVNOST ? Kad od polomljenih snova napraviš mozaik. O doživljaju iznutra zam mnogo i odavno. Kad bi se oslonila na ovu našu spoljašnjicu, bilo bi klimavo. Nekad ugledam dobar kadar, ali moj fotaparat nema dovoljno dobar optički zum za svaku fotku... Onda dodjem kući, sednem za sto, zašiljim olovku i zumiram. ;-) Komšiluk, koji pati od toga da zna šta je umojoj pijačnoj korpi, nedeljom ujutru,neka se opusti. Ne idem na pijac “u danima kada to normalni ljudi rade“, čula sam. ;-) Ne može se vetar izduvati, ni uskrogud nadisati. :-) - Teže mi ga je prepravljat’, nego ti novo šit’... - Shit. ;-) Mnogi se prave Englezi, a oblače kod Kineza ... U Srbiji je skoro sve old time. A da je zapustimo još koju godinu i promovišemo celu kao raritet. ;-) Ne dajte prosečnima da vas ubede...Prosek je izgovor netalentovanih. U današnje vreme ekspanzije mašina za sušenje veša, nema pošten čovek na šta ni da se besi... Komfor u životu nema nikakve sličnosti s širinom u glavi. Najčešće je dijametralno suprotan. :-) Sreća što ima još lepote nad kojom čovek može da se zamisli. Inače propadosmo. Kad te se dušmanin sa setom seća, e tad si mu vratio ! Da je zadovoljstvo, ne bi se zvalo bračna dužnost. Jedan osmeh usrećiće najmanje dvoje... Da bi “sastavio mesec”, svaki je prosečni gradjanin Srbije postao nadprosečni finansijski stručnjak. Poređenje traži novo poređenje. Budi svoj ! Ako jednom budem graničar, paziću na granicu...A do tada... Veliki je opus ostao iza njega... Mada bi on lično više voleo, da je ostao iza opusa. Okrepljujuće je zaći među ljude, kada naiđeš na njih... Marke tvoje košulje neće se setiti niko, ali tvog osmeha hoće.... Budi brend ! Bože, učini da mi bude dosadno, pa da se skrasim... Ode temperatura u minus, kao i moj račun. Ali, ne brinem, minus i minus daju plus ! Kada bi ljudi stvari zvali samo pravim imenima, lako bi bilo učiti jezike. ;-) U zanosu napraviši ili sranje, ili epohalno delo. Tanka je granica. Ako nekad orogatim, neka budem irvas.


MAXMINUS AFORIZMI Vasil Tolevski Mi smo zemlja u kojoj svako može da radi šta hoće. Zato i ništa ne možemo da uradimo!

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  75

...Legi, intellexi, condemnavi

Nama su usrana i preduzeča i fabrike, jer mladi i dupe daju za rukovodeče položaje! Novim zakonom o hrani, hrana i kupci moraju biti odvojeni! Zato: meso visi u izlogu, a kupci vise ispred izloga!

Mi ćemo biti uvek veliki narod. Pa i kad nas jednog dana u flaši nabiju!

Naš narod nema problem sa onima koji su rodženi kao telad. Problemi nastaju kad telad postanu goveda!

Goli Otok je manji od moje zemlje. Zato je i postigao tako slabe rezultate u odnosu na nas!

Kad nam žena okrene leđa, znamo kakvi smo muškarci. Kad nam svet okrene ledža, moramo znati kakva smo država!

U tursko vreme Lukavi Pejo pravio je od ljude majmune. Sada država ima mnogo razvijeniji sistem igranja sa narodom!

Vrača se životinjski instinkt kod ljudi. Ljudi žive kao stoka!

Naši faraoni nemaju problem sa pustinjom. Jedino ako jednog dana kamile potraže vodu!

Možda se golim dupetom ne hvata riba, ali takvim dupetom bičete uvek medžu somovima.

Oni koji su kupili diplome zaboravili su da kupe i pamet. Pa sada rukovode bez pameti!

U rimsko vreme konj je mogao biti samo senator. Danas nema ograničenja.

Još nisam video državnog funkcionera u ludnici! A i šta bi radio medžu pametnijima od sebe?!

Nekada su prosjaci spavali pod mostovima. A sada i po svojim kućama.

Krediti drži narod na noge. Rate če ga baciti na ledža.

Evropa traži da je naš predsednik lep kao kukla! Da bi mogli da se igraju s njim.

Pošto za muziku nema granice, naši mladi sa pesmom odlaze u inostranstvo!

Kandidat za predsednika mora da bude kompletan čovek. Znači: da ima svoj mozak!

Neki ljudi su kao golubovi: kad ih hraniš, vrte ti se oko nogu i gukaju. A kad odlete, seru ti se na glavi!

Ne moramo iči na kraj sveta. Kraj sveta je kod nas!

A ima i ljudi koju pevaju dok rade. Ali, oni ne rade u našoj zemlji! Golub mira sere belo. Orlovi na zastavi seru crno. Za nas je Evropa ono što je ringišpil za decu. Vrti nas u krugu da bi nam bilo interesantnije! Vreme je da napravimo Veliku Makedoniju! Ovako malu Evropa ne može ni da je vidi! Državna himna ili se peva ili ae zviždi. Od toga dali se intonira u čast sportista ili političara. Evropljani nikada za nas nisu rekli da smo svinje. Ali, uvek nas pohvaljuju da idemo prema njoj krupnim - papcima! U našoj zemlji ima i pametnih ljudi. Ali, niko se od njih ne bavi politikom!

Tačno je to da Bog pomaže tri puta. Dokaz su oni koji jedu tri puta na dan! Zahvaljujuči svinjama nekada smo jeli meso. Sada smo zbog njih ostali i bez hleba! Naučnici tvrde da na Marsu ima života. Ali ako na Marsu ima strujomere i vodomere, onda za nas i tamo nema života! Pre nego ih glasamo boli ih duša za narod. A posle toga počinje da ih boli jedan drugi organ! Za veći deo naroda samousluge su kao muzeji. Eksponate mogu da gledaju, ali ne i da ih diraju! Niti jednom političaru ne isplati se da ide u Raj. Tamo nema izbore. Ljudima su se otvorili oči zahvaljujuči onima kojima je dupe zinulo za vlast!

Nije loše imati vladu u senci. Ali je strašno što imamo članove vlade koji su u nečijoj senci!

Neki ne ručaju u skupštinskom restoranu. Jedu za govornicom...!

Direktori moraju da imaju veliku zadnjicu. Da bi se poltroni osečali komotno u njoj.

Bitku sa mafijom treba da započne neko ko ima velika muda. Ali gde nači tako velikog vola.

Badava smo izgradili novi teatar. Naša se drama odigrava na otvorenoj sceni.

Neki tvrde da mali narodi u EU žive kao stoka. Zašto bi onda ušli ako bi živeli isto kao i sada?!

Naš kompas može biti i bez igle. Mi i onako nikuda ne idemo.

Ne bih voleo da budem desna ruka nekog političara. Uglavnom su obične drkadžije!

Lako je biti Makedonac. Treba se samo praviti da ništa ne vidiš!

Mislio sam da je seks najviše zastupljen u bračnim vodama! Sve dok nisam ušao u političke vode!

Budućnost beži iz zemlje, jer nam ovi sadašnji vračaju prošlost.

Profesionalni lopovi mislili su da su doktori za krađu! Sve dok nisu videli kako operišu politički lopovi.

Još niko nije umro od gladi. Mole za gradžani da se strpe, jer če se uskoro stvoriti uslove i za to!

Gladni nemaju stranačku knjižicu. Zato i pljuju i na jedne i na druge!

U stranci nemamo duševnih bolesnika. Od kad smo ih stavili na funkcije – izlečili su se!

Ceo svet sklanja nesposobne sa funkcije. Samo su kod nas ovakvi postali brend!

Smanjena je potrošnja toalet papiri, što je sigurni znak da če biti novih izbora. Stranke su počele da ljudima ližu dupe!

Naši majmuni neče nikada postati ljudi. Ovako žive bolje.

Broj žitelja opasno se menja. Imamo više neprijatelja nego spermatozoida! Bilo bi lepo da nam neprijatelj bombarduje njive. To više niko neče da ore!

A kad poslednji Makedonac ostane sam, plakače jer neče imati ko da mu bude žirant. Komunalne reforme predvidžaju ukidanje kontejnjera. Gladni če sa vrata na vrata sakupljati otpatke! Našli su alternativni izvor energije. Sišu narod!


76  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

MAXMINUS AFORIZMI Vasil Tolevski Danas odlični džaci rade u firmama ponavljača. Ulica se pokazala kao bolji učitelj od nastavnika! Glasači bi trebalo da dobiju Nobelovu nagradu! Stvorili su vaške koje jedu ljude! Ovce su srečnije od ljudi. Oni bar ne raspisuju izbore za ovna predvodnika! Evropa bolje poznaje naše dupe nego glavu. Jer kad naši pregovaraju više koriste dupe nego glavu. Naši dželati umesto kapuljače nose kravate! Kod nas nema stoke neopevane. Našoj stoki čak i himnu sviraju! Dostojevskog če upamtiti po njegovog Idiota. Nas – po našeg! Prepoznaju se penzioneri koji su juče primili penziju. Danas podždriguju!

Arsen Gevorgyan, Armenia

...Legi, intellexi, condemnavi


ARSEN GEVORGYAN, ARMENIA

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  77

CARTOONS/ KARIKATURE


78  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

CARTOONS/ KARIKATURE

mileta miloradović, SERBIA

Mendela

Dačić


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  79


80  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  81


82  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

CARTOONS/ KARIKATURE

Aziz YavuzDOGan, Turkey


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  83

CARTOONS/ KARIKATURE

Aziz YavuzDOGan, Turkey


MAXMINUS AFORIZMI

84  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

...Legi, intellexi, condemnavi

Ivo Mijo Andrić Slijedili smo ih utabanim stazama. Nismo ni znali da su oni tapkali u mjestu. & Nije mu se dalo. Sve je sam uzeo. & Bio je obična nula. Sve dok ispred njega nisu stavili jedinicu. & Bili su u prvim borbenim redovima. Zato danas pjevaju borbene pjesme. & Pao sam na ispitu, a da mu uopće nisam pristupio. & Zbog uopćenosti su me izopćili Iz svojih redova. & Stalan jesam. Ali, samo-stalan, nisam. & Moja je nemoć na vrhuncu ... slave. & Možda ste vi ovaj aforizam prije mene napisali. Ali ga niste prije mene objavili. & Bitku jesmo izgubili. Ali zato, bitak - nismo. & Gubitkom bitke, Mnogi su izgubili i bitak. & Bio je stari svat, sve dok nije shvatio da je star. & On je poznata faca. Poznaju ga u svim zatvorima! & U svijetu je promaknuće znak unapređenja. Kod nas je znak da nam je nešto promaknulo. & Predsjednikov autoritet je nesporan. Sporan može biti samo predsjednik. & Ako je predsjednikova posljednja, Premijerova bi trebala biti prva. & Neograničena sloboda vodi anarhiji. Anarhija vodi ograničenoj slobodi. & Od kad smo ušli u Europsku uniju, Ide nam kao po loju. Zato još brže klizimo... naniže. & Čista srca i otvorene savjesti izjavljujem: Da nikada nisam prepisivao, prerađivao i stavljao u promet aforizme drugih aforista. Da jesam, te aforizme i njihove autore imalo bi se smatrati običnim sirovinama ili polufabrikatima. & Naše društvo je bogato ... siromašnima. & Dobri ljudi stare, ali nikada ne zastarjevaju. & Smrt je izgubljeno finale života. &

Smrt označava konac života. I to onaj koji je pukao. & Život ima smisla samo onda, Kada je osmišljen. & Ništa nam nije padalo s neba. Osim kiše, snijega i leda. & Nisam svetac. Ne morate me moliti. & Onaj tko voli puno raditi, Obično puno radi volonterski. & Ne volim raditi na vrijeme. Ali, zato volim raditi prekovremeno. & Na kraju krajeva, svemu jednom... dođe kraj. & Samo zakleti kockari, stavljaju sve na kocku. & Kupio sam paket aranžman. Dobro su mi ga upakirali i aranžirali. & Bojim se visine. Zato nikada nisam bio na visokom položaju. & Donijeli su odluku. No, nisu nam donijeli i sreću. & U Saboru i na Vladi donose odluke. Ne donose nam sreću. & Jedni su obučeni za rad. A drugi su obučeni za nerad. & Rad unosi red, a nerad – nered. & Bolje je biti u govnima, nego u dugovima. & Mnogima sam dužan. Zato mi je život tužan i ružan. & Ja sam ponosan čovjek. Zato uvijek dobijem... po nosu. & Recesija nam je dobro došla. Jedni manje rade, drugi više štede. & Nije se štedio na poslu. Zato nije ništa ni uštedio. & U zemlji punoj stranaca, Svatko vuče na svoju stranu. & Važno nam je da je sudbina u našim rukama. Nije važno što su nama ruke vezane. & Umiremo od ljepote. Zato nam nije tako lijepo. & Šta će nam poljoprivreda, Kada imamo dovoljno hrane ...iz uvoza! & Tvornice smo zatvorili da bi se riješili... Viška neradnika. & Dobro je što nam je demokracija otvorila usta. Loše je što nam je zatvorila oči. & Budni smo. Zato sve manje sanjamo ljepšu budućnost. &

U socijalizmu smo išli s riječi na djela. U kapitalizmu idemo s djela na riječi. & U socijalizmu se u zatvor išlo zbog riječi. U kapitalizmu se ide zbog djela. & Samo vješti plivači isplivaju iz dugova. Svi drugi potonu. & Jako sam zabrinut. Briga me za sve. & Nije problem što ljepota nije prelazna. Problem je što je prolazna. & Nije ništa radio, a opet su ga uhvatili na djelu. & Samo kremirani odlaze k nebu. Svi drugi završavaju u zemlji. & S kruške su pali samo oni na niskim granama. & Nisam besposličar, a opet su me ostavili bez posla. & Car je gol samo onda, Kada ga skinu... sa trona. & Slava živima! Hvala mrtvima! & Karijera mi je u usponu. Zato sporo napredujem. & Život nam je darovala majka. Za smrt se moramo sami pobrinuti. & Slobodni radikal uvijek je bio najopasniji radikal. & Pričam gluposti. Zato molim Američke tajne službe da me ne presluškuju. & Amerikanci su moja braća. Istinabog – vanbračna. & Pošteno govoreći, nema se tu što reći. & Jednom izgovorena laž kod nas lako, postaje istinom. & Istina je da volimo lagati. Laž je da ne volimo istinu. & Tko upravlja carem, taj upravlja carstvom. & Gospodine premijeru: na vašu izjavu nemamo što dodati. Možemo se samo oduzeti. & Samo lud čovjek ludo voli. Pametan voli mudro. & Pošteno sam živio. Red je i da pošteno umrem. & Moja smrt će najviše pogoditi... mene. & Ljubav je kao sunčeva zraka. Što je jača više nas opeče. & Desni i lijevi doći će do centra, Tek onda kada zabiju – autogol. &

& Najlakše je okriviti Boga za nastanak ljudi, A onda molitvom iskupljivati njihove grijehe. & Dobar političar je direktan. Loš političar je – diskretan. & U Međugorju se često ukazuje Gospa. A meni se sve češće ukazuje nevjerni Toma. & Najlakše je izaći na kraj s onima, Koji ne idu u krajnosti. & Znam da nemate pojma. Ali... imate li vi što drugo? & Bogati su na odmoru. A siromašni – na umoru! & Nismo mi pali s kruške. Kruška je pala na nas. & Svima koji su nas zadužili, opraštamo sve naše dugove. & Banka vam je bila ko bog kada ste uzimali kredite. A gora je od vraga kada ih morate vraćati. & Sve što ste radili na brzinu, trebate brzo zaboraviti. & Moderne nacije nastale su u 18 stoljeću. Samo Hrvati postoje od stoljeća sedmog. & Uočavamo samo ono što nam padne u oči. Što ne padne, to ni ne postoji. & Izgleda da me uhvatio Alzheimer. Dugova se više ne sjećam. & Živio je kao bubreg u loju. Zato je i umro od pretilosti. & Očekivanja moje žene, u potpunosti su ispunjena tek onda... kad smo se rastali. & Kud god se okrenem, svuda me ima. & Nismo mi zaostali. Mi smo samo malo izostali. & Država nam je nekada davala poticaje. Sada nam daje samo spoticaje. & Tko je za? Nitko! Tko je protiv? Nitko! Tko je suzdržan? Nitko! Konstatiram da je odluka donesena jednoglasno! & Ako mislite isto što i ja, onda ništa ne mislite. & Naša stranka se slaže da idemo u koaliciju. Jedino tražimo da naši kandidati budu nositelji na svim izbornim listama. & Od slavljenja izborne pobjede neki se ne otrijezne... do kraja mandata.


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  85

ADVERT

http://villaamira.weebly.com/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WS5bIa0cNI4


MAXMINUS pjesme ...

106 86  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Arbiter elegantiae

Dimitar I. Vilazorski JA I PARE (2) Ja i pare smo dve različite stvari. Ja sam uvek orginalan. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja mogu da pokidam njih. Oni mi mogu pokidati nerve. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja se živ jedem što ih nemam. Pare se ne jedu. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja sam zaljubljen u žene. Žene su zaljubljene u novac. Ja i pare smo dve različite stvari. Od mene svakoga zaboli glava. Pare su najbolji lek za glavobolju. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja moram uključiti veš mašinu da operem neke mrlje. Pare su mašina za prikrivanju mrlja. Ja i pare smo dve različite stvari. Mene je zakon promenio. Pare menjaju zakon. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja sam uvek sam. Pare su uvek u nekom društvom. Ja i pare smo dve različite stvari. Parama nije dovoljan ceo svet. Ja bih se zadovoljio sa jednim punim novčanikom. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja kada dođem do para gubim razum. Pare ne dolaze kod mene jer nemaju mozak. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja pojededem dzigericu kada ostanem bez njih. Pare boli uvo šta su ostali bez mene. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja sanjam da postanem bogat. Pare ne mogu da sklope oči. Ja i pare smo dve različite stvari. Mene niko ne pominje. O parama se i pesme pevaju. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja se zaljubljujem u njima na prvi pogled. Oni neće ni da me pogledaju. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja pazim šta govorim. Pare nemaju dlake na jeziku. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja sam zadnja rupa na svirali. Pare su prva violina. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja ne mogu da uđem u niti jedan dzeb. Pare ulaze u one dublje. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja pokušavam da ih namirišem. Oni neće ni da me pomirišu. Ja i pare smo dve različite stvari. Mene niko ne razume. Jezik para razume ceo svet. Ja i pare smo dve različite stvari. Ja plačem kada se rastajem od njih. Pare nisu sentimentalne.


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  87

Maxminus priče/eseji

... Nihil illigitamus carborundum

Mirjana Grbac-Pismestrović PONAŠE

AJ TO RECI

„Odabrao sam vas dvoje jer ste idealni da se u slobodno vrijeme bavite našom djecom“, reče Nikola značajno, pa nastavi: „Jedno od vas će među njima prepoznati crtački talent, pa možemo do Božića ovdje napraviti malu izložbu, a drugo će poraditi s djecom na jeziku. Svi oni su ovdje rođeni, u školi govore samo njemački, a kod kuće se roditelji nemaju vremena s njima baviti, pa su sve pobrkali.“ „Imaš pravo“, odgovorim mu ja, „ ...svaka druga im je na njemačkom. Više niti ne razlikuju kojim jezikom govori!“ Odmah smo se složili u ideji da se u novoosnovanom Kulturnom klubu naprave likovna i recitatorsko-literarna sekcija za djecu. Tako smo stvar predstavili i roditeljima na roditeljskom sastanku. Došlo ih je puno. Zajedno s djecom svih uzrasta ispunili su cijelu dvoranu. „Mi smo svi Rvati izbosne. Pa bi tjeli da nam djeca nauče pričat pravi rvatski jezik koji se govori u Rvatskoj“, reče jedna mama. „Ja oću da mi djete ne zaboravi svoj jezik. Sve je pobrko i pola priča na njiovi jezik. Ja njega ništa ne razumim dok priča“, požali se jedan tata. Pustila sam roditelje da svatko kaže što ga muči i što bi htjeli da im djeca rade na klupskim aktivnostima, a onda sam im predložila i svoju varijantu: „Mislim da je najvažnije da djeca očuvaju materinski jezik tako da se znaju izražavati na njemu, da mogu djedu i baki napisati pismo ili da s razmijevanjem pročitaju koju knjigu na svom jeziku.“ „Tako je“, potvrdi Nikola, tvorac ideje o očuvanju jezika, pa nastavi: „... ja bi volio da nam djeca do Božića ovdje izrecitiraju neku našu pjesmu ili da odigraju kakav igrokaz na svom jeziku...“ „Ajde, Nikola, nemoj mi plašiti djecu“, pokušam malo ublažiti stvar da nam se svi kolektivno ne razbježe, „ nije to škola, pa da se nešto mora. Još samo fali da ih se kažnjava lošim ocjenama. Mi ćemo ovdje lijepo raditi s djecom kroz igru, tako da se više družimo i zabavljamo, pa ćemo tako usput učiti jezik...“ Razišli smo se svi zadovoljni. Drugi puta okupila se sama djeca. Roditelji ih samo dovezli do kluba i ostavili u dvorani. Dogovorili smo neka se sami opredijele za sekciju koju žele pohađati. Kad su se svi potpisali i naveli svoje želje, ispalo je da su svi bili za crtanje. Za učenje jezika prijavilo se samo troje! Pred Božić osvanule dječje sličice i crtkarije po zidovima. Roditelji ponosni. Od recitacije ništa. Od igrokaza još manje. Što možeš početi sa ono troje koji su se prijavili za učenje jezika jer se boje tate i mame. Natjerali ih da pored svih školskih obaveza, dodatne nastave i vjeronauka u crkvi, još i u Klubu uče hrvatski jezik, pa makar i uz igru. Ali, dobro su se klinci držali. Dolazili su redovito, bilo ih je samo troje, pa je i naš rad bio plodonosniji. Stalno su bili aktivni. Brzo su ispravili lokalni dijalekt i naučili mnogo novih riječi. Čak smo zajednički pročitali Grimmove bajke na hrvatskom i nekoliko

priča Ivane Brlić-Mažuranić iz zbirke „Priče iz davnine“. Usred predbožićnoga slavlja izbila u Klubu neka galama i vika u prostoriji s biljarom. Potukla se djeca. „Šta je? Kakva je to gužva! Jesmo li mi ovdje kulturni klub ili nismo“, umiješao se odmah Nikola, tvorac ideje o očuvanju jezika, pa rastavlja djecu. „Onaj nezna pričat ponaše“, reče jedan mali, sav crven u licu, uperivši kažiprst na drugog zajapurenog klinca. Onaj prvi je iz likovne, a ovaj drugi iz recitatorsko-literarne sekcije. „Kako ne zna“, pita Nikola. „Reko je da se drukče kaže“, žali se mali iz likovne sekcije. „Što si mu ti reko“, obraća se Nikola drugom zajapurenom, onom iz recitatorsko-literarne sekcije. „Rekao sam samo da je moj otac napravio u Bosni veliku kuću“, brani se napadnuti. „I, šta tu ne valja“, pita Nikola opet onog prvoga. „Reko je krivo“, ne da se poremetiti tužibaba, „ kaže se: moj babo je ubosni napravijo velku kuću!“ „ Pa jesil ga razumio?“ „Jesam, al nije naš!“ „Kako nije, iz Bosne je ko i ti“, smiruje ga Nikola. . „Ćuš.... da nezna pričat ponaše!“


11888  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

CARTOONS/ KARIKATURE

SINIŠA PISMESTROVIĆ, AUSTRIA

hase und schalneg

sini kari


SINIŠA PISMESTROVIĆ, AUSTRIA

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  89

CARTOONS/ KARIKATURE

hypo_726_kk


122 90  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu Lebenslauf

1956 Geboren in Ungeny (Moldawien). 1976 Abschluss der Kunstfachschule im Bereich Malerei (Chishinau,Moldawien). 1982 Abschluss an der Hochschule der Kinematographie (WGIK), Moskau, Fachrichtung Trickfilme. Autor und Regisseur von 7 Zeichentrickfilmen die bei Moldowa Film in Chishinau und bei Sojuzmultfilm in Moskau gedreht wurden. 1986 Wurde Mitglied bei der Feco (Federation of cartoon unions of Europe). 1987 Abschluss des Aufbaukurses (mit Hitruck und Norstein) für Regisseure und Drehbuchautoren (Goskino), Moskau. 1990 Mitglied des Künstlerverbands in der UdSSR und dann in der Moldawischen Republik. Arbeitete als Szenenbildner bei zwei Filmkomödien ButshumulChishinau (Moldawien). Studienreise mit dem Künstlerverband der UdSSR nach Indien und Nepal. 1992 Reise zum Internationalem Grafiklager in Alba-Julia, Romania. Arbeitet als künstlerischer Leiter in einer wöchentlichen Zeitung namensi Vocea Poporului Seit 1974 arbeitete in der satirischen Zeitschrift Ciparusch(Moldowa). Außerdem arbeitete er auch in den Zeitschriften Krokodil(Moskau), Urzika, Moftul Romin, Flakera, Romania Libera(Rumänien), Eulenspiegel(Deutschland). 1994 Mitglied im Journalisten-Verband Moldowa. 1994 Lebt und arbeitet in Berlin als selbstständiger Künstler in verschiedenen Zeitungen und Magazinen wie z.B.: Kontakt, Ost-Express, Partner, Europa Zentr,Eulenspiegel, Stiftung Warentest. Zusammenarbeit mit dem Cartoon-Archiv. Arbeitete in der größten russischsprachigen Zeitung in Berlin EuropaExpress2001-2005 als künstlerischer Leiter. Für das Fernsehen machte er auch kurze Werbetrickfilme. Seit 2001 Projekt Buddy-Bär in Berlin. Jetzt ist Valeriu Kurtu selbstständiger Künstler, führt mit seiner Frau eine künstlerische Galerie-Werkstatt. Valeriu Kurtu gewann mehr als 50 Preise in Zeichenwettbewerben. Mitglied der internationaler Jury (Trento, Ankona-Italien)1990, Tehran(Iran)1993, Turkey 2004) Studienreise zum Internationalen Festival: Rathdrum(Ireland)1996-1997, Saint-Just-Le-Martel(Frankreich) jedes Jahr, Glasgow(Scotland)2004, Busteni(Romania-FECO-Projekt)2004. Erste Preise: 1991 Kostinesht (Romania) 1. Preis 1992 Olen (Belgium) Grand Prix 1992 Skopje (Macedonien) iGold Preis 1992 Edinburg (Schottland) Grand Prix 1995 Bordighera (Italien) Gold Preis 1998 Langnau (Schweiz) 1 Preis 2001 Porto (Portugal) 1 Preis 2003 Taipei (Taiwan) 1. Preis 2004 Istanbul (Turkey) 1. Preis 2005 Ankara (Turkey)i 1. Preis Made by Petar Pismestrović


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  91

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


124 92  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  93

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


126 94  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  95

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


128 96  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  97

Vremeplov karikature/time machine of THE cartoon.

. .Alea iacta est

Valeriu Kurtu


98  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555


158

ODABRAO:

pavle popović, srbija & BiH

ZANIMLJIVOSTI Vladimir Bulatović Vib – Aforizmi “Kad je satira spuštena na pola koplja to je znak da je sloboda umrla.” Vladimir Bulatović Vib Na osnovu ankete međunarodnog časopisa za humor, satiru i karikaturu “Nosorog”, Vladimir Bulatović Vib proglašen je za najboljeg satiričara svih vremena. Rođen je u Sopotskom, osmog marta 1931. godine, a preminuo prvog septembra 1994. godine. Te godine je i ustanovljena Vibova nagrada, koja se svake godine dodeljuje mladim satiričarima. *** Jadna je pravda koja mora da se pravda. *** Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. *** Kad čizma počne da misli, mozgu ostaje da maršira. *** Danas živim od sutra.Sutra ću shvatiti da danas nisam živeo. *** Birokrat rađa malog birokratu. Radnik rađa malog radnika. Socijalne razlike su, dakle, nasledne. *** Požurite sa ordenima. Ljudi se brzo kvare. *** Divno je imati svoje ljude. Znaš tačno ko će te sahraniti. *** Kad seljak ne može da zaspi, zažmuri i broji ovce koje prelaze ogradu. Kad ovca ne može da zaspi,

zažmuri i broji seljake koji prelaze granicu. *** Divna vam je bunda. Koga ste odrali? *** Ne zavidim im na sjajnom lusteru. Visi nad njihovom glavom. *** Idealisti su se snašli materijalno, materijalisti idealno. *** Upustva za lov na grešnike: namestiš grešku i čekaš da čovek upadne u nju. *** Dizanje glave je jedan od načina da se dželatu pokaže vrat. *** Nije niko protiv slobode uopšte. Čovek je obično protiv slobode drugog čoveka. *** Kad god dozivam boga, javi se neko iz moje sredine i pita me: šta si hteo? *** Sociolozi pitaju: da li je država sila iznad društva? Odgovaramo: Jeste, ako je društvo nisko. *** Dok nas etika uči šta sve ne sme, život nas uči šta se sve može. *** Politika je kvasac, a narod brašno. Kad hleb uspe, svi hvale kvasac. Kad hleb ne uspe, ne valja brašno. *** Potrošnja je velika, ali je grupa koja troši mala. *** Predvodnici uvek idu pravo. Lutaju samo oni koji ih slepo slede. *** To mora da je prijatno imati istomišljenike šak i kad ne misliš. *** Koliko me rasplače poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. *** Nesposobni poseduju sposobnost da onesposobe sposobne U životu kao i u tramvaju. Ko god hoće naglo napred, mora da obori nekolicinu iz sredine. *** Tužno je kad malo čelo smišlja veliko načelo. *** Umiljato jagnje dve majke sisa, a trećoj priča da je siroče. *** Bivše Jugoslavije nema, ali ima mnogo bivših Jugoslovena. *** Ne sviđa mi se seoski pejzaž: obrađeni seljaci i neobrađene njive. *** Bogastvo nema granica. Naime, kad je preveliko ide preko granice. *** Obale našeg mora sva je u trobojkama: Plavo more, bele vile, crveni drugovi. *** Lako je biti lav kada napraviš pustinju oko sebe. *** Od svih poslova najlakši je lepljenje etiketa. Zaista je lako: isplaziš jezik, ovlažiš etiketu i zalepiš je

Exero 01, 5555  BLA BLA BLA  99

na čoveka. Može i ovako: pljuneš čoveka pa zalepiš etiketu. *** Svet se deli na ljude koji misle i na ljude koji imaju mišljenje. *** Kad lažeš za svoje potrebe, ti si lažov. Kad lažeš za potrebe države, ti si statističar. *** Želi moj kraj jer ja znam njegov početak. *** Oni se ponašaju kao da su mi ispunili obećanja. Ja se ponašam kao da im verujem. XXX

Bertrand Russell: 10 zapovijedi učenja “Kada dođete u susret sa opozicijom, čak ako su u pitanju i vaš partner i vaša djeca, nastojte da ih pobjedite argumentom, a ne autoritetom. Jer pobjeda koja ovisi o autoritetu je nestvarna i iluzja.” Bertrand Russell Britanski filozof, matematičar, istoričar i socijalni kritičar, Bertrand Russell, jedan je od najintelektulanijih mislilaca moderne istorije. U trećem dijelu: „Autobiografija Bertranda Russella: 1944-1969“ nalazi se izvrstan micro-manifesto pod nazivom: Liberalni Dekalog – vizija odgovornosti učitelja. Dekalog se prvi put pojavio 16. Decembra 1951. Godine u ‘The New York Times Magazine’ na kraju članka pod nazivom: „Najbolji odgovor na fanatizam: Liberalizam.“

Liberalni Dekalog: Možda se bit liberalne perspektive može se sažeti u novom Dekalogu, ne namjeravam zamijeniti stari, već samo da ga dopunim. Deset zapovijedi koje, ja kao učitelj, bi želio objaviti. A one slijede: Ne budite apsolutno sigurni ni u šta. Nemojte misliti da je vrijedno sakrivati dokaze, jer dokaz će sigurno doći na svijetlo. Nikad ne obeshrabrujte razmišljanje, jer je sigurno da ćete uspjeti. Kada dođete u susret sa opozicijom, čak ako su u pitanju i vaš partner i vaša djeca, nastojte da ih pobjedite argumentom, a ne autoritetom. Jer pobjeda koja ovisi o autoritetu je nestvarna i iluzja. Nemojte poštovati tuđi autoritet, jer uvijek postoje novi suprotni autoriteti koji čekaju da budu otkriveni. Ne koristite moć da ugušite mišljenja za koja smatrate da su opasna, jer ako to učinite, ta mišljenja će ugušiti vas. Ne bojte se biti ekscentrični u svom mišljenju, svako mišljenje sada prihvaćeno je nekada bilo ekscentrično. Pronađite više užitka u inteligentnom neslaganju, nego u pasivnim sporazumima, jer ako cijenimo inteligenciju kao što bi trebali, prvo podrazumjeva bolji sporazum od drugoga. Budite besprijekorno iskreni, čak i kada je istina nezgodna, jer još nezgodnije će biti kada pokušate da je sakrijete. Ne zavidite onima koji žive u ‘budalinom raju’, jer samo budala će i misliti da je to sreća.


100  BLA BLA BLA  Exero 01, 5555

TUBA

René Bouschet, France 2013.

Maxminus 52..1.3.2014.  

Worldwide MaxMinus magazine for satire, humour, cartoon and comics

Maxminus 52..1.3.2014.  

Worldwide MaxMinus magazine for satire, humour, cartoon and comics

Advertisement