Page 1

Título Nivel

CLASS NEWSPAPER B1, B2

Recursos

Ordenador, Internet, EDI, Google Drive e Issuu

Contidos • Características da linguaxe periodística. • Estrutura e características dos artigos periodísticos. • Seccións dun periódico Procedemento • Esta actividade é o punto final a unha unidade didáctica sobre o periodismo (Breaking News), polo que os alumnos xa traballaron con distintos periódicos e coñecen as distintas seccións, os tipos de artigos e a linguaxe periodística. • Agora é o momento de crear o seu propio periódico de aula, para o que terán que traballar en grupos de tres. • Cada grupo encárgase dunha sección do periódico: portada, novas internacionais, novas nacionais, locais, cultura, deportes, etc. • Os alumnos deciden que titulares incluirán, escribirán as novas e as publicarán en Google Drive para que o profesor poda revisalas e editalas. Ademais, deberán escoller qué imaxes incluirán no periódico. • Unha vez finalizado o proceso, o grupo enteiro editará a versión final e o profesor publicará o documento en Issuu e o difundirá na rede empregando as distintas opcións de “compartir” que este ofrece.

Class_Activity_Newspaper  

This is a proposal of an activity to do in class using Issuu. It has been designed as part of a course on the use of the new technologies in...

Class_Activity_Newspaper  

This is a proposal of an activity to do in class using Issuu. It has been designed as part of a course on the use of the new technologies in...