Page 1

E K S T A V R H E N I O R HE og heroja n d o r a n m o n e d r O e n a v o odlik


“Ova borba mora donijeti ploda i za žene naroda Jugoslavije, da nikada više nitko neće moći istrgnuti te krvave plodove iz njihovih ruku! Za ovu stvar naših žena stajat će naša Narodnooslobodilačka vojska!” - “Žena u borbi”, lipanj 1943.


Rajka Baković 1920. - 1941.

Olga Ban 1926. - 1943.


Anka Berus 1909. - 1991.

Persa Bosanac 1922. - 1943.


Anka Butorac 1905. - 1942.

Nada Dimić 1923. - 1942.


Kata Dumbović Kovačić 1904. - 1941.

Ljubica Gerovac 1919. - 1942.


Savka Javorina Saša 1918. - 2002.

Milanka Kljajić 1924. - 1943.


Dragica KonÄ?ar 1915. - 1942.

Milka Kufrin 1921. - 2000.


Sofija Marinković Sonja 1916. - 1941.

Anka Pađen 1924. - 1945.


Kata Pejnović 1899 - 1966.

Smilja Pokrajac 1920. - 1945.


Ivanka Trohar 1923. - 1944.

Marija Vidović Abesinka 1924. - 1942.


U NarodnooslobodilaÄ?koj borbi u Hrvatskoj sudjelovalo je 43.000 Ĺžena, od toga je 4.579 poginulo, 1.898 je ratnih invalida, a 772 Ĺžene nositeljice su Partizanske spomenice 1941.

Profile for SABA RH

Izložba heroine hrvatske u nob u  

Izložba heroine hrvatske u nob u  

Profile for sabarh