Page 1

Žene – partizanke i drugarice Povodom danas, u široj društvenoj javnosti, već gotovo zaboravljenog praznika 8. marta Međunarodnog dana žena, pripremili smo izložbu fotografija iz Narodnooslobodilačke borbe (1941.-1945.) na kojima su u centru pažnje fotografskog objektiva. Žene partizanke i drugarice, ratnice s puškama, bombama i revoleverima, žene njegovateljice, bolničarke i doktorice, učiteljice i učenice, žene majke i žene domaćice, seljanke i građanke, intelektualke i one bez obrazovanja, članice Saveza komunističke omladine Jugoslavije, Komunističke partije, Antifašističke fronte žena i narodno-oslobodilačkih odbora kao i one koje nisu pripadale niti jednoj stranci ili političkoj opciji. Žene

koje su napustile udobnost svojih građanskih života ili u ratu razorene domove i pridružile se

Narodno-oslobodilačkom

pokretu, opredjeljujući se, svjesno, za

borbu protiv fašizma, nacizma i ustaškog režima, za slobodu, za borbu za ravnopravnost s muškarcima, pravo glasa i emancipaciju na svim poljima društveno-političkog života.

U tome ih je vodila ženska snaga, hrabrost i ljubav prema domovini i narodu kojem su pripadale.

Zajedno

s muškarcima, svojim suborcima i drugovima, one su jurišale na tenkove i bunkere, po cijenu vlastitog života spašavale ranjene borce, njegovale ih, kuhale,

prale i šile i podnosile zajedno s njima sve nedaće koje je donosio partizanski način ratovanja.

Žene partizanke uvijek su ostale ženstvene. O tome svjedoče njihove dotjerane uniforme skrojene, sašivene i “kompletirane” iz različitih dijelova ustaških, domobranskih i britanskih uniformi, čiste košuljice čije kragne vire iznad strogih muških uniformi, brižno dotjerane frizure, šarmatno namještene kape titovke, osmjesi na licima, nježnost u očima... Bilo je teško iz relativno velikog broja sačuvanih fotografija izabrati upravo one koje do sada nisu ili su rijeđe korištene, a koje će na najočiglednij način ilustrirati život žena – partizanki i drugarica u tim surovim ratnim uvjetima, a da pri tom ne ističemo i ne naglašavamo samo pojedine od tih hrabrih žena. Izbor je ovisio i o broju fotografija za pojedine segmente izložbe, o zastupljenosti pojedinih regija Hrvatske i jedinica Narodno-oslobodilačke vojske na sačuvanim fotografijama kao suvremenom mediju bilježenja događaja i ličnosti. Pokušali smo istražiti i pronaći ime svake žene zabilježene na fotografiji, odajući im time poštovanje i legitimitet, ali često bezuspješno. Nadamo se da će te nam Vi, budući posjetioci izložbe moći u tome pomoći. Svaka nova informacija nam je dragocjena. Susreli smo se s još jednim problemom u procesu opisa fotografija: nedostatkom stručnih naziva (imenica) koje označavaju ženski rod za niz vojnih dužnosti, rodova i službi (npr. borac – borkinja, komandant – komandantica, puškomitraljezac – puškomitraljeskinja) što izravno upućuje na dotadašnju isključivo mušku dostupnost tim aktivnostima i zanimanjima. Početak obilježavanja 8. marta kao Međunarodnog dana žena povezan je s akcijama i protestima, koje su predvodile žene socijalističkog i komumunističkog opredjeljenja, a u kojima su tražile bolje uvjete rada, poboljšanje položaja u društvu, ravnopravnost s muškarcima i pravo glasa. Kao Međunarodni dan žena 8. mart je proglašen 1910. godine na međunarodnoj ženskoj konferenciji organiziranoj na poticaj II. internacionale u Kopenhagenu, a na prijedlog istaknute njemačke socijalistkinje Clare Zetkin. Iako

je već krajem

80-tih

godina praznik izgubio svoju ideološku osnovu prešutno je i tiho izbrisan iz kalendara državnih praznika

Republike Hrvatske. Nekoga je,

vjerojatno previše asocirao na komunizam.

Svima nama koji smo ga imali priliku obilježavati i slaviti ostao je u sjećanju kao dan iskazivanja poštovanja i ljubavi prema ženama i majkama: buketom cvijeća, poljupcem i sitnim znakom pažnje. Sva prava koja danas imaju, žene su izborile u krvavoj, teškoj i dugotrajnoj borbi. Mnoge žene još uvijek ta prava nemaju ili su im ona znatno smanjena. Solidarnost prema tim ženama, kao i prisjećanje na sve one koje su se hrabro borile za postizanje tih prava upućuju na činjenicu da nam je taj praznik i danas potreban.

1. Proslava 8. marta, Međunarodnog dana žena u selu Marčani, 1945. Muzej grada Čazma, inv.br. 49

Organizator izložbe:

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

Autori izložbe:

Nataša Mataušić i Mario Šimunković

Dizajn izložbe:

Nataša Mataušić i Mario Šimunković

Za izdavača: Franjo Habulin

Tisak izložbe: Imperito d.o.o.

Izložba je financirana sredstvima Hrvatskog Sabora. Za izložbu su korištene fotografije iz Hrvatskoga povijesnog muzeja, Muzeja grada Čazma, internetske stranice www.znaci.net, fotomonografije Hrvatska u NOB-u i Fototeke SABA RH. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Zagreb, ulica Pavla Hatza 16.


Žene – partizanke – borci u redovima partizanskih jedinica U Narodno-oslobodilačkoj borbi sudjelovalo je preko 40.000 žena iz Hrvatske od kojih je poginulo 4.579. Narodnim herojima proglašeno je 18, a njih 772 nositeljice su «Partizanske spomenice 1941.» Osim običnih vojnika, pojedine su zbog svojih zaluga dobile i činove, odnosno rukovodeće polažaje u jedinicama.

2. Partizanke na Dinari, lipanj 1943.

3. Uz mitraljez na položaju, negdje u Hrvatskoj…

www.znaci.net, inv. br.

5054

Muzej grada Čazma, inv.br. 119

4. Kolona 1944/45.

Nju

u pokretu.

razlikujemo samo po dugoj kosi.

Slavonija,

zima

5. Četvrti bataljon Osječke brigade. Žene Makar samo za fotografiranje.

su dobile prednost u prvim redovima.

HPM/MRNH A-2001/244

HPM/MRNH A-2001/769

6. Gravina, Italija, 1944.

7. Zagreb, 13. svibnja 1945. Prvi defile jedinica Jugoslavenske armije. Među njima su i ponosne žene – partizanke.

Detalj s osnivanja Treće prekomorske brigade. S lijeva na desno u novim britanskim uniformama: Vera Krizman iz Ljubljane (buduća supruga Vladimira Velebita), Dana Zagjer iz Ljubljane, Ivana Marković s Krka, Pavica Radnić iz Splita i Ivica Pieric iz Ljubljane. Na poleđini fotografija natpis: „General Titos soldiers in Italy“

HPM/MRNH F-6369

HPM/MRNH F-10441 8. Žene – borci prvog bataljona 17. slavonske udarne brigade 28. slavonske udarne divizije nakon bitke za oslobođenje Đurđevca u Podravini, siječanj 1944. www.znaci.net inv. br.

III-13978


9. Detalj s predaje prelazne zastavice najboljoj brigadi Dvanaeste slavonske udarne divizije. Zastavicu predaje komandant divizije potpukovnik Đuro Dulić, a preuzima mlada nepoznata partizanka. Na rukavu desne ruke ima oznaku vodnika.

10. Na položaju, uz mitraljez… Zavičajni muzej Čazma, inv.br. 65

HPM/MRNH A-2201-730

11. Grupa boraca Šeste ličke divizije „Nikola Tesla“ u oslobođenom Beogradu, 1944. S lijeva na desno: Iso Sever, nepoznata partizanka, Janja Majstorović, referentica saniteta i Milenko… Dobro je imati sat... HPM/MRNH F-7830

12. Partizanke Prve primorske čete, Poljica na otoku Braču, 1942. godine: Kristina Dunat i Marija Mateša. I bez vojičkih čizama one su prave partizanke.

13. Marica Smolčić, članica Kotarskog odbora Antifašističke fronte žena Čazma, 1943. Pod punom ratnom spremom… Muzej grada Čazma, inv.br. 260

HPM/MRNH F-7556

15. Najvažnije je imati dobre vojničke čizme. Sve ostalo je OK... U Slavoniji, zima 1944./45. HPM/MRNH A-2203-1967

14. Gravina, Italija, Partizanke iz 3. prekomorske brigade, 1944. S lijeva na desno: Vera Krizman, komandant čete (vidi oznaku na lijevom rukavu) i Zrinka iz Dalmacije HPM/MRNH F-10440


Partizanke – samo takve

16. Ana Grgurov iz Vodica, patizanka iz Druge dalmatinske brigade, 1944. Odlikovana je Ordenom za hrabrost i Ordenom zasluga za narod.

17. Manda Hećimović-Kučišec, politički komesar Treće ženske čete. Odlikovana je Ordenom za hrabrost i Ordenom zasluga za narod.

www.znaci.net inv.br.

HPM/MRNH F-7843

14281

19. Partizanka iz Sutivana, 1943.

20. Partizanka, borac Trinaeste primorsko-goranske

Maramu je skrojila od istog materijala od kojeg je

divizije

i suknja

Fototeka SABA RH

HPM/MRNH A- 2201/2034

Fototeka SABA RH

21. Partizanka Anka, kapetan (ili stariji vodnik, ne razaznaju se boje na oznaci) s pištoljem u jednoj i buketićem cvijeća u drugoj ruci, Zagreb, 1945. HPM 93769 001

Fotomonografija Hrvatska u NOB-i

22. Partizanka Vesna pri Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju, zima 1944/45.

18. Drugarica Dika iz 28. slavonske udarne divizije, Dilj-Breznice, 5. srpnja 1945.

23. Zagreb, 8. svibnja 1945. Zadivljeni muški pogledi prate mladu partizanku… HPM/MRNH F-267


Njegovateljice, bolničarke i referentice saniteta

25. U bolnici Bijeli potoci – Kamensko Fototeka SABA RH

24. Škola u šumi – spremanje ispita za polaganje sanitetskog kursa www.znaci.net inv.br.

15556

26. Bolničarke Prve proleterske brigade sa oslobođenom Beogradu, listopad 1944.

referenticom saniteta

Zorom Petrić

www.znaci.net inv.br.12529

27. Previjanje ranjenika iz Trinaeste divizije, Srijemski front, travanj 1944. www.znaci.net inv.br.16337

proleterske

28. Sanitetsko osoblje partizanske bolnice Krbavici, Lika, 1942. činile su uglavnom žene. www.znaci.net inv.br.16372

30. Partizanke is sanitetskog odjeljenja 21. udarne divizije nakon pranja slažu zavoje, Vinkovci, prosinac 1944. www.znaci.net inv.br.16410

na

29. Nakon desanta na Brač, njega ranjenih boraca na partizanskom brodu… HPM/MRNH F-2636/27

31. Za uspomenu: Dragica i Savka Mrđa, drugarice iz saniteta Druge brigade Šeste ličke divizije, Gospić, 1945. Dragica na rukavu i ma oznaku zamjenika komandanta čete. HPM/MRNH F-7831

u


Učiteljice i učenice, glumice, radiotelegrafisti, radnice, kuharice…

32. U štampatiji „Vjesnika“ na Mračaju, 1944. www.znaci.net inv.br.12721

33. Nastava u šumi. Polaznice sedmog učiteljskog kursa u selu Balabani, Istra, kolovoz 1944. Fototeka SABA RH

34. Na srednjem partijskom kursu u Juzluku, travnja 1943. polaznica je bila i jedna žena. Lako ćemo je uočiti. Fototeka SABA RH

35. Grupa kurira pažljivo sluša tek nešto stariju partizanku. Prvi omladinski kurs u sastavu Dvanaeste slavonske udarne divizije, Slavonija, 1944. HPM/MRNH A-2202/1164

36. Daktilografkinje u Glavnom štabu Hrvatske s Elvirom Kohn i Pepicom Lajtner (s titovkama na glavi) iz Foto-službe ZAVNOH-a u oslobođenom Zadru, travnja 1945.

37. Grupa žena telegrafista u Štabu Šestog korpusa: Ruža, Danica i Radica, u blizini Osijeka, 1945. Radica u zapučku ima cvijet. HPM/MRNH F-10407

HPM/MRNH F-11483

38. Kuharice pri Agitpropu na Papuku, 1944. Fototeka SABA RH

39. Članice kazališne družine „August Cesarec“ u oslobođenom Bakru, 1945. Partizanke-glumice: s lijeva na desno: Nada Sapožničenko, Smilja Mandić, …, Bosa Mileusnić, Ljubica (?) i Marica Stilinović HPM/MRNH F-4870

41. Na vojno-političkom satu. Puške miruju kad se uči, Slavonija, 1944. HPM/MRNH A-2202/1173

40. Među polaznicima radiotelegrafskog kursa pri Drugoj oficirskoj školi NOV Hrvatske bilo je i žena, Slavonija, 1944. HPM/MRNH A-2201/1141


Partizanke – majke, supruge i odgajateljice

42. Mlade žene partizanke brinu se o djeci koja su ostala bez roditelja u Dječjem domu u Rujevcu, 1944.

43. Zlata Majski, borac i šefica krojačke radionice 21. slavonske brigade s majkom Elizabetom i kćerkom Dragico, Orljavac 1944.

HPM/MRNH A-2602/89-24a

Fototeka SABA RH

44. Partizanka Anđelka Vukičevič konačno u zagrljaju sa sinom

45. Gravina, Italija, 1944. Majke – partizanke s djecom u dječjem domu.

HPM/MRNH F-99989

Fototeka SABA RH

46. Partizansko vjenčanje Irme Štambuk i slikara Andrije Šitića, kairo, 27. srpnja 1944. Vjenčanju su prisustvovali svi članovi Centralnog odbora zbjega u El Shattu.

47. „…u bespuću kanjona Pive našli smo jednu pećinu koja nam je pružila zaklon od aviona…“ zabilježio je Žorž Skrigin član kazališta narodnog oslobođenja. U pećinu su se sklonili članovi kazališta (s lijeva na desno): Salko Repak, Ivka Rutić, Nikola Hercigonja, Vjekoslav Afrić, Cesarac, Mađenović, Josip Rutić, Ljubo Božanović i Dara Lončar, svibanj 1943. Ivka Rutić drži u naručju svoju kćer Dinu rođenu u ratu.

HPM/MRNH F-1951

Fototeka SABA RH 48. Partizanska svadba Duška (?) komandanta baterije Artiljerijske grupe Šestog korpusa (leži prvi s lijeva) s ružmarinom pričvršćenim na kragnu vojničkog šinjela i partizanke Ranke, Apatin, 1945. Fototeka SABA RH


Žene – u pozadini fronte, izbjeglice

49. Žene, djeca i muškarci, zbjeg iz Splita na otoku Visu, zima 1943. www.znaci.net inv.br.

5074

50. Žene zaseoka Kočević u podvelebitskom kraju oru zemlju, bez muškaraca i bez volova, jesen 1942. Muškarci su u ratu, volovi davno pojedeni...

51. Težak teret na leđima – žene nose sol iz Hrvatske za slovenske partizane, ljeto 1944. www.znaci.net inv.br.

9910

Fototeka SABA RH

52. Zbjeg na Velebitu, žene iz sela Počitelj, proljeće 1943. Anka Potebić i Marija Potkonjak uz otvoreno ognjište... www.znaci.net inv.br.

54. Analfabetski tečaj, Dalmatinska Zagora, ljeto 1944.

HPM/MRNH F-1682

www.znaci.net inv.br.

56. Učiteljica Irma Franičević u razredu-šatoru okružena svojim malim učenicima, El Shatt, ljeto 1944.

57. Omladinke Hvara uređuju Omladinski dom, ljeto 1945.

8210

11551

55. Djevojke nose ranjenog partizana, Sušak, ljeto 1945. www.znaci.net inv.br.

53. Grupa žena i djevojaka pletu tople vunene čarape za borce, Hrvatsko Primorje, ljeto 1944.

16353

www.znaci.net inv.br.

HPM/MRNH F-79938-1

58. Kolona žena iz općine Netretić, na mostu na rijeci Dobri nosi hranu ranjenim partizanima u oslobođenom Karlovcu, 1945. HPM/MRNH F-11237

5141


Antifašistička fronta žena Antifašistička fronta žena, politička organizacija žena unutar antifašističkog pokreta osnovana 6. prosinca 1942. godine u Bosanskom Petrovcu sa ciljem organiziranja i mobilizaciji žena u pomaganju jedinicama Narodno oslobodilačke vojske i novoj partizanskoj vlasti, ali u sudjelovanju u oružanim i diverzantskim akcijama. Odbori AFŽ-a radili s na sakupljanju hrane i odjeće za borce, brinuli se o djeci i ranjenicima. Poslije rata njihova je aktivnost usmjerena na obnovu i izgradnju zemlje, poboljšanje položaja žena u društvu... Od 1953. godine djeluje kao Konferencija za društvenu aktivnost žena.

59. Kotarski Čazma, 1944.

odbor

Antifašističke

fronte žena

60. Odbor Antifašističke fronte žena sela Divoselo u Lici, 1942.

Muzej grada Čazma, inv.br. 269

Fototeka SABA RH

61. Odbor Antifašističke fronte žena sela Čitluk u Lici, jesen 1941.

62. Fotografija za uspomenu – Antifašistička fronta žena Slunja ugostila je antifašistkinje iz Beograda, 1944.

www.znaci.net inv.br.13303

HPM/MRNH F-7883

63. Predsjednica Antifašističke fronte žena Jugoslavije Kata Pejnović (u sredini) s Dušanom Livadom i Bogoljubom Rapajićem. Imena žena nisu zabilježena. Topusko 1944. HPM/MRNH A-2602/64-7

64. Prva oblasna konferencija Antifašističke fronte žena srpnja 1944. godine uz prisustvo velikog broja žena

za Istru održana je

23.

Fototeka SABA RH 65. Učesnice Oblasne konferencije Antifašističke fronte žena za Slavoniju održana je u šumi iznad Voćina od 19. do 21. rujna 1943. godine. Konferenciji su prisustvovale i žene-borci. Fototeka SABA RH

66. Detalj s Druge okružne konferencije Antifašističke fronte žena za okrug Dubrovnik, i Ana Matić-Čoba Fototeka SABA RH

prosinac

1944. S lijeva na desno: Luca Benussi, prvoborkinja iz Dubrovnika


67. Zbor naroda u Slavonskoj Požegi, 17. rujan 1944. Žene kolone, iza njih seljanke u narodnim nošnjama, građanke... www.znaci.net inv.br.

borci na čelu

12368

68. Zbor naroda u Slavonskoj Požegi, 17. rujan 1944. Žene kolone, iza njih seljanke u narodnim nošnjama, građanke... www.znaci.net inv.br.

borci na čelu

12369

69. Učesnici Kotarske konferencije Ujedinjenog saveza Anifašističke omladine Hrvatske za Poreč

70. Detalj sa sastanka Antifašističke fronte žena Gornji Uljanik, 1943.

71. Članovi Kotarskog Narodno-oslobodilačkog odbora Koprivnica, 1944.

Fototeka SABA RH

Fototeka SABA RH

Fototeka SABA RH

72. Delegatkinje Drugog kongresa Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije, Drvar, 5. svibnja 1944. www.znaci.net inv.br.

73. Drugarica - borac govori na omladinskom zboru u Voćinu, kolovoz 1943. Fototeka SABA RH

III-16159

75. Kravarsko, kolovoz 1944., Partizanka na konju… HPM/MRNH F-99913

74. Članice Antifašističke fronte žena Čazma, 1943. S lijeva na desno: Ankica Singer Ankica, Jagica Nemet i Marica Kajfeš Muzej grada Čazma, inv.br. 266

Profile for SABA RH

Žene partizanke i drugarice (izložba)  

Povodom danas, u široj društvenoj javnosti, već gotovo zaboravljenog praznika 8. marta Međunarodnog dana žena, pripremili smo izložbu fotogr...

Žene partizanke i drugarice (izložba)  

Povodom danas, u široj društvenoj javnosti, već gotovo zaboravljenog praznika 8. marta Međunarodnog dana žena, pripremili smo izložbu fotogr...

Profile for sabarh
Advertisement