Page 1

sabadell

26 d’abril del 2014

SERVEIS, SALUT, OCI, GASTRONOMIA, BELLESA, SALUT, SHOPPING i molt més!

Sabadell més net Els equips de neteja viària treballen cada dia al nostre servei PÀG. 2

CASSA, el cicle integral de l’aigua

PÀG. 4

Iguales, serveis per a la gent gran

PÀG. 5

Institut VilaRovira: cirurgia reductora

PÀG. 6

Ideal Cocktail Bar, un clàssic barceloní

PÀG. 7

Emocions musicals a la Creu Alta

PÀG. 8

Sanident, somriu a la vida


sabadellactiva

2 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

SOSTENIBILITAT

CASSA cobreix el cicle integral urbà de l’aigua Fa des de la distribució d’aigua potable fins el manteniment de les fonts públiques el manteniment de les connexions fins al col·lector en alta; l’apertura, neteja i manteniment de pous de registre; la retirada de sediments en pous morts i les inspeccions periòdiques de dipòsits de bombament, entre d’altres. Tot, amb l’objectiu que el sistema de clavegueram urbà funcioni amb la màxima eficiència i seguretat i complint tota la normativa legal vigent.

MONTSE SERRA L’empresa sabadellenca CASSA cobreix íntegrament el cicle urbà de l’aigua, des de la potabilització i distribució d’aigua fins la depuració i retorn al medi, passant per tota la resta de fases, com ara la regeneració i la gestió del clavegueram. L’experiència de més de 65 anys i la gestió de concessions arreu de Catalunya i Aragó converteixen la companyia sabadellenca en un referent del sector de l’aigua al nostre país. El sistema de gestió integral coordina i integra tots els processos que intervenen en el subministrament d’aigua, tant en alta com en baixa. En el cas de de Sabadell, CASSA gestiona la xarxa de distribució en baixa, que abasta d’aigua els més de 100.000 clients de la ciutat. També gestiona les plantes de tractament d’aigua potable i instal·lacions de dessalatge d’aigua de mar en altres localitzacions on són necessàries aquestes instal·lacions, garantint en tot moment la disponibilitat del recurs i aplicant la darrera tecnologia.

Manteniment de fonts públiques i ornamentals

Depuradora de Sabadell Riu Ripoll, gestionada per Aigües Sabadell

El tractament d’aigües residuals Un dels objectius del Grup CASSA és respectar l’entorn i fer que, al final del cicle, l’aigua torni a la natura en les millors condicions. En aquest sentit, l’àrea de Sanejament gestiona sistemes de depuració innovadors i adaptats a cada situació. CASSA sotmet l’aigua residual que arriba a les depuradores a un extens control analític, des de l’inici fins al final del procés. Aquest control, així com el seguiment de tot el procés de depuració, permet obtenir una qualitat òptima de l’aigua depurada i retornar-la al medi en les millors condicions. Un bon exemple el trobem a Sabadell, on el Grup CASSA gestiona 2 de les 10 plantes depuradores més grans de Catalunya: l’EDAR del Riusec i l’EDAR del Riu Ripoll. Gràcies a l’esforç conjunt amb l’Ajuntament de Sabadell, l’aigua que es retorna als rius Sec i Ripoll ha permès recuperar la qualitat hídrica i una gran part de la flora i fauna autòctona de la zona.

El grup CASSA fa el manteniment de les fonts

CASSA abasta d’aigua potable tots els sabadellencs

Regeneració d’aigua

un aspecte clau que CASSA té en compte en els municipis on gestiona aquest servei. En l’actualitat, gestiona el clavegueram en una desena de municipis de Catalunya i Aragó. La gestió inclou un estudi a fons de la xarxa per a la posterior planificació d’accions de modernització i millora de la mateixa, sota criteris mediambientals i d’eficiència de la infraestructura. Les accions inclouen la neteja de la xarxa; la desobstrucció i

L’aigua depurada -procedent de l’EDAR- i l’aigua de pous i mines, un cop regenerada, poden ser útils per a usos que no requereixen l’aigua de boca. Un cop tractades aquestes aigües, tot i no ser potables, es poden destinar a la neteja de carrers, a usos industrials o comercials i al reg de parcs i jardins. L’Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell han instal·lat més de 25 km de xarxa de distribució d’aigua no potable

a la ciutat per aquests usos. Actualment se subministren a la ciutat 119.000 m3 d’aigua no potable a l’any, el que suposa un estalvi acumulat de 750.000 m3 d’aigua potable.

Gestió del clavegueram Un altre dels àmbits del cicle urbà de l’aigua és la gestió del clavegueram. L’òptim funcionament del clavegueram urbà s’assoleix quan el gestor disposa de la màxima informació de la xarxa, i aquest és

El Grup CASSA porta a terme també altres serveis complementaris del cicle urbà de l’aigua, com ara el manteniment de les fonts ornamentals del municipi, aprofitant la seva experiència en el sector de l’aigua i la regeneració. Aplica solucions integrals que optimitzen el tractament de l’aigua de les fonts, assegurant d’aquesta manera tant una qualitat òptima com un consum sostenible. Els serveis que CASSA ofereix en aquest camp són integrals i van des del disseny i construcció de tot tipus de fonts -tant ornamentals com d’aigua de boca- fins les propostes de millora de les fonts ja existents, tant mecàniques com les relacionades amb l’aigua i els efectes visuals i d’il·luminació. També s’elaboren plans de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi i la realització d’analítiques per al control de la qualitat de l’aigua. A més, la Companyia posa un especial interès en l’aplicació de millores que permeten un estalvi de recursos. En aquest sentit, aposta per la il·luminació Led, que permet un considerable estalvi energètic. El canvi de sistema d’il·luminació en algunes de les fonts urbanes ha permès una reducció del consum energètic de fins al 90%. Gestionar amb criteris de sostenibilitat el cicle integral de l’aigua, garantint una utilització eficient dels recursos i minimitzant l’impacte ambiental, és una responsabilitat de tota la societat. Aigües Sabadell ho fa, a més, amb una visió integral i tranversal, aprofitant les sinergies de tots els processos i aportant solucions globals que optimitzen el funcionament i l’eficiència del cicle de l’aigua en l’entorn urbà.


sabadellactiva

3 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

SOSTENIBILITAT

La neteja viària de Sabadell, un servei molt complert Més de 100 persones treballen diàriament per netejar els carrers detecten les incidències que hi puguin haver. Els equips de neteja viària estan dos anys treballant a una mateixa zona. Passat aquest temps canvien de barri. “Així s’aconsegueix que coneguin molta gent i s’estableix una relació del dia a dia amb els veïns i veïnes que ajuda a millorar el servei”, explica el responsable d’operatius. Puig fa un símil molt clar: “Sabadell és una gran ciutat i està molt viva. Nosaltres hem d’anar adaptant la neteja a les coses que passen, a qualsevol afectació que hi hagi: des d’un tall de trànsit a una petita inundació al carrer, a un accident...”. “El nostre servei, més enllà del dia a dia, depèn molt d’aquests imprevistos i estem preparats per donar una resposta ràpida i eficaç”.

Neteja de l’escorça

La neteja amb el camió cisterna permet treure la brutícia incrustada POL GUITART Quan un pensa en la neteja de la ciutat el primer que li ve al cap són els escombriaires, però no són els únics que treballen perquè els carrers i les places estiguin nets. Mantenir Sabadell net suposa l’esforç de molta gent que cada dia surt al carrer per tal de fer tots els serveis que inclou la neteja viària: l’escombrat manual, el reg, el desbrossament d’espais enjardinats, el manteniment de les papereres, la neteja d’embornals i la retirada de grafits. Dividits en vuit zones, els operaris escombren cada setmana les places i els carrers de tots els barris de la ciutat. Fan dos torns: el de matí i el de tarda i van repassant cada racó de Sabadell. Els escombriaires també són els encarregats de canviar, al seu pas, les bosses de les papereres. En ocasions, els cal el suport de vehicles específics per a cadascuna de les tasques: els d’escombratge mecànic de vies mitjanes i

petites, la netejadora de les zones de vianants, els vehicles d’escombratge mecànic de les vies grans, el camió cisterna i les hidro-netejadores.

30 anys de servei

Els escombriaires netegen cada dia totes les zones de Sabadell

La neteja de l’escorça fa que els arbres creixin millor

Xavier Puig, responsable d’operatius, explica que “portem més de 30 anys fent aquest servei i això ens dóna un coneixement molt exhaustiu de la ciutat que fa molt més fàcil la nostra feina”. Puig afegeix que els operaris coneixen molt bé els punts negres on s’acumula més brutícia. A més, Serveis de Medi Ambient compta amb els encarregats de cadascuna de les zones que no paren en cap moment de donar voltes i inspeccionar tots els racons. Així s’asseguren que el servei s’hagi fet correctament i avisen en cas que, per algun motiu extraordinari, s’acumulin més deixalles del que és habitual a algun carrer. Els escombriaires també compten amb el suport dels operaris que fan el servei de recollida dels contenidors de resta diàriament i

Per donar suport a l’escombrat manual dels carrers, s’utilitza en moltes ocasions el camió cisterna. D’aquesta manera, els operaris fan un servei més en profunditat: tiren aigua als llocs on ja s’ha escombrat i els deixen en molt millors condicions. Treuen les taques d’oli, els xiclets i la brutícia més incrustada. A més, serveixen en aquesta època de l’any per fer una tasca poc coneguda: es col·loca una mànega especial i es ruixa l’escorça de cadascun dels arbres de nova plantació amb 50 litres d’aigua per ajudar-los a créixer sense problemes.

SMATSA disposa d’un servei d’atenció ciutadana a la seva Oficina Central per atendre qüestions relacionades amb la gestió de residus a la ciutat de Sabadell. Av. de Francesc Macià, 76 C Telèfon d’atenció gratuït

900 22 22 34 Tel. 93 724 72 90 Fax 93 724 72 91 info@smatsa.com www.smatsa.com


sabadellactiva

4 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

SERVEIS

Iguales, atenció domiciliària Creiem en l’envelliment actiu MONTSE SERRA “La nostra filosofia de negoci i de vida és donar i rebre”. Amb aquestes paraules ens dona la benvinguda a la seva empresa Belén Fonseca, que fa més de 4 anys va obrir Iguales a Sabadell. Juntament amb el seu marit, Luís San Pedro, provinents d’experiències professionals com l’arquitectura i la informàtica, van decidir començar un nou projecte a les seves vides, oferint els seus valors, la seva honestedat i la seva professionalitat. Només esperaven rebre la confiança dels seus clients i treballadors en la prestació de serveis tan personals. “Només així ens sentim emocionalment satisfets”. Per a ells, Iguales respon a una necessitat molt clara: “no sabem mai quan necessitarem tenir algú que ens ajudi i quan algú ens necessitarà a nosaltres; això ens iguala a tots”, explica la Belén: “t’ajudo, m’ajudes, som iguals”.

portàtils fins a llits articulats o grues domèstiques. “Les cases no estan preparades per facilitar l’envelliment actiu, sense riscos. Per això, oferim les solucions per afavorir la qualitat de vida i evitar accidents”, explica en Luís.

Serveis de neteja La neteja a cases particulars i empreses és un altre divisió dels serveis que ofereix Iguales. Ofereixen neteja i manteniment de la llar, de vidres i persianes, per reformes o primeres ocupacions i rentat i planxat de roba. Pel que fa a les empreses, fan tot tipus de serveis, incloses neteges de xoc. Tant la Belén com en Luís destaquen que el seu aval és la relació de continuïtat que els uneix amb els seus treballadors i amb els seus clients. “Som un triangle equilàter: el que ens dona la feina, el que la fa i nosaltres. Tots som importants, formem un equip que es complementa”. Les xifres parlen per si mateixes: el 80% dels clients i el 90% de la plantilla estan amb ells des del primer dia.

En Luís San Pedro i la Belén Fonseca, els propietaris d’Iguales

Envelliment actiu El principal objectiu d’Iguales és la permanència de les persones grans o dependents al seu entorn, la seva casa, la seva família, els seus veïns, el seu barri, mitjançant l’atenció a les seves necessitats per professionals adequats a cada situació, és a dir, fidels al concepte “d’envelliment actiu”. Per això ofereixen atenció a les persones amb i sense limitació d’autonomia, per hores o les 24 hores; els hi fan acompanyament hospitalari, guàrdies nocturnes, menjar a domicili, oci actiu a casa... En Rogelio, que té 88 anys, ho té clar: la meva vida ha canviat des que Iguales gestiona la meva necessitat: surto a passejar, tinc molta més autonomia, i la meva cuidadora em dona molta vitalitat”. La Mary, la seva auxiliar de geriatria, explica que per a ella també és una feina molt enriquidora: “m’encanta el que faig, el cuido, el banyo, el passejo pel carrer, em fa sentir molt realitzada poder ajudar al senyor Rogelio a tenir una vida millor”. Belén vol fer menció especial a l’Hermínia, la dona del Rogelio, que com a co-cuidadora li ha aportat molta tranquil·litat a la seva vida.

Barreres arquitectòniques A més del Servei d’Atenció Domiciliària, que ofereixen

Responsabilitat social

En Rogelio amb la seva cuidadora, Mary, davant la seu d’Iguales

Atenció domiciliària Atenció a persones amb i sense limitació d’autonomia, per hores o les 24 hores Higiene personal Ajuda per aixecar-se i anar a dormir Control de la medicació Compres d’aliments i preparació de menjar Passejades per a usuaris residents en centres Acompanyament hospitalari, diürn i nocturn Gestió de treballadors del Règim de la Llar neteja i manteniment de la llar

persones formades especialment, Iguales, aprofitant l’experiència de la Belén en arquitectura, ofereix també

Adaptació de l’habitatge Valoració de les condicions d'accessibilitat Realització de projectes i execució d’obres: Substitució de banyeres per plats de dutxa en 24 hores Supressió de barreres arquitectòniques Puja-escales manuals i portàtils Ajudes tècniques Llits articulats Grues domèstiques Cadires de rodes manuals, electròniques i scooters

adaptar els habitatges per a eliminar riscos i barreres arquitectòniques. Valoren les condicions d’accessibilitat del

Un servei professional i acurat

Neteja particulars i empreses Neteja i manteniment de la llar / a empreses Neteja de vidres i persianes Neteges per reformes o primera ocupació Neteges de xoc Tractaments DDD Rentat i planxat de roba

C. de les Tres Creus, 104, Sabadell Telèfon: 93 7156553 iguales@iguales.cat www.iguales.cat

pis o la casa i fan els projectes per a l’adequació i l’execució de les obres: des de elevadors i puja-escales manuals i

Els responsables d’Iguales posen molt d’èmfasi en què són una empresa que vetlla per la responsabilitat social. En un sector en què hi ha molta economia submergida, ells treballen amb totes les garanties. Estan inscrits al registre d’entitats, serveis i establiments socials de la Generalitat i tenen el personal format i adient per a cada tasca. Posen en valor fer bé les coses perquè estan convençuts que això acaba revertint positivament en els seus clients, treballadors i, per tant, a la societat. Tenen 15 treballadors en plantilla per fer feines per hores i, a part d’haver prestat un servei de gestió administrativa en el règim de la llar a desenes de clients des de la seva implantació el 2012, ara han posat en marxa un nou servei. Demandat per la situació i els usuaris es fa una supervisió del servei, mitjançant educadores socials que fan un seguiment de la relació entre els empleadors, la persona dependent i els treballadors. Així, la família sempre té algú a qui recórrer en cas que hi hagi qualsevol tema a resoldre.


sabadellactiva

5 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

SALUT

Abdominoplàstia i liposucció-lipoescultura, cirurgies complementàries El doctor Ramon Vila-Rovira, de l’Institut Vila-Rovira, ens comenta les intervencions josep gamell «La cirurgia plàstica no és una ciència exacta, és una combinació d’art i de ciència, i el seu objectiu és fer més agradables i atractius tots els cossos. Actualment, els cirurgians plàstics tenim molt present que tots els organismes són diferents i que cal personalitzar els tractaments de cirurgia estètica i de medicina estètica. S’haurien de combinar amb la cosmobellesa, l’exercici físic i una bona alimentació», destaca el doctor Ramon Vila-Rovira, que sap imprimir a la seva conversa una naturalitat fresca que facilita els contactes. Plana sobre tot ell una seriositat perfectament dominada, reservada gentilment, que imposa respecte i, tanmateix, inspira curiositat. Li agrada donar detalls, convidar a conèixer-lo. El seu esperit inquiet traça plans constantment. És un nervi. «A vegades, a les conferències em demanen cinc pautes sintetitzades de com millorar el cos i que faci més goig. I llavors jo sempre els recomano que pensin en el Cedro, l’arbre de la vida. I és que si ens fixem en les cinc paraules que componen el seu nom, descobrirem que la C representa la cirurgia estètica i cures personals; la E, l’exercici físic; la D, la dieta equilibrada; la R, la relaxació diària, i la O, viure amb optimisme. Per tant, pensa en el Cedro i sabràs allò que has de fer. És tan important la bellesa exterior (atractiu físic, joventut, salut corporal, sensualitat, harmonia/simetria) com l’interior (congruència, elegància, encant, gràcia, integritat, intel·ligència, personalitat, simpatia); és el que jo anomeno cirurgia de l’ànima, allò que canvies per fora repercuteix a dintre. Per tant, no només pots fer-te cirurgia estètica i pretendre estar fantàstic, tot ha d’anar lligat», comenta convençut. Avui parlem amb el doctor del seu ofici després de tants anys d’experiència, però també de dues cirurgies que es complementen: l’abdominoplàstia I la liposucció-lipoescultura. «Amb l’abdominoplàstia aconseguirem la reconstrucció de la paret abdominal, i amb la liposucció, a més a més, traurem el greix excedent. S’ha de tenir en compte, però, que els resultats quirúrgics d’aquestes

TIPOLOGIA DE COSSOS La princesa Charlene de Mònaco

La cantant, Chenoa

L’actriu, Catherine Zeta-Jones

La princesa Letizia Ortiz

Caritina Goyanes

COS TIPUS TUB

cirurgies es poden preveure millor en uns pacients que en uns altres. Això ve determinat per factors com l’estat general del cos, l’elasticitat i les característiques de la pell, la cel·lulitis, l’estructura òssia de base, l’herència, les influències hormonals i altres factors. Per exemple, avui tenim definits cinc tipus de cossos: poma, pera, tub (rectangle), maduixa i rellotge de sorra», precisa sense abusar dels gestos, però amb una nítida intensificació de l’expressivitat.

Els millors candidats per a una abdominoplàstia «Són aquelles persones que, acostant-se al seu pes ideal, presenten acumulacions de greix a l’abdomen, conjuntament amb una pell flàccida i que no responen a una dieta o a exercici. Està indicada tant en homes com en dones, malgrat que és particularment útil en les dones que, a causa d’embarassos, presenten

COS TIPUS RELLOTGE DE SORRA

COS TIPUS PERA

COS TIPUS MADUIXA

un estirament o dilatació irreversible de la pell i la musculatura de l’abdomen. També és útil en grans pèrdues de pes corporal que no han anat acompanyades de l’adequada adaptació de la pell, i aquesta, per tant, s’ha despenjat.»

La intervenció en què consisteix? «L’operació clàssica dura aproximadament de dues a tres hores, es realitza sota anestèsia general, epidural o local, i necessita una o dues nits d’ingrés en clínica. L’excés de pell i greix s’elimina i es tensa la musculatura abdominal realitzant com una cotilla. La pell de l’abdomen es tensa de nou per tancar la ferida inferior. Per últim, es treu el maluc a la superfície de la pell abdominal mitjançant una petita incisió. Acabada l’operació es deixen uns tubs de drenatge i es col·loca un embenat compresiu i una faixa. S’ha de tenir en compte que amb una

COS TIPUS POMA

abdominoplàstia s’assoleixen resultats molt duradors sempre que el pacient mantingui una alimentació i una activitat controlades. Si pensa quedarse embarassada, hauria de posposar la cirurgia.»

Liposucció-lipoescultura «L’objectiu d’aquesta cirurgia és el de millorar el contorn del cos. En general, el volum i la forma dels nostres cossos són característiques heretades dels nostres pares. I això passa particularment respecte

al contorn del cos. Tots naixem amb un nombre concret de cèl·lules de teixit gras. L’augment de pes comporta un augment de volum d’aquestes cèl·lules, igualment la pèrdua de pes significa que les cèl·lules han disminuït el seu volum. Així doncs, qualsevol cosa que faci disminuir el nombre de cèl·lules té un efecte permanent. El procés de liposucció fa exactament això. La liposucció va dirigida solament a l’extracció dels dipòsits de teixit gras localitzats. No a l’obesitat en general.»

INSTITUT VILA-ROVIRA Cirurgia Plàstica i Estètica Centre Mèdic Teknon Tel.: 93 393 31 28 Consultoris vilana -Desp. 128 C. de Vilana, 12. 08022. Barcelona dr@vilarovira.com www.vilarovira.com


sabadellactiva

6 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

GASTRONOMIA

Olvidar primero, beber después El trato al cliente y la carta de cócteles definen a Ideal Cocktail Bar josep gamell Si existe un local en Barcelona donde el cóctel es claro protagonista éste es, sin duda, Ideal Cocktail Bar. Fue en 1931 cuando Antonio Gotarda, abuelo del actual propietario, Josep Maria Gotarda, fundó la coctelería Ideal a imagen y semejanza de los mejores bares que ya existían en otras ciudades de Europa, pero que en Barcelona eran toda una novedad. En los años 40, el Ideal tuvo la suerte de compartir calle con la Metro Golwin Mayer; buena parte de sus actores, entre ellos, Charlton Heston, se dejaron ver por las salas de sillones tapizados en rojo y paredes de madera oscura.

Estilo Inglés A finales de los años 50, el Ideal se redecoró y se le dio el estilo inglés que todavía mantiene hoy en día, con la madera como elemento principal, así como los cuadros que adornan las paredes creados, entre otros, por artistas de la talla de Vives Fierro, Abelló, Carlos Pazos o Medina-Campeny. Su clientela se fue ampliando y su fama extendiendo gracias, también, a las amables palabras que le dedicaron escritores de la talla de Josep Pla, aficionado al whisky y al Dry Martini con una gota de angostura, y Manuel Vázquez Montalbán, defensor a ultranza del whisky de malta.

Clientela con Gotarda en la barra de Ideal Cocktail Bar dad de adivinar lo que el cliente necesita justo en ese instante: ¿un aperitivo? ¿un cóctel seco o más bien ácido? «Además de nuestra carta, lo que nos gusta es que el cliente nos pida lo que quiere y poder prepararle un combinado especial para ese momento, a su medida», apunta Josep Maria.

Carta Whisky Malta

Josep Maria Gotarda, maestro coctelero En la actualidad, Josep Maria Gotarda, nieto del fundador, es quien lleva el negocio. Afamado barman, ganador de varios premios internacionales y conocedor de todos los secretos del mundo del cockatil, Josep Maria Gotarda sigue manteniendo el nivell de exigencia que el Ideal siempre ha pregonado. Nacido en Barcelona en 1963 rodeado de cocteleras, agitadores, vasos de mezclas, cucharillas y destilados, trabajó en el Hotel Palace y en el cocktail bar Balmoral de Madrid, y también en el Hotel Warwick de París, viajó a Canadá y regresó a España para ocuparse del negocio familiar.

Coctelería personalizada La carta de la coctelería Ideal es larga y contiene todo tipo

Josep Maria Gotarda haciendo un cocktail

Uno de sus mayores éxitos es su impresionante carta en la que podemos desgustar los mejores whiskies de malta del mundo. La carta, con casi 90 referencias, contiene los más exquisitos destilados elaborados en todas las regiones de Escocia.

Carta Gins & Vodka La carta de ginebras del Ideal permite elegir entre 40 referencias distintas para elaborar el Gintonic a medida. A pesar de que el Gintonic está de moda en esta coctelería desde hace 40 años, Josep Maria Gotarda se desmarca para ofrecer la carta más completa de ginebras.

da sitúa cada cóctel en su sitio y en la mano que lo merece. Todo en él delata su ecuánime sabiduría etílica. Su itinerario por sabores y personas es estrictamente emocionante. No sé si sus cócteles habrán cambiado el mundo, pero seguro que lo han hecho más habitable. Para Gotarda, si el cine es el séptimo arte —en la pantalla también se ha bebido especialmente—, beber debería ser el octavo. Cree que al buen bebedor le debe estar vetado disminuir sus facultades mentales, aunque sean presuntas, pero tiene que acercarse a esa frontera en la que el paisaje se ve a otra luz. Las copas no pueden producir un estado de alteración, pero sí deben producir un estado. Siempre de ánimo y nunca de desánimo. «Hay que beber hasta exaltar las ideas», dijo Ramón Gómez de la Serna, que no bebía, pero que era un mago capaz de ponerse en situación para revelar el universo. Y beber es un mundo. Recomiendan que hay que hacerlo en compañía. «A ver cuándo nos conversamos una botella», dicen en Chile. Por supuesto, la compañía debe ser buena. Cuando algún amigo me dice que le sentaron mal las copas, nunca le pregunto cuántas fueron, sino con quiénes se las tomó. También es una insensatez beber para olvidar primero. Es mejor seguir el consejo de André Breton, fundador y principal referente del movimiento surrealista, y olvidar primero y beber después. A mí me gustaría haberme tomado un Margarita con Cantinflas; un Daiquirí con Hemingway; un Whiskey Sour con John Wayne… Y un Dry Martini —que es un cuchillo disuelto— con Josep Maria Gotarda, que eso sí está a mi alcance. Un Dray Martini o más. Ya sé que es una temeridad pasar de tres. Pero también es una cobardía no hacerlo. Y hay que brindar con Josep Maria Gotarda por el éxito de su Ideal. Varias veces.

Beber es un mundo Bloody Marys en la barra del Ideal de propuestas. Desde la piña colada preparada como en el Caribe, con auténtica crema de coco importada de Puerto Rico, al Mojito, una de las especialidades de la casa, pasando por

el Naranjito, creada con motivo del Mundial ‘82 a base de ron, ginger ale y naranja. El cliente, sea asiduo o no, se sentirá siempre bine atendido: los bartender tienen la curiosa habili-

Desde sus inicios, la coctelería Ideal ha liderado el mundo de la cocteleria y el buen beber, pues siempre ha ido un poco más allá que sus competidores. «Aportamos lo más nuevo del mundo de la coctelería», explica su barman y propietario. Gotar-

C. d’Aribau, 98. Barcelona Teléfono 93 453 10 28 De lunes a viernes de 12.30 a 2.30h. y sábados hasta las 3


sabadellactiva

7 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

EDUCACIÓ

Emocions compartides A l’Escola de Música Creu Alta s’aprèn amb dinamisme i companyonia Mai no és tard

JOSEP GAMELL «La música és una manera de viure, te’n nodreixes constantment. És impossible imaginar-se un món sense música», coincideixen a afirmar l’Eulàlia Sànchez i el Llorenç Domènech, el jovial i simpàtic matrimoni que l’any 1985 va fundar l’Escola de Música Creu Alta. L’Eulàlia, de caràcter molt patidor, sobreprotectora, romàntica i sensible, es va enamorar de la música als set anys, «quan vaig demanar als pares d’estudiar piano.» És professora superior de pedagogia musical, solfeig i teoria de la música, professora de piano i diplomada en pedagogia musical Edgar Willems. El Llorenç, hiperactiu i tossut, és economista de formació. Es va engrescar a tocar el saxo i actualment és cantaire de la coral d’adults Catasons, que pertany a l’Escola. «M’ho passo d’allò més bé. Desconnecto. És com anar al psicòleg gratis», diu. Són parella dins i fora de l’escola. Ella s’encarrega de la part musical i pedagògica, i ell, de l’administrativa. Conformen dos caràcters que es complementen i s’equilibren. El pal de paller de l’Escola es complementa amb les dues germanes de l’Eulàlia, la Mariona i la Sandra. La primera dirigeix els cors i les bandes i és una peça fonamental, tot un referent a l’escola, mentre que la segona s’encarrega de la recepció i de donar informació del funcionament del centre.

Gairebé trenta anys d’història Aquest curs vinent, l’Escola de Música Creu Alta complirà trenta anys ensenyant música a petits i grans. Tot va començar quan l’Eulàlia, amb només disset o divuit anys, ja començava a donar classes «a tres o quatre nens petitons» a l’habitació on dormia, a casa dels seus pares, al carrer de Gràcia; una tasca que compaginava amb classes extraescolars de rítmica al col·legi Samuntada. Fascinada pel mètode après de la pedagoga creualtenca Maria Teresa Auferil, i després de diverses experiències a l’Institut Dalcroze, de Ginebra, va pensar, però, a fer un canvi de rumb a la seva vida. «Als 19 anys, vaig estar a punt de marxar a viure una llarga temporada a Ginebra, però em vaig quedar

La Banda Jove “Vent Sonats” per amor. Ja feia dos anys que el Llorenç i jo sortíem junts, i ell em va dir: “Escolta, que 4 o 5 anys de viure separats són molts… “ I em va convèncer. (Somriu) A partir d’aquí, tots dos vam abocar els nostres esforços a tirar endavant l’escola», confessa. Així, el projecte va anar agafant més cos, i el 1985 la parella obre portes a la casa que acabaven de comprar al carrer de Ribot i Serra, de la Creu Alta. «Però, és clar, quan el 1988 ens vam casar, vam adonar-nos que ens mancava espai i que el millor era traslladar l’escola a un altre indret». I van decidir tirar pel dret: «Vam llogar el local de l’antic Cera, una popular botiga d’electrodomèstics de l’avinguda Onze de Setembre.» Des de l’any 2001, l’Escola s’ubica a la finca del número 107 i tenen dos locals més a la mateixa avinguda (números 81 i 59). «Tots tres espais són al mateix cantó de la vorera perquè els nens no hagin de creuar el carrer», afirmen.

Gaudir i estimar la música «Una sòlida formació mu-

sical no té perquè tenir una finalitat professionalitzadora. Tant de bo si, com ja succeeix amb algun dels nostres alumnes o exalumnes, aquests acaben fent de la música la seva professió, però no és aquesta la nostra finalitat. La música ens fa millors com a persones, ens fa créixer i ser més feliços. Si ho assolim, hem aconseguit el nostre objectiu. A més a més, segons ens diuen el pares i alguns mestres, la majoria d’estudiants de música són els que treuen millors notes a les seves respectives escoles. Estudiant música s’assoleix disciplina, s’aprèn a treballar en equip, s’acostuma a l’hàbit d’estudi», declara la parella. Per a l’Eulàlia Sànchez, la música «és una experiència que s’ha de gaudir en companyia. A l’Escola aprenem bellugantnos, sense romandre asseguts a la cadira.» Per això impulsen el moviment. Ho fan en grups per edats i a tots els nivells. A partir de P-3 (alumnes de 3 anys), els nens i nenes descobreixen la música tot jugant amb una metodologia molt més dinàmica i parti-

cipativa que les tradicionals, utilitzant els mètodes Willems i Dalcroze i aportacions pròpies dels gairebé trenta anys d’experiència. «Un dels factors decisius en el rendiment de les classes és disposar de dues mestres a cadascuna: una mestra que proposa els exercicis, i l’altra, auxiliar, que cuida que cap alumne es quedi sense prendre-hi part», explica l’Eulàlia. A partir de P-5 els alumnes ja poden participar en la pràctica instrumental en grup mitjançant les classes de pre-instrument i iniciarse a la coral infantil Xip-Xap. Quan els alumnes comencen l’estudi d’un instrument i a partir del seu segon any, la Banda Kinsò i l’Orquestra Devoradors de Notes els estan esperant per a incorporar-s’hi. I quan arriben a l’ESO, poden compaginar més fàcilment la seva activitat musical convalidant l’assignatura de música i les matèries optatives de l’Institut, perquè l’Escola de Música Creu Alta és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Casal d’Estiu 2014 del 25 de juny a l’1 d’agost, de 9 a 13.30 h, de dilluns a divendres Per a nens i nenes nascuts entre l’any 2001 i el 2010 (dels 4 als 13 anys). Dividit en mòduls setmanals temàtics, ofereix un seguit d’activitats creatives i diferents als dels casals d’estiu habituals. Enguany tenen com a eix temàtic els grans musicals de la història del cinema: Mary Poppins, Màgic d’Oz, El Rei Lleó, Grease, El llibre de la Selva. A part de la música, també se celebraran activitats plàstiques, culinàries, gimcanes, jocs i piscina. I dues nits els nens i nenes dormiran al casal. Hi ha possibilitat d’inscripció per setmanes, de pagament fraccionat (en tres terminis) i sense cost afegit i descomptes per a germans.

El Cor Vakomba i la Banda Vent Sonats componen l’oferta per als joves de l’escola. Aquests grups, de grau mitjà i superior, porten una activitat constant de concerts i actuacions. Pel que fa als adults, disposen del seu propi programa específicament pensat per a ells. El cor Catasons, la banda Bufasons o els diferents grups instrumentals els permetran poder compartir la seva afició musical amb nous amics. Els amants de la música moderna també disposen de la més àmplia oferta. Es tracta de participar en audicions i concerts, tocar en grups instrumentals, cantar en grups vocals, anar a concerts…», comenten. Durant aquest curs ja porten fetes 40 audicions i concerts d’alumnes, un concert de professors, tres colònies de cap de setmana i set espectacles infantils. Actualment, l’escola compta amb uns 710 alumnes i uns 45 professors. «El veritable èxit, però, no és un tema de quants alumnes tens, sinó de portar a terme allò que vols fer. Això sí, del professorat n’estem especialment orgullosos. N’hi ha alguns, com la Cristina Ten, que són amb nosaltres pràcticament des que vam començar. I aquesta fidelitat és molt simptomàtica. És un bon indicador de la salut de què gaudeix el centre», reflexiona el Llorenç.

Projectes destacats fins a final de curs De l’1 al 4 de maig, la Banda Vent Sonats i el Cor Jove Vakomba viatjaran a BovesCúneo (Itàlia) per tal de fer dos concerts conjuntament amb l’escola Liceo Musicale Ego Bianchi, de Cúneo. El viatge respon a la visita feta pels músics italians el curs passat. I del 3 al 7 de juliol, el Cor Catasons participarà a Verona al Festival Corale Verona Garda Estate, conjuntament amb altres corals internacionals. ESCOLA DE MÚSICA CREU ALTA Av. Onze de Setembre, 107, baixos 08208 Sabadell Telèfon: 93 7478274 www.escolademusicacreualta.com escola@escolademusicareualta.com


sabadellactiva

8 Diari de Sabadell

Dissabte 15 de març del 2014

Garantia de salut bucodental El seu equip de professionals són especialistes de reconegut prestigi

L’equip de Sanident Associats. D’esquerra a dreta: Marta Bono (higienista bucodental), Vanessa Sijercic (odontologia general i pròtesi), Mireia Papell (responsable de coordinació), Sonia Becerro (auxiliar d’infermeria), Carolina Serrallé (auxiliar d’infermeria), Roger Quesada (cirurgia oral i maxil·lofacial), Montserrat Redondo (responsable d’atenció al pacient), Anna Font (higienista bucodental) i Albert Martin (odontologia general i endodòncia). Des de fa 12 anys, Sanident Associats ofereix tractaments odontològics de rehabilitació i estètica integral. Al seu Institut agrupa les àrees i instal·lacions específiques de cirurgia, odontologia i radiologia dental, fent servir les tecnologies més innovadores. La seva màxima és donar un servei d’alta qualitat, amb una atenció especialitzada i personalitzada. El seu compromís amb els clients és total, ja que són els mateixos odontòlegs i cirurgians els que es van associar per exercir la seva professió de manera conjunta. Actualment compten amb dos centres, ubicats enfront del Parc Catalunya, al carrer de la Cala, i a l’Avinguda de Matadepera.

Institut d’Implantologia Dental i Institut d’Ortodòncia C. de la Cala, 5 Telèfon 93 715 66 00

Clínica Dental Avda. de Matadepera, 170 Telèfon 93 724 32 65 Horari dels dos centres: De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 15 a 20 h.

Especialitats Endodòncia Diagnòstic i tractament dels conductes radiculars Cirurgia Oral Diagnòstic i tractament de les malalties Traumatismes Defectes de les peces dentàries, dels maxil·lars i dels teixits tous adjacents Odontopediatria Tractament de les dents dels nens, des del naixement als 6 anys Fins als 12 anys, quan finalitza la dentició mixta

Implants dentals Ortodòncia i ortopèdia Diagnòstic, prevenció i tractament de malposicions dentàries Tractament de deformitats dels maxil·lars Periodòncia Diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties que afecten els teixits que suporten les dents Estètica dental i facial Odontologia conservadora Prevenció i cura de la càries dental en totes les fases

www.sanident.net

Sbda 26abr  

Sabadell Activa 26 d'abril

Sbda 26abr  

Sabadell Activa 26 d'abril

Advertisement