Page 1

De studierichting Wetenschappen (Leertraject 1)


Studierichting Wetenschappen


Profiel van de leerling 

Interesse tonen voor wetenschappen en technologie en graag wiskunde doen Abstract en logisch kunnen denken en kunnen analyseren Proeven uitvoeren en waarnemingen doen en besluiten kunnen formuleren


Methode van werken 

De leerling moet: 

weten dat hij regelmatig moet studeren  de leerstof van wetenschappen wordt verwerkt volgens een bepaalde opbouw. zelfstandig leren werken • • •

oefeningen om theorie te verwerken (o.a. oefeningen via Smartschool) opzoekingstaken uitvoeren via praktijkoefeningen de theorie controleren en verwerken


Wetenschappen


2de graad Wetenschappen Tweede graad (1ste en 2de jaar)

Wetenschappen

Godsdienst

2/2

Lichamelijke opvoeding

2/2

Nederlands

4/4

Frans

4/4

Engels

3/2

Duits

0/1

Wiskunde

5/5

Aardrijkskunde

1/1

Geschiedenis

2/2

Informatica

1/1

Muzikale opvoeding

0/1

Plastische opvoeding

1/0

Fysica

2/2

Chemie

2/2

Biologie

2/2

Economie

1/1

TOTAAL

32




Wiskunde: 1 uur extra voor verdieping van theorie en extra oefeningen



Wetenschappen (biologie, fysica, chemie): telkens 2 uur, met extra: uitbereiding van de leerstof, extra oefeningen en labo-vaardigheden


Natuurwetenschappen 

Biologie: planten, dieren, milieu, …

Fysica: niet levende materie, aard en samenstelling van materie verandert niet

Chemie: aard en samenstelling van de materie verandert, energie-uitwisselingen


Biologie 3de jaar 

3 delen (één uur per week):   

zintuigen spieren en klieren zenuw-hormonaal stelsel

Eén uur per week:   

labo’s extra verdieping naar dieren biosociaal probleem


Biologie 4de jaar 

4 delen (één uur per week):    

classificatie (5 rijken) relaties tussen organismen (binnen soort, tussen soorten, gedrag, voedsel, micro-organismen) relaties tussen organismen en milieu (ecosysteem, invloed van de mens, duurzame ontwikkeling) terreinstudie (de Vlasroterbeek)

Eén uur per week:  

labo’s (microscopie, dissectie, …) groepswerk


Chemie 3de jaar 

4 delen (één uur per week):    

zuivere stoffen atomen, moleculen, chemische reacties chemische elementen ordenen hoe combineren atomen tot moleculen?

Eén uur per week:  

labo’s complexere oefeningen


Chemie 4de jaar 

3 delen (één uur per week):   

samengestelde stoffen (anorganische en organische stoffen) gedrag van stoffen in water (oplosmiddelen, concentratie, geleiding) belangrijke reactiesoorten (neerslag, gas, neutralisatie, redox)

Eén uur per week:  

labo’s complexere oefeningen


Fysica 3de jaar 

Algemeen (één uur per week):  meten  optica  materie

Eén uur per week:  labo’s  krachten  complexere oefeningen


Fysica 4de jaar 

Algemeen (één uur per week):  krachten  vermogen, arbeid, energie  druk  gassen  warmteleer

Eén uur per week:  labo’s  complexere oefeningen


Wetenschappen-Wiskunde


3de graad Wetenschappen-Wiskunde Derde graad (1ste en 2de jaar)

Wetenschappenwiskunde

Godsdienst

2/2

Lichamelijke opvoeding

2/2

Nederlands

4/4

Frans

3/3

Engels

2/2

Wiskunde

6/6

Aardrijkskunde

2/1

Geschiedenis

2/2

Esthetica

1/1

Chemie

2/2

Biologie

2/2

Fysica

2/3

Project

2/2

TOTAAL

32


3de graad Wetenschappen-Wiskunde      

Tempo ligt hoger dan in 2de graad Leerling moet zelf onderdelen verwerken (BZL) Verdieping van de inhoud van de leerstof 6 uur wiskunde 8 uur wetenschappen 2 uren vrije ruimte: project wetenschappen  

vakoverschrijdend meerdere uitstappen o.a. brouwerij, planetarium, …


Wiskunde: 6 uur Vrij hoog abstractieniveau  Stelt hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet 


Wetenschappen Sterk theoretische aanpak met uitbereiding naar toepassingen in het dagelijks leven  Aanvullende practica: labo-vaardigheden  Evaluaties bevatten steeds een hoeveelheid meerkeuzevragen (inzicht!) 


Project Wetenschappen Vakoverschrijdend (aar-bio-che-fys-wis)  Meerdere leerkrachten  Blokuren (2 uur per week)  Inhoud: raaklijnen met theoretische vakken, maar behandeld in één context  Andere werkvormen: begeleid zelfstandig werk, labovaardigheden, ICT, groepswerk, …  Permanente evaluatie dus geen summatieve toets 


Project Wetenschappen 

4 contexten    

rijden onder invloed sterrenkunde forensisch onderzoek de aarde uitgemeten


Project Rijden onder invloed


Project Rijden onder invloed


Project Rijden onder invloed

gistingsreactie:

C6H12O6 ďƒ 2 C2H5OH + 2 CO2 suiker

ethanol

koolzuurgas


Project Rijden onder invloed


Project Rijden onder invloed


Project Rijden onder invloed leververvetting

normale lever

levercirrose


Project Rijden onder invloed


Andere projecten

Forensisch onderzoek


Wat na wetenschappen ?


Verder studeren na WW 

Academische Bachelor 

bachelor in de Biologie

bachelor in de Biomedische wetenschappen

bachelor in de Chemie

bachelor in de Dierengeneeskunde

bachelor in de Fysica

bachelor in de Geneeskunde


Verder studeren na WW 

Academische Bachelor 

bachelor in de Geografie

bachelor in de Ingenieurswetenschappen

bachelor in de Revalidatie wet. en kinesitherapie

bachelor in de Tandheelkunde

bachelor in de Wiskunde

bachelor in de Industriële wetenschappen

bachelor in de Labo- en voedingstechnologie


Verder studeren na WW 

Professionele Bachelor 

bachelor in de Toegepaste chemie

bachelor in de Verpleegkunde

bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie

bachelor in de Milieuzorg

bachelor in het Onderwijs: lager onderwijs

bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs


Belangrijk Kies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse

42

10/12/12


Website van onze school www.augustinus-bree.be Hier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school.

Wetenschappen  
Wetenschappen  

wetenschappen

Advertisement