Page 1

Sociale en technische wetenschappen (Leertraject 2)


de 2

Lessentabel

graad STW

1ste leerjaar

2de leerjaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Frans

3

3

Engels

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Plastische opvoeding

1

1

Sociale wetenschappen

3

3

Natuurwetenschappen

3

3

Integrale opdrachten

6

6

Informatica

1

1

Vakken

2011-05-23

2


Specifieke vakken STW: 2de graad Sociale wetenschappen – 3 uur/week – Gebaseerd op: • Psychologie • Pedagogie • Sociologie

– Kennis, vaardigheden en attitudes worden beoordeeld d.m.v. actieve werkvormen • • • • 2011-05-23

Opzoekwerk via PC Hoekenwerk Presentaties … 3


Specifieke vakken STW: 2de graad Sociale wetenschappen: 3de jaar – Onderwerpen: • • • • • •

2011-05-23

‘Wie ben ik?’: kwaliteiten, assertiviteit,… Verschillende intelligentievormen Sociaalvaardig leren communiceren Leren leren Geheugenstoornissen …

4


Specifieke vakken STW:

de 2

graad

Sociale wetenschappen: 4de jaar – Onderwerpen: • • • • •

Leefstijlen Identiteit en diversiteit Waarnemen en observeren Kinderen – en jongerenrechten …

– Koppeling aan het vak Integrale opdrachten

2011-05-23

5


Specifieke vakken STW:

de 2

graad

Natuurwetenschappen – 3 uur/week – Integratie van • • • •

Biologie Fysica Chemie Fenomenen van de dagdagelijkse leefwereld verklaren vanuit de verschillende wetenschapsvakken

– Ondersteunende practica 9 u per jaar – Kennis en vaardigheden worden beoordeeld door: • ± 1 toets per week ( K) • Herhalingstoetsen ( K ) • Practica ( V )

2011-05-23

6


Specifieke vakken STW: 2de graad Natuurwetenschappen: 3de jaar – Onderwerpen: • Zintuigen: – Dissectie van het oog, reuk– en smaaktesten, …

• Materiemodel: – Bouw van stoffen, mengsels maken, zuivere stoffen uit mengsels halen, …

•…

2011-05-23

7


Specifieke vakken STW: 2de graad Natuurwetenschappen: 4de jaar – Onderwerpen: • Kracht, arbeid, vermogen, energie en spieren • Samenleven tussen organismen: – Parasieten, predator - prooi, …

• Druk: – Je eigen druk bepalen, druk in het zwembad, …

•…

2011-05-23

8


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – 6 uur/week – Een combinatie van: • • • •

Expressie Natuurwetenschappen Sociale wetenschappen Voeding

– Uitwerking via projecten – 4 competenties moeten bereikt worden in de loop van de twee graden 2011-05-23

9


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – 4 competenties: • Sociaal wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken • Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden • Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep • Betekenis geven aan de eigen studieloopbaan 2011-05-23

10


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – Herken jezelf in STW: • Kennismaken met de verschillende componenten in de vorming

2011-05-23

11


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – Gezonde voeding, mode of noodzaak? • Uittesten gezonde snacks • Gezonde snacks promoten in alle klassen • Frisdranken onderzoeken naar suikergehalte • Voedingswaardes berekenen

2011-05-23

12


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – Media: • • • •

Presenteren voor eigen klas en leraren Klaarmaken van hapjes door bekende chefs Onderzoeken van verschillende media Fictie en non-fictie in de media

• Weblog IO media 1 • Weblog IO media 2 2011-05-23

13


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – Kleuterijssalon • • • •

2011-05-23

Bezoek aan de kleuterklas Verschillende ijsjes uitproberen Voorleestechnieken Aangepast decor uitwerken

14


Specifieke vakken STW: 2de graad Integrale opdrachten – Fruitgala • • • •

2011-05-23

Fruithapjes en fruitdrankjes bereiden Receptie voorbereiden Presentatie opstellen en inoefenen Vitamine C gehalte bepalen van fruit

15


Integrale opdrachten:

de 3

graad

Didactiek 2de graad Afgebakende opdrachten Directe begeleiding

3de graad Open geformuleerde opdrachten Begeleiding op afstand

Eenvoudige opdrachten

Complexe opdrachten

Kortlopende opdrachten

Langlopende opdrachten

2011-05-23

16


Integrale opdrachten:

de 3

graad

Doelgroep 2de graad Bekende personen Kleine groepjes Ontvangst op school Algemene benadering

2011-05-23

3de graad Nieuwe doelgroepen Grote groepen Bereiken in eigen milieu Complexiteit begrijpen

17


Integrale opdrachten:

de 3

graad

6STW GIP, studiekeuze

5STW dorpsrestaurant, technologische voormiddag

2de graad fruitgala, ijssalon

2011-05-23

18


Studietraject en toekomst Einddoel GIP 21. Hoe vaak eet jij yogurt?

7 6 5 4 3 2 1 0 A

2011-05-23

B

C

D

19


Studietraject en toekomst – Wat na STW? – Professionele Bachelor opleidingen: – – – – – – – – –

2011-05-23

Voeding- en dieetleer Verpleegkunde Vroedkunde Facility management Event management Lerarenopleiding (kleuter, lager, secundair onderwijs) Orthopedagogie (opvoeder) Bachelor in sociaal werk (maatschappelijk assistent) …

20


Inschrijvingen? – Speciale inschrijvingsdagen: – 1, 4 en 5 juli (9 – 12 uur en 14 – 18 uur)

– Gewone inschrijvingsdagen: – Alle werkdagen van 6 juli t.e.m. 8 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus (10 – 12 uur en 17 – 19 uur)

2011-05-23

21


VRAGENRONDE

2011-05-23

22


Belangrijk – Kies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse

2011-05-23

23


Inschrijvingen? – Speciale inschrijvingsdagen: – 1, 4 en 5 juli (9 – 12 uur en 14 – 18 uur)

– Gewone inschrijvingsdagen: – Alle werkdagen van 6 juli t.e.m. 8 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus (10 – 12 uur en 17 – 19 uur)

2011-05-23

24


Website van onze school www.augustinus-bree.be Hier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school.

STW 2010-2011  

Sociale en technische wetenschappen (Leertraject 2) Vakken 1 ste leerjaar 2 de leerjaar Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 L...

STW 2010-2011  

Sociale en technische wetenschappen (Leertraject 2) Vakken 1 ste leerjaar 2 de leerjaar Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 L...

Advertisement